פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 28/2018 מיום 12/12/2018

מסמך:פרוטוקול חתום 28-2018
תאריך:25/02/2019
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2018
סוג ישיבה:שלא מן המניין

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 28/2018 מיום 12/12/2018​

​​חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 28/2018 באולם הישיבות בעיריית באקה אלגרבייה ביום רביעי 12.12.2018; הישיבה זומנה לשעה 19:30 והתחילה בשעה 20:00 לאחר השלמת מניין חוקי.

​חברי מועצה נוכחים: 

1. עו"ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה
2. מר איאד מואסי – מ"מ ראש העירייה 
3. מר גסאן עת'אמנה – סגן ראש העירייה
4. מר באסל בדוסי – סגן ראש העירייה
5. מר ג'אד ביאדסה – חבר מועצה
6. מר מחמוד מג'אדלה, חבר מועצה 
7. מר חוסאם חאג' אחמד – חבר מועצה 
8. מר ג'מאל אבו מוך – חבר מועצה
            

 חברי מועצה חסרים:

1. מר טהא ענאבוסי - חבר מועצה
2. מר שריף שאייב - חבר מועצה
3. אדריס מואסי - חבר מועצה
4. מר עאדל אבו פרך – חבר מועצה
5. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
6. מר בהאא מואסי – חבר מועצה 
7. מר חסן פדעוס – חבר מועצה
8. מר עבדאלמונעם מואסי – חבר מועצה

 משתתפים נוספים:

1. רו"ח שאדי דרויש, מנכ"ל העירייה
2. עו"ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה
3. אינג' מאג'ד ביאדסה, מהנדס העירייה
4. רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה

על סדר היום:

1. יציאה להתמחרות באמצעות משכ"ל לאספקת שירותי איסוף ופינוי אשפה ביתית ופסולת אריזות.
2. תב"ר חדש ע"ס 140,734 ₪ עבור "יוזמות פיסול במרחב הציבורי סל"ע 2018".

תוספת לסדר היום:

אישור חבר הוועד מר גנאים רשיד ת.ז. 043067399 כמורשה חתימה לחשבון ההורים לשנה"ל תשע"ט.

על סדר היום:

סעיף 1: יציאה להתמחרות באמצעות משכ"ל לאספקת שירותי איסוף ופינוי אשפה ביתית ופסולת אריזות: 

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה לאשר יציאה להתמחרות באמצעות משכ"ל לאספקת שירותי איסוף ופינוי אשפה ביתית ופסולת אריזות.
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (8).
נגד: אין.
נמנעים: אין.
החלטה: מועצת העירייה החליטה פה אחד לאשר יציאה להתמחרות באמצעות משכ"ל לאספקת שירותי איסוף ופינוי אשפה ביתית ופסולת אריזות.
סעיף 2: תב"ר חדש ע"ס 140,734 ₪ עבור "יוזמות פיסול במרחב הציבורי סל"ע 2018":

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה לאשר תב"ר חדש ע"ס 140,734 ₪ עבור "יוזמות פיסול במרחב הציבורי סל"ע 2018"; מקור מימון: משרד התרבות והספורט – 126,660 ₪, תקציב שוטף עיריה – 14,074 ₪.
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (8).
נגד: אין.
נמנעים: אין.
החלטה: מועצה העירייה מאשרת פה אחד תב"ר חדש ע"ס 140,734 ₪ עבור "יוזמות פיסול במרחב הציבורי סל"ע 2018". מקור מימון: משרד התרבות והספורט – 126,660 ₪, תקציב שוטף עיריה – 14,074 ₪.

תוספת ראשונה לסדר יום הישיבה:

סעיף 1: אישור חבר הוועד מר גנאים רשיד ת.ז. 043067399 כמורשה חתימה לחשבון ההורים לשנה"ל תשע"ט:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה לאשר בקשת ועד ההורים בבי"ס יסודי אלחכמה להוסיף מר גנאים רשיד ת.ז. 043067399 כמורשה חתימה בחשבון בנק הורים לשנה"ל תשע"ט, וזאת במקום מר מחמוד ראשד קעדאן:
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (8).
נגד: אין.
נמנעים: אין.
החלטה: מועצת העיריה החליטה פה אחד לאשר חבר הוועד מר גנאים רשיד ת.ז. 043067399 כמורשה חתימה לחשבון ההורים לשנה"ל תשע"ט, וזאת במקום מר מחמוד ראשד קעדאן.