פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 8/2016 מיום 22/5/2016

תאריך:22/05/2016
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2016
סוג ישיבה:שלא מן המניין

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 8/2016 באולם הישיבות בעיריית באקה אל גרבייה ביום ראשון 22/5/2016 בשעה 19:30.

משתתפים

חברי מועצה נוכחים:

 1. עו”ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה
 2. מר איאד מואסי – חבר מועצה
 3. מר אחמד מואסי – חבר מועצה
 4. מר באסל בדוסי – מ”מ ראש העירייה
 5. מר בהאא מואסי – חבר מועצה
 6. מר ג’מאל אבו מוך – חבר מועצה
 7. מר גסאן עת’אמנה – חבר מועצה
 8. מר חסן פדעוס – חבר מועצה
 9. מר טהא ענאבסי – חבר מועצה
 10. מר מוחמד אסעד אבו מוך – חבר מועצה
 11. מר סובחי ביאדסה – חבר מועצה
 12. מר עאמר אבו חוסין – חבר מועצה
 13. מר עאיד מג’דלאוי – סגן ראש העירייה
 14. עו”ד עבד אלטיף מסארווה – חבר מועצה
 15. מר שריף שאיב –חבר מועצה

חברי מועצה חסרים:

 1. מר אמג’ד עויסאת – סגן ראש העירייה

משתתפים נוספים :

 1. מר מוחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה
 2. עו”ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה

​משתתפים חסרים:

 1. רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה
 2. עו”ד ראני אשקר, מבקר העירייה
 3. אינג’ זוהיר מקאלדה, מהנדס העירייה

 

על סדר היום:

​​תוכנית מפורטת – משפחת פוקרה.

תמלול הישיבה

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: שלום רב לכל הנוכחים.

{התנהל דיון בין חברי מועצת העיר וראש העירייה אודות התכנית שעל סדר היום}

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה להצבעה הצטרפות העירייה כיזם לתכנית מס’

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד הצטרפות העירייה כיזם לתכנית מספר
 בכבוד רב,

עו”ד מורסי אבו מוך,​ ראש העיר​
מוחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה