ביטול ישיבת מועצה לא מן המניין 4/2018

תאריך:21/03/2018
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2018
סוג ישיבה:שלא מן המניין