פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 9/2016 מיום 14/8/2016

תאריך:14/08/2016
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2016
סוג ישיבה:שלא מן המניין

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 9/2016 באולם הישיבות בעיריית באקה אל גרבייה ביום ראשון 14/8/2016 בשעה 19:30.

משתתפים

חברי מועצה נוכחים:

 1. עו”ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה
 2. מר איאד מואסי – חבר מועצה
 3. מר אחמד מואסי – חבר מועצה
 4. מר אמג’ד עויסאת – חבר מועצה
 5. מר באסל בדוסי – חבר מועצה
 6. מר בהאא מואסי – חבר מועצה
 7. מר ג’מאל אבו מוך – חבר מועצה
 8. מר גסאן עת’אמנה – חבר מועצה
 9. מר חסן פדעוס – חבר מועצה
 10. מר טהא ענאבסי – חבר מועצה
 11. מר מוחמד אסעד אבו מוך – חבר מועצה
 12. מר סובחי ביאדסה – חבר מועצה
 13. מר עאמר אבו חוסין – חבר מועצה
 14. מר עאיד מג’דלאוי – חבר מועצה
 15. עו”ד עבד אלטיף מסארווה – חבר מועצה
 16. מר שריף שאיב –חבר מועצה


 משתתפים נוספים :

 1. מר מוחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה
 2. עו”ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה
 3. רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה
 4. עו”ד ראני אשקר, מבקר העירייה

 

על סדר​ היום:

 1. אישור שלושה תב”רים על סך כולל של 2,031,342 ₪ – כדלקמן:
  שיקום וסלילת כבישים בשכונת אם אלואויאת 1,331,342 ₪
   תוספת, התאמה ושיפוץ מבנה עירייה 500,000 ₪
   מספור מבנים לפי סקר כתובות 200,000 ₪
   מקור מימון: משרד הפנים. מצ”ב הודעות משרד הפנים.
 2. אישור תב”ר על סך 948,000 ₪ – התאמת נגישות למוסדות חינוך.
  מקור מימון: משרד החינוך. מצ”ב הרשאה תקציבית.
 3. אישור תב”ר חדש ע”ס 30,000 ₪ עבור “נגישות אקוסטית ליקויי שמיעה בית הספר אלחכמה 2016″.
  מקור מימון: משרד החינוך, מצו”ב הרשאה תקציבית.
 4. אישור תב”ר חדש ע”ס 110,618 ₪ עבור ” סימון כבישים והתקני בטיחות 2016 ”
  מקור מימון: משרד התחבורה 90% ע”ס 99,556 ₪ מצו”ב הרשאה תקציבית.
  השתתפות הרשות 10% ע”ס 11,062 ₪ (תקציב רגיל 2016)
   
 5. תב”ר חדש ע”ס 1,900,000 ₪ עבור “שיקום מפגעי פסולת בנייה וקידום פרוייקטים סביבתיים לשנים 2016-2017″ – תוכנית סביבה שווה.
  מקור מימון: המשרד להגנת הסביבה.
 6. אישור הגדלה בסך 221,000 ₪ לתב”ר 130 בניית גני ילדים טרום חובה שכונת אלביר
   תקציב תב”ר מקורי 757,473 ₪
   ההגדלה הנ”ל 221,000 ₪
   תקציב מעודכן 978,473 ₪
   מימון ההגדלה: תקציב רגיל 2016.
   
 7. אישור הגדלה בסך 100,000 ₪ לתב”ר 57 תכנון כללי .
  תקציב תב”ר מקורי 750,000 ₪
   ההגדלה הנ”ל 100,000 ₪
   תקציב מעודכן 850,000 ₪
   מימון ההגדלה: תקציב רגיל 2016.
 8. אישור תב”ר חדש ע”ס 55,000 ₪ עבור “פעולות לבטיחות בדרכים 2016 ”
  מקור מימון : משרד התחבורה. מצו”ב הרשאה תקציבית.
 9. אישור תב”ר חדש ע”ס 71,009 ₪ פיתוח בית עלמין מערבי באקה 2015
  מקור מימון: משרד הפנים, מצו”ב הרשאה תקציבית.
 10. אישור תב”ר חדש ע”ס 65,373 ₪ פיתוח בית עלמין דרומי באקה 2015
  מקור מימון: משרד הפנים, מצו”ב הרשאה תקציבית.
 11. אישור תוספת בסך 1,124,794 ₪ לתב”ר 134 (התאמת מבנה בי”ס מקיף אבן אלהיית’ם: תקציב תב”ר מקורי 7,498,644 ₪
   התוספת הנ”ל 1,124,794 ₪
   תקציב מעודכן 8,623,438 ₪
   מימון התוספת: משרד החינוך, מצו”ב אישור תוספות.
 12. אישור תב”ר חדש לתכנון קרקע פרטית לבניית יחידות דיור.
  סכום התב”ר 700,000 ₪ .
  מקור מימון: משרד הבינוי והשיכון. מצ”ב התחייבות משרד שיכון.
 13. אישור יציאה להתמחרות לרכישת מחשבים לבתי הספר באמצעות מכרז משותף של מפעל הפיס.
 14. אישור יוזמת העירייה לתכנית מס’ 354-0437809 – הגדלת אחוזי בנייה לרווחת הדיור בעיר.
  מצ”ב פירוט ממחלקת ההנדסה.
 15. אישור תבחיני תמיכות לשנת 2017.
   
 16. אישור נוהל התקשרויות בפטור ממכרז על פי תקנה 8(3) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ”ח – 1987.
   
 17. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 4/2016.
   
 18. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 5/2016.
   
 19. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 6/2016.
   
 20. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 8/2016.
   
 21. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 2/2016.
   
 22. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 3/2016.
   
 23. אישור החלטת ועדת תמיכות לשנת 2016.
   
 24. יציאה להתמחרות באמצעות המשכ”ל במכרז משותף למתן שירותי גבייה.
 25. מינוי נציג העירייה בתאגיד מי עירון.

 

תוספת ע​ל סדר היום:

 1.  אישור תב”ר חדש על סך 8,352,890 ₪ להקמת בית ספר לחינוך מיוחד – ביעודי “אשליפא”. מקור המימון: מפעל הפיס. מצ”ב הודעת מפעל הפיס.

תמלול הישיבה

​עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: שלום רב לכולם. נתחיל בסעיף 1 שעל סדר היום.

סעיף 1​​:

אישור שלושה תב”רים על סך כולל של 2,031,342 ₪ – כדלקמן:
שיקום וסלילת כבישים בשכונת אם אלואויאת 1,331,342 ₪
 תוספת, התאמה ושיפוץ מבנה עירייה 500,000 ₪
 מספור מבנים לפי סקר כתובות 200,000 ₪
 מקור מימון: משרד הפנים. מצ”ב הודעות משרד הפנים.

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 1 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, אמגד עויסאת, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושרו פה אחד שלושה תב”רים על סך כולל של 2,031,342 ₪ – כדלקמן:
שיקום וסלילת כבישים בשכונת אם אלואויאת 1,331,342 ₪
 תוספת, התאמה ושיפוץ מבנה עירייה 500,000 ₪
 מספור מבנים לפי סקר כתובות 200,000 ₪
 מקור מימון: משרד הפנים.

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אנחנו עוברים לסעיף 2 לסדר היום.

סע​​יף 2:

אישור תב”ר על סך 948,000 ₪ – התאמת נגישות למוסדות חינוך. מקור מימון: משרד החינוך. מצ”ב הרשאה תקציבית.

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 2 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, אמגד עויסאת, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד תב”ר על סך 948,000 ₪ – התאמת נגישות למוסדות חינוך. מקור מימון: משרד החינוך.

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אנחנו עוברים לסעיף 3 לסדר היום.

סעיף​​​ 3:

​​​​​אישור תב”ר חדש ע”ס 30,000 ₪ עבור “נגישות אקוסטית ליקויי שמיעה בית הספר אלחכמה 2016″.

מקור מימון: משרד החינוך, מצו”ב הרשאה תקציבית.

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 3 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, אמגד עויסאת, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד תב”ר חדש ע”ס 30,000 ₪ עבור “נגישות אקוסטית ליקויי שמיעה בית הספר אלחכמה 2016″. מקור מימון: משרד החינוך.

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אנחנו עוברים לסעיף 4 לסדר היום.

סעי​​​​​ף 4 :

אישור תב”ר חדש ע”ס 110,618 ₪ עבור ” סימון כבישים והתקני בטיחות 2016 ”
מקור מימון: משרד התחבורה 90% ע”ס 99,556 ₪ מצו”ב הרשאה תקציבית.
השתתפות הרשות 10% ע”ס 11,062 ₪ (תקציב רגיל 2016)

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 4 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, אמגד עויסאת, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד תב”ר חדש ע”ס 110,618 ₪ עבור ” סימון כבישים והתקני בטיחות 2016 ”
מקור מימון: משרד התחבורה 90% ע”ס 99,556 ₪, השתתפות הרשות 10% ע”ס 11,062 ₪ (תקציב רגיל 2016).

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אנחנו עוברים לסעיף 5 לסדר היום.

סעיף ​5:

תב”ר חדש ע”ס 1,900,000 ₪ עבור “שיקום מפגעי פסולת בנייה וקידום פרוייקטים סביבתיים לשנים 2016-2017″ – תוכנית סביבה שווה.
מקור מימון: המשרד להגנת הסביבה.

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: סעיף זה יידחה לישיבת מועצה מאוחרת.

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אנחנו עוברים לסעיף 6 לסדר היום.

ס​עיף 6:

 אישור הגדלה בסך 221,000 ₪ לתב”ר 130 בניית גני ילדים טרום חובה שכונת אלביר
 תקציב תב”ר מקורי 757,473 ₪
 ההגדלה הנ”ל 221,000 ₪
 תקציב מעודכן 978,473 ₪
 מימון ההגדלה: תקציב רגיל 2016.

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 6 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, אמגד עויסאת, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד הגדלה בסך 221,000 ₪ לתב”ר 130 בניית גני ילדים טרום חובה שכונת אלביר.
תקציב תב”ר מקורי 757,473 ₪
 ההגדלה הנ”ל 221,000 ₪
 תקציב מעודכן 978,473 ₪
 מימון ההגדלה: תקציב רגיל 2016

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אנחנו עוברים לסעיף 7 לסדר היום.

סעי​​ף 7:

אישור הגדלה בסך 100,000 ₪ לתב”ר 57 תכנון כללי .
תקציב תב”ר מקורי 750,000 ₪
 ההגדלה הנ”ל 100,000 ₪
 תקציב מעודכן 850,000 ₪
 מימון ההגדלה: תקציב רגיל 2016.

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 7 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, אמגד עויסאת, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושרה פה אחד הגדלה בסך 100,000 ₪ לתב”ר 57 תכנון כללי .
תקציב תב”ר מקורי 750,000 ₪
 ההגדלה הנ”ל 100,000 ₪
 תקציב מעודכן 850,000 ₪
 מימון ההגדלה: תקציב רגיל 2016.

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אנחנו עוברים לסעיף 8 לסדר היום.

סע​​יף 8 :

אישור תב”ר חדש ע”ס 55,000 ₪ עבור “פעולות לבטיחות בדרכים 2016 ”
מקור מימון : משרד התחבורה. מצו”ב הרשאה תקציבית.

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 8 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, אמגד עויסאת, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד תב”ר חדש ע”ס 55,000 ₪ עבור “פעולות לבטיחות בדרכים 2016 ”
מקור מימון : משרד התחבורה.

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אנחנו עוברים לסעיף 9 לסדר היום.

סעיף ​9:

 אישור תב”ר חדש ע”ס 71,009 ₪ פיתוח בית עלמין מערבי באקה 2015
מקור מימון: משרד הפנים, מצו”ב הרשאה תקציבית.

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 9 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, אמגד עויסאת, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד תב”ר חדש ע”ס 71,009 ₪ פיתוח בית עלמין מערבי באקה 2015
מקור מימון: משרד הפנים.
עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אנחנו עוברים לסעיף 10 לסדר היום.

סעיף​ 10:

אישור תב”ר חדש ע”ס 65,373 ₪ פיתוח בית עלמין דרומי באקה 2015
מקור מימון: משרד הפנים, מצו”ב הרשאה תקציבית.

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 10 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, אמגד עויסאת, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד תב”ר חדש ע”ס 65,373 ₪ פיתוח בית עלמין דרומי באקה 2015. מקור מימון: משרד הפנים.

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אנחנו עוברים לסעיף 11 לסדר היום.

סעיף​​ 11:

 אישור תוספת בסך 1,124,794 ₪ לתב”ר 134 (התאמת מבנה בי”ס מקיף אבן אלהיית’ם: תקציב תב”ר מקורי 7,498,644 ₪
 התוספת הנ”ל 1,124,794 ₪
 תקציב מעודכן 8,623,438 ₪
 מימון התוספת: משרד החינוך, מצו”ב אישור תוספות.

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 11 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, אמגד עויסאת, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושרה פה אחד תוספת בסך 1,124,794 ₪ לתב”ר 134 (התאמת מבנה בי”ס מקיף אבן אלהיית’ם: תקציב תב”ר מקורי 7,498,644 ₪
 התוספת הנ”ל 1,124,794 ₪
 תקציב מעודכן 8,623,438 ₪
 מימון התוספת: משרד החינוך.

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אנחנו עוברים לסעיף 12 לסדר היום.

סעיף ​​12:

 אישור תב”ר חדש לתכנון קרקע פרטית לבניית יחידות דיור.
סכום התב”ר 700,000 ₪ .
מקור מימון: משרד הבינוי והשיכון. מצ”ב התחייבות משרד שיכון.

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 12 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, אמגד עויסאת, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד תב”ר חדש לתכנון קרקע פרטית לבניית יחידות דיור. סכום התב”ר 700,000 ₪ . מקור מימון: משרד הבינוי והשיכון.

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אנחנו עוברים לסעיף 13 לסדר היום.

סעי​​ף 13:

אישור יציאה להתמחרות לרכישת מחשבים לבתי הספר באמצעות מכרז משותף של מפעל הפיס.

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 13 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, אמגד עויסאת, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושרה פה אחד יציאה להתמחרות לרכישת מחשבים לבתי הספר באמצעות מכרז משותף של מפעל הפיס.

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אנחנו עוברים לסעיף 14 לסדר היום.

סע​​יף 14:

אישור יוזמת העירייה לתכנית מס’ 354-0437809 – הגדלת אחוזי בנייה לרווחת הדיור בעיר. מצ”ב פירוט ממחלקת ההנדסה.

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 14 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, אמגד עויסאת, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושרה פה אחד יוזמת העירייה לתכנית מס’ 354-0437809 – הגדלת אחוזי בנייה לרווחת הדיור בעיר. מצ”ב פירוט ממחלקת ההנדסה.

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אנחנו עוברים לסעיף 15 לסדר היום.

ס​​​עיף 15:

אישור תבחיני תמיכות לשנת 2017.

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: סעיף זה יידחה לישיבת מועצה מאוחרת. כמו כן, אנו דוחים את הסעיפים 16-22 שעל סדר היום לישיבת מועצה מאוחרת. כעת, אנו עוברים לסעיף 23 לסדר היום.

סעיף 2​3:

אישור החלטת ועדת תמיכות לשנת 2016.
עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: החלטה זו כוללת תמיכות בנושא ספורט, בנושא רווחת הקהילה וכן תמיכות בנושא דת. אני מעלה להצבעה את סעיף 23 שעל סדר היום בעניין תמיכות בנושא ספורט.

הערה : בעקבות הערות שהושמעו על ידי חברי מועצה ולאור עמדת היועץ המשפטי לעירייה וכדי למנוע לזות שפתיים וחשש לניגוד עניינים חבר מועצה חסן פדעוס עזב את הישיבה ויצא מאולם הישיבות.

בעד: רוב חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, , טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, אמגד עויסאת, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה.
נמנע: אין.
החלטה: אושרה ברוב קולות החלטת ועדת התמיכות בנושא ספורט, עבור עמותת אהלי באקה לקידום הספורט ועבור עמותת מועדון הספורט.

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אני מביא את נושא התמיכה העקיפה להחלטת מועצת העיר. אני מציע לאשר

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, אמגד עויסאת, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושרה פה אחד ביטול התמיכה העקיפה לשנת התמיכה הנוכחית.

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אנו עוברים להחלטת ועדת התמיכות בעניין רווחת הקהילה. אני מעלה להצבעה אישור החלטת ועדת התמיכות.

הערה: חבר מועצה חסן פדעוס חזר בשלב זה לאולם הישיבות.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, אמגד עויסאת, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושרה פה החלטת ועדת התמיכות בנושא רווחת הקהילה עבור עמותת אלופא ואלאמל.

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אנו עוברים להחלטת ועדת התמיכות בנושא דת. אני מעלה להצבעה אישור החלטת ועדת התמיכות.

בעד: 8 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, אמגד עויסאת, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה)
נגד: 8 מחברי המועצה הנוכחים (איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נמנע: אין.
החלטה: לא אושרה החלטת ועדת התמיכות בנושא דת.

סעיף 2​4:

יציאה להתמחרות באמצעות המשכ”ל במכרז משותף למתן שירותי גבייה.

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 24 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, אמגד עויסאת, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושרה פה אחד יציאה להתמחרות באמצעות המשכ”ל במכרז משותף למתן שירותי גבייה.

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אנחנו עוברים לסעיף 25 לסדר היום

סעי​ף 25:

 מינוי נציג העירייה בתאגיד מי עירון.

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 25 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, אמגד עויסאת, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: ממנים פה אחד את ח”מ מוחמד אסעד אבו מוך וכן את ח”מ בהאא מואסי כממלא מוקמו והכל בכפוף לעמידתם בתנאי הסף.

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אנחנו עוברים לסעיף 26 לסדר היום.

סעי​ף 26:

אישור תב”ר חדש על סך 8,352,890 ₪ להקמת בית ספר לחינוך מיוחד – ביעודי “אשליפא”. מקור המימון: מפעל הפיס. מצ”ב הודעת מפעל הפיס.

עו”ד מורסי אבו מוך- ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 26 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, אמגד עויסאת, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד תב”ר חדש על סך 8,352,890 ₪ להקמת בית ספר לחינוך מיוחד – ביעודי “אשליפא”. מקור המימון: מפעל הפיס.
בכבוד רב,
עו”ד מורסי אבו מוך,  ראש העירייה​
מוחמד אבו פרך,  מנכ”ל העירייה