פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 03/2018 מיום 4/3/2018

תאריך:04/03/2018
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2018
סוג ישיבה:מן המניין

​עיריית באקה אל גרבייה
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 03/2018 מיום 4.3.2018
חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה מן המניין מס' 03/2018 באולם הישיבות בעיריית באקה אלגרבייה ביום ראשון 4.3.2018 בשעה 19:30. 


הישיבה זומנה לשעה 19:30 אולם הישיבה נפתחה באיחור רק בשעה 19:45 לאחר שהושלם מניין כדין.

בישיבה זו נדונו גם שני הסעיפים שהיו קבועים על סדר יום ישיבת מועצה לא מן המנין מס' 3/2018, שזומנה במקור ליום רביעי ה- 7.3.2018.

         חברי מועצה נוכחים: 
 1. עו"ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה
 2. מר איאד מואסי – מ"מ ראש העירייה 
 3. מר גסאן עת'אמנה – סגן ראש העירייה
 4. מר סאמר ביאדסה – חבר מועצה
 5. מר באסל בדוסי – סגן ראש העירייה
 6. מר אחמד מואסי - חבר מועצה
 7. מר עאמר אבו חוסין – חבר מועצה 
 8. מר עבד אלטיף מסארווה – חבר מועצה
 9. מר ג'מאל אבו מוך – חבר מועצה
 10. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
            
      חברי מועצה חסרים:
 1. מר אמג'ד עויסאת  – חבר מועצה
 2. מר חסן פדעוס – חבר מועצה
 3. מר מוחמד אסעד אבו מוך – חבר מועצה 
 4. מר שריף שאייב - חבר מועצה
 5. מר טהא ענאבוסי - חבר מועצה
 6. מר בהאא מואסי – חבר מועצה 

 משתתפים נוספים:
 1. עו"ד חוסאם אבו פול –  היועץ המשפטי לעירייה
 2. אינג' מאג'ד ביאדסה – מהנדס העירייה
 3. עו"ד ראני אשקר, מבקר העירייה 
 4. רו"ח עפיף אבו-מוך, מ"מ גזבר העירייה
 5. מר טייב גנאיים, דובר העירייה

על סדר היום:
ישיבה מן המניין מס' 3/2018:
 1. אישור תב"ר חדש ע"ס 160,000 ₪ עבור "עיצוב מרחבי למידה בתי ספר אלגזאלי + אלח'וארזמי". מקור המימון: משרד החינוך. מצ"ב שתי הרשאות תקציביות: 80,000 ₪ עבור בי"ס אלגזאלי; 80,000 ₪ עבור בי"ס אלח'וארזמי.
 2. אישור תב"ר חדש ע"ס 206,583 ₪ עבור "הנגשה פרטנית לתלמידים עם מוגבלויות תשע"ח". מקור המימון: משרד החינוך. מצ"ב אישור החלטת וועדה.
 3. אישור תב"ר חדש על סך 1,000,000 ₪ עבור פיתוח עסקים במרחב המע"ר. מקור המימון: משרד הפנים לפי החלטה 922 – רשויות מצטיינות.
 4. אישור תב"ר חדש על סך 5,000,000 ₪ עבור מרכז תרבות מורשת קאסר חמדאן. מקור המימון: משרד הפנים לפי החלטה 922 – רשויות מצטיינות.
 5. אישור תב"ר חדש על סך 1,754,000 ₪ עבור ציר מסחרי מערבי. מקור המימון: משרד הפנים לפי החלטה 922 – רשויות מצטיינות.
 6. אישור תב"ר חדש על סך 3,047,829 ₪ עבור ביצוע צירים מסחריים. מקור המימון: משרד הפנים לפי החלטה 922 – רשויות מצטיינות.
מצ"ב הרשאה תקציבית עבור סעיפים 3-6 שעל סדר יום הישיבה.
 • אישור רישום זכויות בנכסי מקרקעין על שם העיריה:
שם מוכר גוש חלקה שטח נרכש בחלקה
 1. עבדאלקאדר מוחמד מגדלאוי 8813 64 1/4
 2. עבדאללה מוחמד מג'דלאוי ז"ל 8813 64 1/4
 3. וגיה עבדאלטיף מגדלאוי 8813 64 1/8
 4. מחמוד עבדאלטיף מגדלאוי 8813 64 1/8
 5. חירי מוחמד מגדלאוי 8813 64 1/4

ישיבה לא מן המניין מס' 3/2018:
 • אישור תב"ר עבור רובד "מגרשי דשא סינטטי לקהילה" באקה אלגרבייה. פרטי ההקצאה: מס' החלטה: 2017-HBB-0129. תאריך החלטה: 13.2.2018. עלות מדווחת: 673,100 ₪. סכום ההקצבה: 600,000 "ח. סוג המתקן: מגרש דשא סינטטי לקהילה – שחב"ק – גוש 8778 חלקה 19. מצ"ב מסמך אישור הקצאה מהטוטו.
 • אישור תב"ר חדש על סך 4,883,200 ₪ עבור אולמות – אימון נוער. מצ"ב מכתב אישור הקצאה ממשרד התרבות והספורט.
 • ראש העיריה פתח את הישיבה, ברך את הנוכחים, והקריא שמות חברי המועצה הנוכחים והנעדרים וכן שמות משתתפים נוספים בישיבה:
 • סעיף 1: אישור תב"ר חדש ע"ס 160,000 ₪ עבור "עיצוב מרחבי למידה בתי ספר אלגזאלי + אלח'וארזמי". מקור המימון: משרד החינוך. מצ"ב שתי הרשאות תקציביות: 80,000 ₪ עבור בי"ס אלגזאלי; 80,000 ₪ עבור בי"ס אלח'וארזמי:
 • עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אישור תב"ר חדש ע"ס 160,000 ₪ עבור "עיצוב מרחבי למישה בתי ספר אלגזאלי + אלח'וארזמי". יש שאלות. משרד החינוך פתח קול קורא חדש. בקשנו שבתי ספר נוספים יגישו בקשות במסגרתו. אני מקווה שבתי ספר אחרים יזכו.
 • אני מעלה להצבעה אישור תב"ר חדש ע"ס 160,000 ₪ עבור "עיצוב מרחבי למידה בתי ספר אלגזאלי + אלח'וארזמי". מקור המימון: משרד החינוך. מצ"ב שתי הרשאות תקציביות: 80,000 ₪ עבור בי"ס אלגזאלי; 80,000 ₪ עבור בי"ס אלח'וארזמי:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (10).
נגד: אין.
נמנעים: אין.

 • החלטה: הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש ע"ס 160,000 ₪ עבור "עיצוב מרחבי למידה בתי ספר אלגזאלי + אלח'וארזמי". מקור המימון: משרד החינוך, 80,000 ₪ עבור בי"ס אלגזאלי; 80,000 ₪ עבור בי"ס אלח'וארזמי.
 • סעיף 2: אישור תב"ר חדש ע"ס 206,583 ₪ עבור "הנגשה פרטנית לתלמידים עם מוגבלויות תשע"ח". מקור המימון: משרד החינוך. מצ"ב אישור החלטת וועדה:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אישור תב"ר חדש ע"ס 206,583 ₪ עבור "הנגשה פרטנית לתלמידים עם מוגבלויות תשע"ח". מקור המימון: משרד החינוך. מצ"ב אישור החלטת וועדה, מדובר בעצם על כל הציוד שבתי ספר הגישו.

אני מעלה להצבעה את הצעתי לאשר תב"ר חדש ע"ס 206,583 ₪ עבור "הנגשה פרטנית לתלמידים עם מוגבלויות תשע"ח". מקור המימון: משרד החינוך. 

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (10).
נגד: אין.
נמנעים: אין.

 • החלטה: הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש ע"ס 206,583 ₪ עבור "הנגשה פרטנית לתלמידים עם מוגבלויות תשע"ח". מקור המימון: משרד החינוך. 
 • סעיף 3: אישור תב"ר חדש על סך 1,000,000 ₪ עבור פיתוח עסקים במרחב המע"ר. מקור המימון: משרד הפנים לפי החלטה 922 – רשויות מצטיינות:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אישור תב"ר חדש על סך 1,000,000 ₪ עבור פיתוח עסקים במרחב המע"ר. מקור המימון: משרד הפנים לפי החלטה 922 – רשויות מצטיינות.

מר עאמר אבו-חוסין, ח"מ: לא צורפה הרשאה תקציבית.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: זה בהרשאה תקציבית אחת. הועברה במרכבה. מדובר בפרוייקט שהסכום יושקע לפיתוח עסקים קטנים לאורך ציר רחוב ראשי – פרוייקט פיזי ושיווקי. אני מעביר לח"מ עאמר אבו-חוסין מסמך שמסכם ההחלטה שניתנה בענין בישיבה במשרד הפנים במחוז חיפה, ישיבה מיום 25.1.2018.

מר עאמר אבו-חוסין, ח"מ: אני קורא את המסמך. כיצד בוחרים עסקים. 

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: כל העסקים בכביש הראשי.

מר עאמר אבו-חוסין, ח"מ: אני מפנה לקטע שמדבר על תחנת משטרה.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: תתעלם מזה. לא הוצגו ולא יוצגו חלופות אחרות. לא יהיה מקום אחר מהמקום בו נמצאת התחנה נכון להיום. אני מקריא מהמסמך: 

"ג. הפרויקט משלב 3 רבדים: הפיזי (תחבורה), האנושי (תושבים, לקוחות, בעלי עסקים מקומיים) והאישי (הסיפור של המקום). 
ד. הפרויקט יכלול בפיתוח, מיתוג ופרסום, טיפול בסוגיית החנייה, השילוט, תיירות פנים, ארועי שיווק, תוך יצירת מנגנון של שיתוף ושותפות בין בעלי העסקים התושבים והעירייה.
ה. אומדן הפרוייקט מתחלק כלהלן:
ה.1. הקמה לרבות ליווי מקצועי ועריכת סקרי שוק כ- 250 ₪.
ה.2. תוכנית להשקעה בתשתיות (שילוט, הסדרה, חניה) ומיתוג כ- 750 ₪."

אני מעלה להצבעה הצעתי לאשר תב"ר חדש על סך 1,000,000 ₪ עבור פיתוח עסקים במרחב המע"ר. מקור המימון: משרד הפנים לפי החלטה 922 – רשויות מצטיינות.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (10).
נגד: אין.
נמנעים: אין.

 • החלטה: הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש על סך 1,000,000 ₪ עבור פיתוח עסקים במרחב המע"ר. מקור המימון: משרד הפנים לפי החלטה 922 – רשויות מצטיינות.
 • סעיף 4: אישור תב"ר חדש על סך 5,000,000 ₪ עבור מרכז תרבות מורשת קאסר חמדאן. מקור המימון: משרד הפנים לפי החלטה 922 – רשויות מצטיינות:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אישור תב"ר חדש על סך 5,000,000 ₪ עבור מרכז תרבות מורשת קאסר חמדאן. מקור המימון: משרד הפנים לפי החלטה 922 – רשויות מצטיינות. בבקשה סגן ראש העיר, באסל.

רו"ח עפיף אבו-מוך, מ"מ גזבר העירייה: תיקון – זה מההחלטה לפיתוח כללי ולא מרשויות מצטיינות. יש הפרדה.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העיריה: לפרוייקט הוקצה סכום 5 מליון ₪, לשיפוץ אלקאסר ולתכנית מפורטת לכל החלקה. במתחם המתוכנן יש 3 בעלים: משפחת מואסי, משפחת אבו-מוך, והעירייה.

אינג' מאג'ד אלביאדסה, מהנדס העירייה: שטח כללי של התכנית כ- 5 דונים.

מר עאמר אבו-חוסין, ח"מ: מה גודל השטח של העירייה.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: אין לי פירוט עכשיו. אני מציג תסריט של המתחם. כל בעל קרקע מקבל אותן זכויות. ההפקעה עוברת בין מבנה אלקאסר לבין החנויות.

מר עאמר אבו-חוסן, ח"מ: אם כך לעירייה יש מרבית השטח.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: כן. כל בעלים מקבל זכות בניה והעירייה מרוויחה יותר שטח. יש לנו אופציה לבנות מעל לעסקים.

מר עאמר אבו-חוסין, ח"מ: אחרי כמה שנים נחזיר את ההשקעה.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה:5 מליון כוללת התוכנית המפורטת, שיפוץ אלקאסר להתאמה ולהשמשה, הכשרת המגרש שבחלק הקדמי למבנה, והחזית המסחרית, ונשארת זכות בניה לבעלים ולעירייה. הבניה סביר להניח שתהיה מסחרית.

מר אחמד מואסי, ח"מ: לא משוכנע, אולי היה עדיף פרויקט משותף עם הבעלים יותר טוב. מה המטרה.

מר גסאן עתאמנה, סגן ראש העירייה: מוזיאון וקסר חמדאן.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: קודם כול פותרים בעיית הקרקע עבור העירייה, כאשר היום חלק העירייה כמעט אבוד. מכשירים את המתחם. מתאימים את המבנה. נחיה את הקרקע. נפתור בעיה כמו בדיואן.

מר עאמר אבו-חוסין, ח"מ: בעצם לקיחת אלקאסר מהבעלים אנחנו עושים להם טובה כלכלית. אני לא רואה טובה כלכלית לעירייה. 

(ראש העיריה בשלב זה עזב את אולם הישיבות).

מר עבד מסארווה, ח"מ: יש שם השתלטות על הקרקע. 

(בשלב זה חברה המועצה עבד מסארווה עזב אולם הישיבות).

מר עאמר אבו-חוסין, ח"מ: לפי התכנית הכלכלית כמה שנים נדרש להחזרת ההשקעה.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: החזרת השקעה תוך 5 שנים.

מר אחמד מואסי + מא עאמר אבו-חוסין, ח"מ: איך זה מסתדר.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: זה לא רק החנויות, 8. אלא הפעלת השטח במלואו.

(בשלב זה חבר המועצה עבד מסארווה חזר לאולם הישיבות).

מר באסל בדוסי, ח"מ: בהסכמת החברים אני מעלה להצבעה לאשר תב"ר חדש על סך 5,000,000 ₪ עבור מרכז תרבות מורשת קאסר חמדאן. מקור המימון: משרד הפנים לפי החלטה 922 – רשויות מצטיינות.

בעד: איאד מואסי, גסאן עתאמנה, סאמר ביאדסה, באסל בדוסי, עבד מסארווה, גמאל אבו-מוך, עאיד מגדלאוי.
נגד: אין.
נמנע: אחמד מואסי, עאמר אבו-חוסין.


 • החלטה: הוחלט ברוב קולות לאשר תב"ר חדש על סך 5,000,000 ₪ עבור מרכז תרבות מורשת קאסר חמדאן. מקור המימון: משרד הפנים לפי החלטה 922 – רשויות מצטיינות.
מר עאמר אבו-חוסין, ח"מ: לא משוכנע בתכנית הכלכלית. זה מין בזבוז של כספים. היה אפשר להשקיע בדברים אחרים.

(בשלב זה ראש העירייה חזר לאולם הישיבות).

 • סעיף 5: אישור תב"ר חדש על סך 1,754,000 ₪ עבור ציר מסחרי מערבי. מקור המימון: משרד הפנים לפי החלטה 922 – רשויות מצטיינות:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אישור תב"ר חדש על סך 1,754,000 ₪ עבור ציר מסחרי מערבי. מקור המימון: משרד הפנים לפי החלטה 922 – רשויות מצטיינות.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: לקחנו מתכנית 922 3 צירים מסחריים. דבריי מתייחסים גם לסעיף 6 שעל סדר יום הישיבה. המטרה לקחת צירים שהמצב בהם קשה ולשפר המקום ולעזור. ציר מערבי – מכיכר ביר בורין עד כיכר החוצה. נשפץ הגישה לעסקים, אספלט, תאורה, מדרכות, ניקוז.

מר עאמר אבו-חוסין, ח"מ: 1-7 מליון ₪ לא יספיקו אלא לקרצוף ולריבוד.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: זה אומדן. ההשקעה עם אומדן. חלק מהתאורה במכרז אחר.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אומדן – 650 אלף ₪ תאורה, 924 אלף ₪ פיתוח (מדרכות, קרצוף, ריבוד). האומדן נעשה ע"י הנדסה.

מר עאמר אבו-חוסין, ח"מ: פרוייקט מצויין. אתה לא היתה בדיון על קאסר חמדאן.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אני מדבר על הצירים. זה פרויקט איכותי. אני מעלה להצבעה לאשר תב"ר חדש על סך 1,754,000 ₪ עבור ציר מסחרי מערבי. מקור המימון: משרד הפנים לפי החלטה 922 – רשויות מצטיינות.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (10).
נגד: אין.
נמנעים: אין.

 • החלטה:  הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש על סך 1,754,000 ₪ עבור ציר מסחרי מערבי. מקור המימון: משרד הפנים לפי החלטה 922 – רשויות מצטיינות.
 • סעיף 6: אישור תב"ר חדש על סך 3,047,829 ₪ עבור ביצוע צירים מסחריים. מקור המימון: משרד הפנים לפי החלטה 922 – רשויות מצטיינות.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אישור תב"ר חדש על סך 3,047,829 ₪ עבור ביצוע צירים מסחריים. מקור המימון: משרד הפנים לפי החלטה 922 – רשויות מצטיינות.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העיריה: ואדי אלחרובה + כביש אלנור.

אינג' מאג'ד אלביאדסה, מהנדס העירייה: 2 מליון לכביש 10 + השאר לכביש אלנור.

מר באסל בדוס, סגן ראש העירייה: תחילת ביצוע צפויה בחודש אוגוסט השנה.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה הצעתי אישור תב"ר חדש על סך 3,047,829 ₪ עבור ביצוע צירים מסחריים. מקור המימון: משרד הפנים לפי החלטה 922 – רשויות מצטיינות.

בעד: כול חברי המועצה הנוכחים (10).
נגד: אין.
נמנעים: אין.

 • החלטה:  הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש על סך 3,047,829 ₪ עבור ביצוע צירים מסחריים. מקור המימון: משרד הפנים לפי החלטה 922 – רשויות מצטיינות.
 • סעיף 7: אישור רישום זכויות בנכסי מקרקעין על שם העיריה:
שם מוכר גוש חלקה שטח נרכש בחלקה
6. עבדאלקאדר מוחמד מגדלאוי 8813 64 1/4
7. עבדאללה מוחמד מג'דלאוי ז"ל 8813 64 1/4
8. וגיה עבדאלטיף מגדלאוי 8813 64 1/8
9. מחמוד עבדאלטיף מגדלאוי 8813 64 1/8
10. חירי מוחמד מגדלאוי 8813 64 1/4

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעירייה: מדובר בחמש עסקאות / הסכמים בהם העיריה רכשה בתאריך 8.5.1996 מלוא הזכויות של הבעלים במקרקעין שבגוש 8813 חלקה 64. פרטי הבעלים וחלק כל אחד פורטו בהזמנה לישיבה. אנו עומדים להשלים רישום הבעלות ע"ש העיריה בטאבו. לצורכי זאת יש לקבל החלטת מועצה לפיה המועצה מאשרת רישום הזכויות בנכסי המקרקעין האמורים על שם העיריה. בהחלטה יפורטו, כמובן, פרטי הבעלים, גוש/חלקה וחלק נרכש.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: מעלה להצבעה הצעתי לאשר רישום הזכויות במקרקעין על שם העיריה, בלשכת רישום מקרקעין (טאבו) במקרקעין כדלקמן:
שם מוכר גוש חלקה שטח נרכש בחלקה
עבדאלקאדר מוחמד מגדלאוי 8813 64 1/4
עבדאללה מוחמד מג'דלאוי ז"ל 8813 64 1/4
וגיה עבדאלטיף מגדלאוי 8813 64 1/8
מחמוד עבדאלטיף מגדלאוי 8813 64 1/8
חירי מוחמד מגדלאוי 8813 64 1/4

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (10).
נגד: אין.
נמנע: אין.

 • החלטה: מועצת העיריה מאשרת פה אחד רישום זכויות במקרקעין להלן על שם העיריה בטאבו/לשכת רישום מקרקעין:
שם מוכר גוש חלקה שטח נרכש בחלקה
עבדאלקאדר מוחמד מגדלאוי 8813 64 1/4
עבדאללה מוחמד מג'דלאוי ז"ל 8813 64 1/4
וגיה עבדאלטיף מגדלאוי 8813 64 1/8
מחמוד עבדאלטיף מגדלאוי 8813 64 1/8
חירי מוחמד מגדלאוי 8813 64 1/4

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אני מציע שנדון בסעיפים שעל סדר יום ישיבת המועצה הקבועה ליום 7.3.2011, ישיבת ועצה לא מן המניין 3/2018. מה דעתכם.

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעירייה: לא ניתן לעשות זאת. ללא הסכמת כל חברי המועצה לא ניתן לעשות זאת. מהישיבה נעדרים 6 חברי מועצה. צריך לקבל הסכמה מכל אחד מהם.

מר אחמד מואסי, ח"מ: כולם מסכימים.

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעירייה: אתה מתייחס לכל חברי המועצה שנעדרים מהישיבה.

מר אחמד מואסי, ח"מ כן כולם מסכימים.


עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעירייה: זה על אחריותכם. אני לא רוצה להיות במצב שמחר בבוקר יהיו הליכים בענין זה.

סעיף 8: אישור תב"ר עבור רובד "מגרשי דשא סינטטי לקהילה" באקה אלגרבייה. פרטי ההקצאה: מס' החלטה: 2017-HBB-0129. תאריך החלטה: 13.2.2018. עלות מדווחת: 673,100 ₪. סכום ההקצבה: 600,000 "ח. סוג המתקן: מגרש דשא סינטטי לקהילה – שחב"ק – גוש 8778 חלקה 19. מצ"ב מסמך אישור הקצאה מהטוטו:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אישור תב"ר עבור רובד "מגרשי דשא סינטטי לקהילה" באקה אלגרבייה. פרטי ההקצאה: מס' החלטה: 2017-HBB-0129. תאריך החלטה: 13.2.2018. עלות מדווחת: 673,100 ₪. סכום ההקצבה: 600,000 "ח. סוג המתקן: מגרש דשא סינטטי לקהילה – שחב"ק – גוש 8778 חלקה 19. מצ"ב מסמך אישור הקצאה מהטוטו.

אולם ספורט – אישרנו לו השלמות. שדא סינטטית אישרנו לו השלמות.

מר עאמר אבו-חוסין, ח"מ: דנו בזה בעבר.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה לאשר תב"ר עבור רובד "מגרשי דשא סינטטי לקהילה" באקה אלגרבייה. פרטי ההקצאה: מס' החלטה: 2017-HBB-0129. תאריך החלטה: 13.2.2018. עלות מדווחת: 673,100 ₪. סכום ההקצבה: 600,000 "ח. סוג המתקן: מגרש דשא סינטטי לקהילה – שחב"ק – גוש 8778 חלקה 19. 

בעד: כול חברי המועצה הנוכחים (10).
נגד: אין.
נמנעים: אין.

 • החלטה: הוחלט פה אחד לאשר תב"ר עבור רובד "מגרשי דשא סינטטי לקהילה" באקה אלגרבייה. פרטי ההקצאה: מס' החלטה: 2017-HBB-0129. תאריך החלטה: 13.2.2018. עלות מדווחת: 673,100 ₪. סכום ההקצבה: 600,000 "ח. סוג המתקן: מגרש דשא סינטטי לקהילה – שחב"ק – גוש 8778 חלקה 19. 
 • סעיף 9: אישור תב"ר חדש על סך 4,883,200 ₪ עבור אולמות – אימון נוער. מצ"ב מכתב אישור הקצאה ממשרד התרבות והספורט:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אישור תב"ר חדש על סך 4,883,200 ₪ עבור אולמות – אימון נוער. מצ"ב מכתב אישור הקצאה ממשרד התרבות והספורט.

בעד: כול חברי המועצה הנוכחים (10).
נגד: אין.
נמנעים: אין.

 • החלטה: הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש על סך 4,883,200 ₪ עבור אולמות – אימון נוער. 
אני מכריז על נעילת הישיבה.

____________
                ראש העירייה                                                                                עו"ד מורסי אבו מוך
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 3-2018 - 1