פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 10/2016 מיום 21/6/2016

תאריך:21/06/2016
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2016
סוג ישיבה:שלא מן המניין

 חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 10/2016 ביום שלישי 21/6/2016 בשעה 22:00 באולם הישיבות בעיריית באקה אלגרבייה

משתתפים

חברי מועצה נוכחים:

 1. עו”ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה
 2. מר איאד מואסי – חבר מועצה
 3. מר אחמד מואסי – חבר מועצה
 4. מר באסל בדוסי – מ”מ ראש העירייה
 5. מר בהאא מואסי – חבר מועצה
 6. מר ג’מאל אבו מוך – חבר מועצה
 7. מר גסאן עת’אמנה – חבר מועצה
 8. מר חסן פדעוס – חבר מועצה
 9. מר טהא ענאבסי – חבר מועצה
 10. מר מוחמד אסעד אבו מוך – חבר מועצה
 11. מר סובחי ביאדסה – חבר מועצה
 12. מר עאמר אבו חוסין – חבר מועצה
 13. מר עאיד מג’דלאוי – סגן ראש העירייה
 14. עו”ד עבד אלטיף מסארווה – חבר מועצה
 15. מר שריף שאיב –חבר מועצה
 16. מר אמג’ד עויסאת – סגן ראש העירייה

משתתפים נוספים :

 1. מר מוחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה

משתתפים חסרים:

 1. רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה
 2. עו”ד ראני אשקר, מבקר העירייה
 3. עו”ד חוסאם אבו פול , יועץ משפטי

​על סדר היום:

 1. אישור תוכנית המתנ”ס לשנת 2016.

תמלול הישיבה

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: שלום רב לכל הנוכחים.

{התנהל דיון בין חברי מועצת העיר וראש העירייה אודות התכנית שעל סדר היום}

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר:

 • אני מעלה להצבעה אישור תוכנית המתנ”ס לשנת 2016 המצורפת כחלק עיקרי ובלתי נפרד מפרוטוקול הישיבה.
 • חברי המועצה מאשרים כי בשלב זה ובכפוף לכל דין לא יועבר למתנ”ס סכום מעבר ל- 400 א’ ₪ מתוך 1.35 מ’ ₪ בשנת 2016 ובנוסף יועברו כל הכספים שהגיעו ויגיעו ממשרד חינוך עבור תוכנית צילה.
 • באשר ליתרת הסכום בסך 950 א’ ₪ , סכום זה לא יועבר למתנ”ס עד להבאת הנושא מחדש בישיבת המועצה שתקבע לאחר השלמת כל הבירורים הנדרשים.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים
 נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד אישור תוכנית המתנ”ס וזאת ובכפוף :

 • אישור תוכנית המתנ”ס לשנת 2016 המצורפת כחלק עיקרי בלתי נפרד מפרוטוקול הישיבה.
 • חברי המועצה מאשרים כי בשלב זה ובכפוף לכל דין לא יועבר למתנ”ס סכום מעבר ל- 400 א’ ₪ מתוך 1.35 מ’ ₪ בשנת 2016 ובנוסף יועברו כל הכספים שהגיעו ויגיעו ממשרד חינוך עבור תוכנית צילה.
 • באשר ליתרת הסכום בסך 950 א’ ₪ , סכום זה לא יועבר למתנ”ס עד להבאת הנושא מחדש בישיבת המועצה שתקבע לאחר השלמת כל הבירורים הנדרשים

​בכבוד רב,

עו”ד מורסי אבו מוך,​ ראש העיר​
מוחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה