פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס’ 2/2016 מיום 8/03/2016

תאריך:08/03/2016
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2016
סוג ישיבה:שלא מן המניין

​פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 2/2016 מיום 20/01/2016

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 2/2016 באולם הישיבות בעיריית באקה אל גרבייה ביום רביעי 20/01/2016 בשעה 19:30.

משתתפים

חברי מועצה נוכחים:

 1. עו”ד מורסי אבו מוך – ראש העיר
 2. מר אמג’ד עויסאת – חבר מועצה
 3. מר איאד מואסי – חבר מועצה
 4. מר אחמד מואסי – חבר מועצה
 5. מר באסל בדוסי – חבר מועצה
 6. מר בהאא מואסי – חבר מועצה
 7. מר ג’מאל אבו מוך – חבר מועצה
 8. מר גסאן עת’אמנה – חבר מועצה
 9. מר חסן פדעוס – חבר מועצה
 10. מר טהא ענאבסי – חבר מועצה
 11. מר מוחמד אסעד אבו מוך – חבר מועצה
 12. מר סובחי ביאדסה – חבר מועצה
 13. מר עאמר אבו חוסין – חבר מועצה
 14. מר עאיד מג’דלאוי – חבר מועצה
 15. מר עבד אלטיף מסארווה – חבר מועצה
  מר שריף שאיב –חבר מועצה

​משתתפים נוספים :

 1. מר מוחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה
 2. עו”ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה
 3. רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה
 4. אינג’ זוהיר מקאדלה, מהנדס העירייה
 5. עו”ד ראני אשקר, מבקר העירייה

על ס​​דר היום:

 1. בחירת הרכב וועדות העירייה.
 2. קביעת מועדי ישיבות המועצה מן המניין ע”פ סעיף 4 לתוספת השנייה לפקודת העיריות (נוסח חדש).

תמלול הישיבה

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: שלום רב לכל הנוכחים. נתחיל את הדיון בסעיף 1 שעל סדר היום. אציע הרכב כל ועדה ואעלה להצבעה את הרכב כל ועדה בנפרד.

ועדה למיגור אלימות (ועדת חובה):

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. עו”ד מורסי אבו מוך יו”ר (ע”פ חוק)
 2. באסל בדוסי סגן יו”ר
 3. איאד מואסי חבר מועצה
 4. מוחמד אבו פרך מנכ”ל העירייה
 5. וליד מג’אלדה מנהל מחלקת חינוך
 6. ריאד אבו מוך קב”ט/פיקוח וביטחון
 7. עביר גנאיים עיר ללא אלימות
 8. נציג משטרת ישראל
 9. גב’ אימאן עתאמנה מנהלת מח’ הרווחה

​מעלה להצבעה את ההצעה להרכב הוועדה.
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד הרכב הוועדה למיגור אלימות.

נציגים לועדת בחינה (מכרזים לקליטת עובדים):

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. עו”ד מורסי אבו מוך ראש העיר
 2. אחמד מואסי חבר מועצה
 3. עאיד מגאדלה חבר מועצה
 4. באסל בדוסי חבר מועצה
 5. כירי מג’אדלה נציג ציבור

​מעלה להצבעה את ההצעה להרכב הוועדה.
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד הרכב וועדת בחינה (מכרזים לקליטת עובדים).

ועדת מסגרת חוץ לימודית/מתנ”סית (ועדת רשות):

מס’ שם חבר תפקיד/נציג
אחמד מואסי יו”ר

 1. אמגד עוויסאת סגן ראש
 2. חסן פדעוס חבר מועצה
 3. מורסי אבו מוך ראש העיר
 4. עאיד מגאדלה חבר מועצה

​מעלה להצבעה את ההצעה להרכב הוועדה.
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד הרכב ועדת מסגרת חוץ לימודית/מתנ”סית.

ועדת קשרי חוץ (ועדת רשות):

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. עו”ד עבד מסארוה יו”ר
 2. שריף שאייב סגן ראש
 3. בהאא מואסי חבר מועצה

​מעלה להצבעה את ההצעה להרכב הוועדה.
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד הרכב ועדת קשרי חוץ.

ועדה לשימור אתרים (ועדת חובה):

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. עו”ד מורסי אבו מוך יו”ר
 2. עו”ד עבד מסארוה סגן
 3. גסאן עתאמנה חבר מועצה
 4. בהאא מואסי חבר מועצה
 5. אבראהים מואסי נציג ציבור (דעה מייעצת)
 6. אינג’ זוהיר מקאלדה מהנדס העירייה

​מעלה להצבעה את ההצעה להרכב הוועדה.
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד הרכב הוועדה לשימור אתרים.

ועדת רכש ובלאי (ועדת חובה)

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. מר מוחמד אבו פרח מנכ”ל העירייה
 2. אינג’ זוהיר מקאלדה מהנדס העירייה
 3. רו”ח מג’די אבו מוך גזבר העירייה

​מעלה להצבעה את ההצעה להרכב הוועדה.
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד הרכב ועדת רכש.

ועדת ספורט (ועדת רשות)

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. חסן פדעוס יו”ר
 2. סובחי ביאדסה סגן
 3. עומר ביאדסה מנהל מחלקת ספורט
 4. אמג’ד עויסאת חבר מועצה
 5. מוחמד אבו פרך מנכ”ל העירייה
 6. עו”ד מורסי אבו מוך ראש העירייה
 7. עו”ד עבד מסארוה חבר מועצה
 8. שריף שאייב חבר מועצה
 9. טאהא ענבוסי חבר מועצה
 10. באסל בדוסי חבר מועצה
 11. גמאל אבו מוך חבר מועצה
 12. גסאן עתאמנה חבר מועצה
 13. עאיד מגאדלה חבר מועצה

​מעלה להצבעה את ההצעה להרכב הוועדה.
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד הרכב ועדת ספורט.

ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים (ועדת חובה):

מס’ שם חבר תפקיד/נציג
באסל בדוסי יו”ר – חבר

 1. עו”ד מורסי אבו מוך סגן – חבר
 2. גסאן עתאמנה חבר
 3. אשרף מקאלדה מנהל בית ספר על יסודי
 4. אימאן עתאמנה מנהלת לשכת רווחה
 5. וליד מג’אדלה מנהל מחלקת חינוך
 6. נציג ציבור (יומנה ע”י ראש העירייה באישור המועצה)
 7. נציג ציבור (יומנה ע”י ראש העירייה באישור המועצה)
 8. נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים

​מעלה להצבעה את ההצעה להרכב הוועדה.
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד הרכב הוועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים. גב’ קעדאן סירין, מתאמת הסמים תהיה נציגת ראש העיר בועדה (דעה מייעצת).

ועדת בטיחות בדרכים (ועדת חובה):

 1. מס’ שם חבר תפקיד/נציג
 2. עו”ד מורסי אבו מוך יו”ר (ע”פ חוק)
 3. אמג’ד עויסאת סגן יו”ר
 4. סובחי ביאדסה חבר מועצה
 5. עו”ד עבד מסארוה חבר מועצה
 6. מוחמד אבו פרך מנכ”ל העירייה
 7. אינג’ זוהיר מקאלדה מהנדס העירייה
 8. נציג שר התחבורה שימנה שר התחבורה
 9. וליד מגאדלה מנהל מחלקת חינוך
 10. מוחמד גנאיים אחראי בטיחות בדרכים

​מעלה להצבעה את ההצעה להרכב הוועדה.
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד הרכב הוועדה לבטיחות בדרכים.

ועדה לקידום מעמד הילד והנוער (ועדת חובה):

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. בהאא מואסי יו”ר
 2. סובחי ביאדסי סגן
 3. איאד מואסי חבר מועצה
 4. גסאן עתאמנה חבר מועצה
 5. חסן פדעוס חבר מועצה
 6. נציג ארגון המורים העל יסודיים
 7. נציג הסתדרות המורים
 8. יו”ר מועצת התלמידים העירונית
 9. יו”ר ועד ההורים העירוני
 10. מפקד תחנת משטרת עירון
 11. פאדי מואסי מנהל היחידה לקידום נוער
 12. עמראן אבו סינא נציג ציבור
 13. וליד מגאדלה מנהל מחלקת החינוך
 14. אימאן עתאמנה מנהלת מח’ רווחה
 15. אשרף מקאלדה מנהל בית ספר

​מעלה להצבעה את ההצעה להרכב הוועדה.
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד הרכב הוועדה לקידום מעמד הילד.

ועדת מל”ח (ועדת חובה):

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. מורסי אבו מוך יו”ר ועדה
 2. עו”ד עבד מסארוה חבר מועצה, סגן יו”ר הוועדה
 3. ריאד אבו מוך קב”ט
 4. חוסאם מואסי נציג ציבור
 5. באסל באדוסי חבר מועצה/ מ.מ יו”ר הועדה
 6. מר מוחמד אבו פרח מנכ”ל העירייה
 7. גב’ אימאן עתאמנה מנהלת מח’ רווחה
 8. מר זוהיר מקאלדה מהנדס
 9. עביר גנאיים עיר ללא אלימות

​מעלה להצבעה את ההצעה להרכב הוועדה.
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד הרכב ועדת מל”ח.

ועדה לפיתוח כלכלה ותעשייה (ועדת רשות):

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. באסל בדוסי יו”ר
 2. גסאן עתאמנה סגן
 3. עאיד מגדלאוי חבר מועצה
 4. בהאא מואסי חבר מועצה
 5. שריף שאיב חבר מועצה

​מעלה להצבעה את ההצעה להרכב הוועדה.
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד הרכב הוועדה לפיתוח כלכלה ותעשייה.

ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית (ועדה חובה):

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. עו”ד קוצאי גנאיים יו”ר
 2. עו”ד ראאד אבו מוך סגן
 3. עו”ד טאהר אבו מוך חבר

​מעלה להצבעה את ההצעה להרכב הוועדה.
בעד: רוב חברי המועצה הנוכחים.
נגד: עו”ד עבד מסארוה, עאיד מג’אדלה, סובחי ביאדסה, באסל ביאדסה, גסאן עתאמנה, גמאל אבו מוך.
נמנע: אין.
החלטה: אושר ברוב קולות ההרכב המוצע למועמדים כחברי ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית. לאחר בחינת שמות המועמדים כחברי הוועדה ע”י יועמ”ש העירייה, עו”ד חוסאם אבו פול, תונח חוות דעת בפני חברי מועצת העיר לאישור המינוי.

ועדת מכרזי בכירים לפי סעיף 169ב לפקודת העיריות:

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. עו”ד מורסי אבו מוך יו”ר
 2. שריף שאייב חבר מעוצה
 3. אחמד מואסי חבר מעוצה
 4. מר מוחמד אבו פרך מנכ”ל העירייה
 5. נציג שר הפנים בעל תפקיד מקביל שימנה לעניין המשרה
 6. עו”ד חוסאם אבו פול משקיף

​מעלה להצבעה את ההצעה להרכב הוועדה.
בעד: רוב חברי המועצה הנוכחים.
נגד: עו”ד עבד מסארוה, סובחי ביאדסה, באסל ביאדסה, גמאל אבו מוך.
נמנע: אין.
החלטה: אושר ברוב קולות הרכב ועדת מכרזי בכירים לפי סעיף 169ב לפקודת העירייה.

ועדת מכרזים (ועדת חובה):

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. אחמד מואסי יו”ר
 2. מוחמד אסעד אבו מוך סגן
 3. גמאל אבו מוך חבר מעוצה
 4. סובחי ביאדסי חבר מעוצה
 5. טהא ענבוסי חבר מעוצה

​מעלה להצבעה את ההצעה להרכב הוועדה.
בעד: רוב חברי המועצה הנוכחים.
נגד: עו”ד עבד מסארוה, גסאן עתאמנה, גמאל אבו מוך, סובחי ביאדסה, באסל ביאדסה.
נמנע: אין.
החלטה: אושר ברוב קולות הרכב ועדת מכרזים.

ועדת כספים (ועדת חובה):

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. מוחמד אסעד אבו מוך יו”ר
 2. טהא ענבוסי סגן
 3. שריף שאיב חבר מועצה
 4. עאיד מגאדלה חבר מועצה
 5. גסאן עתאמנה חבר מועצה

מעלה להצבעה את ההצעה להרכב הוועדה.
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד הרכב ועדת כספים.

ועדת חינוך (ועדת חובה):

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. ​עו”ד מורסי אבו מוך יו”ר
 2. שריף שאיב סגן יו”ר
 3. עאמר אבו חוסין חבר מועצה
 4. אמגד עוויסאת חבר מועצה
 5. טהא ענבוסי חבר מועצה
 6. וליד מגאדלה מנהל מח’ החינוך- משקיף, דעה מייעצת
 7. יוסף קעדאן סגן מנהל מח’ החינוך- משקיף, דעה מייעצת
 8. חינוך יסודי- שימונה על ידי הסתדרות המורים
 9. חינוך על יסודי- שימונה על ידי הסתדרות המורים
 10. אמיר קעדאן נציג מועצת התלמידים בעיר- משקיף, דעה מייעצת
 11. פאדי מואסי מנהל מח’ נוער – משקיף, דעה מייעצת
 12. זכריה חרדאן + אחמד כבהא
   סונדוס סיף מפקח בתי הספר- משקיף, דעה מייעצת
 13. חוסאם אבו מוך מורה לגיל הרך – משקיף, דעה מייעצת
 14. עלי בולבול ועד הורים – משקיף, דעה מייעצת
 15. אימאן עתאמנה מנהלת מחלקת רווחה – משקיף, דעה מייעצת
 16. רזאן מסארוה גיל רך – משקיף, דעה מייעצת
 17. פלסטין חג’ אחמד מנהלת תוכנית 360 מעלות – משקיף, דעה מייעצת

מעלה להצבעה את ההצעה להרכב הוועדה.
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד הרכב ועדת חינוך.

ועדה לפיתוח שירותי דת:

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. מואסי איאד יו”ר
 2. סובחי ביאדסה סגן
 3. גסאן עתאמנה חבר מועצה
 4. כל האימאים של המסגדים בבאקה נציגי ציבור

מעלה להצבעה את ההצעה להרכב הוועדה.
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד הרכב הוועדה לפיתוח שירותי דת.

ועדה לפיתוח שירותי נגישות:

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. שריף שאייב יו”ר
 2. סובחי ביאדסה סגן
 3. גמאל אבו מוך חבר מועצה

מעלה להצבעה את ההצעה להרכב הוועדה.
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד הרכב הוועדה לפיתוח שירותי נגישות.

ועדת הנחות (ועדת חובה):

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. בהאא מואסי יו”ר
 2. איאד מואסי סגן
 3. טהא עוויסאת חבר מעוצה
 4. מנהל מחלקת גבייה
 5. אימאן עתאמנה מנהלת מחלקת הרווחה
 6. רו”ח מג’די אבו מוך גזבר העירייה
 7. עו”ד חוסאם אבו פול היועץ המשפטי לעירייה

​מעלה להצבעה את ההצעה להרכב הוועדה.
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד הרכב ועדת הנחות.

ועדה לקידום מעמד האישה (ועדת חובה):

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. עו”ד מורסי אבו מוך יו”ר
 2. באקה מואסי חברה
 3. פדוא מואסי מועצת הנשים

 4. ד”ר סיהאם עת’אמנה חברה
 5. נרגיס אבו חוסיין חברה
 6. פאתנה מגאדלה חברה
 7. עביר גנאיים חברה – עיר ללא אלימות

​מעלה להצבעה את ההצעה להרכב הוועדה.
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד הרכב הוועדה לקידום מעמד האישה.

ועדה לאיכות סביבה (ועדת חובה):

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. בהאא מואסי יו”ר
 2. עו”ד עבד מסארווה סגן יו”ר
 3. אמג’ד עויסאת חבר מועצה
 4. איאד מואסי חבר מועצה
 5. עותאמן גנאיים מח’ תברואה
 6. אברהם מואסי נציג ציבור
 7. מר מוחמד סעיד ביאדסה נציג ציבור
 8. לדיוני הוועדה יוזמן דרך קבע נציג ארגון ארצי ונציג השר להגנת הסביבה

​מעלה להצבעה את ההצעה להרכב הוועדה.
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד הרכב הוועדה לאיכות הסביבה.

ועדה לענייני ביקורת (ועדת חובה)

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. בהאא מואסי יו”ר
 2. סובחי ביאדסה סגן
 3. גמאל אבו מוך חבר מועצה
 4. גסאן עתאמנה חבר מעוצה
 5. עו”ד עבד מסארוה חבר מעוצה

 מעלה להצבעה את ההצעה להרכב הוועדה.
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד הרכב הוועדה לענייני ביקורת.

ועדת בריאות (ועדת רשות):

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. מואסי בהאא יו”ר
 2. עאמר אבו חוסיין חבר מועצה
 3. טהא ענבוסי חבר מעוצה
 4. אחמד פריד מואסי נציג ציבור
 5. ד”ר זכי אבו מוך נציג ציבור
 6. דר סיהאם עת’אמנה חברה
 7. נציגת לשכת הבריאות הנפתית
 8. ד”ר סיף אבו מוך נציג ציבור
 9. פרופ’ סמיר עתמאנה נציג ציבור

​מעלה להצבעה את ההצעה להרכב הוועדה.
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד הרכב ועדת בריאות.

ועדת תמיכות מקצועית (ועדת חובה):

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. עו”ד חוסאם אבו פול היועץ המשפטי לעיריה
 2. רו”ח מג’די אבו מוך גזבר העיריה
 3. מר מוחמד אבו פרח’ מנכ”ל העיריה

​מעלה להצבעה את ההצעה להרכב הוועדה.
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד הרכב ועדת תמיכות.

וועדת תחבורה, תנועה ורשות תמרור (ועדת רשות):

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. אמג’ד עויסאת יו”ר
 2. מוחמד אבו פרך מנכ”ל עירייה
 3. אינג’ זוהיר מקאלדה מהנדס העירייה
 4. עו”ד עבד מסארוה חבר מועצה
 5. מוחמד גנאיים אחראי בטיחות בדרכים
 6. מוחמד שלבי שיטור עירוני
 7. באסל באדוסי חבר מועצה
 8. עלי נאטור מחלקת הנדסה

​מעלה להצבעה את ההצעה להרכב הוועדה.
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד הרכב וועדת תחבורה, תנועה ורשות תמרור

נציגי העירייה בוועדת תכנון ובנייה עארה:

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. עו”ד מורסי אבו מוך חבר מועצה
 2. מוחמד אסעד אבו מוך חבר מועצה
 3. בהא מואסי חבר מועצהמעלה להצבעה את ההצעה להרכב הוועדה.
  בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
  נגד: אין.
  נמנע: אין.
  החלטה: אושרו פה אחד נציגי העירייה בוועדת תכנון ובנייה עארה.

ועדת הנהלה (ועדת רשות):

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. עו”ד מורסי אבו מוך יו”ר
 2. מוחמד אסעד אבו מוך חבר מועצה
 3. אחמד מואסי חבר מועצה
 4. עאמר אבו חוסין חבר מועצה
 5. באסל בדוסי חבר מועצה
 6. עאיד מג’דלאוי חבר מועצה
 7. טהא ענבוסי חבר מועצה

​מעלה להצבעה את ההצעה להרכב הוועדה.
בעד: רוב חברי המועצה הנוכחים.
נגד: גמאל אבו מוך, עו”ד עבד מסארווה.
נמנע: אין.
החלטה: אושר ברוב קולות הרכב ועדת הנהלה.

ועדה לעניינ​י רכש (ועדת רשות):

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. אחמד מואסי יו”ר
 2. שריף שאייב חבר מועצה
 3. אמג’ד עויסאת חבר מועצה
 4. עו”ד מורסי אבו מוך ראש העיר
 5. באסל באדוסי חבר מועצה

​מעלה להצבעה את ההצעה להרכב הוועדה.
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושרו פה אחד הרכב הוועדה לענייני רכש.

ועדת השקעות:

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. מוחמד אבו פרך מנכ”ל העירייה
 2. רו”ח מגדי אבו מוך גזבר
 3. רו”ח עאטף קעדאן תקציבן

​מעלה להצבעה את ההצעה להרכב הוועדה.
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושרו פה אחד הרכב ועדת השקעות.

צוות לתיקון ליקויים:

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. מוחמד אבו פרך מנכ”ל העירייה
 2. רו”ח עאטף קעדאן תקציבן
 3. אינג’ זוהיר מקאלדה מהנדס העיר

​מעלה להצבעה את ההצעה להרכב הוועדה.
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים
 נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד הרכב צוות תיקון ליקויים.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: נעבור לסעיף 2 שעל סדר היום.

סעיף 2:

קביעת מועדי ישיבות המועצה מן המניין ע”פ סעיף 4 לתוספת השנייה לפקודת העיריות (נוסח חדש).

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: מעלה להצבעה את הצעתי למועדי ישיבות מועצה מן המניין לימי ראשון בתחילת כל חודש קלנדרי בשעה 19:30.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים
 נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד מועד ישיבות מועצה מן המניין לימי ראשון בתחילת כל חודש קלנדרי.
בכבוד רב,

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר
מוחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה ​