פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 3/2016 מיום 10/2/2016

תאריך:10/02/2016
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2016
סוג ישיבה:שלא מן המניין

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 3/2016 מיום 10/2/2016

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 3/2016באולם הישיבות בעיריית באקה אל גרבייה ביום רביעי 10/2/2016 בשעה 19:30.

משתתפים

חברי מועצה נוכחים:

 1. עו”ד מורסי אבו מוך – ראש העיר
 2. מר אמג’ד עויסאת – חבר מועצה
 3. מר איאד מואסי – חבר מועצה
 4. מר באסל בדוסי – חבר מועצה
 5. מר ג’מאל אבו מוך – חבר מועצה
 6. מר גסאן עת’אמנה – חבר מועצה
 7. מר עבד אלטיף מסארווה – חבר מועצה
 8. מר סובחי ביאדסה- חבר מועצה

 

חברי מועצה חסרים:

 1. מר חסן פדעוס – חבר מועצה
 2. מר טהא ענאבסי – חבר מועצה
 3. מר מוחמד אסעד אבו מוך – חבר מועצה
 4. מר אחמד מואסי – חבר מועצה
 5. מר עאמר אבו חוסין – חבר מועצה
 6. מר בהאא מואסי – חבר מועצה
 7. מר שריף שאיב –חבר מועצה

 

משתתפים נוספים :

 1. מר מוחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה
 2. עו”ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה
 3. רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה
 4. רו”ח תופיק קרמאן, חשב מלווה
 5. עו”ד ראני אשקר, מבקר העירייה

 

משתתפים חסרים:

 1. אינג’ זוהיר מקאלדה, מהנדס העירייה

 

על סד​​ר היום:

 1. מינוי ח”מ באסל באדוסי כסגן ראשון ממלא מקום ראש העיר בשכר, לפי סעיף 14 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975 (מצ”ב אישור הגזבר והחשב המלווה) בהסכמתו האדיבה של ח”מ איאד מואסי.
 2. אישור האצלת סמכויות לסגן ראשון מ”מ ראש העירייה בשכר לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975.
   
 3. מינוי ח”מ עאיד מג’דלאוי כסגן שני לראש העיר בשכר, לפי סעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975 (מצ”ב אישור הגזבר והחשב המלווה) בהסכמתו האדיבה של ח”מ גסאן עתאמנה.
 4. אישור האצלת סמכויות לסגן שני לראש העירייה בשכר לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975.
   
 5. מינוי ח”מ אמג’ד עויסאת כסגן שלישי לראש העיר, לפי סעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975, בהסכמתו האדיבה של עו”ד עבד אלטיף מסארואה.
 6. אישור האצלת סמכויות לסגן שלישי לראש העירייה לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975.
   
 7. שינוי בהרכב ועדת כספים, מכרזים, הנחות, הנהלה, חינוך, נציגי העירייה בועדת תכנון ובנייה.

 תמלול הישיבה

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: שלום רב לכל הנוכחים. נתחיל בסעיף 1 שעל סדר היום.

סעי​​ף 1:

מינוי ח”מ באסל באדוסי כסגן ראשון ממלא מקום ראש העיר בשכר, לפי סעיף 14 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975 (מצ”ב אישור הגזבר והחשב המלווה) בהסכמתו האדיבה של ח”מ איאד מואסי

רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה: אני מאשר כיסוי תקציבי למינוי.

רו”ח תאופיק קרמאן, חשב מלווה: אני מאשר כיסוי תקציבי למינוי. המינוי מותנה באישור התקציב ותשלום השכר מותנה באישור משרד הפנים.

עו”ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה: אני מאשר שבכפוף לאישור תקציב העירייה לשנת 2016 ובכפוף לאצילת הסמכויות בהמשך, המינוי כדין ואין סטיה מהוראות החוק. תשלום שכר מותנה באישור משרד הפנים.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 1 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד מינוי ח”מ באסל באדוסי כסגן ראשון ממלא מקום ראש העיר בשכר, לפי סעיף 14 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975 .

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 2 שעל סדר היום.

סעי​ף 2:

אישור האצלת סמכויות( תשתיות, תברואה, ורישוי עסקים) לסגן ראשון מ”מ ראש העירייה בשכר לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 2 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, , אמג’ד עויסאת)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד האצלת סמכויות (תשתיות, תברואה, ורישוי עסקים) לסגן ראשון מ”מ ראש העירייה בשכר לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 3 שעל סדר היום.

סעיף​​​ 3:

מינוי ח”מ עאיד מג’דלאוי כסגן שני לראש העיר בשכר, לפי סעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975 (מצ”ב אישור הגזבר והחשב המלווה) בהסכמתו האדיבה של ח”מ גסאן עתאמנה.

רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה: אני מאשר כיסוי תקציבי למינוי.

רו”ח תאופיק קרמאן, חשב מלווה: אני מאשר כיסוי תקציבי למינוי. המינוי מותנה באישור התקציב ותשלום השכר מותנה באישור משרד הפנים.

עו”ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה: אני מאשר שבכפוף לאישור תקציב העירייה לשנת 2016 ובכפוף לאצילת הסמכויות בהמשך, המינוי כדין ואין סטיה מהוראות החוק. תשלום שכר מותנה באישור משרד הפנים.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 3 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, , אמג’ד עויסאת)
נגד: אין.
נמנע: אין
 החלטה: אושר פה אחד מינוי ח”מ עאיד מג’דלאוי כסגן שני לראש העיר בשכר, לפי סעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 4 שעל סדר היום.

סעיף​​ 4:

אישור האצלת סמכויות לסגן שני לראש העירייה בשכר לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 4 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, , אמג’ד עויסאת)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד האצלת סמכויות (חינוך וספורט) לסגן שני לראש העירייה בשכר לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 5 שעל סדר היום.

סעיף 5:​​​

מינוי ח”מ אמג’ד עויסאת כסגן שלישי לראש העיר, לפי סעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975, בהסכמתו האדיבה של עו”ד עבד אלטיף מסארואה.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 5 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, , אמג’ד עויסאת)
נגד: אין.
נמנע: אין
 החלטה: אושר פה מינוי ח”מ אמג’ד עויסאת כסגן שלישי לראש העיר, לפי סעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975, בהסכמתו האדיבה של עו”ד עבד אלטיף מסארואה.

סעיף​​​ 6:

אישור האצלת סמכויות לסגן שלישי לראש העירייה לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 6 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, , אמג’ד עויסאת)
נגד: אין.
נמנע: אין
 החלטה : אושר פה אחד האצלת סמכויות (גבייה וארנונה) לסגן שלישי לראש העירייה לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: תודה מכל הלב לכל מי שתרם ועזר להרכבת והצלחת הקואליציה, לדעתנו הרכבת הקואליציה ארכה זמן קצר יחסית וזאת ובזכות חברי הקואליציה שהפגינו גמישות וויתרו אחד לשני, דבר שזרז את הרכבתה. זה מראה שחברי המועצה הנוכחים היום מטרתם אחד ויחידה והיא לקדם את האינטרסים של העיר. נעבור לסעיף 7 שעל סדר היום.

ס​​​עיף 7:

שינוי בהרכב ועדת כספים, מכרזים, הנחות, הנהלה, חינוך, נציגי העירייה בועדת תכנון ובנייה.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נדון במליאה בועדת ערר לאחר קבלת חוות הדעת המשפטית. האם יש ליועמ”ש חוות דעת כבר?

עו”ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה: יש לי מועמדים, עדיין אין לי חוות דעת.

ח”מ עו”ד עבד מסארוה: זה יכול לקחת חודשיים.

עו”ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה: המועמדים לא יכנסו לתפקיד לפני קבלת חוות דעת חיובית.

{בשלב זה החשב המלווה עוזב את אולם הישיבות בשעה 19:50}

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נערכה רשימה לוועדות המוצעות לשינויים. אני מקריא את שמות חברי המועצה לפי כל וועדה.

ועדת ע​​רר:

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. עו”ד קובי גנאיים יו”ר
 2. עו”ד פדאא גהאד גנאיים סגן
 3. עו”ד טאהר אבו מוך חבר מעוצה
   

ועדת​​ מכרזים:

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. עו”ד עבד מסארוה יו”ר
 2. סובחי ביאדסי סגן
 3. מוחמד אסעד אבו מוך חבר מעוצה
 4. גמאל אבו מוך חבר מעוצה
 5. טהא ענבוסי חבר מעוצה

 

ועד​​ת כספים:

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. גסאן עתאמנה יו”ר
 2. אמגד עוויסאת סגן
 3. שריף שאיב חבר מועצה
 4. עאיד מגאדלה חבר מועצה
 5. מוחמד אסעד אבו מוך חבר מועצה

 

וע​​​דת חינוך:

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. עו”ד מורסי אבו מוך יו”ר
 2. עו”ד עבד מסארוה סגן יו”ר
 3. עאמר אבו חוסין חבר מועצה
 4. אמגד עוויסאת חבר מועצה
 5. טהא ענבוסי חבר מועצה
 6. וליד מגאדלה מנהל מח’ החינוך- משקיף, דעה מייעצת
 7. יוסף קעדאן סגן מנהל מח’ החינוך- משקיף, דעה מייעצת
 8. חינוך יסודי- שימונה על ידי הסתדרות המורים
 9. חינוך על יסודי- שימונה על ידי הסתדרות המורים
 10. אמיר קעדאן נציג מועצת התלמידים בעיר- משקיף, דעה מייעצת
 11. פאדי מואסי מנהל מח’ נוער – משקיף, דעה מייעצת
 12. זכריה חרדאן + אחמד כבהא
  סונדוס סיף מפקח בתי הספר- משקיף, דעה מייעצת
 13. חוסאם אבו מוך מורה לגיל הרך – משקיף, דעה מייעצת
 14. עלי בולבול ועד הורים – משקיף, דעה מייעצת
 15. אימאן עתאמנה מנהלת מחלקת רווחה – משקיף, דעה מייעצת
 16. רזאן מסארוה גיל רך – משקיף, דעה מייעצת
 17. פלסטין חג’ אחמד מנהלת תוכנית 360 מעלות – משקיף, דעה מייעצת

 

ועדת ה​​נחות:

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. עו”ד עבד מסארוה יו”ר
 2. איאד מואסי סגן
 3. סובחי ביאדסי חבר מעוצה
 4. מנהל מחלקת גבייה
 5. אימאן עתאמנה מנהלת מחלקת הרווחה
 6. רו”ח מג’די אבו מוך גזבר העירייה
 7. עו”ד חוסאם אבו פול היועץ המשפטי לעירייה

 

ועדה ל​​ענייני ביקורת:

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. בהאא מואסי יו”ר
 2. סובחי ביאדסה סגן
 3. גמאל אבו מוך חבר מועצה
 4. גסאן עתאמנה חבר מעוצה
 5. חסן פדעוס חבר מעוצה

 

נציגי העירייה​​ בוועדת תכנון ובנייה עארה:

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. ו”ד עבד מסארוה חבר מועצה
 2. מורסי אבו מוך חבר מועצה
 3. אמגד עוויסאת חבר מועצה
   עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: הואיל וכל חברי המועצה הנוכחים היום הם הקואליציה, ובכוונתי לשתף אותם ולהתייעץ איתם בניהול העירייה, אינני רואה צורך בועדת הנהלה על כן, אני מציע לבטל ועדת הנהלה.

עו”ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה: אתם מצביעים על כל הועדות המוצעות ברשימה כולל ועדת ערר?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: כן, כל הרשימה כולל ועדת ערר. אני מעלה להצבעה את סעיף 7 שעל סדר היום לפי הרכב הוועדות שהוקרא על ידי עתה כולל ההצעה שלי לביטול ועדת ההנהלה.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, , אמג’ד עויסאת)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד שינוי הרכב ועדת כספים, הנחות, מכרזים, ערר, חינוך, הוועדה לענייני ביקורת, נציגי העירייה בוועדת תכנון ובנייה לפי ההרכב שהוצע על ידי ראש העירייה וכן ביטול ועדת ההנהלה.

בכבוד רב,

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר
מוחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה ​