פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 4/2016 מיום 22/03/2016

תאריך:22/03/2016
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2016
סוג ישיבה:שלא מן המניין

​פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 4/2016 מיום 22/03/2016

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 4/2016 באולם הישיבות בעיריית באקה אל גרבייה ביום שלישי 22/03/2016 בשעה 19:30.

משתתפים

חברי מועצה נוכחים:

 1. עו”ד מורסי אבו מוך – ראש העיר
 2. מר אמג’ד עויסאת – סגן ראש העיר
 3. מר איאד מואסי – חבר מועצה
 4. מר אחמד מואסי – חבר מועצה
 5. מר באסל בדוסי – מ.מ ראש העיר
 6. מר בהאא מואסי – חבר מועצה
 7. מר ג’מאל אבו מוך – חבר מועצה
 8. מר גסאן עת’אמנה – חבר מועצה
 9. מר חסן פדעוס – חבר מועצה
 10. מר מוחמד אסעד אבו מוך – חבר מועצה
 11. מר סובחי ביאדסה – חבר מועצה
 12. מר עאמר אבו חוסין – חבר מועצה
 13. מר עאיד מג’דלאוי – סגן ראש העיר
 14. מר עבד אלטיף מסארווה – חבר מועצה
 15. מר שריף שאיב –חבר מועצה

חברי מועצה חסרים:

 1. מר טהא ענבוסי – חבר מועצה
 2. עו”ד חוסאם אבו פול, יועמ”ש העיריי

​משתתפים נוספים :

 1. מר מוחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה
 2. עו”ד גמאל עלוש, מחלקה משפטית
 3. רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה
 4. עו”ד ראני אשקר, מבקר העירייה
 5. אינג’ זוהיר מקאלדה, מהנדס העירייה

 

על סדר ​​היום:

 1. דיון והתייעצות בעניין שירותי חברת הגבייה בעירייה בהמשך לבקשת חברי מועצה העיר.

תוספת על סדר היום:

 1. בהסכמת כל חברי העירייה, הסעיפים הבאים מתווספים לסדר היום של הישיבה:
 2. שינוי הרכב ועדת הספורט.
 3. שינוי הרכב ועדת מכרזים
 4. שינוי הרכב ועדת כספים
 5. שינוי הרכב ועדת חינוך.
 6. הפסקת ההתקשרות עם חברת הגבייה ביצורות תוך שלושה חודשים מהיום ויציאה למכרז חדש בלווי ח”מ שריף שאייב וח”מ בהאא מואסי.
 7. ביטול כל השעות הנוספות וריכוזם בסל אחד (קופה אחת) בסך 700 שעות שינוהלו ע”י מנכ”ל העירייה וגזבר העירייה ובפיקוח ח”מ מוחמד אבו מוך וח”מ אחמד מואסי וח”מ גסאן עתאמנה.
 8. הכנת מבנה ארגוני ע”י יועץ ארגוני ובליווי ח”מ מר עאמר אבו חוסיין.
 9. הסמכת ח”מ מוחמד אסעד אבו מוך כנציג חברי המועצה מול צוות השיטור עירוני ומחלקת עיר ללא אלימות וליווי מכרז ותפקיד החירום.

 תמלול הישיבה

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: שלום רב לכל הנוכחים. בהסכמת כל חברי המועצה, אני מוסיף על סדר היום סעיף שינוי הרכב ועדת הספורט. אני מעלה להצבעה שינוי הרכב ועדת הספורט.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמגד עויסאת, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד לשנות את הרכב ועדת הספורט לפי הטבלה שלהלן:

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. חסן פדעוס יו”ר
 2. סובחי ביאדסה סגן
 3. עאיד מגאדלה חבר מועצה
 4. שריף שאייב חבר מועצה
 5. טהא ענבוסי חבר מועצה

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: בהסכמת כל חברי המועצה, אני מוסיף על סדר היום סעיף שינוי הרכב ועדת מכרזים. אני מעלה להצבעה שינוי הרכב ועדת מכרזים.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמגד עויסאת, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד לשנות את הרכב ועדת המכרזים לפי הטבלה שלהלן:

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. מר אחמד מואסי יו”ר
 2. סובחי ביאדסי סגן
 3. עו”ד עבד מסארוה חבר מעוצה
 4. ג’מאל אבו מוך חבר מעוצה
 5. טהא ענבוסי חבר מעוצה

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: בהסכמת כל חברי המועצה, אני מוסיף על סדר היום סעיף שינוי הרכב ועדת הכספים. אני מעלה להצבעה שינוי הרכב ועדת כספים.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמגד עויסאת, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד לשנות את הרכב ועדת כספים לפי הטבלה שלהלן:

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. מוחמד אסעד אבו מוך יו”ר
 2. אמגד עוויסאת סגן
 3. שריף שאיב חבר מועצה
 4. עאיד מגאדלה חבר מועצה
 5. גסאן עתאמנה חבר מועצה

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: בהסכמת כל חברי המועצה, אני מוסיף על סדר היום סעיף שינוי הרכב ועדת חינוך. אני מעלה להצבעה שינוי הרכב ועדת החינוך.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמגד עויסאת, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד לשנות את הרכב ועדת החינוך לפי הטבלה שלהלן:

מס’ שם חבר תפקיד/נציג

 1. שריף שאייב יו”ר
 2. עו”ד עבד מסארווה סגן יו”ר
 3. עאמר אבו חוסין חבר מועצה
 4. אמגד עוויסאת חבר מועצה
 5. טהא ענבוסי חבר מועצה
 6. וליד מגאדלה מנהל מח’ החינוך- משקיף, דעה מייעצת
 7. יוסף קעדאן סגן מנהל מח’ החינוך- משקיף, דעה מייעצת
 8. חינוך יסודי- שימונה על ידי הסתדרות המורים
 9. חינוך על יסודי- שימונה על ידי הסתדרות המורים
 10. אמיר קעדאן נציג מועצת התלמידים בעיר- משקיף, דעה מייעצת
 11. פאדי מואסי מנהל מח’ נוער – משקיף,דעה מייעצת
 12. זכריה חרדאן + אחמד כבהא
 13.  סנדס סיף מפקח בתי הספר- משקיף, דעה מייעצת
 14. חוסאם אבו מוך מורה לגיל הרך – משקיף, דעה מייעצת
 15. עלי בולבול ועד הורים – משקיף, דעה מייעצת
 16. אימאן עתאמנה מנהלת מח’ רווחה – משקיף, דעה מייעצת
 17. רזאן מסארוה גיל רך- משקיף, דעה מייעצת
 18. פלסטין חג אחמד מנהלת תוכנית 360 מעלות – משקיף, דעה מייעצת

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: בהסכמת כל חברי המועצה, אני מוסיף על סדר היום סעיף הפסקת ההתקשרות עם חברת ביצורות תוך שלושה חודשים מהיום ויציאה למכרז חדש בלווי ח”מ שריף שאייב וח”מ בהאא מואסי, אלא אם מחלקת הגזברות, המשפטית והמנכלו”ת יגיעו להסכם אחר עם ח”מ מר בהאא מואסי משהם סבורים כי הפסקת ההתקשרות בדרך זו תגרום נזק לעירייה ובמקרה זה תמשיך חברת הגבייה בעבודתה.

רו”ח מגדי אבו מוך – גזבר העירייה: אני רוצה להעיר בתור גזבר העירייה בעניין הפסקת ההתקשרות עם חברת הגבייה , זו החלטה שגויה ותגרום לעירייה לירידה דרסטית בהכנסות העירייה, כמו כן צפוי שהחברה תתבע את העירייה, ולדעתי יש להם CASE לתבוע אותנו. על כן אני חושב שצריך להשאיר אותם עד סוף השנה.

עו”ד גמאל עלוש- מחלקה משפטית: מבחינה חוקית יש צורך בבדיקה משפטית, העירייה צריכה לקיים את ההסכם עם חברת הגבייה בתום לב. גם אם יש סעיף בהסכם המקנה לעירייה השתחררות מההסכם, עדיין השימוש בסעיף הנ”ל צריך להיות בתום לב ובדרך מקובלת. אני צופה כי תוגש תביעת פיצויים מצד חברת הגבייה כנגד העירייה. אני מציע שההחלטה תהיה שהגזברות, המנכלות, והמחלקה המשפטית יפגשו עם ח”מ בהא מואסי ויעמידו בפניו את הסיכונים בסיום ההתקשרות ואז העניין יובא לדיון חוזר במועצת העיר.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: מעלה להצבעה הפסקת התקשרות עם חברת ביצורות תוך שלושה חודשים מהיום ויציאה למכרז חדש בלווי ח”מ שריף שאייב וח”מ בהאא מואסי, אלא אם מנכ”ל העירייה והגזבר והמחלקה המשפטית יגיעו להסכם אחר עם מר בהאא מואסי שמייצג את כל חברי המועצה משהם סבורים כי הפסקת ההתקשרות בדרך זו תגרום נזק לעירייה ובמקרה זה חברת הגבייה תמשיך בעבודתה.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמגד עויסאת, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד הפסקת התקשרות עם חברת ביצורות תוך שלושה חודשים מהיום ויציאה למכרז חדש בלווי ח”מ מר שריף שאייב וח”מ מר בהאא מואסי, אלא אם מנכ”ל העירייה והגזבר והמחלקה המשפטית יגיעו להסכם אחר עם מר בהאא מואסי שמייצג כל חברי המועצה משהם סבורים כי הפסקת ההתקשרות בדרך זו תגרום נזק לעירייה ובמקרה זה חברת הגבייה תמשיך בעבודתה.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: בהסכמת כל חברי המועצה, אני מוסיף על סדר היום סעיף החלטה לבטל את כל השעות הנוספות ולרכז אותם בסל אחד (קופה אחת) בגובה 700 שעות נוספות שיהיו תחת אחריות מנכ”ל העירייה וגזבר העירייה ובפיקוח ח”מ מר מוחמד אבו מוך ומר אחמד מואסי ומר גסאן עתאמנה. אני מעלה להצבעה את הסעיף הנ”ל.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמגד עויסאת, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד לבטל את כל השעות הנוספות ולרכז אותם בחבילה אחת (קופה אחת) בגובה 700 שעות נוספות שיהיו תחת אחריות מנכ”ל העירייה וגזבר העירייה ובתיאום עם ח”מ מר מוחמד אבו מוך ומר אחמד מואסי ומר גסאן עתאמנה.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: בהסכמת כל חברי המועצה, אני מוסיף על סדר היום סעיף החלטה שמנכ”ל העירייה יתחיל בהכנת מבנה ארגוני ע”י יועץ ארגוני ובליווי ח”מ מר עאמר אבו חוסיין. אני מעלה להצבעה את הסעיף הנ”ל.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמגד עויסאת, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד החלטה שמנכ”ל העירייה יתחיל בהכנת מבנה ארגוני ע”י יועץ ארגוני ובליווי ח”מ מר עאמר אבו חוסיין.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: בהסכמת כל חברי המועצה, אני מוסיף על סדר היום סעיף החלטה שח”מ מר מוחמד אסעד אבו מוך יהיה נציג חברי המועצה מול צוות השיטור עירוני ועיר ללא אלימות וליווי מכרז ותפקיד החירום.
מעלה להצבעה את הסעיף הנ”ל.
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמגד עויסאת, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד החלטה שח”מ מר מוחמד אסעד אבו מוך יהיה נציג חברי המועצה מול צוות השיטור עירוני ועיר ללא אלימות וילווי מכרז ותפקיד החירום.

בכבוד רב,

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה​
מוחמד אבו פרך,  מנכ”ל העירייה