פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס’ 1/2016 מיום 7/02/2016

תאריך:07/02/2016
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2016
סוג ישיבה:מן המניין

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה מן המניין מס’ 1/2016 באולם הישיבות בעיריית באקה אל גרבייה ביום ראשון 7/02/2016 בשעה 19:30.

משתתפים:

חברי מועצה נוכחים:

 1. עו”ד מורסי אבו מוך – ראש העיר
 2. מר אמג’ד עויסאת – חבר מועצה
 3. מר איאד מואסי – חבר מועצה
 4. מר אחמד מואסי – חבר מועצה
 5. מר באסל בדוסי – חבר מועצה
 6. מר בהאא מואסי – חבר מועצה
 7. מר ג’מאל אבו מוך – חבר מועצה
 8. מר גסאן עת’אמנה – חבר מועצה
 9. מר חסן פדעוס – חבר מועצה
 10. מר טהא ענאבסי – חבר מועצה
 11. מר מוחמד אסעד אבו מוך – חבר מועצה
 12. מר סובחי ביאדסה – חבר מועצה
 13. מר עאמר אבו חוסין – חבר מועצה
 14. מר עאיד מג’דלאוי – חבר מועצה
 15. מר עבד אלטיף מסארווה – חבר מועצה
 16. מר שריף שאיב –חבר מועצה
 

​משתתפים נוספים :

 1. ​מר מוחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה
 2. עו”ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה
 3. רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה
 4. עו”ד ראני אשקר, מבקר העירייה

משתתפים חסרים:

​אינג’ זוהיר מקאדלה, מהנדס העירייה

על סדר היום:

 1. ​​אישור הגדלת תב”ר מס’ 118ׁ (בניית מעון יום 3 כיתות) בסך 770,000 ₪ , כמפורט להלן: תקציב תב”ר מקורי    2,430,000 ₪, ההגדלה הנ”ל 770,000 ₪, תקציב תב”ר מעודכן  3,200,000 ₪, מקור מימון ההגדלה : משרד הכלכלה.
 2. אישור תב”ר חדש ע”ס 80,000 ₪ עבור “ציוד גינה טיפולית בי”ס אלרחמה”, מקור מימון :קרן שלם.
 3. ​אישור תב”ר חדש ע”ס 161,700 ₪ עבור “הצטיידות בסיסית לכיתות בבתי ספר אלקודס + אבן סינא”, הסכום עבור בי”ס אלקודס 102,900 ₪, הסכום עבור בי”ס אבו סינא 58,800 ₪, בסה”כ 161,700 ₪
 4. אישור תב”ר חדש ע”ס 41,000 ₪ עבור “פעולות לבטיחות בדרכים 2015 – חלק בי”, מקור מימון: משרד תחבורה 100%.
 5. אישור תב”ר חדש ע”ס 91,500 ₪ עבור פינות עוז לתמורה בי”ס מקיף אלאנדלוס . מקור מימון: משרד החינוך.
 6. אישור תב”ר חדש ע”ס 180,000 ₪ עבור הצטיידות מעבדה טכנולוגית בבי”ס מקיף אבן סינא. מקור מימון: משרד החינוך.
 7. אישור תב”ר חדש עלא סך 1,204,000 ₪ – שיקום ופיתוח כבישים אלפתח-אלבוסתאן. מקור המימון: מענקי פיתוח 2015 משרד הפנים 1,204,000.
 8. אישור תב”ר חדש ע”ס 471,600 ₪ עבור ”התאמת נגישות (הנגשה כללית) למוסדות חינוך 2015″. מימון : משרד החינוך, מדובר בעבודת הנגשה כללית לבתי ספר הבאים: אבן חולדון, אבן אלהיית’ם, אבן סינא, אלאנדלוס, אלראזי, אלשאפעי
 9. אישור תב”ר חדש ע”ס 400,000 ₪ עבור “הצטיידות בתי ספר בתוכנית התקשוב לשנה”ל תשע”ו “. מימון: משרד החינוך (מצו”ב אישור הקצבה).
 10. אישור הגדלת תב”ר מס’ 94 (בניית שלב ב’ בי”ס יסודי חדש אלקודס) כמפורט להלן: תקציב תב”ר נוכחי 4,129,058 ₪, הגדלה הנ”ל 101,534 ₪, תקציב מעודכן       4,230,592 ₪, מימון: משרד החינוך (תוספת 3% חיפוי אבן)
 11. אישור תב”ר חדש ע”ס 274,262 ₪ עבור “ציוד וריהוט לכיתות חדשות בבית ספר מקיף אלאנדלוס” (עבור שלב ג’ ). מקור מימון: מפעל הפיס.
 12. אישור תב”ר על סך 537,000 ₪ – הקמת גני משחקים/שעשועים, מקור המימון: מענקי פחתוח 2015 משרד הפנים 537,000 ₪
 13. אישור תב”ר על סך 420,000 ₪ – הצללת חצרות בתי ספר יסודיים. מקור המימון: מענקי פיתוח 2015 משרד הפנים 420,000 ₪
 14. אישור תב”ר על סך 1,624,000 ₪ – שיקום ופיתוח אזור תיאטרון. מקור המימון: מענקי פיתוח 2015 משרד הפנים 1,624,000 ₪.
 15. אישור תב”ר חדש ע”ס 105,600 ₪ עבור “פינות עבודה אופק חדש בי”ס מקיף אבן אלהיית’ם”. מימון :משרד החינוך, מצו”ב הרשאה תקציבית.
 16. תב”ר חדש ע”ס 35,200 ₪ עבור “פינות עבודה אופק חדש בי”ס יסודי אלקודס “, מימון : משרד החינוך, מצו”ב הרשאה תקציבית.
 17. אישור הענקת זכות חתימה בחשבון הורים בבית ספר מקיף אבן אלהיית’ם : מר עמאד מג’אדלה, ת.ז 028306249 במקום מר סברי ביאדסי, ת.ז 056994346.

תמלול הישיבה

​ עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: שלום רב לכל הנוכחים. סעיפים 1 ו-2 שעל סדר היום נדונו בישיבה הקודמת (ישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 1/2016 מיום 24/1/2016) ולא אושרו על ידי חברי מועצת העיר. ניתן להביא סעיפים אלה לאחר 3 חודשים או לחילופין ניתן להביא אותם להצבעה לפי אחת החלופות לפי סעיף 46 לתוספת השניה לפקודת העיריות. כעת אנו עוברים לסעיף 3 שעל סדר היום. גזבר העירייה ייתן הסבר.

סעי​​​ף 3:

אישור תב”ר חדש ע”ס 161,700 ₪ עבור “הצטיידות בסיסית לכיתות בבתי ספר אלקודס + אבן סינא”

הסכום עבור בי”ס אלקודס 102,900 ₪

הסכום עבור בי”ס אבו סינא 58,800 ₪

בסה”כ 161,700 ₪

  רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה: מדובר במימון מלא ממשרד החינוך. לכל כיתה קיבלנו 14,700 ₪ וכן קיבלנו תקציב לשבע כיתות בבית ספר אלקודס ותקציב עבור ארבע כיתות בבית ספר אבן סינא.

ח”מ עאמר אבו חוסין: איך אפשר לעקוב אחר התב”רים הקטנים האלה?

 רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה:  לכל תב”ר יש מספר וכרטסת לפיה מופיע מה הן ההכנסות ומה הן ההוצאות.

ח”מ עאמר אבו חוסין: זה מיועד רק לבית ספר אלקודס ובית ספר אבן סינא?

רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה:  נכון.

ח”מ עאמר אבו חוסין: ואתה עובד מול מחלקת הנדסה בעניין תב”ר זה?

רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה:  תלוי. לפעמים זו מחלקת ההנדסה ולפעמים מנהל הרכש.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: סיכמנו בישיבת ההנהלה שיהיה כל רבעון מעקב אחר התב”רים. כל תב”ר מתייחס לפרויקט מסוים שהעירייה מבצעת. יש רשימת תב”רים שניתן לעקוב אחריהן ולבצע כל בדיקה נדרשת. כעת אני מעלה את סעיף 3 שעל סדר היום להצבעה.

 בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, מוחמד אבו מוך, אמג’ד עויסאת, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)

נגד: אין.

נמנע: אין.

החלטה: אושר פה אחד תב”ר חדש ע”ס 161,700 ₪ עבור “הצטיידות בסיסית לכיתות בבתי ספר אלקודס + אבן סינא”.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אנו עוברים לסעיף 4 שעל סדר היום.

סעי​ף 4:

אישור תב”ר חדש ע”ס 41,000 ₪ עבור “פעולות לבטיחות בדרכים 2015 – חלק בי”

מקור מימון: משרד תחבורה 100%.

 רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה:  מי שאחראי על תחום זה הוא מוחמד גנאיים. מדובר בתקציב המיועד לפעילות הסברה והדרכה בבתי הספר. התקציב לפעילות זו במימון משרד התחבורה.

ח”מ עאמר אבו חוסין: כמה בסה”כ מקבלת מחלקה זו (בטיחות בדרכים) בשנה?

רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה:  כל שנה זה משתנה, בערך בין 100-150 אלף שלקים. כפי שצוין, מדובר במימון מלא.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה להצבעה את סעיף 4 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, מוחמד אבו מוך, אמג’ד עויסאת, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)

נגד: אין.

נמנע: אין.

החלטה: אושר פה אחד תב”ר חדש ע”ס 41,000 ₪ עבור “פעולות לבטיחות בדרכים 2015 – חלק בי”.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אנו עוברים לסעיף 5 שעל סדר היום.

סעיף 5: אישור תב”ר חדש ע”ס 91,500 ₪  עבור פינות עוז לתמורה בי”ס מקיף אלאנדלוס .

מקור מימון: משרד החינוך.

רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה:  פרוייקט עוז לתמורה, מימון משרד החינוך. מדובר בתגבור לתלמידים בשעות פרטניות. משרד החינוך מתקצב פינות מיוחדות בבתי הספר ללימוד. התקציב מיועד לבית ספר אלאנדלוס.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה להצבעה את סעיף 5 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, מוחמד אבו מוך, אמג’ד עויסאת, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)

נגד: אין.

נמנע: אין.

החלטה: אושר פה אחד תב”ר חדש ע”ס 91,500 ₪  עבור פינות עוז לתמורה בי”ס מקיף אלאנדלוס .

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אנו עוברים לסעיף 6 שעל סדר היום.

סע​​יף 6: 

אישור תב”ר חדש ע”ס 180,000 ₪ עבור הצטיידות מעבדה טכנולוגית בבי”ס מקיף אבן סינא.

מקור מימון: משרד החינוך.

רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה:   תקציב מיוחד שקיבלנו אותו ממשרד החינוך בהמשך לבקשה שהוגשה על ידי מנהל בית ספר אבן סינא, מר כרם אבו מוך. מנהל הרכש בעירייה הוא מי שמטפל בעניין זה. התקציב הינו 180,000 ₪ המיועדות לרכישת ציוד למעבדה טכנולוגית.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה להצבעה את סעיף 6 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, מוחמד אבו מוך, אמג’ד עויסאת, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)

נגד: אין.

נמנע: אין.

החלטה: אושר פה אחד תב”ר חדש ע”ס 180,000 ₪ עבור הצטיידות מעבדה טכנולוגית בבי”ס מקיף אבן סינא.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אנו משאירים את סעיף 7 שעל סדר היום לדיון בסוף הישיבה. נעבור לסעיף 8 שעל סדר היום.

סעיף 8​:

אישור תב”ר חדש ע”ס 471,600 ₪ עבור ” התאמת נגישות (הנגשה כללית) למוסדות חינוך 2015″. מימון : משרד החינוך.

 רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה: כפי שמופיע בתב”ר, המימון מלא ממשרד החינוך. הממשלה מעוניינת לקדם את נושא הנגישות. מדובר בעבודת הנגשה כללית לבתי הספר: אבן חולדון, אבן אלהיית’ם, אבן סינא, אלאנדלוס, אלראזי, אלשאפעי.

 עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מציע שהאחריות על ביצוע התב”ר הזה תהיה לחבר המועצה מר שריף שאיב.

ח”מ עאמר אבו חוסין: הבטחת בישיבת ההנהלה כי יוכן פירוט לסעיף הזה.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: צריך לעשות תכנית עבודה בשיתוף פעולה עם מנהלי בית הספר ואישור חבר המועצה מר שריף שאייב לתוכנית ולביצוע העבודה ולפני אישור הגזברות להעברת הכספים.

ח”מ עאמר אבו חוסין: אני לא חושד חס וחלילה באמינות חברי המועצה או ראש העירייה. אבל אני כחבר מועצה, מבקש ומצפה כי מהנדס העיר יכין ואומדן ותכנית עבודה בעניין העבודות המבוקשות לפני ההצבעה על הסעיף.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מציע להצביע על הסעיף הזה בכפוף לזה שמר שריף שאייב יפקח על העבודות ועל ביצוע התב”ר, והתב”ר יאושר בגזברות לאחר אישור חבר מועצה מר שריף שאייב. אני מעלה את סעיף 8 להצבעה.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, מוחמד אבו מוך, אמג’ד עויסאת, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)

נגד: אין.

נמנע: אין.

החלטה: אושר פה אחד תב”ר חדש ע”ס 471,600 ₪ עבור ” התאמת נגישות (הנגשה כללית) למוסדות חינוך 2015″ בכפוף להצעת ראש העירייה לפיה ח”מ מר שריף שאייב יפקח על ביצוע התב”ר והעבודות.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אנו עוברים לסעיף 9 שעל סדר היום.

סעי​ף 9:

אישור תב”ר חדש ע”ס 400,000 ₪ עבור “הצטיידות בתי ספר בתוכנית התקשוב לשנה”ל תשע”ו “. מימון: משרד החינוך (מצו”ב אישור הקצבה).

רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה: זוהי תכנית של משרד החינוך לצייד את בתי הספר בספרים טכנולוגיים. בית ספר אלראזי התחיל בפרוייקט זה לפני מספר שנים. עכשיו מצטרפים לפרוייקט זה בתי ספר יסודיים נוספים: אלחכמה, אלח’וארזמי, אלרחמה, אלגזאלי, אבן ח’ולדון. כל בית ספר יקבל תקציב בסך 60,000 ₪ ובית ספר אלרחמה (חינוך מיוחד) יקבל תקציב בסך 40,000 ₪. בית ספר עומר בן אלח’טאב לא קיבל. כנראה לא הגישו בקשה לתכנית זו.

ח”מ בהאא מואסי: צריך לבדוק מדוע שאר בתי הספר לא קיבלו. צריך לפקח על הנושא הזה ולדעת למה לא הגישו.. ואם הגישו מדוע לא קיבלו.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה להצבעה את סעיף 9 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, מוחמד אבו מוך, אמג’ד עויסאת, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)

נגד: אין.

נמנע: אין.

החלטה: אושר פה אחד תב”ר חדש ע”ס 400,000 ₪ עבור “הצטיידות בתי ספר בתוכנית התקשוב לשנה”ל תשע”ו “. מימון: משרד החינוך (מצו”ב אישור הקצבה).

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אנו עוברים לסעיף 10 שעל סדר היום.

סעיף​​ 10:

 אישור הגדלת תב”ר מס’ 94 (בניית שלב ב’ בי”ס יסודי חדש אלקודס) כמפורט להלן:

תקציב תב”ר נוכחי  4,129,058 ₪

הגדלה הנ”ל - 101,534 ₪

תקציב מעודכן - 4,230,592 ₪

מימון: משרד החינוך (תוספת 3% חיפוי אבן)

רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה: משרד החינוך אשר נתן את המימון לבניית בית ספר אלקודס, נותן תוספות בנייה לאחר קבלת התקציב הראשוני. כדגומת: תוספת אבן, מיזוג וכו’. במקרה הזה העירייה קיבלה תקציב עבור תוספת חיפוי אבן בסך 3%.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה להצבעה את סעיף 10 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, מוחמד אבו מוך, אמג’ד עויסאת, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)

נגד: אין.

נמנע: אין.

החלטה: אושר פה אחד הגדלת תב”ר מס’ 94 (בניית שלב ב’ בי”ס יסודי חדש אלקודס), תקציב תב”ר נוכחי 4,129,058 ₪, הגדלה הנ”ל 101,534 ₪, תקציב מעודכן 4,230,592 ₪. מימון: משרד החינוך (תוספת 3% חיפוי אבן)

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אנו עוברים לסעיף 11 שעל סדר היום.

סעי​​ף 11:

 אישור תב”ר חדש ע”ס 274,262 ₪ עבור “ציוד וריהוט לכיתות חדשות בבית ספר מקיף אלאנדלוס” (עבור שלב ג’ ). מקור מימון: מפעל הפיס.

רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה: מפעל הפיס מימן רכישת ציוד וריהוט לכיתות חדשות. מכיוון שהמימון התעכב, העירייה עשתה מימון ביניים וזאת עד לקבלת המימון וכמובן באישור ולאחר הסכמת מפעל הפיס.  כעת, העירייה קיבלה אישור ממפעל הפיס והם מעבירים את הכספים לעירייה.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה להצבעה את סעיף 11 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, מוחמד אבו מוך, אמג’ד עויסאת, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)

נגד: אין.

נמנע: אין.

החלטה: אושר פה אחד תב”ר חדש ע”ס 274,262 ₪ עבור “ציוד וריהוט לכיתות חדשות בבית ספר מקיף אלאנדלוס” (עבור שלב ג’ ). מקור מימון: מפעל הפיס.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אנו עוברים לסעיף 12 שעל סדר היום.

ס​​עיף 12:

 אישור תב”ר על סך 537,000 ₪ – הקמת גני משחקים/שעשועים

מקור המימון: מענקי פחתוח 2015 משרד הפנים   537,000 ₪

רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה: השנה קיבלנו תקציב מיוחד בסך 3.5 מליון ₪ כמענקי פיתוח, וקיבלנו אישור להקמת גני משחקים.

ח”מ עאמר אבו חוסין: אנחנו מבקשים תוכנית מסודרת ממהנדס העיר, וכן אומדן עלות הקמת גן המשחקים. עניין זה כבר סוכם בישיבת ועדת ההנהלה.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: הכסף מיועד למשחקיה. המיקום מתאים ואני מציע לאשר את התב”ר. באשר לביצוע, העניין יתואם בין מחלקת ההנדסה וחבר המועצה מר עאמר אבו חוסין.

ח”מ עאמר אבו חוסין: האם אפשר לשנות את המיקום?

עו”ד עבד מסארוה: לא. למה לשנות את המיקום. באזור הזה יש צורך בהקמת משחקיה.

ח”מ עאמר אבו חוסין: לא רוצה שנשנה את המיקום. אני שואל אם זה אפשרי.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מציע שנצביע על הסעיף .התב”ר מיועד להקמת משחקיה. הביצוע יהיה בתיאום בין מחלקת ההנדסה וחברי המועצה מר עאמר אבו חוסין ועו”ד עבד מסארוה. כעת, אני מעלה להצבעה את סעיף 12 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, מוחמד אבו מוך, אמג’ד עויסאת, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)

נגד: אין.

נמנע: אין.

החלטה: אושר פה אחד תב”ר על סך 537,000 ₪ – הקמת גני משחקים/שעשועים. מקור המימון: מענקי פחתוח 2015 משרד הפנים   537,000 ₪

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אנו עוברים לסעיף 13 שעל סדר היום.

סעי​​ף 13:

אישור תב”ר על סך 420,000 ₪ – הצללת חצרות בתי ספר יסודיים.

מקור המימון: מענקי פיתוח 2015 משרד הפנים 420,000 ₪

רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה: מקור המימון הוא ממענקי פיתוח 2015. מדובר בהצללות ב-6 בתי ספר. כל בית ספר יקבל 70 אלף ₪ עבור הצללות החצרות.

ח”מ בהאא מואסי: בבית ספר אלח’וארזמי ההצללה כמעט נפלה. על כן, אני מבקש שהעירייה תהיה אחראית על תקינות ההצללות בבתי הספר.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: זה לא נעשה על ידי העירייה, אלא על ידי ההורים. אני מעלה את סעיף 13 להצבעה.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, מוחמד אבו מוך, אמג’ד עויסאת, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)

נגד: אין.

נמנע: אין.

החלטה: אושר פה אחד תב”ר על סך 420,000 ₪ – הצללת חצרות בתי ספר יסודיים. מקור המימון: מענקי פיתוח 2015 משרד הפנים 420,000 ₪

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: נותיר את הדיון בסעיף 14 לסוף הישיבה. כעת אנו עוברים לסעיף 15 שעל סדר היום.

סע​​יף 15:

 אישור תב”ר חדש ע”ס 105,600 ₪ עבור “פינות עבודה אופק חדש בי”ס מקיף אבן אלהיית’ם”. מימון :משרד החינוך, מצו”ב הרשאה תקציבית.

רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה: מדובר בפינות עבודה המיועדות לבית ספר מקיף אבן אלהיית’ם. מדובר בתקציב מלא ממשרד החינוך.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה להצבעה את סעיף 15 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, מוחמד אבו מוך, אמג’ד עויסאת, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)

נגד: אין.

נמנע: אין.

החלטה: אושר פה אחד תב”ר חדש ע”ס 105,600 ₪ עבור “פינות עבודה אופק חדש בי”ס מקיף אבן אלהיית’ם”. מימון :משרד החינוך, מצו”ב הרשאה תקציבית.

סעי​​ף 16:

תב”ר חדש ע”ס 35,200 ₪ עבור “פינות עבודה אופק חדש בי”ס יסודי אלקודס “

מימון : משרד החינוך, מצו”ב הרשאה תקציבית.

רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה: מדובר בפינות עבודה המיועדות לבית ספר יסודי אלקודס. מדובר בתקציב מלא ממשרד החינוך.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה להצבעה את סעיף 16 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, מוחמד אבו מוך, אמג’ד עויסאת, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)

נגד: אין.

נמנע: אין.

החלטה: אושר פה אחד תב”ר חדש ע”ס 35,200 ₪ עבור “פינות עבודה אופק חדש בי”ס יסודי אלקודס”. מימון: משרד החינוך, מצו”ב הרשאה תקציבית.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אנו עוברים לסעיף 17 שעל סדר היום.

סעיף 17:

 אישור הענקת זכות חתימה בחשבון הורים בבית ספר מקיף אבן אלהיית’ם : מר עמאד מג’אדלה, ת.ז 028306249 במקום מר סברי ביאדסי, ת.ז 056994346.

רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה:  יש לציין שנפלה טעות בהזמנה, נרשם בטעות עמאד אבו מוך במקום עמאד מגאדלה.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, מוחמד אבו מוך, אמג’ד עויסאת, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)

נגד: אין.

נמנע: אין.

החלטה: אושר פה אחד הענקת זכות חתימה בחשבון הורים בבית ספר מקיף אבן אלהיית’ם : מר עמאד מג’אדלה, ת.ז 028306249 במקום מר סברי ביאדסי, ת.ז 056994346.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: באשר לסעיף 7 שעל סדר היום, מאחר ומהנדס העיר לא נוכח בישיבה ואין לנו התקשרות עם קבלן לביצוע עבודות בכבישים, אני מציע לדחות את הסעיף לישיבת המועצה הבאה. באשר לסעיף 2 שעל סדר היום, כפי שציינתי בתחילת הישיבה, סעיף זה לא אושר בישיבה הקודמת.

סע​​​יף 2:

 אישור תב”ר חדש ע”ס 80,000 ₪ עבור “ציוד גינה טיפולית בי”ס אלרחמה”. מקור מימון: קרן שלם.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: בשלב זה, כל חברי המועצה מסכימים להעלות שוב את הסעיף להצבעה ואני מבין מהיועץ המשפטי לעיריה שאם כולם מסכימים אין מניעה. אם כן, אני מעלה את סעיף 2 שעל סדר היום להצבעה.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, מוחמד אבו מוך, אמג’ד עויסאת, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)

נגד: אין.

נמנע: אין.

החלטה: אושר פה אחד תב”ר חדש ע”ס 80,000 ₪ עבור “ציוד גינה טיפולית בי”ס אלרחמה”. מקור מימון :קרן שלם.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אנו עוברים לסעיף 14 שעל סדר היום.

סעיף 14:

 אישור תב”ר על סך 1,624,000 ₪ – שיקום ופיתוח אזור תיאטרון.

מקור המימון: מענקי פיתוח 2015 משרד הפנים 1,624,000 ₪.

ח”מ עאמר אבו חוסין: אני מבקש לדחות את סעיף 14 שעל סדר היום מאותה סיבה לפיה נדחה סעיף 7. מכיוון שאין פירוט ואודמן לעלויות העבודה, ומכיוון שהמהנדס לא נוכח בישיבה, אני מציע להביא את הסעיף להצעה בישיבה המועצה הבאה.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: ההבדל בין סעיף 7 וסעיף 14 הוא כי להקמת היכל תרבות קיים כבר קבלן המבצע את עבודות הבנייה וחבל לעכב את המשך הבנייה. מיום אישור התב”ר במועצה, ועד לסיום כתיבת פרוטוקול ישיבת המועצה, ועד לאישור התב”ר ע”י משרד הפנים ועד להפקת הזמנה לביצוע העבודות, יקח זמן רב. לכן, אני מציע לאשר את התב”ר, ותוך מספר ימים תקבל פירוט בהמשך לבקשתך.

ח”מ עאמר אבו חוסין: סיכמנו בישיבת ועדת ההנהלה לפני כשבוע, שהמהנדס יפרט לנו את כל העבודות שיתבצעו בהיכל התרבות. לכן אני מבקש לדחות את הסעיף. הוסף לכך, שאני לא ידוע למה מיועדות כספים אלה בדיוק.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: הכסף מיועד לפיתוח חיצוני מסביב למבנה היכל התרבות.

ח”מ עאמר אבו חוסין: אתה בעצמך אין לך תוכנית. איך תצביע על תב”ר בלי תוכנית.

ח”מ גמאל אבו מוך: אני מציע להצביע על התב”ר. לאחר קבלת הכסף תהיה לנו תוכנית עבודה מפורטת ומסודרת.

ח”מ מוחמד אסעד אבו מוך: אני מבין שהאומדן הראשוני בסך 15 מיליון ₪. ועכשיו אתם רוצים להוסיף עוד 1.6 מיליון ₪. ייתכן שהגענו ל- 16.6 מיליון ₪.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: הבנייה כללה תוספת קומה שנייה ותוספת חיפוי אבן וכן פיתוח מסביב למבנה. האומדן כולל התב”ר הזה מגיע ל- 15 מיליון ₪.

רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה: אישרנו בשלב האחרון תב”ר שהגיע ל-13 מיליון. מספרים מדויקים אין לי עכשיו. בשלב השני מאשרים 1.6 מיליון ₪ ואז מגיעים ל- 15 מיליון ₪.

ח”מ עאמר אבו חוסין: המספרים האלה לא מספקות אותי להצביע על תב”ר זה.

ח”מ מוחמד אסעד אבו מוך: אני מבקש לדחות את הסעיף לעוד שבוע עד לקבלת כל החומר הנדרש.

ח”מ גסאן עתאמנה: זה לא משנה. גם אם זה יעלה 18 מיליון ₪, מדוע אתם רוצים לעצור את המשך הבנייה? אני מבקש לעשות הצבעה.

ח”מ מוחמד אסעד אבו מוך: אף אחד לא ביקש לעצור את הבנייה. אנחנו צריכים לדעת כמה זה עולה בדיוק ואת כל החומר הנדרש.

ח”מ עבד מסארוה: אני מבקש להעלות את הסעיף להצבעה.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה את סעיף 14 להצבעה.

בעד: 9 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת)

נגד: 7 מחברי המועצה הנוכחים (מוחמד אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב).

נמנע: אין.

החלטה: אושר ברוב קולות תב”ר על סך 1,624,000 ₪ – שיקום ופיתוח אזור תיאטרון. מקור המימון: מענקי פיתוח 2015 משרד הפנים 1,624,000 ₪.​