​פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 08/2017 מיום 23/07/2017

תאריך:01/08/2017
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2017
סוג ישיבה:שלא מן המניין

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 08/2017 באולם הישיבות בעיריית באקה אל גרבייה ביום ראשון 23/07/2016 בשעה 20:41.


חברי מועצה נוכחים:

1. עו"ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה
2. מר שריף שאיב –מ"מ ראש העירייה 
3. מר באסל בדוסי – סגן ראש העירייה
4. מר ג'סאן עתאמנה – סגן ראש העירייה  
5. מר ג'מאל אבו מוך – חבר מועצה
6. מר סובחי ביאדסה – חבר מועצה
7. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
8. איאד מואסי  – חבר מועצה
9. עו"ד עבד אלטיף מסארווה – חבר מועצה

חברי מועצה חסרים:

1. מר אמג'ד מואסי  –  חבר מועצה
2. מר אחמד מואסי – חבר מועצה 
3. מר באהה מואסי – חבר מועצה 
4. מר חסן פדעוס – חבר מועצה 
5. מר טהא ענאבסי  – חבר מועצה
6. מר מוחמד אסעד אבו מוך – חבר מועצה
7. מר עאמר אבו חוסין – חבר מועצה 

משתתפים נוספים :

1. מר מוחמד אבו פרך, מנכ"ל העירייה
2. רו"ח מג'די אבו מוך, גזבר העירייה
3. אינג' מאג'ד ביאדסה, מהנדס העירייה
4. עו"ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה

על סדר היום:


1. אישור תב"ר חדש על סך 4,301,220 ₪ עבור בניית קומה נוספת (קומה ג') לבית ספר יסודי "אלראזי" 
מימון : משרד החינוך . מצ"ב הרשאה תקציבית.

2. אישור תב"ר חדש על סך 80,150 ₪ עבור "מרכיבי בטחון בתי ספר וגני ילדים 2017" .
מימון: משרד החינוך (90%) על סך 72,135 ₪. מצ"ב אישורי תמיכה ממשרד החינוך.
השתתפות הרשות מתקציב רגיל (10%) על סך 8,015 ₪. 

3. אישור תוספת לתב"ר 22 – מבנה תרבות, אולם מופעים השלום. מקור המימון: מפעל הפיס. מטרת התוספת: השלמת תקציב למימון תוספות בנייה. סכום תב"ר מאושר: 14,371,320 ₪. תוספת – השתתפות מפעל הפיס 500,000 ₪. סה"כ סכום התב"ר אחרי התוספות 14,871,320 ₪. 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: שלום רב לכל הנוכחים.  אני פותח את ישיבת מועצה לא מן המניין מס 8/2017, היום 23/07/2017 בשעה 20:41 .
 הערת ביניים: ראש העירייה מקריא את השמות.


סעיף 1: אישור תב"ר חדש על סך 4,301,220 ₪ עבור בניית קומה נוספת (קומה ג') לבית ספר יסודי "אלראזי" 
מימון : משרד החינוך . מצ"ב הרשאה תקציבית. 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה סעיף מספר 1,  אישור תב"ר חדש על סך 4,301,220 ₪ עבור בניית קומה נוספת (קומה ג') לבית ספר יסודי "אלראזי" 
מימון : משרד החינוך . מצ"ב הרשאה תקציבית.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: אושר פה תב"ר חדש על סך 4,301,220 ₪ עבור בניית קומה נוספת (קומה ג') לבית ספר יסודי "אלראזי"  מימון : משרד החינוך .


סעיף 2 : אישור תב"ר חדש על סך 80,150 ₪ עבור "מרכיבי בטחון בתי ספר וגני ילדים 2017" .
מימון:    משרד החינוך (90%) על סך 72,135 ₪. מצ"ב אישורי תמיכה ממשרד החינוך. 
השתתפות הרשות מתקציב רגיל (10%) על סך 8,015 ₪ .  

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: האם יש שאלות ? 
 טוב, אני מעלה להצבעה סעיף 2 , אישור תב"ר חדש על סך 80,150 ₪ עבור "מרכיבי בטחון בתי ספר וגני ילדים 2017" .
מימון: משרד החינוך (90%) על סך 72,135 ₪. מצ"ב אישורי תמיכה ממשרד החינוך. השתתפות הרשות מתקציב רגיל (10%) על סך 8,015 ₪  

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד תב"ר חדש על סך 80,150 ₪ עבור "מרכיבי בטחון בתי ספר וגני ילדים 2017" .
מימון: משרד החינוך (90%) על סך 72,135 ₪. מצ"ב אישורי תמיכה ממשרד החינוך. השתתפות הרשות מתקציב רגיל (10%) על סך 8,015 ₪


עו"ד מורסי אבו מוך: אנחנו עוברים לסעיף 3 , אישור תוספת לתב"ר 22 – מבנה תרבות, אולם מופעים השלום. מקור המימון: מפעל הפיס. מטרת התוספת: השלמת תקציב למימון תוספות בנייה. סכום תב"ר מאושר: 14,371,320 ₪. תוספת – השתתפות מפעל הפיס 500,000 ₪. סה"כ סכום התב"ר אחרי התוספות 14,871,320 ₪.

ח"מ איאד מואסי: האם תוספת זו תספיק לגמר בניית ההיכל תרבות?.  

רו"ח מגדי אבו מוך, גזבר העירייה: התוספת צריכה להיות מספיקה לגמר הפרויקט, יצאנו להתמחרות במשכ"ל , האומדן המוערך בין 500 א' ₪ עד 800 א' ₪ .

עו"ד מורסי אבו מוך : צר לי מאוד שעיקר הסעיפים שנמצאים היום על סדר היום היו מונחים על סדר היום בישיבה הקודמת. סעיפים אלו נדחו בישיבה הקודמת על ידי חברי המועצה שהם לא נוכחים היום ובקשו לדחות את הסעיפים ע"מ ללמוד את החומר ואנחנו נעתרנו לבקשתם ודחינו את הסעיפים ע"פ דין לישיבה היום, ובכל זאת הם בחרו לא להתייצב לישיבת היום.
צר לי על כך. יש לי את הרושם שהמטרה היחידה מאחורי דחיית סעיפים אלה היא רק עיכוב ביצוע פרויקטים בעיר .

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אני מעלה להצבעה סעיף 3 , אישור תוספת לתב"ר 22 – מבנה תרבות, אולם מופעים השלום. מקור המימון: מפעל הפיס. מטרת התוספת: השלמת תקציב למימון תוספות בנייה. סכום תב"ר מאושר: 14,371,320 ₪. תוספת – השתתפות מפעל הפיס 500,000 ₪. סה"כ סכום התב"ר אחרי התוספות 14,871,320 ₪. 

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה  אחד אישור תוספת לתב"ר 22 – מבנה תרבות, אולם מופעים השלום. מקור המימון: מפעל הפיס. מטרת התוספת: השלמת תקציב למימון תוספות בנייה. סכום תב"ר מאושר: 14,371,320 ₪. תוספת – השתתפות מפעל הפיס 500,000 ₪. סה"כ סכום התב"ר אחרי התוספות 14,871,320 ₪. 

הישיבה ננעלה בשעה 20:45.


בכבוד רב,

_______________ ________________
   מוחמד אבו פרך עו"ד מורסי אבו מוך
   מנכ"ל העירייה          ראש העירייה