פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 01/2017 מיום 31/01/2017

תאריך:07/02/2017
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2017
סוג ישיבה:שלא מן המניין

​פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 01/2017 מיום 31/01/2017


חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 01/2017 באולם הישיבות בעיריית באקה אל גרבייה ביום שלישי  31/01/2017 בשעה 19:30.


חברי מועצה נוכחים:

1. עו"ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה
2. מר שריף שאיב – מ.מ ראש העירייה
3. מר איאד מואסי  – סגן ראש העירייה
4. מר טהא ענאבסי  – סגן ראש העירייה
5. מר אמג'ד עויסאת  – חבר מועצה
6. מר אחמד מואסי  – חבר מועצה
7. מר באסל בדוסי – חבר מועצה
8. מר בהאא מואסי – חבר מועצה
9. מר ג'מאל אבו מוך – חבר מועצה
10. מר גסאן עת'אמנה  – חבר מועצה
11. מר חסן פדעוס – חבר מועצה 
12. מר מוחמד אסעד אבו מוך – חבר מועצה
13. מר סובחי ביאדסה – חבר מועצה
14. מר עאמר אבו חוסין  – חבר מועצה
15. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
16. מר עבד אלטיף מסארווה – חבר מועצה

משתתפים נוספים :

1. מר מוחמד אבו פרך, מנכ"ל העירייה
2. רו"ח מג'די אבו מוך, גזבר העירייה
3. אינג' מגדי ביאדסה, מהנדס העירייה
4. עו"ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה

על סדר היום:

1. אישור התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2017. 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: שלום רב לכל הנוכחים. התכנסנו היום לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 1/2017, לאישור התקציב הרגיל של העירייה.

סעיף 1: אישור התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2017.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בתום דיון בתקציב הרגיל המוצע, אני מעלה להצבעה את אישור התקציב הרגיל לשנת 2017, בפנייה ישירה לכל אחד מחברי המועצה הנוכחים, לשמיעת הצבעתו:
בעד: מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, טאהא ענבוסי.
נגד: באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג'ד עויסאת.
נמנע: אין.
החלטה: אושר  ברוב קולות התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2017.


בכבוד רב,

_______________ ________________
   מוחמד אבו פרך עו"ד מורסי אבו מוך
   מנכ"ל העירייה       תמלול ישיבה


ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב בשם האל הרחמן הרחום, לפני שאנו מתחילים את הדיון, באסל שלא תדע עוד צער. על סדר היום ישיבה לא מן המניין מס' 1/2017 נוכחים כל חברי העירייה, השעה 19:55, על סדר היום ישיבה מס' 1 לא מן המניין, על סדר היום זה אישור התקציב הרגיל של העירייה לשנת אלפיים ושבע עשרה, אבו אל מג'ד בבקשה.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : שלום, בשם האל הרחמן הרחום, אנחנו הולכים לדון בתקציב הרגיל של שנת אלפיים ושבע עשרה, כמו שאתם יודעים התקציב הרגיל הינו התקציב שקובע את פעילות העירייה למשך כל השנה, תקציב שוטף, חוץ מהתקציב השוטף יש לנו את התקציב של התב"רים, שכל פעם אנו מביאים לאישור העירייה, כשאנו מקבלים תקציבים, בשנת 2017 המדינה החליטה שהתקציב יאושר לשנתיים, היום התקציב של המדינה מאושר לשנת 2017-2018, הקטע עם תקציב המדינה זה שאת ההנחיות אנו מקבלים מאוחר, רק היום אנחנו קיבלנו את הנחיות משרד הפנים לגבי התקציב, אני מקווה שבשנה הבאה מכיוון שתקציב המדינה אושר לשנתיים, נקבל את ההנחיות מוקדם יותר וכך אנחנו נתכונן טוב יותר, תקציב לשנת 2017 עלה, בגדול התקציב לשנת  2017 נבנה על ההכנסות הצפויות לשנת 2017 אם זה מהארנונה שזו ההכנסה העיקרית שלנו, וממשרדי הממשלה, שהמרכזי בהן זה משרד החינוך משרד הפנים ומשרד הרווחה, בשנת 2016 לשמחתי הגענו לאחוז המענק המותנה, אחוז המענק המותנה ב 2016 היה 81%, אנחנו הגענו לזה בדקה התשעים ותשע, וההפרש רק שתדעו היה אלפיים שקלים, אנחנו הגענו ליעד באלפיים שיקל, ממש היינו גבוליים, וכמעט הפסדנו 900 אלף שיקל מהמענק המותנה, זה אפשר לנו שבשנת 2017 לתקצב את כל מענק האיזון שמשרד הפנים החליט עליו, שזה 18 מיליון שקלים, אני מקווה שבשנה הבאה גם נגיע ליד ולא בדקה התשעים, במיוחד שהיעד בשנה הבאה הולך לעלות מ 81% ל 82%, בגדול, בואו נדבר על החוברת,
דובר: לא כל הסכום מותנה, הם שינו את זה לא?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : מה זה?
דובר: לא כל הסכום מותנה,
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : זה מה שאני אמרתי, בשנת 2017 כל סכום הוא אינו מותנה, כל 18 המיליון אנו מקבלים, זה בגלל שהגענו ליעד בשנת 2016 בסדר, כמובן חוברת הקציב שמולכם, אני רק אתן הסבר קצר לגביה, היא מורכבת מ 49 דפים, כששני הדפים הראשונים משמשים כהסבר כללי לצורה בה אנו מרכיבים את התקציב, ולאחר מכן בדף 4 ריכוז תקציב ההכנסות, בדף 5 ריכוז תקציב ההוצאות, בדף 6 ריכוז תקציב ההכנסות וההוצאות לפי אחוזים, עכשיו אני אעבור על כל אחת מהן בנפרד, בגדול זו חוברת התקציב, השנה לפי בקשתו של אבו אסלאם, אנחנו עשינו את ההדפסה יותר גדולה כדי שזה יהיה יותר נוח לכם, אז זה היה לרוחב, אני רוצה לדבר ברשותכם על דף 6 שהוא דף מרכז, אנו נתחיל משם, בדף 6 מצד שמאל למעלה יש לנו את ההכנסות שאנו מצפים לקבל אותם בשנת 2017, תקציב עיריית באקה לשנת 2017 עומד להגיד ל 156 מיליון שקלים, ל 156 מיליון שקלים ברשותכם אנו מוסיפים עוד מיליון שש מאות אלף שקלים פרויקט שקיבלנו אותו לפני מס' ימים ממשרד החינוך, קוראים לזה פרויקט אתגרי, הפרויקט הזה נותן תקציבים לפעילות הלא פורמאלית בבתי הספר, כמובן שזה נמצא גם בצד של ההכנסות וגם בצד של ההוצאות, זאת אומרת זה לא משפיע על התקציב מבחינת גירעון, אנחנו מקבלים ממשרד החינוך מיליון שש מאות אלף שיקל, ואנחנו מוציאים מיליון שש מאות שיקל, כמובן שאנו התחייבנו מול משרד החינוך להוציא עוד כספים שכבר נמצאים אצלנו, אני שאלתי את מר ווליד, אנחנו הולכים לעשות משהו שנקרא איגום משאבים, הכוונה שאנו הולכים להשתמש בפעילות  של שמ"ד ושל עיר ללא אלימות בפרויקט הזה, כך שבסופו של דבר מקופת העירייה לא יעלה לנו כלום בערך, זה השינוי היחידי.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אז סך הכל כמה יהיה לנו?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : 156 מיליון פלוס מיליון שש מאות.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אז יוצא 157 מיליון ושש מאות.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : בדיוק, עכשיו עוד פעם בדף מס' 6 למעלה יש לנו את ההכנסות העצמיות, ההכנסות העצמיות שלנו זה 38 מיליון שקלים, שהעיקר שלהן זה מהארנונה, אם אתם שמים לב אחוז ההכנסות העצמיות שלנו 24%, כמובן כמו שאני אומר כל שנה, זה כל ההכנסות העצמיות, אם זה ארנונה או מים והכל, אנחנו תמיד משתדלים שהאחוז הזה יעלה, כמובן האחוז הזה במגזר הערבי הינו אחוז סביר, במגזר היהודי זה לא, ההכנסות העצמיות הרבה יותר, אנחנו מקווים כמובן להגדיל את ההכנסה הזו, ההכנסה השנייה היא ממשרדי הממשלה,
חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : הסעיף הזה אבו באסל, בסעיף הזה אני אישית כבר השנה השלישית או הרביעית בפועל כחבר עירייה, באמת הסוגיה הזו מוזנחת מאוד בעירייה, אני מפנה את זה גם למנכ"ל, סוגיית ההכנסות של העירייה, לא חושבים על תוכניות להכנסות, להגדלת ההכנסות, אם זה פרסום במגרש, לא משנה מה השיטה, יש הרבה שיטות שאני חושב שבעיריות אחרות מאמצים דברים, הכנסות חוץ מהארנונה.
חבר העירייה, מר שריף שאייב : שילוט, מסכים.
חבר העירייה, מר ג'סאן עתאמנה : לפתח אזור תעשייה.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : בסעיף הזה אנו אף פעם לא מחליטים
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : זו תוכנית של משרד הפנים בדיוק.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אני רק רוצה לשאול אותך שאלה בבקשה.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : בבקשה,
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : בארנונה אתה רואה כמה גבינו בשנה שעברה אתה מוסיף 1.7 נכון,
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : הארנונה השוטפת.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : טוב אם אתה בא ולוקח, אנו אמורים להגיע ל 82%.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : נכון.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אם אתה בא ולוקח 82% מהשוטף, ואתה מוסיף 1.7.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : אני רוצה להיות ריאלי,
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : האם זה הגיוני או לא הגיוני.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : הנה הוא נתן לך דרך איך להוסיף הכנסות.
חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : בדרך הזו הוא לא עשה שום דבר, אנחנו יודעים את זה,
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אם אתה רוצה להגיע ליעד של 82% אז אתה חייב להגיע לזה.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : אין כלום בטוח.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אבל כל שנה אנחנו מגיעים לזה, זו השאיפה שלנו להגיע לזה.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : בקיצור ההכנסות העצמיות שלנו 24% אני מזדהה עם מה שאומר מר עאמר, שאנחנו צריכים לנסות להגדיל בכל הדרכים, ואנחנו נמצאים היום במצב שחוקרים את הדברים האלה, אנו נכנסנו לתוכנית מול משרד הפנים, איך מגדילים את ההכנסות העצמיות של העיריות, ראש העיר מעורב, וגם מחמד מעורב בעניין, אני מקווה שנייצר פרויקטים מניבי הכנסה, הכנסת משרדי הממשלה כמו שאתם רואים זה 51% מהכנסות העירייה, חוץ מתקציב משרד הפנים, 13% תקציב מענק האיזון של משרד הפנים, זה בצד של ההכנסות, בצד של ההוצאות רוב ההוצאות של העיריות הערביות במיוחד הולכות לשכר, יש לנו שכר כללי 13% שכר חינוך 30% שכר רווחה בערך 4%, שאר התקציב, אם תסכמו את ה 30 ו 4, הוצאות השכר אצלנו בערך 47%, כאשר שאר ההוצאות הולכות על פעולות והנחות וכו', בשנה הבאה אין לנו אם אתם שמים לב בסעיף של ההוצאות אין פירעון מלוות, אנחנו סיימנו עם המלוות, אנחנו סגרנו את כל המלוות שעלינו, כל שנה היינו משלמים מלוות בהיקף של 900 אלף שקלים, בשנה הבאה אנחנו כבר סיימנו את הפרויקט הזה, והכספים האלה שאנו חסכנו אותם הפנינו אותם לדברים,
חבר העירייה, מר איאד מוואסי : אז עיריית באקה לא חייבת עכשיו.
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : לא חייבת לא לבנקים ולא לספקים ולא לאף אחד ברוך השם, אנחנו גם לא נכנסים למינוס בבנק רק שתדעו זאת,
חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : יש לי כאן עוד הערה קטנה,
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : בבקשה.
חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : שלפי דעתי זה מאוד מדאיג, אני אמרתי לך את זה מקודם, השכר הכללי כל שנה אנחנו עולים באחד או בחצי, 0.7, הפעם עלינו 1.7, זו עלייה גבוהה מאוד לפי דעתי בשכר הכללי, אני מצפה מכל חברי העירייה תהיה החלטה מדינית, שבשנה הבאה תהיה לנו תוכנית הבראה בעניין הזה, איפה שיש תקנים לא מנוצלים נייעד אותם במקום הנכון, ולפחות לא נייצר תפקידים חדשים והוצאות שכר והעמסה על תקציב העירייה עוד יותר ועוד יותר, שנקבל החלטה מדינית שהשכר הכללי בשנה הבאה לא יעלה באחוז אחד,
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : תנתח מה הסיבה כאן, יש פעילות, שיטור עירוני,
חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : לא, זה לא מופיע בשכר הכללי מחמד.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אז איפה זה נמצא?
חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : זה נמצא בחינוך.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : לא מה פתאום, זה בחינוך.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : עיר ללא אלימות זה בחינוך כן.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : בחינוך כן? מה עם השיטור העירוני.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : השיטור העירוני לא.
חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : השיטור העירוני לא, אבל השיטור העירוני כבר שלוש שנים בבאקה זה לא דבר חדש.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : אני אגיד לך מה ההבדל השנה.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : זה תלוי בסוג הפעילות.
חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : למה אני מתכוון, יש לנו משרות לא מאוישות גם, שהן מתוקצבות, בואו נאייש אותם ולא נוספים תקנים חדשים אלא אם יש צורך.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : כמובן לגבי השכר אם אתם רוצים שננתח מה קרה בכל מחלקה ומחלקה אני לרשותכם.
חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : אני עוקב אחרי זה.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : אבל בגדול בשנה שעברה באגף ההנדסה לא היה איוש משרות כמו שאתם יודעים, אנחנו השנה מתכננים לאייש המשרות, כלומר השנה אנו מתכננים לאייש עוד שתי משרות מעבר למשרת המהנדס, כמובן לפי דעתי שמשרות אלה באגף ההנדסה לא מספיק שתי משרות, צריך עוד משרות, כי זו המחלקה העיקרית, כי זו המחלקה העיקרית שנותנת שירותים לאנשים, לכן כל משרה שם היא לטובה,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב מג'די,
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אבו כאלד הגידול היה שלושה צוערים, תקן במחלקה משפטית שיש לו צורך, מנהל גבייה, זה מה שאני זוכר.
חבר העירייה, מר שריף שאייב : ובהנדסה.
חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : לא בהנדסה לא, יש משנה שעברה,.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : אז בגדול זה התקציב שלנו, גידול לעומת השנה שעברה, הגידול בהוצאות בעיקר היה בהוצאות החינוך, יש לנו בתי ספר שגדלים, בית ספר אבן סינא, ובית ספר אל אנדלוס כל שנה היינו מוסיפים שכבה והיינו מוסיפים מס' תלמידים, הגענו השנה למצב בו כל הכיתות מאוישות עד כיתה י"ב, ומן הצפוי ששכר החינוך בשנה הבאה לא יעלה, ברשותכם אם אתם מסתכלים על דף מס' 7 בגדול רק להתרשמות, זה תרשים שמראה לכם מה האחוזים בבאקה אל גרבייה מבחינת הכנסות ומבחינת הוצאות, ההכנסות אם אתם שמים לב, החלק של משרדי הממשלה צבוע באדום, והוא החלק העיקרי שלנו, השכר הכללי עאמר אם אתה שם לב למטה, הוא החלק הכחול, שכר החינוך הוא העיקרי, שכר החינוך אצלנו הינו השכר הרציני, וההוצאות עבור הפעולות שזה נתח מאוד יפה, אנחנו מוציאים הרבה כסף על הפעולות, הפעולות כמובן הן פעולות כלליות, פעולות חינוך ופעולות כלליות, פעולות כלליות הן כדוגמא תיקון כבישים, כגון תאורה ותחזוקה, ההוצאות האלה, בגדול זה התקציב, השינוי המרכזי שיש לנו זה בכל הקשור למשרד הפנים שהמענק המותנה שונה ממענק מותנה והועבר לבסיס התקציב שזה נתן לנו מרווח טוב, בשנה הבאה אם אנו נגיע ליעד שוב פעם זה ייתן לנו מרווח לשנת 2018, זה מה שיש לי בגדול, אם אתם רוצים שאני אכנס לפרטים, או אם אתם רוצים לשאול שאלות, מה שאתם רוצים.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : תודה לך, האם מישהו רוצה לשאול שאלה,
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : ערב טוב לכולם, אנחנו בשש עשרה לראשון, ישבנו בוועדת הכספים על מנת לדון בענייני התקציב למרות שאנו היינו צריכים להיות שותפים מההתחלה כמו שהייתה שותפות עם הצד השני בשנת 2016, לצערי בפעם הזאת לא היה לנו שום השתתפות אלא דרך ועדת הכספים, והדיון האחרון בו השתתפנו היה בשש עשרה לראשון, בשש עשרה לראשון אנחנו הגשנו בקשות אבו כאלד בשם הגוש, סעיפים ובקשות לשינוי בסעיפי התקציב, הבקשה שלי בשם הגוש, לדון בנקודות שאנחנו ביקשנו לעדכן, כי זה דבר יסודי בתקציבי, לכן אני מבקש שנדון בזה לפני שאנו מתחילים בפרטי התקציב, תודה,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אבו אל אמיר יש לך רשימה בתיקונים הללו?
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : אני אעביר את זה לכולם עכשיו,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב, חבר המועצה מר עאייד מג'אדלה הגיש רשימה של תיקונים לתקציב רשימה מודפסת שאף הונחה בפני וועדת הכספים, אני מניח שאתה מגיש את זה בשמך ובשם שאר החברים.
חבר העירייה, מר ג'סאן עתאמנה : חברי הוועדה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : ביחד עם שאר חברי הוועדה, אתה רוצה שנצביע על זה אחד אחד, או שאתה רוצה שנתייחס אל זה כחבילה אחת,
חבר העירייה, מר ג'סאן עתאמנה : אחד, אחד.
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : אחד, אחד.
חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : אבל למה אנו אמורים להצביע על זה?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אלה התיקונים שהוא מבקש, בסעיפים שיש לנו הוא מבקש תיקונים לזה, נתחיל בסעיף סעיף? חוסאם איך אנו אמורים לעשות את זה? אם אני לא טועה אבו אל אמיר, רק נחכה לשמוע מה חוסאם אומר, אבל בצורה כללית העירייה מצביעה על התקציב שמונח על השולחן.
חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : זה נכון.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : כאילו אם אנו בעד זה או נגד זה, ואם כל חבר עירייה מבקש תיקונים מסוימים, אז התיקונים האלה חייבים להיות חלק מהתקציב שהוא מונח בפני הוועדה,
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : אבל לא התאפשר להגיש את זה בהתאם, לא התאפשר,
חבר העירייה, רו"ח מחמד אסעד אבו מוך : אבו אל אמיר סליחה, כשאנו ישבנו בוועדת הכספים, רק דקה, כשהתקיימה הוועדה בשש עשרה לראשון, אתם אלו שפירקתם את הוועדה, אנחנו הגענו לכמה הסכמות.
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : אתם אמרתם בגדר המלצה בפני המליאה,
חבר העירייה, רו"ח מחמד אסעד אבו מוך : נעביר את זה למליאה,
הערת המתמלל : (מס' חברי עירייה מדברים ביחד).
חבר העירייה, רו"ח מחמד אסעד אבו מוך : אתה ביקשת להעביר כמה דברים,
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : נכון יש דברים שסוכם לגביהם.
חבר העירייה, רו"ח מחמד אסעד אבו מוך : במליאה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב חברה, תרגיעו,
חבר העירייה, מר ג'סאן עתאמנה : קודם כל הפרוטוקול של וועדת הכספים כולו לא נכון.
חבר העירייה, רו"ח מחמד אסעד אבו מוך : מה לא נכון בו?
חבר העירייה, מר ג'סאן עתאמנה : מה לא נכון, תקרא את זה,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : רק שנייה,
חבר העירייה, מר ג'סאן עתאמנה : אבל הוא שאל לגבי הפרוטוקול ואני עניתי לו.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : רק שנייה, אחד אחד, אנחנו עכשיו בשאלה של אבו אל אמיר, אחרי זה אנו נעבור אם יש עוד נקודות, אבו אל אמיר, בוא נעבור ביחד סעיף סעיף, כדי שאתם גם תוכלו להסביר לנו מה הבקשה, ולאחר מכן אנו נצביע על כל זה כחבילה אחת, זה בסדר חוסאם?
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : זה בסדר.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בבקשה.
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : מבחינת דיון פרטני,
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : מה זה?
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : מבחינת דיון פרטני, ומבחינת הצבעה, יכולים לעשות הצבעה,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אז אבו אל אמיר אנחנו נעשה דבר כזה, הסעיפים שנמצאים כאן אתם תציגו אותם אחד אחד איזה תיקונים אתם רוצים,
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : אוקי,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : ובסוף אנו נצביע על כולן ביחד, לתקן את התקציב שאנו מגישים אותו בהתאם או לא לתקן אותו בהתאם, בסדר.
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : אני מבקש ממר או פארס להתחיל עם הסעיפים אחד אחד, תתחיל סעיף סעיף בבקשה ממך.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב תנו לי לקרוא את זה אם כך,
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : זה בסדר.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בסדר?
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : יש לי בקשה בראייה,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אז בבקשה אבו פארס.
חבר העירייה, עבד מסארווה : הסעיף הראשון אבו כאלד, מדבר על הוספה של מאה אלף שיקל של פעילות נשים ומועצת נשים, שבוטלה בשנת 2016, זה אחד, למה מיועד הכסף הזה, היום מדובר שם במאתיים חמישים אלף שיקל,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אוקי זה הסעיף הראשון.
חבר העירייה, עבד מסארווה : זה סעיף ראשון.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מה עם הסעיף השני.
חבר העירייה, עבד מסארווה : תתייחס לכל אחד בנפרד, עדיף אחד אחד,
חבר העירייה, מר ג'סאן עתאמנה : מורסי תענה על זה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מג'די.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : יש לנו שני סעיפים, סעיף אחד שהוא (מילה לא ברורה) מעמד האישה, וסעיף שני שזה מועצת נשים.
חבר העירייה, עבד מסארווה : אוקי?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : זה מאה ומאה, ולא מאתיים וחמישים, זה מאה ומאה, אלה הסעיפים שתוקצבו, מועצת נשים כוונת העירייה זה לתפעל אותה בשנת 2017 אם היא תופעלה מועצת הנשים, נוציא את הכסף, אם אין פעילות לא נוציא את הכסף, זה המצב, כלומר הכוונה לחדש פעילות מועצת נשים בשנת 2017, לכן,
חבר העירייה, עבד מסארווה : יש החלטה על החידוש? יש כוונה לחידוש?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : יש כוונה, בהחלט שיש כוונה אחרת לא היינו מתקצבים.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : הסעיף השני?
חבר העירייה, עבד מסארווה : שכר לשכת ראש העיר שש מאות ארבעים אלף שיקל מדובר בארבע משרות לא ברור לי איזה משרות, רוצים הסבר למשרות הקיימות.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : איזה ארבע משרות מג'די?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : הארבע משרות בלשכת ראש העיר,
חבר העירייה, עבד מסארווה : מלבד הסגנים כמובן.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : מה זה?
חבר העירייה, עבד מסארווה : מלבד הסגנים.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : לא זה לא כולל סגנים.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : לא כולל סגנים כמובן,
חבר העירייה, עבד מסארווה : כן.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : המשרות הקיימות היום כולן בנוסף למשרת הדובר,
חבר העירייה, עבד מסארווה : מה הכוונה?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : המשרות הקיימות היום משרת השליח, משרת המזכירה, משרת סלאח, בנוסף למשרת דובר,
חבר העירייה, עבד מסארווה : מי הדובר?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : עוד אין לנו מינוי, צריכים לצאת במכרז, סעיף מס' 3.
חבר העירייה, עבד מסארווה : מנכ"לות, לא ברור מדוע אנחנו צריכים לבזבז מאה אלף שיקל לצורך יועצים כאשר המנכ"לות מונה שמונה משרות שמתוכם שני צוערים שגויסו לאחרונה דרך משרד הפנים.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : נראה לי שיש כאן אי הבנה בכל הקשור ליועצים בבקשה מג'די.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : מאה אלף שיקל שנמצאים בתקציב אתם מדברים על קבלניות ארגוניות שונות, מאה אלף שיקל האלה מיועדים להרבה מאוד דברים, אחד הדברים האלה זה התמלול, אנחנו הולכים להוציא כסף על התמלול, על תמלול הדיונים זה יוצא מהתקציב הזה.
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : תמלול ישיבות זה מתקציב המנכ"לות?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : כן בטח.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : כן.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : כי הוא אחראי על הפרוטוקולים לכן במאה האלה כלולים גם התמלול, וגם הוצאות ארגוניות וגם יועצים, אם צריך יועץ לדבר מסוים שבזמן הזה אנו לא יודעים מה זה, אבל זה קורה, אבל לא רק יועצים.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : סעיף מס' 4.
חבר העירייה, עבד מסארווה : מג'די תסביר לנו מדוע אתה צריך מיליון ארבעים ושלוש אלף שיקל למחלקת הגזברות, הנהלה כללי וייעוץ,
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : איפה אתה רואה את זה, אני לא רואה את זה,
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : בגזברות.
חבר העירייה, עבד מסארווה : בהנהלת חשבונות כללי.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : איפה אתה רואה את זה בתקציב את המיליון ארבעים ושלוש? אני לא רואה את זה באמת,
חבר העירייה, עבד מסארווה : אני הולך לפי ועדת כספים.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : לא היה שינוי, תקציב הגזברות יחסית לשנה שעברה לא עלה, אני חושב שאתם טועים,
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : מה הסכום?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : יש שכר יש השתלמויות, יש לכל דבר סעיף.
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : השכר?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : השכר זה מיליון שלוש מאות, היה מיליון שש מאות, לא עלה כלום.
חבר העירייה, רו"ח מחמד אסעד אבו מוך : אבו אל אמיר בזמנו אנו קפצנו על הסעיף הזה כי לא היה, אתה לא זוכר,
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : אין לי ייעוץ בגזברות.
חבר העירייה, רו"ח מחמד אסעד אבו מוך : דנו בסעיף הזה? אין שינוי בזה,
חבר העירייה, מר ג'סאן עתאמנה : לא דנו, קפצנו, אמרנו נדון אחר כך.
חבר העירייה, רו"ח מחמד אסעד אבו מוך : כי אין שינוי, אין כזה דבר בתקציב,
חבר העירייה, עבד מסארווה : מגדי עמוד 23 בתקציב מג'די.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : עמוד 23?
חבר העירייה, עבד מסארווה : בתקציב כן, רשום לך שם שכר הנהלת חשבונות 349 אלף, מיכון ועיבוד נתונים 175 אלף, קבלניות הנהלת חשבונות 240, עבודות קבלניות ייעוץ 100, ביחד זה יוצא מיליון ומשהו, זה לא מגיע אפילו,
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : בוא נלך סעיף סעיף עבד ברשותך, תגיד לי מה לא מוצא חן בעיניך שם.
חבר העירייה, עבד מסארווה : שני תקנים 349 למיד מיועד?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : מה זה? הנהלת חשבונות?
חבר העירייה, עבד מסארווה : כן?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : יש לי שתי מזכירות, יש לי שני עובדים, שהם פתחייה מסארווה, וד'אפר אבו מוך, מנהל ראשי ופתחייה, הם כבר עובדים שם חמש אלף שנים.
חבר העירייה, עבד מסארווה : יפה, ומה זה עיבוד נתונים?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : עיבוד נתונים זה תשלומים לאוטומאציה למחשוב, אנחנו מכינים את המחשוב שלנו דרך חברת מטרופולין, אנחנו משלמים להם הוצאות מחשוב של הנהלת חשבונות, ולגבי תוכניות הגבייה, זה הכסף.
חבר העירייה, עבד מסארווה : משתמש בסעיף (מילה לא ברורה) הנהלת החשבונות,
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : כן כמובן, יש לנו רואה חשבון שהוא מכין עבורנו את דוחות הנהלת החשבונות.
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : חיצוני, חיצוני?
חבר העירייה, עבד מסארווה : חיצוני?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : כמובן.
חבר העירייה, עבד מסארווה : מי זה? האם אנו יכולים לדעת מי זה?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : קוראים לו אופיר בוכניק, העובד שלו נקרא עפיף אבו מוך, העובד מטעמו שיושב אצלנו כאן.
חבר העירייה, עבד מסארווה : אוקי.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : זה גם היה מקודם כלום לא השתנה.
חבר העירייה, עבד מסארווה : ולגבי הייעוץ המאה אלף כשיש לנו קבלניות 240 מה אנו צריכים את זה לייעוץ,
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : המאה אלף שיקל מיועדות לכל מיני הוצאות שאנו צריכים במשך השנה, כמו שאמרתי מקודם למחמד, השנה כלול במאה אלף שיקל הללו, יש לנו תשלום שכר לפרויקטורית של משרד הפנים, אוקי, יש לנו, מזמינים עבודות בדיקה של חינוך למשל, תקציבי חינוך, כשיש לנו הוצאה אנו מוציאים את זה, בשנה שעברה למשל אנו הוצאנו מתקציב של מאה ועשרים רק שלושים אלף שקלים,
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : מה שלחת לנו היום, שביטלת את המע"מ חמישה מיליון שקלים, זה לא דרך יועץ?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : דוגמא היום, היה לנו קנס שירשנו אותו בעניין באקה ג'ת, חמישה מיליון שקלים, אנחנו כבר שנים רצים אחריהם שנים, היום ברוך השם הודיעו שהם ביטלו את זה, נעזרתי כמובן ברואה חשבון חיצוני שיעזור לי בעניין הזה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : עבד?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : אני לא מוציא שם משהו אלא לעניין עבד, תסמוך.
חבר העירייה, עבד מסארווה : אני רק רוצה להבין ממך דבר אחד,
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : עוד הערה ברשותך, בשנה שעברה בסעיף הזה יצא תשלום לחברת האוטומאציה, הם חוקקו חוק לגבי דיווחי קריאות השכר צריך לעשות בצורה אוטומטית לגבי העובדים, בעבר חשבת השכר הייתה שולחת פקסים, היום חברת האוטמטציה עושה את זה באופן אוטומטי כדי שכל תשלום קרן של עובד ייכנס לסעיף שלו, ההוצאות אותם שילמנו לסעיף הזה זה נכלל בסעיף הזה, וזהו.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב בסדר, אפשר להתקדם עבד?
חבר העירייה, עבד מסארווה : כן,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מחלקת גבייה.
חבר העירייה, עבד מסארווה : במחלקת גבייה בשנת 2016 זה היה 316 אלף, פתאום זה קפץ ב 150 אלף שיקל נוספים, יש עוד תקן נוסף שם?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : מה הכוונה, סך הכל בגבייה שלושה מיליון מאה שבעים ותשע אלף.
חבר העירייה, עבד מסארווה : אני מדבר על 496 אלף.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : כן מנהל הגבייה.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : שלושה תקנים אחד מהם מנהל הגבייה.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : מנהל הגבייה?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : כן.
חבר העירייה, עבד מסארווה : אבל יש לנו מנהל גבייה דרך החברה.
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : מי מנהל הגבייה?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אנחנו הוצאנו מכרז, ובעזרת השם אנו צריכים לפתוח את זה בשבוע הבא.
חבר העירייה, עבד מסארווה : אז זה במקום מנהל הגבייה,
חבר העירייה, רו"ח מחמד אסעד אבו מוך : להיפטר מחברת הגבייה הכוונה,
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : הכוונה היא פשוטה עבד,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : הכוונה פשוטה מאוד, מנהל מחלקת ארנונה הוא אינו מנהל מחלקת גבייה, אנחנו רוצים מנהל גבייה לעיר באקה אל גרבייה.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : אחת הבעיות שלנו עם חברת הגבייה שאין אחד מטעמנו, מהעירייה שיושב שם ומפקח על עבודת החברה, ומנהל את כל מחלקת הגבייה, מחלקת הגבייה מנוהלת על ידי חברה חיצונית, זה לא בריא וזה לא טוב, מנהל הגבייה מטעמנו ידאג לפני הכל לאינטרס של באקה ושל תושבי באקה, אני מאמין שהתפקיד הזה יחסוך הרבה מאוד כסף.
חבר העירייה, מר ג'סאן עתאמנה : אני רוצה לשאול אותך שאלה, האם זה לא כסף מיותר, אנחנו שמנו שלושה סגנים, שייקחו את הניהול, יש לו שם עובדים, שייקח פיקוח.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : אתה צריך איש מקצוע שם.
חבר העירייה, מר ג'סאן עתאמנה : אז אתה חוסך.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : אתה צריך איש מקצוע, איש מקצוע שהוא מתמחה בגבייה, בתוכנת הגבייה, ייכנס ויעקוב אחרי כל פעולה אותה מבצעת חברת הגבייה, ייתן להם מדיניות אכיפה היום הדבר הזה לא קיים אצלנו.
חבר העירייה, מר ג'סאן עתאמנה : אז אנחנו כבר חמש שנים מנהלים את המחלקה בצורה לא נכונה.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : אני מבקש את התפקיד הזה כבר מזמן.
חבר העירייה, מר ג'סאן עתאמנה : אני מסכים, מסכים אתך, אז אם אחרי חמש שנים זו המסקנה שלך.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אוקי, שפ"ע.
חבר העירייה, עבד מסארווה : שפ"ע, לפני שפ"ע אני רוצה להבין משהו מג'די ממך, הוצאות אכיפה לחברת הגבייה מיליון מאתיים, כלומר אנחנו מעבירים את החלק שלהם המיועד ב 2017 הצפוי זה מיליון מאתיים עבור הפעילות שלהם אצלנו?! זו הגביה שמקבלים מאנשים?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : אם חברת הגביה המשיכה אצלנו, אם חברת הגביה המשיכה, אז ההכנסות שהם גובים מאנשים עבור הוצאות האכיפה, עוברים להם, לכן יש לנו בסעיף ההוצאות מיליון ומאתיים, במקביל בסעיף ההכנסות מיליון ומאתיים, כלומר העירייה צינור.
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : אז יש סיכוי שהחברה לא תמשיך בעבודתה?
חבר העירייה, מר שריף שאייב : בעזרת השם.
חבר העירייה, עבד מסארווה : טוב מה עם הוצאות האכיפה,
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : יש מצב שזה ירד,
חבר העירייה, עבד מסארווה : הוצאות אכיפה ישירות מה זה, תסביר לי את זה,
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : מה זה?
חבר העירייה, עבד מסארווה : הוצאות אכיפה ישירות מאתיים אלף, מה זה?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : אלה ההוצאות שחברת הגבייה גובה, אתה מדבר על סעיף ההוצאות נכון?
חבר העירייה, עבד מסארווה : כן.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : משלמים את זה, ויש הוצאות שהעירייה משלמת באופן ישיר, כדוגמא כשעושים עיקולי בנקים על האנשים, עלויות העיקולים זה יורד לעירייה מחשבון הבנק, האם אתה מבין אותי? אלה הם ההוצאות הישירות,
חבר העירייה, עבד מסארווה : אז היא מרוויחה מבאקה שני מיליון שקלים בשנה רק עמלות וגבייה.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : אני לא מבין מה המשמעות של מרוויחה, הם מעסיקים אצלנו שש משרות בערך, שמשלמים להם כל חודש משכורות, אני לא יודע, לפי דעתי הם לא מרוויחים כל כך בבאקה.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : הרווח שלהם הוא בגניבה.
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : יפה.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : צריך  לומר את האמת, הם גונבים את תושבי באקה ואת המשפחות שלנו.
חבר העירייה, עבד מסארווה : שני מיליון שקלים בשנה,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב תרגיעו חברה,
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : יש עוד הוצאות ישירות.
הערת המתמלל : (מספר חברי עירייה מדברים ביחד).
חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : אתה הייתה בצפייה שזה יצא שמונה מאות אלף, יצא מיליון מאתיים חמישים.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : נכון,
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אם היו רוצים להרוויח את הסכום הזה הם לא היו עובדים אצלנו.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : עבד, אני רושם אותם לפי סעיפים, אז סעיף מס' 6 זה שפ"ע, בשפ"ע יש קבלני ניקיון, שפ"ע פינוי פסולת, שפ"ע הדברה, שפ"ע תיקוני כבישים, שפ"ע חומרי תיעול וניקוז, לכל זה אנו נקרא סעיף 6, אז מה אתה רוצה לשאול?
חבר העירייה, עבד מסארווה : בוא אני אדבר בכללי ואני מעביר את זה אליך שתפרט את כל הנקודות, בשנת 2016 אנחנו יודעים כמה עברה עיריית באקה אל גרבייה בטלטלה בענייני התברואה ובמיוחד שפ"ע כשפ"ע נולדה בעיריית באקה אל גרבייה, הייתה לנו בעיה בניקיון הרחובות בעיר, ולא כל הרחובות בבאקה אל גרבייה היו מנוקות, אם אני לא טועה רק שלושה כבישים היו מנקים, והנה סלאח יושב כאן שיתקן אותי אם אני טועה, ושאר הרחובות, אנחנו מבקשים מאנשים שישלמו לנו ארנונה ושולחים להם את חברת הגבייה וגובים מתושבי באקה שני מיליון שקלים הוצאות כמו שאמר חברי בהאא בגניבה, אז לפחות שאנו נפצה אותם, הכוונה שלא אנו אלה שגונבים אותה אלא חברת הגבייה, אז לפחות נפצה אותם בניקיון הרחובות הקיימים ופינוי הפסולת, אם אנחנו מסתכלים היום איפה שיש מוסדות ציבוריים, גנים ורחובות, יש מלא פסולת שם, יש אנשים שאני לא יודע למה מחליטים לשפוך שם את הפסולת שלה, סכום המוצע כאן לא יכול לכסות ולמלא את כל התנאים לשנת 2017 לבד, ואנחנו עברנו את זה, וניסינו וראינו שאין תקציב, התקציב היה נגמר כמה שיותר מהר, אם אנחנו היינו רוצים לפנות פסולת לא היה לנו הזמנות אנחנו לא היינו יכולים להוציא הזמנות לפסולת, אני הייתי פה ממליץ ובשם חברי העירייה שאנו נעלה כמה שאנו יכולים בתקציב במיוחד בשפ"ע כי העיר באקה אל גרבייה סבלה המון בכל הקשור לניקיון בשנת 2016, ואני חושב מחמד שאתה ראית את זה, אתה עבדת מאוד קשה,
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אתה צודק.
חבר העירייה, עבד מסארווה : כדי שנצליח להוציא תב"ר, כדי שנמצא במקום כלשהו תקציב על מנת שנוכל לפנות את הפסולת הקיימת, וכל הדברים האלה, אז אני לפי דעתי, אנו עושים עוול לתושבי באקה, העיר שלנו, כולנו עוברים בסופו של דבר מהרחובות האלה, ויושבים בה, ורואים אותם, אז לפחות לתת לאזרח את ההרגשה הנכונה שאנחנו לקראתו, ולא רק שאנו רוצים ממנו זכויות, אלא שגם יש לנו חובות שאנו צריכים לספק לו אותם, ואני מקווה שתקבלו את בקשה הזו.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בעזרת השם, אז שפ"ע סגור ככה, עבד סעיף 7 חירום?
חבר העירייה, עבד מסארווה : אני לא יודע מה עם החברה.
חבר העירייה, מר ג'סאן עתאמנה : חכה שנייה, אתה רוצה לפרט את זה?
חבר העירייה, מר אמג'ד עוויסאת : סעיף 7 מדובר גם בתיקוני כבישים, הסכום שמונח כאן, 900 אלף שקלים, כמו שאנו רואים צריך להעלות את הסכום הזה, לפחות למיליון וחצי שיקל, אני רוצה לשאול את טאהא אם הסכום הזה מספיק.
חבר העירייה, מר טאהא עוויסאת : מספיק, מספיק.
חבר העירייה, מר אמג'ד עוויסאת : מספיק?
חבר העירייה, מר טאהא עוויסאת : כן,
חבר העירייה, עבד מסארווה : האם יש תוכנית?
חבר העירייה, מר ג'סאן עתאמנה : לפי הסיור שערכתם, וכל זה.
חבר העירייה, מר טאהא עוויסאת : כן, עם התב"רים שקיבלנו ממורסי.
חבר העירייה, מר ג'סאן עתאמנה : יש לזה תב"רים.
חבר העירייה, מר טאהא עוויסאת : מיליון ארבע מאות אלף שיקל קרצוף וריבוד, ויש עוד תב"ר חדש של תשע מאות אלף שיקל, בנוסף שתשע מאות אלף שיקל האלה היו ארבע מאות אלף שיקל בתקציב של השנה שעברה בתקציב 2016, של הקואליציה הקודמת, זה היה 400 אלף שיקל, עכשיו זה עלה ל 900 אלף שיקל.
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : אז מה הסכום יוצא?
חבר העירייה, מר טאהא עוויסאת : 900 ועוד 900 תב"ר חדש שאמור לעלות במליאה הבאה, זאת בנוסף לכבישים שהולכים לפתוח, אז אנחנו מדברים על סכום של מיליון שמונה מאות שקלים, לתיקון כבישים.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : רק תיקון כבישים, מיועד לתחזוקה יותר, כבישים חדשים וסלילה זה תב"ר.
חבר העירייה, מר אמג'ד עוויסאת : אה סלילה זה תב"רים.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : סלילה זה תב"רים.
חבר העירייה, מר אמג'ד עוויסאת : תשע מאות ומיליון וארבע מאות.
חבר העירייה, מר טאהא עוויסאת : שני מיליון ארבע מאות, המילון וארבע מאות סיימנו, זה חוץ מזה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : השנה שני מיליון ארבע מאות במקום חמש מאות בשנה שעברה ככה יותר מדויק,
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : איפה זה מצוין.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : תיקוני כבישים.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : נקבל את התב"רים.
הערת המתמלל : (מס' גורמים מדברים ביחד).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב עבד בבקשה, אנחנו בסעיף החירום.
חבר העירייה, עבד מסארווה : ההשתתפות שלנו עדיין קיימת באיגוד ערים?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : ההשתתפות הקיימת מסתיימת בשנה הבאה בעזרת השם, שאל אותי מר באסל בעניין הזה, אני עניתי לו, הייתה החלטת ממשלה זה נכון שלאט לאט מורידים את ההשתתפות של העיריות בכיבוי אש, כל שנה אם אתם שמים לב יש הורדה, זה אמור להסתיים בשנת 2018 ואז אנו מפסיקים לשלם להם.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : בשנת 2018 לא משלמים.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : כן.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אז בשנת 2017 זו תהיה השנה האחרונה בה משלמים.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : עיר ללא אלימות, סעיף מס' 8.
חבר העירייה, עבד מסארווה : עיר ללא אלימות מגדי כל שכר המשרות שם ממשרד לביטחון פנים או שיש לנו השתתפות בזה? 
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : הוא מדבר על עיר ללא אלימות.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : כן, אנו משתתפים באחוז מסוים, רוב התקציב מאצלם, אנחנו משתתפים בסביבות עשרים אחוזים מכל התקציב.
חבר העירייה, עבד מסארווה : הם מכתיבים לנו תקנים ומשרות, כמה? או שזה אנחנו?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : האחראית על עיר ללא אלימות מגישה להם תוכנית, והם מאשרים את התוכנית ולפי זה היא עובדת.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : הם משלמים שש מאות אלף ואנחנו משלמים מאה חמישים אלף.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אבל זה היה מיליון וחצי.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : זה שיטור עירוני
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : שיטור עירוני הסעיף מס' 9.
חבר העירייה, עבד מסארווה : שבע תקנים יש לנו בעיר ללא אלימות האם זה נכון?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : שש תקנים כן,
חבר העירייה, עבד מסארווה : שבע, שבע, מחלקת הנדסה הבנתי מהתקציב.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : שיטור עירוני.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : סעיף מס' 9 שיטור עירוני, זה מה שבא לאחר מכן, אם אתה רוצה לעבור למחלקת הנדסה אין בעיה, איך שאתה רוצה,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : שיטור עירוני יש תוספת של חצי מיליון שיקל,
חבר העירייה, מר ג'סאן עתאמנה : מיליון שיקל.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : מאיפה זה צץ, מה זה?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב שיטור עירוני.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : יש תוספת מיליון שיקל.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מג'די בבקשה.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : המשרד לביטחון פנים התנה
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : להשתתף ב2.5%.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : להשתתף בשיטור עירוני, אנו נעסיק שבעה תקנים.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : כל הזמן יש שבעה.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : מה זה?
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : כל הזמן יש שבעה.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אלה של המכרז מג'די.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : לא איישנו שם.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : יש מיליון שיקל נוספים בסעיף של השיטור העירוני, פיקוח, מה זה.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אלה הכנסות שיש מולם הוצאות.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : בשכר או במה?
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : בכלל, בכלל, כל סעיף השיטור העירוני עלה במיליון שיקל.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : זה הכנסה והוצאה.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : המיצ'ינג שלנו כמה? שבע מאות וחמישים?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : כן.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אנחנו פתחנו מכרז לאכיפת החנייה,
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אבל ההכנסות הן לעירייה?
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : כן לעירייה.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : יש לנו שלושה סעיפים,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב עבד, שיטור עירוני.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : יש שלושה סעיפים של שיטור העירוני.
חבר העירייה, עבד מסארווה : אני מעוניין אפילו שיהיה מיליון אצלנו, לפחות שיהיה ביטחון אצלנו בעיר מה אני רוצה יותר מזה.
הערת המתמלל : (מספר חברי עירייה מדברים ביחד).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב אני חושב, תרגיעו חברה, אני חושב. אתה יכול רק לחדד את השאלה שלך? אני יכול לעזור בנושא של השיטור העירוני, אני חושב שאתה לא מתכוון לשכר העובדים אני חושב שאתה מתכוון לסכום הפעילות. תרגיעו חברה,
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : בשיטור העירוני יש לך שלשוה סעיפים, הסעיף הראשון זה השכר אנחנו הגדלנו את זה לשבעה משרות, זה היה תנאי של משרד לביטחון פנים כדי שהוא ישתתף, ההוצאה היום תשע מאות תשעים וארבע אלף שקלים, לעומת זאת הם מכניסים לנו בערך מאתיים עשרים אלף שיקל, זה מופיע אצלנו בהכנסות, זה התנאי שלהם כדי שהם ייתנו לנו מאתיים עשרים, אנחנו צריכים לעשות שבעה תקנים, ההוצאה השנייה, תשע מאות שמונים ושתיים אלף שיקל, שזה קבלניות ביטוח עירוניים גם בהכנסות, הכוונה שתהיה לנו גבייה קנסות חנייה וכו' מול ההוצאות,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אבו אל אמיר אתה מוזמן לחדר שלי יש אספרסו ויש הכל, טוב עבד.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אבו כאלד צריך באמת לעשות תוכנית רצינית, לבנות תוכנית לעיר ללא אלימות ולשיטור עירוני, צריך לתכנן תוכנית, אני אומר באופן רציני צריך לנצל את המשאבים ואת התקנים בעיר ללא אלימות, לכוון אותם, אני חושב שיש דרך שאנחנו נתערב בתוואי של העבודה שלהם, עיר ללא אלימות יש לנו שבעה תקנים, מה הם עושים כל השנה, שיטור עירוני, אנחנו צריכים לקבל אותם לנושאים מסוימים.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : יש עוד שבועיים דיון, כל יום ראשון יש לנו דיון עם מחלקה, מכינים תוכנית עבודה, הם עוד שבועיים שלושה הם מגיעים עם בכירים ועם ההנהלה,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מי שרוצה לבוא מוזמן.
חבר העירייה, עבד מסארווה : הדיון הזה ספציפית לאנשים מסוימים,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : לא, לא.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : בכל יום ראשון יש לנו ישיבת בכירים, כל יום ראשון מחלקה מביאה לנו תוכנית עבודה, ומסבירה לנו.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : תן לי להסביר לך את זה, אנחנו עושים ישיבות עם המחלקות, המנכ"לות עושה סדר שכל שבוע היא מזמינה מחלקה על מנת שתשב על תוכנית העבודה שלהם, מי שרוצה להשתתף, שיפנה למחמד, שייקח את המועדים של המחלקות, ויבוא.
חבר העירייה, עבד מסארווה : אני יש לי רעיון אחר, כולנו חמש חברי עירייה כאן נמצאים, תפיץ לנו אתה באופן מסודר תוכנית שביום ראשון, בתאריך כזה יש ישיבה עם מחלקה מסוימת אתם מוזמנים.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : יפה רעיון טוב,
חבר העירייה, עבד מסארווה : לא לנחש את זה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אל תדאג.
חבר העירייה, עבד מסארווה : בצורה מסודרת בכתב.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : נעשה את זה דרך האווטס אפ.
חבר העירייה, עבד מסארווה : עזוב אותך מהוואטס אפ, בצורה מסודרת.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : עבד תעבור למחלקת הנדסה. סעיף 10.
חבר העירייה, עבד מסארווה : אני הבנתי ממחלקת ההנדסה שיש אצלם שיפור שהתקציב עלה אצלם שזה טוב ממה שאני שמעתי, אבל יש לנו כאן לגבי התכנון הכללי במחלקת ההנדסה רשום שם שלושים אלף, כמובן קשה לחיות עם סכום כזה במיוחד במחלקת הנדסה, לתכנון שלושים אלף, תכנון שלושים אלף לא יכולים לעשות קטע של שני קילומטר מרובע,
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : שאלה טובה ויפה, אצלנו בתכנון יש לנו תב"ר תכנון כללי שאנחנו מוסיפים אותו כל שנה אנחנו מביאים את זה לאישור המועצה בתב"רים, למה אנו שמנו את זה בתב"רים כי התכנון מתמשך, אתה מבין את זה, אם אני מוציא הזמנה למתכנן, יכול להיות שייקח לו זמן עד שהוא נותן לנו את התוצר ומג'די יאשר את החשבון אולי ייקח יותר משנה, אז בתקציב הרגיל זה עושה לי בעיות, אנחנו הכנו תב"ר לתכנון כללי בנוסף לשלושים אלף שקלים.
חבר העירייה, עבד מסארווה : אבל האם זה לא יגביל מג'די?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : להפך זה נותן לו חופש פעולה.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : הוא כמובן יודע מה זה תכנון כללי, אנחנו יכולים להוסיף את זה.
חבר העירייה, עבד מסארווה : מה אתה אומר על הנקודה הזאת, בהיותך מנהל המחלקה שם, 
מהנדס העירייה, מר ג'מאל : לדעתי כמו שהוא אומר, אם מקבלים את זה בתב"ר כי בוא נגיד אנו לוקחים תוכנית מפורטת שהיא לוקחת כמה שנים בתב"ר יש לי חופשיות יותר גדולה מתקציב שהוא תקציב רגיל.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אני אגיד לך בשפה יותר פשוטה, בתקציב השוטף, אתה מחויב על פי חוק שאתה תבצע את הפעולה לפני 31.12 מאותה השנה, בתב"ר הקבלן או המודד או המהנדס או האדריכל שמקבל את ההזמנה, הוא יכול לבצע את זה גם שנה לאחר מכן, האם אתה מבין את זה, פיתוחים.
חבר העירייה, עבד מסארווה : ביטוחים זה לאמג'ד הוא המומחה לביטוחים.
חבר העירייה, מר אמג'ד עוויסאת : אנחנו רוצים לדעת מה עלות הביטוח מג'יד.
19 מיליון ומאה בערך.
חבר העירייה, מר אמג'ד עוויסאת : בשנים הקודמות זה היה גם אותו הדבר?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : כן, במיליון המאה בערך, היה לנו מכרז לפני שנתיים, זכה בו חברת כלל שזה הארון, הזכייה הייתה מיליון מאתיים ומשהו,
חבר העירייה, מר אמג'ד עוויסאת : כן?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : הם עשו לנו הנחה, ואנחנו היום מתפייטים על מיליון ומאה בערך.
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : אחרי ההנחה?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : אחרי ההנחה מיליון ומאה,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מתי החוזה של הקבלן מסתיים?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : אני חושב שזה לחמש שנים, זאת אומרת נותר לו עוד שנתיים, אנחנו יכולים להודיע להם מתי שאנו רוצים על הפסקה.
חבר העירייה, מר איאד מוואסי : הוא היה יחיד.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : יש לנו בעיה בטח אתה יודע על זה, הן לא ממהרות לבטח.
חבר העירייה, מר אמג'ד עוויסאת : זה עניין של התלמידים העברנו את זה למשכ"ל.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : אני לא מדבר על המשכ"ל כאן, אני מדבר על הביטוח הרגיל, או שאתה מדבר על הביטוח של הילדים.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : לא, לא.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : על מה אתה מדבר? ביטוח ילדים זה דרך המשכ"ל, ביטוח רגיל שזה ביטוח הרכוש אש וצד ג' ומעבידים.
חבר העירייה, מר אמג'ד עוויסאת : נעשה מכרז לזה ושולם
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : ומה עם ביטוח התלמידים?
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : משכ"ל.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : דרך המשכ"ל, היה חוק בכנסת, שקבעו תעריף ארבעים ותשע שיקל.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אנחנו אישרנו אותו.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : ואנחנו משלמים ארבעים ותשע שקלים, היה מכרז דרך חברה למשכ"ל
חבר העירייה, מר טאהא עוויסאת : איילון זכו בו לא?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : איילון בדיוק, אז אנחנו בהמשך להערה, אנחנו עשינו השנה צ'יפרנו עוד יותר את בתי הספר, כל השנים אנו היינו עושים, היינו אומרים לבתי הספר לגבות את הביטוחים ה 49 שקלים.\
חבר העירייה, מר אמג'ד עוויסאת : העניין כאן שבתי הספר גובים, והעירייה גם משלמת את הפוליסה.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : נכון.
חבר העירייה, מר אמג'ד עוויסאת : אז מה זה אמור להיות?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : זה מה שאני רציתי לומר בדיוק, אנחנו ביקשנו מבתי הספר לגבות את הכסף וישאירו את הכסף אצלם, ואנחנו נשלם, למה זה טוב? זה טוב לזה שלבתי הספר יש להם כסף לפעילות השוטפת שיש להם, לתחזוקה השוטפת, במקום שכל פעם שהם רוצים לתקן משהו בבית הספר הם יבואו לעירייה, אז יש להם כסף שזה מיועד לתחזוקה השוטפת, מה השתנה השנה, זה הניהול העצמי, מנהלי בתי הספר בניהול עצמי זה בבתי ספר יסודיים, בשנה שעברה אנחנו היינו מקזזים להם, השנה אנו החלטנו לא לקזז להם להשאיר את הכסף גם בבתי הספר, על מנת לעלות ברמת השירותים בבתי הספר.
חבר העירייה, מר אמג'ד עוויסאת : אז הם משתמשים בכסף הזה.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : כן כמובן, לתחזוקה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מלגות עבד,
חבר העירייה, עבד מסארווה : חברה אנחנו בשנת 2016 כל חברי העירייה עמדנו על רגלינו, כי היה אלף שיקל לכל סטודנט לפי המצב הסוציואוקנומי שלו, יש הרבה סטודנטים אצלנו ויש הרבה שהם לא קיבלו, אנחנו היינו מבקשים מהם שעות התנדבות ובמקביל היינו נותנים להם אלף שקלים שזה בעיניי או בעינינו כולנו עמדנו על הרגליים, ואמרנו שזו השפלה, אנחנו ביקשנו פה שמינימום יהיה אלפיים חמש מאות עד שלוש אלף שיקל כעזרה לכל סטודנט במלגות, אנחנו חמשת עשרה חברי העירייה סיכמנו ודיברנו על זה בשנה שעברה בנושא הזה לא פעם לא פעמיים ולא שלושה, אני יודע שזה עלה השנה, אבל הסכום שעלה לא משמעותי.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : עבד אומר שמאתיים וחמישים זה לא מספיק.
חבר העירייה, עבד מסארווה : זה לא מספיק, זה לא מספיק לתת אלף שיקל או אלף חמש מאות שקלים, אנחנו היינו גברים ועמדנו כאן.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : עבד ברשותך, חוסאם האם אנחנו צריכים השנה נעשה תקנון, אנחנו צריכים? הסכום  שאנו רוצים לתת לכל אחד..
חבר העירייה, עבד מסארווה : מינימום אלפיים.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : נדון בו בזמן שנדון בתקנון.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אבל אם אין לך את התקציב איך אתה תיתן את זה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אז אתם מציעים להעלות את זה,
הערת המתמלל : (מס' חברי עירייה מדברים ביחד).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : עבד,
חבר העירייה, עבד מסארווה : לדעתי אפשר לעלות כאן.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בממוצע מגישים בקשות שלוש מאות סטודנטים בתקופה האחרונה, שמהם 35% שני סטודנטים או שלושה מאותה המשפחה, אז אנחנו מדברים על מאה שמונים מאה שבעים תלמידים, אם אנחנו נספור אחד מכל משפחה, האם הבנת את זה, אז אתם מציעים להגדיל את מאתיים חמישים.
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : סעיף מענקים.
חבר העירייה, עבד מסארווה : למרות שיש הסכמה לזה, ההצעה של מר אבו אל מג'ד,
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : בטירה נותנים עשר.
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : כמה?
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : עשר אלף שיקל.
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : פר סטודנט.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : ככה זה בטירה.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : השאלה לכמה..
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : עבד אז אתה מציע להגדיל, עזוב אותך כמה כל סטודנט מקבל זה לפי התקנון.
חבר העירייה, עבד מסארווה : כן להגדיל את זה,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : כן להגדיל.
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : להגדיל את הסכום.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : ממאתיים חמישים לשמונה מאות אלף זו ההצעה.
חבר העירייה, עבד מסארווה : כן זו ההצעה עד לשמונה מאות אם אפשר.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : סגור, פסגה,
חבר העירייה, עבד מסארווה : מה עם פסגה, באסל בבקשה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב נחזור לפסגה, סעיף 14 ביטוח תלמידים דיברנו על זה,
חבר העירייה, מר ג'סאן עתאמנה : דיברנו על זה..
חבר העירייה, עבד מסארווה : תפוח פיס.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : סעיף 15 תפוח פיס.
חבר העירייה, עבד מסארווה : תפוח פיס כאן אנחנו לא יודעים מה עושה התפוח פיס.
חבר העירייה, מר שריף שאייב : לך תבקש שם ותראה מה הם כן עושים.
חבר העירייה, עבד מסארווה : אני ביקרתי שם, כל פעם שאני הולך לבקר שם אני מוצא את זה נעול, אין אף אחד.
חבר העירייה, מר שריף שאייב : וואלה? מחר אנחנו נלך אני ואתה,
חבר העירייה, עבד מסארווה : תפוח פיס, מחמד אנחנו רוצים הסבר, מי עובד שם, מה הם עושים, מה הם עושים, כשהיה לנו מקרה בבית ספר אבן אל היית'ם, אין שירותים לבנות, בקושי עד שהצלחנו להכניס את הבנות לשם לתפוח פיס.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : זה לא מדויק.
חבר העירייה, עבד מסארווה : אני חייתי את זה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : זה לא מדויק, תראה בתוכנית שמחמד הזמנת במחלקות, תזמין גם את התפוח פיס.
חבר העירייה, עבד מסארווה : הכסף של התפוח פיס זה מגיע ככסף צבוע להם? מאתנו או מהם?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : לא, מקבלים משרד החינוך השתתפות בהוצאות, הוצאות השכר של ללבורנטים, ולעובדת ניקיון, זה תקציב השכר שם, כלומר יש לך שם 4.4 משרות, שהם לבורנטים, שזה מר עבד אל ראוף כיתאנה וכו'.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : בלי שמות.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : ועובדות ניקיון, וזהו.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : ספריה עירונית עבד.
חבר העירייה, עבד מסארווה : ספריה עירונית מג'די, רשום שם 285 אלף של שוברים, תסביר לנו  מה השוברים,
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : מנהלת הספרייה העירונית מקבלת תקציב ממשרד המדע בצורה של שוברים לקניית ספרים, היא לא מקבלת כסף, היא מקבלת שוברים והולכת לקנות בהם ספרים, אז זה רשום אצלנו וגם בהוצאות, אם אתה תלך להוצאות אתה תראה סכום מקביל לסכום הזה.
חבר העירייה, עבד מסארווה : בכל הקשור לספריה העירונית יש לי רעיון שאנחנו דנו מקודם במלגות, אחד התנאים להעניק מלגה זה ביצוע כמה שעות בפועל, נראה לי לשלב את התלמידים האלה הסטודנטים בספריה העירונית.
חבר העירייה, מר טאהא עוויסאת : יש גם בבית גיל הזהב.
חבר העירייה, עבד מסארווה : בדיוק ונגדיל את החתך שלהם,
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : בהתנדבות.
חבר העירייה, עבד מסארווה : וככה אנחנו עוזרים לכל התלמידים שמגיעים, ועוזרים לספריה עצמה, אולי נכנס לתוכנית הבראה יפה שתתקיים בספרייה, או נשפר לה הרבה פעילויות עתידיות, צריך לקחת את זה, מחמד לא צריך רק להנהן את הראש, אנחנו רוצים ביצוע.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : לא היו מלגות ב 2016 חברי מה שכחת את זה?
חבר העירייה, עבד מסארווה : אני יודע זאת.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב עבד תעבור למתנ"ס.
חבר העירייה, עבד מסארווה : במתנ"ס ירדו כאן 300 אלף שיקל תסביר לנו מדוע מג'די.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אתה רוצה לתת לו מלגה ואתה גם רוצה לחלוב אותו.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב המתנ"ס היה מיליון שלוש מאות וקצת, תקציב המתנ"ס הקבוע מזה שנים הוא בערך מיליון שיקל, שלוש מאות אלף שהוספנו בעבר היו משמשים לתשלום זכויות, ובשל שסיימנו את העניין של זכויות העובדים אז הורדנו את זה למיליון שקלים, זה כל מה שקרה,
חבר העירייה, מר איאד מוואסי : לא השתנה להם כלום שם.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : לא השתנה להם כלום שם.
חבר העירייה, עבד מסארווה : בכל הקשור לתיאטרון, שבעים ושש אלף שקלים, מג'די תסביר לנו לגבי זה.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : אנחנו שמנו הוצאות מוערכות בהנחה שהתיאטרון יסתיים תוך כדי השנה, כפי שאני רואה אני בספק שזה יסתיים בשנה הזו, אני מקווה שזה יסתיים,
חבר העירייה, עבד מסארווה : אפשר לנייד אותם למקום אחר,
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : מה זה?
חבר העירייה, עבד מסארווה : אפשר לנייד אותם למקום אחר,
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : לא, אם אנו הגענו למסקנה תוך כדי השנה, אפשר לנייד, אבל אלה הוצאות משניות.
חבר העירייה, עבד מסארווה : אבל הוא בספק אם יהיה מוכן.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : זה לחשמל ולמים, אבל אלה סכומים קטנים.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : עבד, תמיכות ספורט.
חבר העירייה, עבד מסארווה : זה לא אני.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : תמיכות וספורט, מבטלים את זה
חבר העירייה, ג'מאל אבו מוך : לא מבטלים יש אחרים שרוצים לדבר.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב תדבר בבקשה
חבר העירייה, ג'מאל אבו מוך : לא אני, יש אחרים.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מי רוצה לדבר? מי רוצה לדבר? טוב מוכן, סעיף הבא, 20, איכות סביבה.
חבר העירייה, עבד מסארווה : תסביר לנו מג'די.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : כן,
חבר העירייה, עבד מסארווה : אנחנו זורקים 117 אלף שיקל לטיפות חלב שיש לנו בבאקה אל גרבייה, טיפות חלב זה בשליטה שלנו לא?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : לא.
חבר העירייה, עבד מסארווה : משרד הבריאות, התקציב שהם מקבלים, הם מקבלים את זה ממשרד הבריאות?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : לא מקבלים תקציב על זה.
חבר העירייה, עבד מסארווה : אז?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : אלה הוצאות נטו מאתנו.
חבר העירייה, עבד מסארווה : אלה הוצאות נטו מאתנו, וההוצאות הללו מספיקות לטיפות חלב שקיימות? כי יש טיפות חלב שמצריכות שיפוץ.
חבר העירייה, מר טאהא עוויסאת : בנוסף אנחנו ערכנו אומדן לטיפת חלב שנמצאת ליד קופת החולים,
חבר העירייה, מר שריף שאייב : וליד אבן ח'לדון.
חבר העירייה, מר טאהא עוויסאת : ובטיפת חלב ליד אבן ח'לדון נעשה שם שיפוץ פעם מן הפעמים, רק נותר לרפד את הכביש, אנחנו עדיין לא יודעים מה הסכום, ליד קופת החולים זה מאתיים אלף שקלים, אנחנו נעשה שיפוץ שם,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אני רוצה לשאול שאלה, טיפות החלב עברו לקופות חולים.
חבר העירייה, מר שריף שאייב : לא זה עדיין בהסתדרות.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : כי הייתה הצעת חוק שעברה בכנסת.
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : לא עוד לא,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : איכות הסביבה עבד.
חבר העירייה, עבד מסארווה : רק שנייה, רק שנייה,
חבר העירייה, מר שריף שאייב : עבד תן לנו לזרום.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : בפעם הקודמת תקעתם אותנו שש שעות,
הערת המתמלל : (מס' דוברים מדברים יחדיו).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : עבד לדבר על איכות הסביבה במקומך עד שתתארגן?
חבר העירייה, עבד מסארווה : כן.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב, איכות הסביבה מג'די, איגוד ערים ואיכות הסביבה חמישים אלף שקלים, מה זה חמישים אלף שקלים.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : יש איגודי ערים.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : מי הנציג שלנו שם.
חבר העירייה, מר טאהא עוויסאת : איפה?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : עוד אין
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : יש דיון בעירייה בחמישי לשני.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אם אין לנו נציג ולא מרוויחים מהשירותים להם אז למה?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : לא, כל הזמן היה לנו נציג, בדיון האחרון מי היה שם? 
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : עודד.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : עודד אחד מן הצוערים,
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : צריך להיות אחד מבאקה, אנחנו לא צריכים לא עודד ולא זה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : עבד בבקשה, איכות הסביבה מוכן, הוצאות מיוחדות?
חבר העירייה, עבד מסארווה : שעות נוספות, בואו נעבור לשעות הנוספות.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : שעות נוספות בבקשה,
חבר העירייה, עבד מסארווה : מיליון מאתיים אלף רשום שעות נוספות, תסביר לנו מג'די ומחמד,
חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : איפה זה רשום?
חבר העירייה, עבד מסארווה : איפה זה רשום,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב עקרונית הסכום הזה לא קיים עבד.
חבר העירייה, עבד מסארווה : עקרונית כל מה שביקשנו כאן זה לטובת באקה לרוב,
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : יש לך אחד שניים שלושה ארבעה יושבים כאן שעות נוספות
חבר העירייה, מר ג'סאן עתאמנה : מי?
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : הנה עובדה,
הערת המתמלל : (מספר חברי עירייה מדברים ביחד).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : כמה שעות נוספות יש היום?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : בקופה מה שנמצא זה שמונה מאות שעות.
חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : שבע מאות אבו באסל, שבע מאות.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב חברה, עבד תודה לך, מי רוצה להוסיף על מה שאמרו עבד.
חבר העירייה, מר ג'סאן עתאמנה : מחמד תענה לי על זה..
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : כן?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : שבע מאות שעה,
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : שעות נוספות שמונה מאות.
חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : אז אתם הוספתם מאה.
הערת המתמלל : (מס' חברי עירייה מדברים ביחד לא ניתן לשמוע מה אומרים).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב,
חבר העירייה, רו"ח מחמד אסעד אבו מוך : טוב מורסי עוד הערה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : תרגיעו.
חבר העירייה, רו"ח מחמד אסעד אבו מוך : עוד הערה, השכר של ממלא מקום והסגן לשעבר לא מצא ביטוי בתקציב, בואו נחפש פיתרון מה לעשות בזה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : זה ברור.
חבר העירייה, רו"ח מחמד אסעד אבו מוך : שניהם, מה עושים..
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בלי להרחיב בנושא הזה, ברגע שאנחנו מקבלים את אישור התלושים.
חבר העירייה, רו"ח מחמד אסעד אבו מוך : איך אתם מקבלים את זה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : הם יודעים זאת.
חבר העירייה, רו"ח מחמד אסעד אבו מוך : אתם מודעים לזה?
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : כן.
חבר העירייה, רו"ח מחמד אסעד אבו מוך : אתם בתהליך או מה?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אבו אל מג'ד.
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : בתהליך של הניירת להגיש את הניירת זה הכל.
חבר העירייה, רו"ח מחמד אסעד אבו מוך : אז אפשר לתקן את התקציב, כי מדובר בסכום רציני, בערך שבע מאות אלף שיקל.
חבר העירייה, מר טאהא עוויסאת : הם הודיעו שהם לא רוצים במליאה לא?
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : מי הודיע במליאה? אני הודעתי?
חבר העירייה, מר טאהא עוויסאת : כן.
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : אני הודעתי ביום שאני הצעתי להיות ממלא מקום חינם, אבל בתקופה האחרונה,
חבר העירייה, רו"ח מחמד אסעד אבו מוך : טאהא מגיע להם,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : חברה,
חבר העירייה, רו"ח מחמד אסעד אבו מוך : התיקון זה קרוב לשבע מאות שיקל אני חושב שצריך לדון.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : ברגע שמקבלים את האישורים ממשרד הפנים נפעל בהתאם, מה שמגיע מגיע, תודה להם.
חבר העירייה, רו"ח מחמד אסעד אבו מוך : אוקי ככה סגור.
חבר העירייה, מר אמג'ד עוויסאת : צריך לקחת בחשבון לשים את זה בתקציב נכון או לא מג'די.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אתה צריך את האישור.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : עדיף שיהיה בתקציב, כמו שאבו אל מג'ד אמר, במידה והם יאשרו אני מקווה שהם יאשרו.
חבר העירייה, רו"ח מחמד אסעד אבו מוך : נתקן את התקציב.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : נתקן את התקציב.
חבר העירייה, רו"ח מחמד אסעד אבו מוך : כלומר שתהיה החלטה עכשיו שיתוקן התקציב במידה ותמציאו את האישורים.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : זה יתוקן זו לא בעיה.
חבר העירייה, רו"ח מחמד אסעד אבו מוך : טוב בואו נצביע על הסעיפים, הכל כלול
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : רק לגבי פסגה,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : פסגה, אנחנו סיכמנו שמחמד יזמן יום לפסגה,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : זה לא לפסגה, אתה מדבר על תפוח הפיס.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אה פסגה סליחה, סליחה, מה השאלה כאן? מה עם 500 אלף?
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : 370 אלף? 360 אלף, השאלה האם אנחנו עדיין צריכים את הפסגה, אנחנו מחזיקים בניין מאוד יקר, מחזיקים בשטח, אנחנו משלמים ואף אחד לא משתתף אתנו, אף עירייה לא מתעניינת, אף אחד לא מתעניין בזה, אנחנו יכולים להעביר אותם משם ולהעביר אותם שכירות, שמשרד החינוך ישלם את השכירות למה אנחנו משלמים את זה, אני לא יודע.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : תראה, אנחנו משקיעים סך הכל שלוש מאות חמישים אלף שקלים עבור פסגה, שהן עבור שכר לעובדים.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : ומה עם הערך של הבניין?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בוא אני אגיד לך משהו, משרד החינוך משקיע את השאר, אום אל פחם היום
חבר העירייה, מר שריף שאייב : הם מתחננים.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : שיהיה להם לבריאות.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : ישמחו מאוד לקבל את הפרויקט הזה.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : הייתי נותן להם את זה במתנה,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : הם באו ופתחו, עיריית אום אל פחם פתחה סניף שם, סניפון נקרא לזה, שזו מן פסגה קטנה שאמורה לגדול לאט לאט, הם היום, פסגה, אני יודע על מה אתה מדבר,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : מה היתרון שלה,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : היתרון זה השתלמויות למורים.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : תושבי באקה מה מרוויחים מזה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : התלמידים, לא תושבי באקה, מורי בקה אל גרבייה.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : מה מרוויחים מזה?
חבר העירייה, מר שריף שאייב : עושים השתלמויות.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : הם יכולים ללכת לעשות את זה באום אל פחם למה שאני אשלם את כל ההוצאות האלה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : העיקרון כאן שהגוף הזה בסופו של יום אמור לתרום לחיזוק החינוך בבאקה, אין ספק, אני יודע שאנחנו צריכים את הבניין שם, ו 350 אלף שיקל באקה משלמת לבד, אבל השאלה כאן, אתה יודע שהסוגיה הזאת הייתה בראש שלי כל הזמן, ואנחנו דיברנו הרבה פעמים על העניין הזה, אבל השאלה כאן, תחשוב על זה, אנחנו היום נלחמים להביא משרדי ממשלה לבאקה.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : זה לא משרד של ממשלה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : זה משרד ועוד איך, זה משרד חינוך בבאקה, טוב חברה, עבד אתה כבר שעה מדבר.
חבר העירייה, עבד מסארווה : לא, מחמד.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : כן?
חבר העירייה, עבד מסארווה : ממחר אתה תשלח לכל חברי העירייה את התוכנית של המחלקות.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : סיכמנו, סיכמנו, טוב חברה האם מישהו רוצה לשאול שאלה נוספת, טוב אנחנו מעלים להצבעה.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : שנייה יש עוד.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : סעיפים מ 1 עד סעיף 23 שהועלו על ידי עבד מסארווה ואבו פארס וג'סאן ואמג'ד ואבו אל אמיר, אנחנו נצביע על זה כחבילה אחת,
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אתה מעלה להצבעה את הבקשה לתיקון גם,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מעלה להצבעה בקשה לתיקון שהועלתה על ידי עבד ושאר חברי העירייה, שהם ג'סאן ואבו אל אמיר ואבו פארס,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : מה ההיגיון להצביע על הכל ביחד אלא אם הכוונה מראש להפיל אותם,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : תקשיב הרוב כאן זה לא בקשות תיקון אבו פארס, הרוב זה לא בקשות תיקון, הרוב זה שאלות ובירורים, דברים שהיו אמורים לעשות בוועדת כספים לא כאן.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : זה עלה בוועדת כספים.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אבל בכל זאת, כדי שנעייל את העניין,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : למה להפיל עשרה פעמים, נפיל פעם אחת.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : על מנת לייעל, על מנת לייעל את זה, אז אני מעלה להצבעה את הבקשות לתיקון שמתייחסות למועצת נשים, שכר, לשכה, מנכ"לות, מחלקתגזברות, מחלקת גבייה, שפע, חירום, עיר ללא אלימות, מחלקת הנדסה.
חבר העירייה, מר ג'סאן עתאמנה : מורסי, תקשיב, יש כאן חברי עירייה שלא יסכימו למשל בשפע או במשהו, אבל יש למשל תוספת, זה מה שאני רוצה לומר, אם נעשה חבילה, אם אתה רוצה להצביע על הכל, אנחנו מבקשים לתברואה הוספה למשל בניקוי העיר אנו רוצים לדוגמא מיליון מאתיים, אבל בינתיים במנכ"לות יש משהו אחר, אולי עאמר יגיד לך אוקי אני מסכים לגבי הניקוי, זה קשה להצביע ככה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : תן לי להסביר לך את זה ג'סאן, בהתאם למה שג'סאן אומר, האם אנחנו הולכים לעשות הצעה אחת, או שאתם רוצים לעשות הצבעה כל סעיף בנפרד, אני מציע לעשות כאן הצבעה יחידה, ומי שמסכים לזה שירים את היד שלו, אם לא אנו נעשה הצבעה לכל אחד בנפרד כמו שאתה רוצה, טוב, מי בעד הצבעה בנפרד?
הערת המתמלל : (הצבעה).
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : לא בנפרד.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : סליחה, שנצביע על הכל בבת אחת.
הערת המתמלל : (הצבעה).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב אז מעלים להצבעה בבת אחת כל הבקשות שהוגשו לתיקון על ידי חברי העירייה.
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : אבל זה לא פייר, אבו כאלד זה לא פייר, זה לא פייר, לא מספיק אי ההתייחסות  לנו בוועדת הכספים בתקציב, ללא שום התערבות, ועכשיו עוד פעם יש כאן בקשות, עניינית, מלגות, ניקוי כבישים, תיקון כבישים, אי אפשר לא להתייחס לזה,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב, בוא נהיה קצת מעשיים, עלתה כאן הצעה להצביע, בדיוק יש כאן כבר החלטה להצביע בבת אחת, היועץ המשפטי האם יש בעיה להצביע על זה בחבילה אחת כולם,
 יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : בצורה עקרונית, אחרי שהיה דיון, אם יש החלטת רוב במועצה, המועצה מחליטה אם היא מצביעה פריט פריט או מצביעה בחבילה אחת,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : החליטו להצביע בחבילה אחת.
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : אבל אנחנו דנו בסעיף סעיף, ואנחנו מצביעים בחבילה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : המשמעות, שהוא היה בעד להצביע בחבילה אחת, הוא אומר לך בעד כל התיקונים או נגד כל התיקונים, הבנת א תזה, בואו נתקדם, מי בעד התיקונים שנדרשו והוצגו על ידי החברים, מי בעד,
הערת המתמלל : (הצבעה).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מי שבעד זה עבד מסארווה, ג'סאן עתאמנה, אבו פארס, ג'מאל, חג' סובחי, אמג'ד ואבו אל אמיר.
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : תודה לכם.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מי נגד?
הערת המתמלל : (הצבעה).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : נגד, חסן, עאמר, בהאא, אבו מחמד, אבו אל מג'ד, חג' שריף, ראש העיר, איאד, טאהא, מי נמנע?
הערת המתמלל : (הצבעה).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אוקי סיימנו את זה, נעבור להצבעה על התקציב חברה,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : דקה,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בבקשה באסל.
חבר העירייה, מר ג'סאן עתאמנה : מה אנחנו עושים.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : הצבעה על התקציב, אוקי, 
חבר העירייה, מר ג'סאן עתאמנה : אנחנו לא רוצים להצביע.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בבקשה אבו פארס.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : שלום עליכם, קודם כל אנחנו רוצים בקצרה לא רוצים להאריך, כי התקציב מאוד חשוב לעירייה, קודם כל בכל הקשור לתקציב בשנה 2016, שאנחנו הצבענו על זה, היינו שבעה, שבעה חברי קואליציה ושמונה חברי אופוזציה, ועבר התקציב, וכל חברי העירייה הצביעו עליו, כי היינו חדשים לא יודעים מה זה תקציב, ולא יודעים פרטים על התקציב וכל זה, ולא יודעים מה פעילות העירייה וכל הפרטים בתוך העירייה, אז אנחנו הצבענו על התקציב מתוך אמונה שהנהלת העירייה היא אמונה על כספי הציבור, היא אמונה לבנות תקציב טוב לבאקה, והצבענו ותמכנו בתקציב בשנת 2016 מתברר שהיום קיבלנו שוב פעם הצבעה על תקציב, היום שיש לנו קצת ניסיון בכל הקשור לתקציב ולהתנהלות העירייה, אנחנו מסרנו הערות בוועדת הכספים וכפי שראיתם וכפי כולם ראו עכשיו שזה נזרק לקיר, בלי שום התייחסות כל ההערות שלנו, האופוזיציה אמורה להעלות הערות על מנת להכשיל את העירייה, אנחנו הגשנו הערות שכולן היו לטובת המחלקות, כדי שהמחלקות האלו יעבדו בצורה יותר טובה, ותיתן שירות יותר טוב לאנשים, למרות זאת כולם הצביעו, לא כולם, הקואליציה הצביעו נגד זה, למרות שזה לטובת העיר, ושזה שירותים לעיר, וזה נזרק כי זה מוצע מהאופוזיציה זה מקובל עליי, אין לי שום בעיה, זה משחקי כוח אין שום בעיה, בכללי, בכללי, תקציב עירייה אמור להיות בכל עיר מתוקנת, תקציב העירייה אמור להבנות לפי תוכנית עבודה של העירייה ולפי החזון של העירייה, ולפי מה שאנו רוצים לעשות בשנת  2017, ולפי זה אנחנו באים ואומרים שאנחנו רוצים לעשות בשנת 2017 אנחנו רוצים לבנות מסגד, ולאחר מכן אנו באים ושמים תקציב עבור המסגד, אצלנו ברוך השם תקציב העירייה הוא סך הכל מספרים, כשאתם שולחים לנו תקציב עירייה שכולו מספרים, האם אנחנו חברה להנהלת חשבונות או איזה חברה אנחנו, אם מחלקה מהעירייה, אם אתה תבוא תגיד לי שאני רוצה למחלקת שפע מיליון שקלים, האם שפע, מה היא מחלקת שפע, מה היא עושה, מה תפקידה, מה תוכנית העבודה שלה,
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : תשאל מה זה שפע.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : שנייה עוד לא סיימתי.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אני רוצה לענות לך, אתה לא רוצה שנעה לך על השאלה.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : בסוף אין בעיה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב מגדי, רק למידע, רק למען הבהירות, איך בונים תקציב, בונים תקציב על ידי כך שהגזברות פונה למחלקות של העירייה והם מבקשים ממחלקות העירייה כל מחלקה ומחלקה שקיימת שתגיש את התקציב אותו היא דורשת, למחלקה, התקציב שהיא דורשת למחלקה עצמה, לשנת התקציב או שנת הכספים הרלוונטית, אחרי שהסכום הזה נקבע, מעבירים אותו לגזברות, הגזברות ביחד עם הנהלת העירייה, ועם הסגנים שנמצאים, ועם המנכ"לות שקיימת, אז הם שוקלים את הנסיבות, כמובן אנחנו לא יכולים להיעתר לכל הסכומים אותם מבקשים במחלקות כי הסכומים הם מעל היכולת שלנו, ולפי היכולת של העירייה עצמה אנו מתאמים את זה, לכן שוב פעם תקציב העירייה נבנה על בסיס בקשות ותוכניות אותם עושים המחלקות.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אני רוצה לעדכן אותך שאני הייתי בקשר עם מספר מחלקות, שאף אחד לא פנה אליה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אין סיכוי, אני אומר לך שאין סיכוי.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אני אומר לך שאני הייתי בקשר עם מחלקות.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : תמנה לי מחלקות, תמנה לי אחת.
חבר העירייה, מר ג'סאן עתאמנה : אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה תושב באקה וכולנו תושבי באקה, האם יש מישהו כאן שהוא לא מבאקה.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : שנייה אבו מחמד.
חבר העירייה, מר ג'סאן עתאמנה : אני רק רוצה לשאול שאלה לגבי המחלקות ולאחר מכן אני אתן לך אבו באסל רק שנייה, אם אנחנו שמנו בתקציב 120 אלף רק לפסולת הקשה שנמצאת בבקה אל גרבייה, ובבאקה יש מזבלה גדולה שכולם רואים, אז שמים 120 אלף שיקל.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : זה לא מדויק.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : יש תב"ר.
חבר העירייה, רו"ח מחמד אסעד אבו מוך : יש תב"ר בעניין הזה ג'סאן.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : באסל בבקשה.
חבר העירייה, רו"ח מחמד אסעד אבו מוך : יש תב"ר בעניין הזה, 400 אלף שיקל.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אבו פארס בבקשה.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : היות שכל תקציב נבנה לפי תוכנית, אז כפי שאתה אומר, אם הגזברות פנתה למחלקות וקיבלה ממנה תוכניות ותקציבית, אז התוכניות הללו אמורות להיות מצורפות בתוך התקציב, כדי שאנחנו נראה מה תוכנית המחלקה, ולמה המחלקה הזאת צריכה את הכסף הזה, ומה היא רוצה לעשות עם זה, זו השיטה שנמצאת בכל תקציב בכל עירייה, הנה תקציב עיריית כפר סבא, רשום שם תקציב כל מחלקה, הנה המחלקה, תוכנית המחלקה, פעילות המחלקה, מה הפעילות שלה, הסבר על המחלקה, המחלקה עוסקת ב וכו', הנה למשל מחלקת חינוך, פעילות המחלקה, מטרות ויעדים לשנת 2017, מטרות ויעדים למחלקה, אחרי זה מחלקות פנימיות, כל מחלקה מטרות ויעדים והתקציב שלה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אהבתי.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : זה ההיגיון, אני לא רואה חשבון,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אוקי, טוב, אבו פארס אין ספק, רק שנייה, אין ספק,
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : את האמת רעיון מצוין.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : רגע, אין ספק,
חבר העירייה, מר אחמד מוואסי : אפשר להצביע על הדבר כזה, לתקציב הבא.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : הצעה יפה,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : סליחה, זו כפר סבא, יש לי גם כפר קאסם אותו הדבר.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : זה יפה, זה יפה.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אותו הדבר.
חבר העירייה, רו"ח מחמד אסעד אבו מוך : מה התקציב של כפר קאסם?
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : התקציב של כפר קאסם פחות מהתקציב שלנו.
חבר העירייה, רו"ח מחמד אסעד אבו מוך : פחות?
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : פחות, למרות שההכנסות שיש להם זה פי שתיים מההכנסות שלנו,
חבר העירייה, רו"ח מחמד אסעד אבו מוך : כן, כי יש להם אזור תעשייה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : התוכניות של כפר קאסם פחות מחצי מהתוכניות של באקה, זה לא מגיע לחצי של תוכניות באקה, אני חושב,
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : זה שכירות של המבנים הגדולים, זה מיליונים.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב יש לנו כאן שני עניינים, שעיריית באקה מקבלת תוכניות עבודה של המחלקות כפי שאנו רואים כאן, אין ספק, עצם הרעיון שאנחנו נצרף את המסמכים הללו עם תוכנית העבודה, לדעתי רעיון מצוין, כמו שאומר אבו מחמד אני מצטרף להצעה הזו, אני מאמין שכל חברי העירייה ישמחו שהגזברות והמנכלות
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אני רוצה לראות את זה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בתקציב הבא הם יצרפו, אני מעלה להצבעה, ברשותך אבו פארס, אני מעלה להצבעה את ההצעה, שתהיה הצבעה, אני מעלה להצבעה, אני מעלה להצבעה את ההצעה שהציע אותה אבו פארס שבתקציב של השנה הבאה, ובפעם הראשונה בתאריך באקה.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : תצורף חוברת עבודה,
חבר העירייה, מר שריף שאייב : תוכנית עבודה לכל מחלקה לצרף אותה, זה קיים רק צריך לצרף אותה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב אני מאמין שכולם מסכימים להצעה הזו, מי שמסכים להרים את היד שלו בבקשה.
הערת המתמלל : (הצבעה).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בשנה הבאה מחמד,
הערת המתמלל : (מס' גורמים מדברים ביחד).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב אבו פארס בבקשה, יאללה חברה תרגיעו,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : ממשיכים, בכל תקציב מתוקן, שתקציב העירייה מחולק לחברי העירייה, גם האנשים אמורים לראות את התקציב הזה, כי זה חופש מידע, אז גם לאנשים מותר לראות את זה, בכל תקציב מתוקן ואני בדקתי הרבה ערים, בדקתי הרבה ערים, כשאני הוצאתי את שתי הדוגמאות האלה, אחת לעירייה ערבית ואחת ליהודית, שקרובים קצת אלינו, הרבה ערים, הדף הראשון בכל תקציב זה דברי ראש העיר, זה התקציב היחידי שאני ראיתי בלי דברי ראש העיר.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אצלנו יש יותר דמוקרטיה.
חבר העירייה, עבד מסארווה : אצלנו דברי הגזבר.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : זה אומר לך שתקציב שהוא כסף.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : אבל התקציב הינו כסף. אבל התקציב הינו כסף.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אני לא מדבר על הכסף, אני מדבר על המדיניות, יש כאן דברי ראש העיר, בכל תקציב יש דברי ראש העיר, זה נמצא שם, מה הכוונות שלו, ומה התוכניות שלו לשנה הבאה, מה הוא רוצה לעשות.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מקובל עליי, מקובל עליי, טוב בבקשה באסל. הרעיון יפה,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : שבאמת יהיה דברי ראש העיר, יהיה הסבר לגבי כל מחלקה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : זה מכובד, מכובד, להפך רעיון יפה מאוד.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : עברנו על התקציב הזה מסתכלים על התקציב הזה כולו מסברים, רוב התקציב מדבר על משכורות, נכון שרוב המשכורות זה ממשרד החינוך והרווחה וסך הכל צינור וכל הדברים האלה, אבל אין לנו הכנסות, אין לנו הכנסות חוץ מהארנונה, שבתוכם יש מעמסה גדולה שזה הנחות ארנונה, אז למעשה אין לנו הכנסות בעיריית באקה חוץ מהארנונה, זה כישלון שצובר הרבה שנים שהגיע הזמן לחשוב על משהו אחר, אנחנו רוצים לבוא ולהשקיע יותר בהכנסות לעירייה, היו הרבה תוכניות ודיבורים על אזור התעשייה ודיבור על הרבה דברים, היה מדובר על שכונה לצעירים, יש הרבה דברים, צעירים שאין להם הנחות, אתה מדבר שם על אלף דירות ועוד אלף דירות, אתה מדבר על אלפיים דירות שמכניסות הכנסות ארנונה, שאלה אנשים שאין להם הנחות שזה כסף נטו, ולא זקנים שעם כל הכבוד מגיע להם הנחות והם מקבלים הנחות בפועל אנחנו לא מרווחים מהם, אז מאנשים שאנו אמורים להרוויח מהם אלה הם זוגות צעירים, שאתה צריך לקחת מהם גבייה מאה אחוז, אנחנו לא גובים מהם, חלק גדול מהם לא רשומים ואז אנו לא גובים מהם, וחלק גדול מהם לא מוצאים בית לבנות בבאקה, לכן צריך לקדם את הפרויקטים של זוגות צעירים, שזה גם הכנסה וגם רווח לתושבי באקה שמחפשים בית לשבת בו, בנוסף לאזורי תעשייה שדיברו על הרבה הצעות דאז, יש הצעה מתבשלת במועצה אזורית מנשה, שהתקדמו בה והגיעו בה לשלב מאוד מתקדם, לגבי אזור תעשייה, שאמור לקחת חלק מאדמות באקה, כשותף, שאנחנו לא מעורבים בכלל בתוכנית הזו, דיברנו על זה, זה לא התקדם, לא קרה כלום שזו הכנסה שהיא גם משמעותית. זה בכל הקשור להכנסות.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב אוקי, חכה גם לתשובה, טוב נתחיל נושא נושא, בכל הקשור להכנסות יש לנו פרויקטרית היום בעיריית באקה אל גרבייה, שהיא עוסקת כדי לפתח פרויקטים שעיריית באקה תכננה, יש לנו חמש מאות פרויקטים שהמטרה שלהם לעשות הכנסה לעיריית באקה, עיריית באקה נכנסה לפרויקט הזה,  שמן האמור לעשות בזה עסקים שמטרתן להביא לרווח לבאקה אל גרבייה, הסיבה היא שבשנה הקודמת קיבלנו זכייה כעיר מצטיינת, לכן מבחינת עסקים יש לנו היום פרויקטורית שהיא ממשרד הפנים שהיא עובדת היום כדי שתוך כמה שנים מהיום יהיה לנו לפחות חמישה פרויקטים בבאקה שמכניסות הכנסה לעיר, וגם נותנות תועלת גם לאזרח, בכל הקשור לאזור התעשייה אתה יודע שזה כבר מאושר, הביצוע אמור להיות בימים קרובים, בכל הקשור לזוגות צעירים, הפרויקט של יחידות הדיור בבאקה אל גרבייה, בגלל עבודתנו היום על תוכנית מתאר, הפרויקט הזה קשור בתוכנית המתאר ברגע שמשרד הפנים והוועדה המחוזית קבעה והחליטה לבחור אחת מהחלופות הארבעה שנמצאות בתכונית המתאר אז באופן אוטומטי, האחראית  על התוכנית של הזוגות הצעירים, כל התוכנית מתקדמת, בבקשה יקירי.
חבר העירייה, עבד מסארווה : סיימת?
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אתה רוצה שאני אמשיך?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בבקשה אבו פארס.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : מבחינת העובדים בעיריית באקה כמות העובדים לא מוצדקת לעומת הרבה עיריות, בהשוואה מאוד קטנה מול כפר סבא ומול כפר קאסם וכמה ערים.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מה השכר בכפר סבא.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : לא שכר, אני לא מדבר על מספרים, אני אמרתי לך אני לא מעניין אותי מספרים, אני מדבר על עירייה כאן התקציב שלה כמעט מיליארד שקלים, כמעט מיליארד שקלים, שזה פי שלוש פלוס מהתקציב שלנו, אפילו פי 6
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : פי 7.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : פי 7 מהתקציב שלנו.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אבל גם האוכלוסייה פי 7, אנחנו מדברים על אחוזים, יש להם מחלקה משפטית שיש בה חמישה עובדים, ואצלנו חמישה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : לא, לא, אבו פארס, תקשיב, אם מישהו אחר חוץ ממך היה אומר את זה, תקשיב שנייה, אם חבר מועצה אחר חוץ ממך היה אומר את זה אני הייתי מקבל את זה, אבל אתה יודע בדיוק שחמשת עורכי הדין שיושבים בכפר סבא הם מתקשרים עם לפחות חמישים משרד חיצוני שהם עובדים איתם, אז עזוב תהיה פייר,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : מה זאת אומרת.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : לפי דעתך חמישה עורכי דין בכפר סבא מנהלים את כפר סבא? תכנס לסעיף הוצאות מחלקה משפטית בכפר סבא.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : יש להם.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מה הסכום?
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : יש להם קבלנים חיצוניים.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : יפה, אבל מה הסכום.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אני מדבר לגבי עובדים, העבודה שהם עושים אותה היא פי שבע או פי עשר מהעבודה שלנו, גם במנכ"לות זה אותו הדבר, המנכ"לות בעיריית כפר קאסם יש שני אנשים, התקציב שלהם כמעט כמו התקציב שלנו.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : האם יש להם פסגה? תכנס למתנ"ס ותבדוק מה המצב שלו, תכנס לעיר ללא אלימות, תכנס לשיטור עירוני, תמנה לי חמש תוכניות שמתנהלות בכפר קאסם,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : מחלקת הגזברות.
הערת המתמלל : (מספר חברי עירייה מדברים ביחד).
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : בעיקר, אנחנו לא רוצים לפרט זה לא מעניין אותנו לדבר על כל מחלקה ומחלקה וכל העובדים בה, התחלנו עם המחלקה המשפטית, 
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : הצעה.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אני הייתי מציע לעשות מנגנון, שיעשה ייעול מבחינת עובדים, ומבחינת הרווח מהעובדים האלה,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : יפה, מצוין.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : שאנחנו נצמצם מבחינת כמות עובדים ומצד שני לייעל את המערכת שנרוויח מהם כמה שיותר.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מצוינת.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : כלומר במחלקה המשפטית, סליחה, אנו רוצים לחזור למחלקה המשפטית, אני יודע כמה העומס שיש שם, אני יודע כמה בעיות יש שם, אך מצד שני אני יודע מי מייצר את הבעיות האלה, לכן בואו נעשה מנגנון להפחית מהבעיות האלה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : את זה אני לא הבנתי,
חבר העירייה, מר ג'סאן עתאמנה : מורסי אולי הכוונה לעובדים כאן.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אני רק רוצה משהו רק לידיעה בנושא הזה, מר באסל, יש לי ידיעה טובה בשבילך, היום יהיה לנו שישה מיליון היום, כדי לייעל את מערכת העובדים בבאקה אל גרבייה, שישה מיליון שקלים מטעם משרד הפנים, לא מעיריית באקה אל גרבייה, מחמד והמנכ"לות היום הולכים לעשות תוכנית, נקרא לה "הבראה" בכל מה שקשור לעובדים הוותיקים, וכל העובדים שנמצאים בעיריית באקה אל גרביה.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : יפה מאוד, מה היעד שלה?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אני אגיד לך.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אז בשנת 2017 אמורה להסתיים?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : לא בהכרח 2017, גם 2018, יש לנו בתוכנית, יש לנו שישה מיליון שקלים לעניין שאתה העלאת, ואני מסכים אתך בעניין במאת האחוזים, בבקשה. באסל בבקשה,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : נקודה אחרונה, בכל הקשור לתמיכות סטודנטים, דיברנו על זה, וראינו כמה יש צורך לזה, אני הייתי, אני לא רוצה להשוות את תמיכות הסטודנטים בכל מחלקה או בכל תמיכה אחרת, אני מדבר על תמיכות סטודנטים, כשמגישים אלינו 200-300 סטודנט לתמיכה, זאת אומרת שיש צורך להגביר את סכום התמיכות, יש לנו רעיון מאוד חשוב ומאוד מעניין, יש הרבה מחלקות או מוסדות במדינה שנותנים תמיכות לסטודנטים אבל הם צריכים צינור כגון העירייה, ואנחנו כעירייה, אז הוויכוח היה עם אבו מחמד, אנחנו כעירייה אסור לנו לקבל תמיכה ממישהו על מנת להעביר את זה.
 יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : תרומות.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : כן תרומות, 
 יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : יש נוהל תרומות.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : יש לנו בעיה לקבל תרומות ממישהו,
 יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : לא איסור מוחלט, אלא שיש מנגנון.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : בדיוק, צריך מנגנון, אז אני הייתי מציע, היום הפלנו את סעיף התמיכות ה 800 אלף תמיכות שאנו לא רוצים, הפלנו את הסעיף הזה את ה 800 אלף, למה שלא נבנה מנגנון שדרכו נוכל  לגייס כסף, יש הרבה.
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : אני מבקש לא להציע דרכים חלופיות, אנחנו עומדים על זה.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אבל זה לא עבר, יש מנגנון מאוד פשוט, אם אנחנו בונים אותו, או עמותה עירונית
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : כמה כפר קאסם נותנת.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : או עמותה עירונית, אני לא יודע מה המנגנון, אבו באסל יכול לעזור לנו בזה, מה דעתך אבו באסל, איך אנחנו יכולים לעשות זאת, אבו מחמד, מנגנון שדרכו אנחנו יכולים לארגן תמיכות מבחוץ, יש הרבה תמיכות שנכנסות לעירייה, שיכולות לכנס לעירייה שאנו יכולים לנצל את זה עבור הסטודנטים.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : מה המנגנון.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אני אגיד לך מה העניין, קודם כל אין שום ספק שבמציאות, אני לא חושב שיש מישהו באולם הזה אם זה קואליציה או אופוזיציה גם התושבים שנמצאים כועס אם אנו נותנים שמונה מאות אלף שיקל לסטודנטים, כמובן העירייה נותנת, בשנה שעברה היה מאה אלף שקלים, לפני שנתיים היה מאה אלף שקלים, השנה אנחנו מדברים על מאתיים אלף שקלים, זאת אומרת השנה אנחנו הכפלנו את הסכום,
חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : מאתיים חמישים.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : חמישים אלף זה לעתיד.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : יש תלמידים של עתיד שמקבלים חמישים אלף,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : תלמידי עתיד מקבלים חמישים אלף, אז אתה מדבר על מאתיים אלף.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : היום בכל הקשור שהעירייה תקבל כסף מבחוץ, נגדיר את זה כתרומות, אתה יודע זו סוגיה לא פשוטה, וחוסאם הסביר לנו את זה יותר מפעם אחת, אבל אנחנו נשמח, אם אתה כפי שהבנתי מההסבר שלך, כנראה שאתה בקיא בעניין הזה, אם אתה רואה באמת דרך שאנחנו יכולים לגייס כסף מבחוץ,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אני שואל אנשי מקצוע, אנשי מקצוע, אני אומר שיש כסף ושיש סטודנטים, ואתם תבנו את המנגנון.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אבו פארס.
 יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : צריכים הצעה קונקרטית כדי לבדוק אותה, אתה לא יכול לתת תשובות כלליות.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אבו פארס אם אתה רואה שיש דרך, ואתה רוצה לאמץ את הסוגיה הזו, אני בטוח שכל חברה העירייה ישמחו אם אתה תאמץ זו, וכל רעיון שתמצא אנחנו נשמח לתמוך בו,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : בסדר.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב, מוכנים, טוב חברה,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : סיכום, זהו בגלל שהתקציב יעבור, אז אנחנו מקווים לפעם הבאה, שזה יהיה, אני מקווה, אני מקווה שזה יהיה יותר מכובד, יותר מעניין לחברי העירייה ולא מספרים.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בבקשה ג'מאל.
חבר העירייה, עבד מסארווה : תן לנו הפסקה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב חברה, רק דקה, רק דקה, השעה עכשיו תשע וחצי ואנחנו יוצאים להפסקה חמש דקות ואחרי זה אנו חוזרים עוד חמש דקות, תודה לכם.
הערת המתמלל : (הפסקת הקלטה).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב חברה, אמת הדיון היום היה במיוחד ההצעות שהיו בסוף וההצעות של אבו פארס, אז אנו מודים לכם על הגישה הזו שהייתה, אנחנו כמובן לפני שיצאנו להפסקה, מר טאהא ביקש לומר משהו, אנחנו ניתן לו לומר את זה, ולאחר מכן אנחנו נעבור להצבעה בעזרת השם,
חבר העירייה, עבד מסארווה : קודם כל אנחנו רוצים להודות למג'די, זו הייתה הישיבה הראשונה שהוא נוכח אתנו, ופעם ראשונה שאנו רואים אותו אתנו.
מהנדס העירייה: תודה לכם.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אבו פארס אומר שהוא רוצה להזמין את כל חברי העירייה ואת המהנדס החדש לאבו מחמד.
חבר העירייה, מר איאד מוואסי : מתי זה?
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אחרי הדיון.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : רק שנייה, לפחות היינו צריכים לתת איזה עיפרון למהנדס שסיים ועבד שבעה שנים,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : המהנדס שסיים את העבודה שלו,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : הוא עבד שבע שנים.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אנחנו  לא רוצים לתת לו סתם עיפרון, יש תוכנית שאנו עובדים עליה, בכל הקשור לשלושה עובדים שסיימו את העבודה שלהם בחודשיים האחרונים, כולל החשב, אין שום ספק שאנחנו מעריכים המון במיוחד את התרומה של מר זוהיר לעיריית באקה, יש לנו תוכנית, טוב נקשיב למר טאהא כדי שלאחר מכן אנחנו נעבור להצבעה, בבקשה.
חבר העירייה, מר טאהא עוויסאת : קודם כל תודה לכם על הדיון הענייני, אני חושב שלגבי התקציב הזה הנהלת העירייה הייתה מעורבת בכל פריט ופריט בתקציב הזה בכל המחלקות, ככה התקציב הזה נבנה, הנהלת העירייה ביקשה מכל מחלקה ומחלקה תוכנית עבודה לפי תוכנית העבודה, לפי כל מנהל מחלקה, מה שהוא ביקשה אנחנו ניסינו למקסם, לתת או להיענות לכל בקשה מהבקשות שלהם, המקסימום לפי היכולות של עיריית באקה אל גרבייה, המחלקה המשפטית קיבלה תקנים, מחלקת הגזברות קיבלה תקנים, אנחנו עובדים על גירוש חברת הגבייה, בכל  הקשור לתמיכות בקבוצות הספורט, אנחנו מכפילים, אנחנו כשנכנסו לעירייה התקציב היה מאתיים חמישים אלף, היום אנחנו מדברים על שבע מאות או שמונה מאות אלף שקלים, בכל הקשור למלגות  של הסטודנטים, אנחנו מכינים תקנון חדש, זה היה מאה אלף שקלים בשנים קודמות היום אנחנו מדברים על מאתיים חמישים אלף שקלים, מתנ"ס באקה אל גרבייה היה לפני תחילת הסבב הזה עומד על 900 אלף שיקל היום התקציב שם מיליון וחמישים אלף שקלים, בתי הספר, המהנדס יבורך, קודם כל אנחנו מודים לו על המאמצים שלו בחודש וחצי האחרונים זאת לאחר מצב שלא היה בו מהנדס קרוב לשנה, הוא עושה מאמצים כבירים, עובד קרוב לשש עשרה שעות ביום, גם מנהל מחלקת החינוך אני רוצה להודות לו, שהם עברו בכל בית ספר, הם ניסו לעשות אומדן בכל בתי הספר מה החוסרים, אנחנו מנסים דרך תב"רים, ודרך תקציב, אנחנו הולכים לספק מעבדות, אנחנו הולכים לבצע שיפוצים בבתי ספר, בטיפות חלב אני חושב שבעשרים השנים האחרונות לא היו שיפוצים בטובות חלב, בשתי טיפות החלב הולכים לבצע שיפוץ, באחת ריפוד כביש, ובאחת שיפוץ מקיף, גם בבית ספר אבן ח'לדון אנחנו מגייסים כסף כדי לבצע שם שיפוץ, בכל הקשור לתיקוני כבישים, אנחנו עובדים בצורה, בפעם הראשונה בתאריך עיריית באקה אל גרבייה יש מבקר עבודה, כל דקה ודקה שעה ושעה מלווה את הקבלן, עם מהנדס העירייה עובדים בתיאום, אנחנו סוללים כבישים חדשים בליווי ראש העירייה, בליווי המהנדס, אנחנו מבקשים מעל במה זו מתושבי באקה אל גרביה לעזור לנו בסלילת כבישים כדי שנפתח לכולם, תן לי להשלים,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : מה זה שיווק לעירייה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : תרגיעו חברה.
חבר העירייה, מר טאהא עוויסאת : יש משאבים אותם לא ניצלנו  בשנים קודמות, אם זה תאגיד מים וואדי עארה, אנחנו עובדים בשיטה חדשה עם תאגיד המים של וואדי עארה, עיריית באקה יודעים מתי יש ניתוקי מים בבאקה, יודעים מתי חברת החשמל עובדת בכבישי באקה אל גרבייה, יודעים מתי הוט עובדת.
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : לכן הניתוק היום, לא אתמול.
חבר העירייה, מר טאהא עוויסאת : אני כיבדתי אותך כשדיברת, נכון?
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : נכון,
חבר העירייה, מר טאהא עוויסאת : תאגיד המים של וואדי עארה יש לו מבקר צמוד, מר עימאד אבו מוך עובד יום ולילה גם בימי שישי שבת, איפה שנמצא התאגיד יש שם מבקר, חברת החשמל, הוט, בזק כשהם עובדים בבאקה אל גרבייה ,אני מספר אותי שבחודש, עם שיתוף פעולה יחד עם ראש העיר, ויחד עם חברי הקואליציה והאופוזיציה, בחודש אנחנו מדברים על שישה או שבעה אנשים שעובדים בחברת ההנדסה, אנחנו הולכים להוסיף שני מהנדסים, אחד למבנים ואחד לתשתיות, ובעזרת השם פריצת הדרכים הינה בראש סולם העדיפות, תב"ר חדש 900 אלף שיקל עבור פריצה בלבד ללא ריפוד, רק עבור פריצת דרכים, ובעזרת השם נצליח כולם.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : תודה לך, טוב חברה אנחנו עוברים להצבעה, סליחה חברה, אני מעלה להצבעה אישור תקציב עיריית באקה אל גרבייה לשנת 2017,
הערת המתמלל : (הצבעה).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מורסי אבו מוך, אני בעד, שריף שאייף.
חבר העירייה, מר שריף שאייב : בעד.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : איאד מוואסי?
חבר העירייה, מר איאד מוואסי : בעד.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טאהא ענבוסי?
חבר העירייה, מר טאהא עוויסאת : בעד.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אמג'ד עוויסאת?
חבר העירייה, מר אמג'ד עוויסאת : נגד.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אחמד מוואסי?
חבר העירייה, מר אחמד מוואסי : בעד.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : באסל ביאדסה?
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : נגד.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בהאא מוואסי?
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : בעד.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : ג'מאל אבו מוך?
חבר העירייה, ג'מאל אבו מוך : נגד.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : ג'סאן עתאמנה?
חבר העירייה, מר ג'סאן עתאמנה : לפני שאני אתן את הצבעתי אני מבקש ממך אבו ח'אלד.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בבקשה?
חבר העירייה, מר ג'סאן עתאמנה : אני רוצה שאבו אל אמיר יגיד למה אנחנו הולכים להצביע נגד.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אני מבטיח לך שאחרי שנסיים את ההצבעה ניתן לאבו אל אמיר, אבל תן לנו לסיים את ההצבעה שנמשיך באותו סדר, אם אפשר, ג'סאן?
חבר העירייה, מר ג'סאן עתאמנה : נגד.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : חסן פדעוס?
חבר העירייה, מר חסן פדעוס : בעד.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מחמד אסעד אבו מוך?
חבר העירייה, רו"ח מחמד אסעד אבו מוך : בעד.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : סובחי ביאדסה?
חבר העירייה, מר סובחי ביאדסה : נגד.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : עאמר אבו חוסין?
חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : בעד.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : עאייד מג'אדלה?
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : נגד.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : עבד אל לטיף מסארווה?
חבר העירייה, עבד מסארווה : נגד.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : תודה לכם, בבקשה אבו אל אמיר,  אבל בקצרה.
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : סליחה שהצבענו לפני שהסברנו, אנחנו כיחידה אחת.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : רק על מנת להבהיר, 9 הצביעו בעד, 7 נגד, וככה התקציב עבר, בעזרת השם נצליח. בבקשה אבו אל אמיר.
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : בשל הבירור אותו ביקש מר ג'סאן כאן, למה אנחנו מצביעים נגד, אנחנו לא מצביעים נגד כי אנו רוצים להיות נגד התקציב, להפך, אנחנו נגד על אי ההתייחסות לדרישות שלנו שהן יחסית מזערית, שהן יחסית מזערית לאחר תקציב מתוקן לצערי, לאחר תקציב מתוקן, הצביעו על הבקשות שלנו, ונפסלו, נזרקו לקיר לצערי הרב, וזה מצביע על משהו מסוים, מצביע על משהו מסוים, בכל זאת אני מקווה שתצליחו.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : תודה.
חבר העירייה, רו"ח מחמד אסעד אבו מוך : אבו אל אמיר תראה.
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : מחמד עם כל הכבוד לכולם, ב 2016,
הערת המתמלל : (מס' גורמים מדברים ביחד).
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : קצת התייחסות, תנו כבוד לחבר העירייה, ואנחנו נענינו לבקשות שלכם, תראו לנו כוונות טובות, במיוחד אתה אבו אל מג'ד.
חבר העירייה, רו"ח מחמד אסעד אבו מוך : אתם הייתם בוועדה ואתם התפטרתם.
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : על מה התפטרנו?
חבר העירייה, רו"ח מחמד אסעד אבו מוך : על מה התפטרתם.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב תרגיעו, אנחנו נחזור לעשר דקות לפני זה, למרות הרגישות של הדיון, נוהלה בצרוה מודרנית מאוד, ובצורה שאין ספק שהיא  מייצגת את האחדות בתושבי באקה בעזרת השם, תודה לכם.
סוף הקלטה