פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 09/2017 מיום 13/8/2017

תאריך:13/08/2017
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2017
סוג ישיבה:שלא מן המניין
חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 09/2017 באולם הישיבות בעיריית באקה אל גרבייה ביום ראשון 13/8/2017 בשעה 19:48.

חבר מועצה מר מוחמד אסעד אבו מוך הגיע בשעה 20:28.
סגן ראש העירייה מר גסאן עתאמנה יצא בשעה 20:03
חברי המועצה מוחמד אסעד אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי וחסן פדעוס יצאו בשעה 21:21. 

חברי מועצה נוכחים:

 1. עו"ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה
 2. מר שריף שאיב – מ"מ ראש העירייה
 3. מר גסאן עת'אמנה – סגן ראש העירייה
 4. באסל בדוסי – סגן ראש העירייה
 5. מר טהא ענאבוסי  – חבר מועצה
 6. מר אמג'ד עויסאת  – חבר מועצה
 7. מר אחמד מואסי  – חבר מועצה
 8. מר איאד מואסי – חבר מועצה 
 9. מר בהאא מואסי – חבר מועצה
 10. מר ג'מאל אבו מוך – חבר מועצה
 11. מר חסן פדעוס – חבר מועצה 
 12. מר סובחי ביאדסה – חבר מועצה
 13. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
 14. מר עבד אלטיף מסארווה – חבר מועצה
 15. מר מוחמד אסעד אבו מוך – חבר מועצה 
 16. מר עאמר אבו חוסין – חבר מועצה 

משתתפים נוספים:

 1. מוחמד אבו פרך – מנכ"ל העירייה
 2. רו"ח מג'די אבו מוך – גזבר העירייה
 3. עו"ד חוסאם אבו פול –  היועץ המשפטי לעירייה
 4. אינג' מאג'ד ביאדסה – מהנדס העירייה

על סדר היום:

 1. תיקון תקציב רגיל לשנת 2017, תיקון מס' 1. 
 2. אישור תב"ר חדש על סך 112,000 ₪ עבור חינוך בנושא זיהום אויר וסביבה בריאה במערכת החינוך.
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: שלום רב לכל הנוכחים. 

סעיף 1. 

תיקון תקציב רגיל לשנת 2017, תיקון מס' 1. הפנייה לתמלול – עמ' 3. 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה תיקון תקציב רגיל לשנת 2017, תיקון מס' 1. 

בעד: מורסי אבו מוך, ג'מאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, אחמד מואסי, עאיד מג'דלאוי, שריף שאיב, באסל בדוסי, סובחי ביאדסה, עבד אלטיף מסארווה
נגד: בהאא מואסי, עאמר אבו חוסין, טהא ענבוסי, מוחמד אסעד אבו מוך
נמנע: חסן פדעוס 

החלטה: אושר ברוב קולות תיקון תקציב רגיל לשנת 2017, תיקון מס' 1. 

סעיף 2. 

אישור תב"ר חדש על סך 112,000 ₪ עבור חינוך בנושא זיהום אויר וסביבה בריאה במערכת החינוך. הפנייה לתמלול – עמ' 43. 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור תב"ר חדש על סך 112,000 ₪ עבור חינוך בנושא זיהום אויר וסביבה בריאה במערכת החינוך

בעד: מורסי אבו מוך, ג'מאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, איאד מואסי, עאמר אבו חוסין, טהא ענבוסי, עאיד מג'אדלוי, שריף שאיב, באסל בדוסי, סובחי ביאדסה 
נגד: עבד אלטיף מסארווה 
נמנע: אין  

החלטה: אושר ברוב קולות תב"ר חדש על סך 112,000 ₪ עבור חינוך בנושא זיהום אויר וסביבה בריאה במערכת החינוך


הישיבה ננעלה בשעה 21:35. 

בברכה,
ראש העירייה  - עו"ד מורסי אבו מוך
מנכ"ל העירייה- מר מוחמד אבו פרך 

תמלול הישיבה:

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : ישיבה לא מן המניין מס' 9/2017 מורסי אבו מוך נוכח, שריף שאייב נוכח, ג'סאן עתאמנה נוכח, באסל ביאדסה נוכח, טאהא ענבוסי נוכח, אמג'ד עוויסאת נוכח, אחמד מוואסי נוכח, בהאא מוואסי נוכח, ג'מאל אבו מוך נוכח, חסן פדעוס נוכח, סובחי ביאדסה נוכח, עאמר אבו חוסין נוכח, עאייד מג'אדלה נוכח, עבד אל לטיף מסארווה נוכח, מחמד אסעד אבו מוך לא נוכח, איאד מוואסי נוכח,
סעיף 1. תיקון תקציב רגיל לשנת 2017, תיקון מס' 1. 
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : בבקשה מג'די,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : שלום עליכם,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : בבקשה מג'די אבו מוך,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : אנחנו כמובן מדברים על התיקון הראשון של התקציב הרגיל לשנת 2017, התקציב הזה אושר בעירייה בסוף השנה שעברה, במהלך השנה התרחשו שינויים שאילצו אותנו לבצע את התיקון בתקציב, השינוי המרכזי שהיה לנו זה שמשרד הפנים נתן תוספת לעירייה למענק האיזון, 5.4 מיליון שקלים, אז אנו היינו חייבים להוסיף את הסכום הזה לתקציב על מנת שנוכל להשתמש בזה ולחלק את זה על המחלקות, כמובן שהיו הרבה דרישות מטעם מחלקות העירייה השונים, חלק גדול מהם אנחנו הכנסנו בתיקון הזה, בעקרון המחלקות שקיבלו את רוב התקציב הזה הם מחלקת החינוך ומחלקת ההנדסה, ומחלקת שיפור פני העיר, שפ"ע, אלה המחלקות שקיבלו תוספת תקציבית, כמובן בפניכם מוצגים פרטי השינוי שהתרחש, בדף מס' 1 מפורט אצלנו השינוי המרכזי בהכנסה, כמו שאתם רואים בהתחלת הדף, מענק כללי לאיזון, יש לנו שם תוספת 5468000, וכך המענק הופך להיות בסך 23.47 מיליון שקלים, זה השינוי המרכזי בהכנות של משרד הפנים, יש עוד שינויים קטנים, כמו למשל המשרד לביטחון פנים, הם נתנו לנו 351 אלף שיקל תוספת, שהיא תוספת לסיוע לפקחים שישתתפו בשכר של הפקחים, הם נתנו לנו גם תוספת לתקצוב משרד עובדת סוציאלית, שהיא תשמש, התקצוב שלה מתקבל על ידי המשרד לביטחון פנים, והיא עובדת אצלנו במחלקה, והיא הופכת להיות אשת הקשר בינינו לבין המשרד לביטחון פנים בכל הקשור לשיטור העירוני, יש תוספת גם כן של 700 אלף שיקל, בית ספר חופש גדול, שזה הקייטנות, כמובן בסעיף הזה אנחנו משמשים מעין צינור, אנחנו מוסיפים את זה לסעיף ההכנסות אך במקביל אם עוברים לסעיף ההוצאות אפשר למצוא את אותו סכום נוסף לשם, את הקייטנות שאנו מתחילים בקיץ, אנחנו מפעילים אותם בעקרון דרך המתנ"ס, אלה השינויים המרכזיים בתקציב ההכנסות, אם יש למישהו שאלות לגבי ההכנסות לפני שאני עובר,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : כמובן זה מבורך שאנחנו קיבלנו תוספת על תקציב האיזון, השאלה מה היה בדיוק שם? ולמה?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : פשוט החלטת ממשלה, אם אתם זוכרים שהצגנו את התקציב של 2016.
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : זה משמעותי 5.5 מיליון,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : זה נכון, אנחנו אמרנו שזה לפי ההערכה שלהם לפני הדברים, נעשה עדכון לפני תקופה קצרה וזה לא רק לבאקה כמובן, זה לכל הרשויות המקומיות, במיוחד במגזר הערבי, והם שינו את נוסחת החישוב, הם הטיבו יותר עם הרשויות החלשות, עם הרשויות עם מדד סוציואוקנומי נמוך,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : יש ערים וכפרים מסביבנו שירדו, במקביל באקה עלתה, למשל כפר קרע וג'ת ירדו, באקה עלתה בהפרש משמעותי,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : הבנתי,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : מג'די תמשיך ובסוף אנחנו נשאל את השאלות, מה אתה אומר?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : בסעיפי ההכנסות אני כבר סיימתי, עכשיו סעיף ההוצאות, שוב פעם, סך כל ההכנסות שנוספו הם 6711000 אם אתם עוברים לדף הבא, בואו נתחיל את סעיפי ההוצאות שזה מתחיל מדף מס' 2 עד דף מס' 4, סך הכל תוספת ההוצאות הינה אותו הדבר 6711000, טוב בואו ניכנס יותר לפרטים המהותיים, אני עובר על הסעיפים העיקריים שהתרחש בהם השינוי, כמובן שיש סעיפים שאנו לא ניצלנו בתקופת השישה חודשים שעברו, אנחנו הקטנו אותם על מנת שנוכל להשתמש בתקציב לדברים אחרים, אני אעבור במהירות על הדברים, דוגמא בסעיף הראשון, שכר מבקר פנים אנו הקטנו אותו, כי לא היה איוש למשרה הזו, הוצאות שכר משפטיות גם כן הקטנו אותו כי לא היה איוש לשני תפקידים שנעשו מכרזים לגביהם אך לא היה איוש, היה גם כן הקטנה
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : עדיף שתמספר את זה אבו באסל,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : מה זה?
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : הסעיפים עליהם אתה מדבר, אם יש מספור בצד שנראה את זה,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : הסעיף הראשון היה 1612000110 שכר מבקר פנים, בסדר?
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אוקי,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : 258 אלף שקלים, אני מדבר עכשיו על דף מספר 4,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : דף 2,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : אוקי, שכר מחלקה משפטית 214 אלף שקלים, גם כן נעשתה הקטנה, שמספרו 1617000110, בסוף הדף יש לכם הקטנה בסעיף,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : בייעוץ משפטי, הקבלניות עלה?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : נכון,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : מ 150 ל 200.
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : זה נכון זה עלה ב 200 ההקטנה אותה קיבלנו מהמחלקה משפטית בשכר העברנו אותה לקבלניות במחלקה המשפטית, כי אנחנו יצאנו במכרז לעבודות משפטיות על מנת לכסות את החוסר בעובדים, אז במקום שנקבל את השירות כמשכורת, אנו מקבלים את השירות כקבלן חיצוני, בסדר,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אמור להיות סוף לסעיף הזה? יש תקווה שהם ימנו?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : המכרז עדיין פעיל,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : יש מכרז,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : אנחנו מחכים לתוצאות,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : אין מועמדים, מועמדים שניגשו עד עכשיו, תובע עירוני בכלל זה הולך להיכשל בפעם שלישית, פעמיים נכשל, קשה למצוא עורכי דין שעוברים מהמגזר הפרטי למגזר הציבורי בלחץ הכבד שקיים בה, עם האחריות הכבדה, בשכר הקיים, זו בעיה, תסמונת ההנדסה בדיוק, תסמונת ההנדסה ותסמונת המחלקה המשפטית זו אותה תסמונת.
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : בדף האחרון יש לך גם כן הקטנה בשכר מחלקת הנדסה, אותו הדבר אנחנו התכוונו לאייש תפקידים, וחלק מהם עוד לא אויש אז הקטנו את זה, ויש עוד סעיף שזה מערכת ג'ייס,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : כאן חשוב מאוד העניין של מחלקת ההנדסה, אנחנו רוצים להוסיף תקנים, רוצים להוסיף השקעה בכוח אדם,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : זה נכון,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אנחנו יודעים שמחלקת ההנדסה צריכה תגבור, צריכה מהנדסים, חבל,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : מבחינת תקנים אנחנו כמובן לא הקטנו תקנים, אנחנו רק הקטנו את העלויות והסיבה לכך הייתה אי האיוש בתקופה הראשונה, מבחינה כספית אנחנו יכולים לנצל זאת לדברים אחרים, אבל התקן עצמו עדיין קיים, מה שאישרנו אותם בתחילת השנה זה לא השתנה, יש עוד הקטנה בסעיף G I S, אנחנו אישרנו בתחילת השנה 200 אלף שיקל למערכת G I S, בינתיים יש סיכוי טוב שאנחנו נקבל את התקציב הזה על ידי משרד הפנים, בתוכנית 922 ערים מצטיינות שאנחנו הצטרפנו אליה, אז יש סיכוי טוב שאנחנו נקבל את זה משם,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : מה זה ה G I S?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : G I S זו מערכת, אולי מג'די יכול להסביר את זה יותר טוב, אתה רוצה להסביר את זה או שאני אסביר את זה?
אנג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : G I S הינה מערכת נתונים לכלל העיר, כלומר אתה יכול להתחבר מנקודות מסוימות לאזורים מסוימים ואתה מקבל את כל הנתונים, גוש חלקה והכל, תשתיות, חשמל, מים, מערכת נתונים מאוד רצינית ומאוד חיונית לעיר.
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : אלה עיקרי הסעיפים בהם אנחנו יכולנו לבצע הקטנה, וכמובן כל ההקטנות הללו שימשו אותנו בסעיפים אחרים, הסעיפים שגדלו בעיקר, אני אעבור על הדברים שהם יותר מהותיים, אנחנו הוספנו 220 אלף שקלים בסעיף פינוי פסולת אנושית שמספרו 1712200751, זה בדף מס' 2?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מה נהיה עם המכרז הזה? של פינוי הפסולת.
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : הוספנו עוד 100 אלף שקלים לסעיף הגיזום, כמובן סעיף הגיזום זה סעיף שכל שנה הולך וגדל אצלנו לצערי.
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : במה מדובר?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : בגיזום, גיזום עצים, יש ביקוש רב מטעם התושבים לגבי הגזם, ויש דרישה חזקה מהמחלקה להוסיף לסעיף, אז הוספנו לזה 100 אלף שיקל, סעיף תיקון כבישים הוספנו לזה 450 אלף שקלים,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : שנייה, השאלות בסוף או שאפשר עכשיו לשאול?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : איך שנוח לכם, אם אתם רוצים שאני אסקור את זה במהירות ולאחר מכן תשאלו אותי גם אפשרי,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : מה שנוח לך כי זה מאוד חשוב, יש דברים מוזרים גם,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : אוקי, אז תן לי לסקור במהרה את הדברים, ואחרי זה השאלות,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : בסדר גמור,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : כמובן ה 450 אלף שקלים זה על מנת לתגבר את הסעיף, ולערוך תיקוני כבישים, יש סעיף 100 אלף שיקל חומרים לגנים ציבוריים, הסעיף הזה מיועד לזה שאנו רוצים להציב ספסלים בפארק, בפארק הדרומי, כמובן גם לרכישת פחים וחומרים לגינון,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : יש שני סעיפים אחד אחרי השני,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : כן אחד אחרי השני,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : עשר ומאה אלף,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : כן, יש עוד סעיף ועדת תכנון ובנייה עירון, זה מיועד לכיסוי המע"מ, הייתה לנו ביקורת מע"מ על הפיצויים של הוועדה על הקרקע,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : באיזה סעיף מדובר אבו באסל?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : סעיף 1733400830
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : איזה דף?
אנג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : דף מס' 3.
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : המע"מ ערכו ביקורת, כמובן הם התחילו בוועדה והגיעו עד אלינו, הם טוענים שאנו צריכים לשלם מע"מ על הפיצוי של הקרקע, מה ששולם לאנשים, כמובן אנחנו מתנגדים לעניין הזה, ואנחנו נלחמים בדבר הזה, אנחנו מתכוונים להגיש השגה, יכול להיות שנגיע איתם לטיפול משפטי, אך בינתיים אני הוספתי תקציב מראש במקרה שאנו נפסיד בתיק, בסעיפי החינוך כפי שאתם רואים יש לנו 520 אלף שיקל תוספת קבלניות לבתי הספר היסודיים, תוספת מהותית כי היו הרבה דרישות מטעם בתי הספר לשיפוצים והכנות לקראת פתיחת שנת הלימודים, אז בתי הספר היסודיים זכו ל 520 אלף שיקל תוספת,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : הם התחילו לעבוד בכסף הזה?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : עוד לא,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : הם התחילו לעבוד בדברים שהם מתוקצבים עד היום, אך הם עוד לא התחילו ב 520 אלף, הם התחילו בדברים הקיימים בשוטף,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מתי הם אמורים לעשות את זה?
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : באמת? מתי הם יספיקו לעשות את העבודה?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : חלק גדול מזה עאמר לא מעכב את פתיחת השנה, אתה מבין את זה,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : כן אני מבין את זה,
מר ג’סאן עתאמנה, חבר עירייה : אני צריך לצאת את האמת, אבל יש דברים חשובים אני רוצה להעביר את זה,
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : בואו נעשה הצבעה, האם אתם מסכימים כולכם שג'סאן ילך לחתונה של הבת שלו?
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : כן תצא,
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : מזל טוב,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : מזל טוב,
הערה: (מס' דוברים מדברים ביחד).
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : חברה תרגיעו, מג'די בבקשה,
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : זהו אם יש הצבעה ויש שוויון עאמר יוצא, אני סיכמתי איתו, שלום רב,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : יש עוד תוספת 700 אלף שיקל בסעיף תוכניות בית ספר חופש גדול 18100158 זה מה שאני אמרתי לכם לגביו בהכנסות,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : צינור,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : במקביל לתוספת הכנסות, יש לנו בחטיבות הביניים אנחנו הוספנו שם 100 אלף שקלים, אנחנו מתכוונים לעשות שם הצללה בחטיבת ביניים אבן סינא, ועוד שיפוצים בה, עוד סעיפים מהותיים, תוספת תקציב למתנ"ס 400 אלף שקלים,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : מה זה?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : אם אתם זוכרים בתחילת השנה אנחנו קיצצנו מהמתנ"ס בערך 300 אלף שקלים מהתקציב שהם היו רגילים אליו, זה פגע בהם, והם פנו מספר פעמים והם ביקשו שנגדיל את התקציב, כי יש פעולה דרך תנובה, הם נפגעו כתוצאה מהתקציב, ולכן כאן הייתה לנו הזדמנות להחזיר להם את התקציב, ואנחנו החזרנו להם,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אבל אנחנו בחנו את העניין בפעם הקודמת, ואנו אמרנו אנו הולכים לקצץ שם, שאנו רוצים לתת לעוד מקומות, בתי ספר אז הזכרנו, דיברנו על בתי ספר ועל כבישים, אז אנחנו חוזרים לאותה נקודה,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : זה היה בשנה שעברה כשאישרנו את התקציב,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : לא, זה היה בחודש מרץ, בחודש מרץ אנחנו אישרנו את זה,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : זה של שנה שעברה, התקציב הראשונה, עכשיו התוספת הזו שאנו קיבלנו אותה, ה 5 וקצת מיליון, יש הזדמנות לתת להם, אז אנחנו החזרנו להם,
מר חסן פדעוס, חבר עירייה : אבל זה לפי התוכנית החדשה או התוכנית הישנה?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : מה זה?
מר חסן פדעוס, חבר עירייה : אבל זה לפי התוכנית החדשה או התוכנית הישנה? יש תוכנית חדשה?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : לא, זו אותה תוכנית שהוגשה,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : אנחנו הורדנו מהתוכנית שהם הגישו בהתחלה,
מר חסן פדעוס, חבר עירייה : אבל לפי התוכנית הישנה, איך אתם יכולים לדעת שאפשר להעלות את התקציב שלהם ב 450 אלף,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : הם הגישו בקשה,
מר חסן פדעוס, חבר עירייה : לא, האם יש תוכנית חדשה, זאת השאלה שלי,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : כן, הם הגישו את התוכנית החדשה שלהם,
מר חסן פדעוס, חבר עירייה : זאת אומרת זאת לא אותה תוכנית מחודש מרץ,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : אנחנו אילצנו אותם לצמצם,
מר חסן פדעוס, חבר עירייה : לא, השאלה שלי היא לחוסאם, האם מותר להעלות את התקציב לפי התוכנית הישנה?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : אנחנו צריכים לאשר את התוכנית החדשה בתקציב שוב פעם,
מר חסן פדעוס, חבר עירייה : האם אפשר לאשר דבר כזה לגבי תוכנית ישנה?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : תיקון.
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : זה אישור תקציב, אז אם יש תוספת פעילות לתוכנית המאושרת, אז צריכים להביא את התוכנית מחדש לאישור,
מר חסן פדעוס, חבר עירייה : חייבים תוכנית חדשה,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : אבל זה אישור תקציב, אפשר לאשר תקציב במקביל,
מר חסן פדעוס, חבר עירייה : אבל מה עם התוכנית החדשה בשביל להעלות את התקציב,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : זה עניין חדש,
מר חסן פדעוס, חבר עירייה : אבל איפה התוכנית החדשה?
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : אתה שואל אותי? אני לא יודע?!
מר חסן פדעוס, חבר עירייה : אז איך אתם מחליטים להעלות תקציב בלי תוכנית?!
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : זו החלטה פוליטית מר חסן,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אבל הם היו 1.3 מיליון, למה עלה?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : כי התרחש נזק בתקופה הזו, גם שם היה פיגור בתקופה עצמה, בנוסף לכך, הייתה אצלם הקייטנה הראשונה והקייטנה השנייה, אנחנו פעילים עם המתנ"ס אני לא יודע אם אתם עוקבים אחרי התוכניות,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : עוקב אחרי הכל,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : ועכשיו יש עוד אחת שאנו הולכים לבצע, ואנחנו הולכים לתמוך בה,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אבל כל זה נחשב כצינור, כל התוספת הזו היא מן צינור,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : לא ממש, נגיד סוגיית הרווחה עכשיו זה לא נחשב כצינור, ילד במאה שיקל?!
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אז העירייה מסבסדת משהו?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אנחנו לא מסבסדים, אנחנו תומכים במתנ"ס,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : גם אנחנו תומכים במתנ"ס,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אנחנו תומכים במתנ"ס,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אנחנו רוצים לדעת במדויק למה מיועד הכסף הזה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : בסדר, אתה מדבר על ה 400?
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : כן,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : ברור שיש להם,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : ה 300 זה ברור, זה מה שהורד מקודם,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : זה מה שהורד מקודם, אנחנו אישרנו ורק לאחר מכן הם הגישו את התוכניות, עכשיו הפעם נאשר והם יגישו את התוכניות, זה אותו הדבר,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : על מנת שאנו נעביר להם את התקציבים, הם צריכים להעביר את התוכנית, מה שחסן אומר זה נכון, הם צריכים לעדכן את התוכנית שלהם, ונביא את זה לאישור,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אנחנו אמרנו שאנו רוצים לעשות ביקורת אצלם, האם מישהו מטעם העירייה בדק אצלם? את ההשתתפות העצמית של ההורים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : מר בהאא האם אתה רואה שהמתנ"ס חס ושלום,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : זה בסדר, אבל אני רוצה שהכל יהיה כשורה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : זהו,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : ולא שום דבר אחר,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : בגלל שהם עובדים כשורה, אנו הולכים להוסיף להם את ה 400 אלף,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אבל על מה אתה מסתמך בזה? כל הקייטנות מסובסדות, אתה מבין,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אנחנו בסך הכל יש לנו בבאקה מתנ"ס אחד ל 30 אלף תושבים, מס' התושבים שהם מתחת גיל 40 בערך יותר מ 70% מהאוכלוסייה, האם אתם רואים שמיליון ארבע מאות אלף זה סכום גדול לפעילות?
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : לא.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : למתנ"ס שמשרת עיר שלמה?
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : זה לא הרבה אבו כאלד, כשאנו הורדנו מזה, אנחנו אמרנו שמתקיימים אחד ושתיים, וכשאתה רוצה להוסיף אתה חייב להגיד לי על מה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אין בעיה,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : לא יותר מזה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אנחנו בינתיים נאשר את התקציב, לאחר מכן אנחנו נביא את התוכנית שלהם ונציג אותה מול החברה,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : אנחנו הוספנו עוד 125 אלף שיקל לסעיף קבלניות מתקני ספורט לצורך הרחבת מגרש הכדורגל,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : כי יש צורך שוב פעם, סליחה מג'די, להציג את התוכנית,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : המתוקנת, אנחנו צריכים לאשר אותה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : האם יש צורך?
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : כן,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אז זהו אנחנו נביא אותה, בבקשה,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : 125 אלף להרחבת המגרש לפי דרישת ההתאחדות לכדורגל, הם רוצים להרחיב את החלק הדרומי,
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : את כל המגרש?
אנג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : החלק הדרומי של המגרש
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : החלק הדרומי של המגרש, האורך של המגרש צריך להיות ארוך יותר,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אבל למה מאוחר? הליגה מתחילה אוטוטו, למה?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : מה?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : ההגדלה של המגרש,
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : הוא אומר לך שזה לפי דרישת ההתאחדות,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : הדרישה הזו מלפני שנה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : גם אם היינו מגישים את התקציב אחרי שלושה ימים, הייתם מסכימים לזה?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : למה לא היה תקצוב?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : לא היה אף שיקל,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אבל אנחנו הצבענו על 140 אלף,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אבל אין,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אנחנו הצבענו על זה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : איפה זה?
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : עובדה שהם התחילו כבר לעבוד במגרש,
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : זה שיבוצים, הוא מדבר על הרחבה,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אנחנו הצבענו על 140 אלף מג'די,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : זה מעבר.
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : מה זאת אומר לזרום?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אתה רוצה שנעצור את העבודה שם?
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : לא, מה פתאום, חס וחלילה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : לא, אבל למה לא לפני חודש למשל? 140 אלף,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אנחנו עושים את כל המאמצים בשביל לסיים את המגרש כמה שיותר מוקדם,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אז זהו
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מי עושה את המאמץ הזה? אמת? כי לפי מה שאני יודע זה שמנהל מחלקת הספורט נמצא באיסטנבול עם קבוצת איחוד בני באקה,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : מחלקת הנדסה לא? זה לא באחריות מחלקת הנדסה?!
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אנחנו עושים את כל המאמצים שאנו צריכים לעשות,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מי זה אנחנו?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : עיריית באקה אל גרבייה, על מנת שהשיפוץ יסתיים במגרש כמה שיותר מהר, עם לקיחת את כל הסיכונים בחשבון,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : להמשיך? יש תוספת 140 אלף שיקל לתקציב בריאות, בסדר? 140 אלף שיקל לתקציב בריאות,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : זו תוספת רצינית אבו באסל,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : כן,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : האם יש גם לזה תוכנית? יש בקשות?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : כן, יש היום בקשה, פנינו למשרד הבריאות, יש כוונה שם שהם יתקצבו שיקל מול שיקל, אתה מבין אותי? הם כמובן ביקשו שנעלה את התקציב ל 500 אלף שקלים, כדי שהם יחזירו את זה, אנחנו לא יכולנו להוסיף, הוספנו לה רק 140 אלף שיקל, ובכך הגענו ל 400 אלף שיקל, כנראה כפי שאני הבנתי מ ד"ר סיהאם, כנראה הם הולכים לאשר את זה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אנחנו היינו שם בישיבה,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : כן אני יודע על זה, אתה ביחד איתה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : בכל הקשור לעניין הזה, וגם מר בהאא היה אמור להיות אתנו, אבל
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : כן מייצ'נג, זה נכון, ממספר שנים הוא הבטיח לנו את זה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : וזו התוכנית בעצם, כדאי אין לנו מה להפסיד,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אנחנו הגשנו בעבר גם קול קורא לשיפוץ בשתי טיפות חלב, איך אנו נשפץ שם אבו באסל אם לא נקבל אישור, המצב שם זוועתי, במיוחד,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : אם אתה הגשת קול קורא אז חייבים לחכות עד שמקבלים תשובה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : חבל שתתחיל להשקיע עכשיו ואז אתה תקבל קול קורא,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : בכל דקה יכולים לקבל את זה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : נחכה חודש ונראה מה יקרה,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : כי אתה הבטחת להם שם,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אנחנו הבטחנו להגיש קול קורא, אני מקווה שזה יסתדר,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : טוב יש לנו תוספות בריהוט כללי 100 שיקל לקבלניות, אחזקת מבנים מיועדות לפיצוי למעבר מחלקת חינוך, הכוונה להעביר את מחלקת חינוך מפה לבניין אותו שכרנו, אנחנו תקצבנו כאן סכום של 100 אלף שיקל המיועד לריהוט,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : ריהוט וכל הדברים האחרים?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : הכל, ריהוט ואזעקה, כמובן ריהוט וציוד ומחשבים וכל זה, מצלמות והכל, אנחנו הוספנו עוד 760 אלף שיקל להשתתפות תקציב רגיל בתב"רים, זה מיועד כשיש לנו מייצ'ינג, כשהם מבקשים מאתנו השתתפות עירייה בקולות קוראים, היו במדינה יש הרבה קולות קוראים בהם מבקשים שהעירייה תשתתף, זאת אומרת כתנאי לקבלת המימון, אתה צריך להשתתף, אז אנחנו הוספנו 760 אלף שיקל שמיועד לסכומים האלה, כמובן שאפשר להשתמש בזה לדברים אחרים, אך הוא עיקר השימוש שלו זה כאן, יש  עוד 850 אלף שיקל, לתפוצות מיוחדות לפיתוח, הכסף הזה גם כן מיועד לעבודות פיתוח מיוחדות, בין היתר להשלים מגרש אל אנדלוס למשל, שיפוצים בכיכר כנסית העיר, אל סעאדה, כל מיני עבודות פיתוח שהם לרשות מחלקת ההנדסה לכבישים בעיקר,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : כמובן שיש פה 1.5 מיליון שיקל אבו באסל, שזה כסף צף ככה,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : מיליון וחמישים אלף,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : זה 760 ועוד 850, כן זה נכון,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : נו?
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : זה כסף צף, לפי דעתי, בלי שום הגדרה,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : עבודות מיוחדות להשתתפות בתב"רים זה לא כסף צף, זה סעיף, כל תב"ר שאנו מביאים לאישור, זה מתקבל לאישור המועצה,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אבל לא היה לנו כזה דבר מקודם,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : לרוב בכל התב"רים או ברוב התב"רים, יש השתתפות של תקציב רגיל, זה הסעיף הזה,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : זה כל הזמן היה ככה?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : כן כמובן, אחרת אתה לא יכול לבצע אף פרויקט,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : זה החלק שלנו,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אני יודע שזה החלק שלנו,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : הקול קורא אותו הגשנו עבור הבריכה, היה מייצ'ינג 25%,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : יש בהכל,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : זה סעיף של עבודות פיתוח, וזה לפי הזמנות, שוב פעם, עבודות פיתוח,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אבל האם כיכר כמו כיכר אל סעאדה, האם זה בתחום השיפוט שלנו בכלל,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : כן ברור,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : כן,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : בטח,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : לא כולו,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : זה בטוח תבדוק את זה, דווקא האזור של כיכר אל סעאדה זה בבאקה,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : זהו,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אני לא קיבלתי תשובה לגבי ה 850.
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : עוד פעם בכל הנוגע ל 850.
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : כלומר מי הולך להשתמש בזה? מי האחראי על זה?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : בעיקר מחלקת הנדסה, מעבירים, כשיש עבודות מיוחדות או פרויקטים מיוחדים שנדרש תקציב שוטף, ולא עבודה שוטפת, אלא משהו מיוחד, אז אפשר להשתמש בסעיף הזה, הסעיף הזה לפי הנחיות ראש העיר ולפי דרישות מחלקת ההנדסה, אנחנו מוציאים הזמנות לפי זה,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אוקי.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : האם יש למישהו עוד שאלות?
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : יש לי שאלות שלא רק לגבי תיקון התקציב עצמו,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : בינתיים בוא נדבר רק על התקציב עצמו,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : יש אחד על הדרך שזה לא קשור, אתה יכול לענות על זה ואתה יכול לא לענות על זה, מבקר פנים, למה עד עכשיו אין לנו בעירייה מבקר פנים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : לגבי מבקר פנים, אנחנו יצאנו במכרז, והמכרז נפתח ועבר למחלקה משפטית, והמחלקה משפטית אמורה להכין חוות דעת, על מנת שהיא תכין חוות דעת היא ביקשה השלמות, והעניין נמצא במחלקה המשפטית ובמנכלות, ברגע שהם מסיימים אנחנו בעזרת השם נזמין את המועמדים,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : שכר מחלקה משפטית, אנחנו עדים אורך התקופה, מהרגע שאנחנו התחלנו, היה כל הזמן תלונות במחלקה המשפטית לגבי עומס עבודה ושהם לא מספיקים, לא זה ולא זה, יש הרבה תקלות שמתרחשות בעירייה בגלל העיכובים בחוות דעת בהרבה דברים, אז איך עד הרגע הזה לא אוישו משרות שמתוקצבות, זה תוקע הרבה דברים, זה תוקע הרבה פרויקטים, הרבה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אנחנו יצאנו,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : הרבה מכרזים תקועים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : תקשיב יש כאן שני דברים, קודם כל אנחנו יצאנו במכרזים לגבי המשרות האלה, שנית אנחנו היום עשינו מכרז מסגרת למחלקה המשפטית, למחלקה המשפטית יש עכשיו מכרז מסגרת, משרדי עורך דין, אם משרד עורכי דין יזכה, הוא יעזור למחלקה המשפטית בסוגיות מסיומת, בנוסף לכך שיש במנכלות הרבה סוגיות שקיבלו, אני לא אגדיר את זה כייעוץ, או טיפול, מאנשים שהם מומחים בסוגיות מסוימים כדי שאונו נקדם את העניין, קיצור אנחנו מתקדמים, אני מאמין שהמכרז של עורכי הדין נפתח,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : היום אני נפגשתי עם הזוכה, היום נפגשנו עם הזוכה,
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : זה מוכן יש זוכה,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : אך המכרז עדיין מכרז מוגבל מאוד כי לא היה תקציב בסוף השנה, אז יצאנו במכרז מאוד מוגבל,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : בסדר, יש לנו היום זוכה,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : למה הם לא קיבלו את אלה ונתנו לך את זה?
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : בכסף הזה אנחנו עשינו, אין עוד, ואני לא מסכים לעניין של נתקעים ולא נתקעים, שום דבר לא נתקע במחלקה משפטית,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אני מדבר בצורה כללית על העירייה עצמה,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : זה לא שייך למחלקה המשפטית,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אבל הם אומרים שהבעיה נמצאת אצלכם במחלקה המשפטית כל הזמן,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : עם כל הלחץ שיש לנו, הכל מתוקתק,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : כל פעם שאנו שואלים למה זה תקוע, הם אומרים חוסאם תקע אותה או פלוני תקע אותה,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : תביא את זה לשולחן פה ותציג לי את זה, שנשאל אותו למה,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אני רק רוצה לעבות את המחלקה המשפטית זו כל המטרה שלי,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אני רק רוצה לתקן עניין אחד, כל העירייה זה גוף אחד, כשאנחנו מדברים כמחלקה משפטית או מנכלות או גזברות, בכל הנוגע לנו כחברי עירייה, זה גוף אחד, אז מן הסתם אם פרויקט כלשהו נתקע שקשור להנדסה, אז כל העירייה אחראית, כשאנשים מחליטים להוביל מערך, אז אין כאן אני פטור מאחריות ודברים כאלה, אבל מה שכן, אין ספק המחלקה המשפטית היום למרות העומס שהיא נמצאת בו, למרות שבסך הכל יש להם שני עובדים, אבל הם מחזיקים מעמד יפה,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אבו באסל לגבי שכר גזברות, חצי משרה נוספת, אפשר להבין במה מדובר.
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : זה עניין אחר, עובדת אצלנו גברת סוהיר גנאיים, חצי מהמשרה שלה הייתה בגבייה, וחצי בגזברות, אנחנו אחדנו את זה, שני החצאים הפכו להיות בגזברות
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אוקי,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : במסגרת אותו התקציב,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : זה רק ניוד,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : עבר התקציב מסעיף לסעיף,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : ומה הגידול בשכר מחלקת גבייה?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : לגבי השכר במחלקת גבייה אנחנו הוספנו כזה דבר, יש תוכנית, כמובן התוכנית הזו היא אינה תוכנית סופית, קודם אנחנו נחליט מה יותר טוב ואיך אנו מתקדמים עם חברת הגביה, יש לנו בעיות לקלוט עובדים שכירים במחלקת הגבייה, על מנת לוותר על שירותי חברת הגבייה, כלומר ניהול המחלקה השוטף,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אתה מדבר עד לסוף השנה?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : מהיום עד לסוף השנה, בשנה הבאה זה תקציב שונה, לקלוט עובדים שכירים במחלקה, בכך שנצמצם את התלות שלנו בחברת הגבייה, כי עד עכשיו מי שניהל את מחלקת הגבייה בבאקה אל גרבייה לכל אורך השנים זו חברת גבייה, וזה עושה לנו המון בעיות, אוקי, המגמה היא שנעסיק עובדים שכירים אצלנו שיטפלו בזה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : זה העניין המקצועי, בפועל, אנחנו רוצים שהחברה שעובדים למטה, שכל פעם עוברים מחברה לחברה שיהפכו להיות עובדי עירייה, מה היתרון בכך שהם עוברים להיות עובדי עירייה, היתרון כאן הוא שברגע שיש לך תקלה עם חברת גבייה מסוימת, אז אם הם יוצאים הם פוגעים בעירייה, בניהול העירייה, אז בכך יהיה לי בסיס משלי,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אבל למה אתה מתעקש לא לפטר את החברה הזו, אתה כל הזמן מורח את העניין אבו כאלד, ואתה דוחה את זה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : טוב בסדר, זו שאלה אחרת אני אענה לך על זה, אני מבטיח לך לענות לך על זה עכשיו, אבל תן לנו לסיים את העניין הזה,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : המעבר הזה יתבצע מיידית?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : אם אנחנו מתקצבים,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : עכשיו עיקר הגבייה מתחיל, עיקר הגבייה, מה המצב שלנו בגבייה בכלל,
הערה: (מס' דוברים מדברים ביחד).
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : מה המצב של מנהל הגבייה החדש? משתלט או לא?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : הוא עובד טוב,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אה כן?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : יש לנו עלייה,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : החברה מנסה להכשיל אותו כמובן מטבע הדברים, אבל הוא משתלט טוב מאוד, הוא עושה ביקורת מצוינת,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אני מקווה שהעניין הזה ייפתר כי זה מכאיב להרבה אנשים, שכר מנהל ארנונה, יש כאן חצי משרה נוספת, מה זה?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : זה לפי בקשת אבו חוסני, הוא ביקש שתהיה לו חצי משרה מזכירה, הוא כל הזמן מתלונן על לחץ בעבודה,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : איפה הוא שם אותה? נתנו שכר, אבל איפה נשים אותה?!
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : הוא באמת מגיע לו
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : מגיע לו בטח שמגיע לו,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : הכיוון שהיא תהיה חצי משרה אצלו וחצי משרה אצל הקב"ט, משרה אח שתשרת את השניים,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אוקי, ולגבי קבלניות הניקיון, אנחנו הגדלנו את זה בעוד 65 אלף, המכרז עד לרגע הזה איפה הגיע? לאן הגיע, ומה אתם החלטתם? כשהיינו בהנהלת העירייה היה דיבור בעניין,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : על מה מדובר?
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : ניקיון רחובות,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : מכרז ניקיון הרחובות, אנחנו יוצאים עכשיו בשני מכרזים, אחד שהוא מכרז של הרחובות, והשני זה המכרז הידני, שני המכרזים צריכים לעבור למחלקה משפטים, ואמורים להיות מחר במחלקה המשפטית, אמורים מחר לעבור למחלקה המשפטית, ואם מחר אכן יעברו אז אני מקווה בעזרת השם שתוך,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אז אנחנו יוצאים בשני מכרזים?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : שני מכרזים,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אחד מכני,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : מכני וידני,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : מה ההיקף שלו, ומה ההיקף של השני,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : מה ההיקף,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : תלוי בתקציב, תלוי בתקציב, הידני חמישים אלף שקלים בערך, והמכאני בערך אולי בין שלושים עד ארבעים אלף שקלים, המכאני זה חמש עשרה ימים בחודש, יום אחרי יום.
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אתם חושבים שזה יביא לסוף הסבל,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : בעזרת השם,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אני אתמול בזמן שנסעתי לעבודה, אני מסתכל ליד המדרכות, הקבלן שאמור להיכנס ייקח לו חודשיים בשביל לחזור לנקודת האפס, נורא הדבר, נורא ואיום,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אנחנו לא נפתח את נושא מחלקת שפ"ע עכשיו ,אך אני יכול להגיד לך דבר כזה,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : אבל אנחנו גייסנו מבצע,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : יש הזמנה שפורסמה היום,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : לבתי ספר, לרחובות,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : גזם, קרטון, כבישים, הדברה, הם בעצם המכרזים היסודיים במחלקת שפע, לגבי הגזם יהיה מוכן בעזרת השם ביום שלישי, העניין של ההדברה זה יהיה מוכן ביום ראשון הבא, סוגיית הקרטון, אומנם קיים מכרז עם תמיר, אך המכרז קצת בעייתי אנחנו נבדוק מה אנו עושים שם, כי המכרז
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : עם צבי כהן, אך תמיר הם אלה שאוספים את הקרטונים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : כן, היום לפי ההנחיות החדשות של תמיר, העירייה, תמיר לא מפנים לגוף כגון סופרמרקט גדול, שיש בו כמות גדולה של קרטונים, אז כל העסקים הגדולים בבאקה, בקרוב הם יתחילו לשלם חמישים שקלים עבור כל הובלה, נגיד אם אתה רוצה שהם יבקרו אצלך פעם בשבוע, אז כל הובלה זה חמישים שקלים, העסקים הגדולים,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : אנחנו מדברים על חמש עשרה בתי עסק כאלה בעיר,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : עסק כזה ישלם בממוצע בחודש מאתיים שקלים, ויש עסקים שישלמו מאה שקלים, זה תלוי בהם, זה השינוי שיש לנו בסוגיית הקרטונים, אני ביקשתי מזיאד שיזמן את בעלי העסקים האלה, כדי שהוא ישב איתם וישב עם חברת תמיר ואנחנו נראה איך זה אמור להתקדם, בסוגיית הרחובות, יש לנו שני מכרזים בעזרת השם תוך שבוע או עשרה ימים יהיה פרסום עבור זה,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אה רק פרסום?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : כן, עדיין אין,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אנחנו עדיין במתכונת הישנה? התיון, עדיין במתכונת הישנה?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : עדיין במתכונת הישנה, עם קצת תיקונים, אם אתה רוצה שנסביר את זה אני אסביר את זה אבל זה ייקח עוד שעה וחצי, המשמעות בסופו של דבר,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : כי לנו היה בעיה במעקב אחרי הקבלן, היו תקלות לאורך שלוש השנים, האם זה נכון או לא מר שריף? אז למה חזרת לאותה מתכונת,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אני אגיד לך שזה לא נכון, אני אסביר לך למה, יש שתי סיבות לכך,  במכרז הקיים יש שלוש בעיות מרכזיות, איפה תבוצע העבודה,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : זה היה מוגדר במכרז, זה היה מוגדר,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אתה רוצה שאני אענה לך על זה?
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : כן תענה לי, אבל כשאתה תענה לי לא נכון אני אעצור אותך, תרשה לי,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : המכרז שהיה קיים לא כלל את הפחים שליד הרחובות,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : זה נכון,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : זה לא כלל את המפרצים באמצע, אז לא יכול להיות מצב שאתה תגיד שאתה הולך לנקות את הכביש הראשי, ואתה תוריד ממנו אתה פחי הזבל ואת המפרץ באמצע,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : תחנות האוטובוסים, המפרצים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : תחנות האוטובוסים, המפרצים, בנוסף שהאורך שהשתנה היום, זה בנוסף
מר שריף שאייב, חבר עירייה : גם את אזור אל שברה ואת אזור התעשייה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : היום אנחנו מדברים על הכביש הראשי,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : ומה עוד? טיטוי ידני זה רק עבור הכביש הראשי?
מר שריף שאייב, חבר עירייה : לא, לא
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : לא,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : כל כניסה מאה מטרים,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : ומה עוד?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : עאמר תן לי להסביר לך,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : למה אני שואל את זה, אולי אנשים כאן זה יפריע להם עכשיו, אני שאלתי בצורה טובה ואף אחד לא ענה לי,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : זה ברור,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : לכן אני שואל,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : זה ברור, אני אומר לך דבר כזה, בכל הנוגע לגזם, שבוע זה יהיה מאחורינו, עניין ההדברה גם כן שבוע וזה יהיה מאחורינו, סוגיית הקרטון זה נושא לדעתי מצריך ליהוק מחדש, למרות שיש לנו כבר קבלן זוכה, כי הזכייה במכרז שקיים היום, לפי דעתי בעייתי, אני לא יודע איך בדיוק נתקדם בזה, בנושא הרחובות, אנחנו מדברים היום על שני מכרזים, שצריכים להתפרסם תוך שבוע, אנחנו מדברים על מצב,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אנחנו כבר חודש לא אוספים גזם אבו כרים האם זה נכון?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : גזם,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אנחנו כבר חודש לא אוספים גזם אבו כרים האם זה נכון?
מר שריף שאייב, חבר עירייה : לא, אנחנו אוספים, אנחנו אוספים,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : לא אנחנו לא אוספים, אל תגיד לי שאנחנו אוספים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : גזם בעזרת השם מחר אוספים, גזם וקרטון,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : יש אזור שזה כבר יבש,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : המשמעות היא, שאנחנו בעזרת השם תוך חודש מהיום מחלקת שפ"ע תהיה מוכנה,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : אנחנו גם יצאנו במכרז לגבי פסולת גושית,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : בבקשה איזה עוד שאלות יש?
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : למה ביקשת עוד כמה מאות אלפי שקלים על פסולת גושית אם יש מכרז בכמה מיליונים טובים?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : זה משהו אחד לגמרי,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : זה ייעודי למקומות מסוימים,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : אתה רואה מה המצב של העיר,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אתה יודע מה זה 800 אלף?
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : אתה צריך פי עשר מזה בשביל לנקות,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אני יודע, מאה אלף לא מדגדג כלום, למה שלא תשים את זה במקום אחר, זו דעתי,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : דווקא מנהל מחלקת שפ"ע, המכרז שיצאו בו זה לא בכל ה 800 אלף וזה מעניין אותי למה ככה, לא בכל ה 800 היה המכרז, פינוי פסולת זה 400-450 תבדקו את עצמכם, ויש שם תוספת נקודות, וזה לא ייעודי, ויש שם סעיף שאפשר להוסיף נקודות בצורה חופשית,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : תחזור רק שוב פעם לגבי הסכומים,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : הרי הסכום, איכות הסביבה ייעדו משהו כמו 400-450 אלף שיקל במכרז, הנקודות שנמצאות שם, ה 450,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : ואלה נקודות מסומנות,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מסומנות, ובניגוד להוראות המשרד לאיכות הסביבה, זיאד הוסיף במכרז שאפשר להוסיף נקודות והם אישרו לו את זה, ויצאנו לפרסום אז,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : בסדר אבל לא הזכרת את הסכום בסופו של דבר,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אני מתכוון שזה כבר עם מה שהם הוסיפו,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : לא, הוא מתכוון שיש לנו את האפשרות לקבוע איפה שאנחנו רוצים,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אבל לא הכל מסומן,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אתה עם מה שהוספת כבר סיימת,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : אנחנו מגיעים ל 800 אבל הוא מתכוון שאנו יכולים לבחור איפה שאנחנו רוצים,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : שלא הכל יהיה מסומן
מר שריף שאייב, חבר עירייה : שם מצוינים כל  האתרים, הם מסומנים,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אבו כרים יש לי ערימה, אני אגיד לך איפה,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : למה הורדתם את הוצאות הרשות המקומית למלחמה בסמים, למה הורדתם ארבעים אלף שיקל? למרות שהיו 24 תחנות סמים?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : מה מספר הסעיף בהאא?
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : זה עניין מאוד חשוב,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אם אני לא טועה, ולפני שאני אראה את זה, אם אני לא טועה, כי הייתה תקופה שלא הייתה לנו עובדת שם,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : 930 בסוף, 1347301930.
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אבל אנחנו דיברנו על העניין הזה כאן, ואנחנו אמרנו שהילדים שלנו הולכים לאיבוד, והרבה צעירים מתדרדרים לסמים כי אין הגברת מודעות, אין מלחמה אמיתית, אתם מוסיפים כאן עוד 300 אלף שיקל לשיטור העירוני, למרות שביקשנו מהם רק בקשה אחת, שילחמו בנגע הסמים בלבד, ושיבורכו, כל הצעירים האלה שמחלקים על הקטנועים ועל האופניים החשמלי, זה נושא שעולה כל פעם מחדש, אני אומר שנושא הטיפול במלחמה בסמים, העיר הולכת לאחור בזה, זו בושה וחרפה לנו כולנו, ואני אומר חבל, צריך לגבש תוכנית מסודרת בנושא המלחמה בסמים, כי התופעה מתגברת, יש הרבה בתים שנהרסים, ואנחנו באוזלת יד, אז אני אומר מתוקף אחריותה של העירייה, אני ביקשתי ממך מספר פעמים לקחת את הנושא הזה ברצינות, ולפחות תבקש מהשיטור העירוני שילחמו  בתופעה הזו ושיבורכו,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : תודה לך מר בהאא,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : להמשיך בשאלות?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : כן בבקשה, אבל אני אגיד לך מה קרה לגבי זה, הייתה תקופה שהעובדת לא הייתה ארבעה חודשים, זה ההבדל, בסדר בבקשה,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : תיקוני כבישים מר מג'די,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : כן.
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : למה ביקשת את התוספת הזו?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : כי אנחנו השתמשנו ב,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אני התכוונתי לשאול את המהנדס,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : כן סליחה, תקרא לו מאג'ד ולי מג'די ככה יותר נוח,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : בבקשה מר מאגד?
אנג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : את האמת בתקופה הקרובה אנחנו נכנסים להכנות לחורף, המצב של הכבישים אצלנו בחלק מהמקומות הינו מצב קשה מאוד, במיוחד כשאנו נכנסים לתקופת החורף עוד מעט, אם אנחנו לא נצליח להיכנס עם תוספת התקציב אותה אנחנו ביקשנו, כי לפחות יש מספר רחובות שצריכים לתקן לפני שיתחיל החורף, אז חייבים את זה,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : שאלה למנכ"ל לגבי התאורה,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : לגבי התאורה אנחנו רוצים לסדר את המרכזיות,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אבל אני עוד לא שאלתי,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : בכל הקשור לתוספת של ה 70 אלף, אני יודע על מה אתה הולך לשאול,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : הכביש הראשי כבר שבוע בלי אורות,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : הבעיה כאן שיש לנו עומס,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : זה עבד לפני שבועיים, ואחרי שבוע זה כבה.
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : יש לנו עומס על המרכזיות,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : כשהם עבדו הם לא היו מודעים שיש עומס על המרכזיות?
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : לא,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : מהנדס חשמל תותח, אתה שיגעת אותנו בזה,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : הם מוסיפים זרועות למרכזיות
מר שריף שאייב, חבר עירייה : יש עומס,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אבל זה כבר שבוע כבוי, זו בושה,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : זה מתחלף כל הזמן,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : ממסגד אבו בכר,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אבל אמיתי,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אנחנו כל יום עוברים מהכביש הראשי,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : סוגיית החשמל, אני לפי דעתי צריכים לטפל בזה, באסל עם מי החשמל היום? עם שפ"ע?
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : כן, החשמל עם שפ"ע, והשפ"ע זה אנחנו,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אבל אמיתי עכשיו עם מי החשמל?
מר שריף שאייב, חבר עירייה : אתנו באחריות שלנו,
הערה: (מס' דוברים מדברים ביחד).
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : מחמד אני ביקשתי ממך מלפני חודשיים, לתקן את התאורה בבית ספר אל ראזי,  אנחנו מדברים על פעילות ועל עידוד פעילות ציבורית, נכון?
מר שריף שאייב, חבר עירייה : מה יש לבית ספר אל ראזי,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : היום טיפלתי בעניין,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אין שם תאורה, אני כבר מלפני כמה זמן פניתי אליו, ואחרים פנו אליו,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : המגרש?
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : כן, אנשים הולכים לשחק בלילה, הם פנו אליו ואליי, אנחנו כבר חודשיים מחכים להזמנה,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : לא מזמן הייתי שם בטורניר,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אבו כרים אני לא אומר דברים סתם באוויר אף פעם, יש צעירים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : באסל לגבי סוגיית החשמל,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : לגבי החשמל, התוכנית שזה יעבור לפיקוח ההנדסה, כי זה כבר יותר מדי,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אבל אנחנו משקיעים לא שאנחנו לא משקיעים, אבל מה אני אמלא את כל האזור בזרועות?!
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : התוכנית שלנו זה להחליף את כל המרכזיות, אנחנו השקענו בזרועות בשביל להאיר את העיר, אך בינתיים המרכזיות לא מחזיקות מעמד, הפתרון היום זה להחליף את כל המרכזיות, ויש כבר תקציב, אנחנו עובדים על ההזמנות של העניין, יש לנו תקציב להחליף את כל המרכזיות, ואנו הולכים להחליף את כל המרכזיות.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אני רק רוצה לומר לך דבר אחד, אני היום כתושב, כשאני נוסע, האם יש תושב בבאקה שלא הולך לחתונות היום? כשאתה נוסע לחתונות, ואתה רואה עמוד עקום שם כבר שנה שמונח על עץ דקל, אמיתי אני לא צוחק, אני רציני, כשאתה רואה עמוד שם על עץ, מה המסר מזה?
מר שריף שאייב, חבר עירייה : כל יום רכב מתנגש בעמוד אחר,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : יש כמה עמודים בשביל עין הרע,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : תרשום את זה,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : תקשיב אנחנו יחסית משקיעים הרבה כסף בחשמל, שזה לא הולך בקלות,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : זה בסדר אבל יש לך שלושה עמודים בכניסה של העיר,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : יש שני עמודים,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : בסדר אנחנו נטפל בזה,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : יש שני עמודים, ויש הזמנה,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : הוא מדבר על העמוד הראשון,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : בכפר קרע יש אלפיים ומאה זרועות והם שני שליש מבאקה, בבאקה יש 1600 זרוע,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : מה לנו ולכפר קרע,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : יש לנו כישלון אדיר,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : הוא מדבר על העמוד בכביש הראשי, העמוד הראשון באזור התעשייה,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : יש לנו כישלון אדיר, ואנחנו עכשיו משקיעים הרבה כסף
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : השאלה למה זה קורה?
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : יש לנו תוכנית 4.2 מיליון שיקל להחלפת כל התאורה בבאקה,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אבל אין לך מרכזיות להפעיל את זה,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : אבל הנה אנחנו שמנו את ה 120 אלף בשביל לתקן את המרכזיות,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : האם זה מספיק?
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : הם היו שמים זרועות לאותה המרכזייה, המרכזייה יכולה לשאת ארבעים זרוע, הם התחילו לשים מאה עשרים על אותה מרכזייה,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אז תפתח מכרז ותביא מהנדס חשמל שיכין לך את המכרז, זה משהו בסיסי,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : אנחנו ישבנו ואנחנו סידרנו את זה,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : יש לנו תוכנית לחשמל, הגיע יועץ והוא עשה סריקה ובדק את הכל, ויש לנו תוכנית,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : העניין בטיפול, בכל הקשור למרכזיות העניין בטיפול,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : אנחנו הגשנו ב 850 אלף, יש לנו 1.2 מיליון משוריינות, יש לנו תוכנית ב 4.2 מיליון שקלים להחלפת כל התאורה,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אני מדבר כאזרח מהשורה, אני צריך שירות בסיסי,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : אתה צודק,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אני לא רוצה מעבר בינתיים, בוא נטפל בבסיסי, ורק לאחר מכן נתחיל להתקדם,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : בבאקה יש 1600 זרוע, 1600.
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אל תגיד לי מספרים,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : ובכפר קרע שהיא שני שליש מבאקה אל גרבייה,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : השוואה לא נכונה,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : בבאקה מ 40 שנה לא היה בה חשמל,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אם אתה שם 3000 זרוע שאין לך מאיפה להפעיל את זה, מה אני צריך את זה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : טוב עאמר, אתה יכול להמשיך,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אבו באסל שכר בטיחות בדרכים זה עלה ב 30 אלף מה זה?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : הוא משיג את זה, אין בזה שום דבר,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : לא, זה שכר עובד זה לא פעילות שוטפת,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : יש חצי משרה נוספת, קיבלנו את זה כמשרה ייעודית ממשרד התחבורה, זה נקרא אחראי תחבורה ציבורית, מימוש משרד התחבורה, זו תוספת חצי משרה ייעודית,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : ואתם נתתם את זה לאותו בן אדם?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : מה זה?
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אתם נתתם את זה לבן אדם שנמצא שם, לאבו אבראהים.
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : לא, לא, לא בהכרח.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : זה מכרז,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אני אין לי בעיה שהוא ייקח את זה, אני לא נגד,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : הוא לא עומד בתנאים,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : מה זה?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : הוא לא עומד בתנאים,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אני רק אומר שאני לא נגד, אני רק שואל, אני רוצה לדעת, כי זה מעניין אותי,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : תוספת חצי משרה מהם,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אמור לצאת מכרז מטעם ההנדסה,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : הקבלניות גנים, אמרנו עשר ומאה אלף, נמצא בסופו של דבר מושבים בפארק?
מר שריף שאייב, חבר עירייה : בעזרת השם,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : כן בעזרת השם,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : התקציב נמצא, נותר הביצוע, זה באחריותם של שפ"ע, של זיאד
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אפשר לסמוך על זיאד, שכר קב"ט שמירה, יש שם חצי משרה שנוספה,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : זה מה שהסברתי מקודם, המזכירה,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : חצי פה וחצי שם?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : כן,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : למה לא שמתם משרה שלמה שם,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : משרה מלאה, באלוהים חבל על הכסף, באלוהים, אני מכבד את שניהם ואוהב אותם, אבל לשניהם לא צריך מזכירה, בשביל מה אנחנו מסתלבטים אחד על השני,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : אבו חוסני צריך מזכירה,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אני מכבד את אבו חוסני, חצי משרה זה מספיק לו,
הערה: (מס' דוברים מדברים ביחד).
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אתה אמרת לי שקבלניות בית ספר יסודי עוד לא התחילו בזה, ואם אפשר שהמהנדס יזרז את העניינים כאן בכל הנוגע לבתי ספר,
אנג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : מה זה?
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אבו אל אמיר, הקבלניות של בתי הספר,
מר עאייד מג’אדלה, חבר עירייה : בעזרת השם נתגבר על העניין,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אני עוקב אחרי בית הספר של הבן שלי, כמו שאומרים,
מר עאייד מג’אדלה, חבר עירייה : בעזרת השם יסתדר,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : יש שם זככה שתכננו לעשות,
מר עאייד מג’אדלה, חבר עירייה : בעזרת השם בראשון לספטמבר יהיה מוכן,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אני מדבר על מה שאני רואה, ואני מסתכל על בית הספר של הבן שלי,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : יש תקציב והכל מיועד, נשאר רק לבצע,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : למה חזרנו על היועצת שלך? מה חדש?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : מי זה?
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : יועצת ראש העיר, אנחנו לא שמנו את זה, ואז מחזירים את זה לחצי משרה?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : זו חצי משרה, היא עובדת היום במחלקת הרווחה,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : במחלקת רווחה. מה חדש בעניין?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : היא גם אחראית מעמד האישה, היום היא עמוסה באמת, היא עובדת גם ברווחה, יש לה תיקים משלה, שהיא לא יכולה לעמוד בהם, היא אמרה שהיא לא יכולה לעמוד בזה, היא רוצה לרדת חצי משרה מהרווחה, ולתפקד כאן בחצי משרה,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : בסדר גמור.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : זו גם מהמוואסי יאללה נזרום אתך,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : לא, וואלה כל הכבוד לה באקה, באמת כל הכבוד על העבודה שהיא עושה, לגבי זה אני שאלתי וגם לגבי זה, זהו אני סיימתי,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : טאהא הגיע תורך,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : האם יש למישהו שאלות?
הערה: (מס' דוברים מדברים ביחד).
מר שריף שאייב, חבר עירייה : ג'מאל האם יש לך שאלה?
מר ג’מאל אבו מוך, חבר עירייה : עאמר הוא שאל אותי שאלה למה אתה קוטע אותי?
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : סליחה, בבקשה,
מר ג’מאל אבו מוך, חבר עירייה : אני רוצה להבין איפה עמודי החשמל, הייתה הזמנה במאה אלף, ואתם לא תיקנתם שתי מנורות,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : לא די,
מר ג’מאל אבו מוך, חבר עירייה : אז תגיד לי איפה זה?
מר שריף שאייב, חבר עירייה : תבוא ואני אראה לך איפה ההזמנות והביצוע שהתרחש,
מר ג’מאל אבו מוך, חבר עירייה : תראה לי את זה,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : את ההצללה אני לא רואה, אני לא מוותר על זה, אני רוצה הצללה לאל שאפעי, אתה הבטחת לי את זה, אני עברתי עכשיו לאבו אל אמיר,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : לגבי הצללת אל שאפעי, בינתיים אנחנו מרכיבים הצללה בפנים,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : זה נכון, קבועה, אמרו לי לגבי זה.
מר ג’מאל אבו מוך, חבר עירייה : עאמר למה שוב קטעת אותי?
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אבל אתה סיימת,
מר ג’מאל אבו מוך, חבר עירייה : אבל הוא עוד לא ענה לי,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : אני עניתי לך,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אמר לך בוא תבדוק ותראה, מה אבו כאלד, תענה לי, עוד לא ענית לי,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אני אענה לך, חוץ מכל מה ששמנו בכל בתי הספר, חוץ ממה שהוזמנו לכל בתי ספר,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אני הייתי אחראי על זה, ואני יודע לגבי כל זה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : חוץ ממה שאנחנו הזמנו,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : כן חוץ מהמכרז?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : חוץ מהמכרז וחוץ ממה שאנחנו הזמנו נכון לעכשיו, יש לנו בקרוב שלוש מאות אלף שקלים להשלמת סככות בכל בתי הספר,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : מה זה תב"ר חדש?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אלה מטעם משרד הפנים,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אז יש 60 לאל שאפעי, תרשום את זה,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : לאל שאפעי יש בעזרת השם,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : יש?
מר שריף שאייב, חבר עירייה : כן,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אנחנו נראה,
הערה: (מס' דוברים מדברים ביחד).
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : יש עוד משהו קטן, קיבלתי מייל ממחמד סולימאן, קיבלנו תקן נוסף פסיכולוגים, הם מבקשים להכניס את זה לתקציב בהכנסות ובהוצאות, תוספת תקן פסיכולוג,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : בסדר,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : זה ייעודי,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : כן ייעודי, הם לא ממני באופן מלא, הם ממנים 64% אבל אנחנו משתתפים אך ורק בהפרש,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : את האמת חסר לנו פסיכולוג,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אבו באסל מה זה מאגר בנים ובנות,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : איזה סעיף?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : 134710539,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : אתה מדבר על ההכנסות?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : בהכנסות, דף 2.
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : מימון משרד רווחה אותו ביקשה אימאן, איזה פעילות זו בדיוק, אני לא יודע,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : הכוונה האם זה במגבלות הדת שלנו,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : זה תמיד ככה, אנחנו מקפידים כל הזמן על הקטע הזה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : איך קוראים לזה?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : בנים בנות,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : תוכנית מעגל בנים בנות, זה לרווחה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : שכר עובדי לשכות על איזה לשכות אנחנו מדברים?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : לשכת הרווחה, כל זה תקן ייעודי, התקציב הזה משתנה לפי התקן של משרד הרווחה.
הערה: (מס' דוברים מדברים ביחד).
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : עאמר אני נתתי לך שעה,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : סליחה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : תורו של טאהא,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אחזקת ילדים בפנימיות 580 אלף שיקל, שהורדנו מתוך זה 130 אלף שיקל בהכנסות, אנחנו הורדנו או הוספנו?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : הכנסות אל מול הוצאות, זה אותו דבר,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אז הורדנו 130 אלף שיקל, מה זה להחזיק ילדים בפנימיות? זה כמו המעונים הקטנים האלה?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : הילדים שצריכים,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : הם מאבחנים אותם,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אה אוקי,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : אבחון דידקטי,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : התנהגותי,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : ועדות הסבה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני לא הבנתי את העניין של המע"מ, קודם כל איפה היק הזה עומד, חוסאם יכול לעזור בזה,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : אין תיק,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אין עוד, דקה חוסאם,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : אין תיק,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : למה אתה חושש?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אין חשש, תרגיעו, אין לזה קשר במחלקה המשפטית, העסקה בוצעה, איפה משפחת אבו חסין זה היה?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : העסקאות שהיו בהר,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אוקי,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : כן אני זוכר את זה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אנחנו חשבנו שזה לא היה צריך להיות מחויב במסים, הלך מג'די למע"מ, חזר והסתובב, ובסופו של דבר החברה חייבו אותנו לשלם, ולא הייתה ברירה, לא נשארה שום שיטה בעולם אלא לשלם את זה, לצערי כמובן, מה חסר לנו תשלומים, אבל בגלל שאנו שומרים על עירייה תקינה מבחינת יציבות אנחנו לא רוצים להגיע למצב שאנו מסתבכים עם הגופים האלה, אז מג'די הגיע להסדר איתם, אנחנו נשלם את הסכום הזה ואנחנו נסגור את העניין, נכון?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : בוא נגיד שאנחנו לא הרמנו ידיים סופית, כנראה שנצטרך לשלם,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : כמה הם ביקשו בסופו של דבר?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : הם ביקשו 420 אלף שיקל קרן,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : זה פיצויים לאנשים או לעירייה?
מר מחמד אסעד אבו מוך, חבר עירייה : סליחה, סליחה, אנחנו כאן, אתה זימנת אותנו לתיקון תקציב, אנחנו בכלל קיבלנו את התקציב כדי שנראה אותו?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : כמובן,
מר מחמד אסעד אבו מוך, חבר עירייה : מתי שלחת את זה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : עם ההזמנות זה צורף,
מר מחמד אסעד אבו מוך, חבר עירייה : ספר תקציב שלם,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : לא אבו אלמג'ד,
מר מחמד אסעד אבו מוך, חבר עירייה : את התיקונים, את התיקונים, למה שאני לא אדע מה קורה בכל התקציב? אתה מתקן לי את זה לפני שאני מקבל את זה, זה לא הגיוני,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : התקציב כולו היה אתכם, ואנחנו דנו בו, והצבענו עליו ואישרנו אותו, עכשיו מן הסתם כל אחד מחזיק אותו זה עדיין אצלו,
מר מחמד אסעד אבו מוך, חבר עירייה : אתה יועץ משפטי, אפשר לקבל את חוות הדעת שלך,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אבו אל מג'ד?
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : בקשר למה?
מר מחמד אסעד אבו מוך, חבר עירייה : את התקציב כולו, ספר התקציב לא קיבלנו אותו, עד לרגע הזה אנחנו לא קיבלנו אותו,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : איך זה?
מר מחמד אסעד אבו מוך, חבר עירייה : אנחנו לא קיבלנו אותו,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : איך לא קיבלת אותו?
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : הוא מדבר על אחרי התיקון,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : תרגיעו, ספר התקציב עצמו, אנחנו שלחנו אותו לכל חברי העירייה כאן, ואנחנו הצבענו עליו ואישרנו אותו, עובדה העירייה עובדת לפיו, הצעת התקציב הרגיל, ותיקון התקציב שאנו עשינו, צורף לך כאן במסמכים שחולקו לכם, מה התקציב שהיה, ומה השוני, השינויים והתיקונים שאנו עושים, כלומר המשמעות, כאן שהסעיפים שאנחנו הצבענו עליה בתקציב הראשון זה נמצא כאן, וכל שינוי בכל סעיף וסעיף זה גם נמצא כאן, אז מכיוון שיש לך את ספר התקציבים הראשון, והמסמכים שחולקו מסבירות את התקציב המאושר, ואת התיקון שאנו דורשים, אז לפי דעתי אתה קיבלת את הכל, חוץ מזה אבו אל מג'ד אם אתה הייתה מתקשר ואומר שאתה רוצה את התקציב, אני הייתי שולח לך 500 עותקים, אבל אתה לא ביקשת,
מר מחמד אסעד אבו מוך, חבר עירייה : ביקשתי דברים אחרים ולא שלחת, אז אתה רוצה שזה?! עזוב, זה לא העניין, זה לא העניין, אני חושב שהדיון הזה מיותר, ושאנחנו צריכים כאופוזיציה לדעת בדיוק מה הולך,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : יש לך פירוט מפורט,
מר מחמד אסעד אבו מוך, חבר עירייה : דווקא את הדברים החיוביים אתם הורדתם מהתקציב, כלומר אתם ממשיכים בהרס של העיר, תראה, הנה תספור, כמו שאמר בהאא, המלחמה בסמים, אתם מקטינים תקציבים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : זה לא נכון אבו אל מג'ד,
מר מחמד אסעד אבו מוך, חבר עירייה : בתי ספר, בתי ספר, איפה זה קורה אתם מביאים טומאשין, אתה נמנע בהצבעה ואתה מביא את הקואליציה להצביע בעד, בשביל מה? אתם רוצים להרוס את החינוך?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אנחנו נמצאים עכשיו בדיון בנושא התקציב,
מר מחמד אסעד אבו מוך, חבר עירייה : נכון מאוד,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : ואנחנו לא רוצים,
מר מחמד אסעד אבו מוך, חבר עירייה : פשוט מאוד אתם הורסים, אתם הורסים, אתם לא בונים, אתם הורסים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אנחנו לא רוצים לצאת מהמסגרת עליה אנחנו מדברים, אבל תיקון קטן, בסוגית הסמים, אנחנו לא הורדנו אבו אלמג'ד, אולי אתה הגעת קצת מאוחר, שעה מאוחר, אנחנו דיברנו על הנושא הזה מקודם, שאל את השאלות מר עאמר, ובכל הנוגע לעניין של טומאשין, הסעיף לא נמצא על סדר היום, טוב מי רוצה לשאול?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני עוד לא סיימתי, אנחנו ראינו תוספת מבורכת בכל הקשור לשיפוץ בתי הספר והגנים, ועדת הכספים התכנסה נראה לי בשש עשרה, לא יודע, בתחילת חודש אוגוסט, ועדת הכספים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : יום למחרת ועדת הכספים אנו שלחנו את זה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : בהנחה שהתקציב עובר היום, אחר כך אבו באסל צריך אישור משרד הפנים נכון?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : כן,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : תוך כמה זמן?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : אנחנו שלחנו להם את זה שיתכוננו,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : יתכוננו לפני שיעבור,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : כן כמובן, כדי שהם לא יעכבו אותנו, אני מקווה שעם לחץ שלי ושל ראש העיר אנחנו נצליח לזרז את העניינים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אני מחר בשעה תשע וחצי נמצא בחיפה, אתה מוזמן,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : שוב פעם, האם אנחנו נספיק לעשות את השיפוץ? לבצע אותו?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : באחריות מלאה אומר לך כן, כי למזלנו בתי הספר בשביעי לתשיעי ולא בראשון לתשיעי, זה מספיק,
הערה: (מס' דוברים מדברים ביחד)
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : יש בעיה אצלכם באופוזיציה, תנו כבוד לחבר האופוזיציה מה זה, הבן אדם מתאמץ, 
מר מחמד אסעד אבו מוך, חבר עירייה : ספר התקציב איפה הוא? למה לא קיבלנו אותו?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אתה כן,
מר מחמד אסעד אבו מוך, חבר עירייה : למה לא קיבלתי אותו?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אתה כן קיבלת אותו,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : הוא צודק זה לא ספר תקציב, באמת, זה ספר תקציב,
מר מחמד אסעד אבו מוך, חבר עירייה : מה שאתה שלחת לי זה תיקון, הספר הראשון שאתם הנפקתם, לפני התיקונים, אנחנו לא קיבלנו אותו,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : מי שחסר לו משהו שיפנה לגזבר ושיקבל אותו, 
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני שלחתי מאה מכתבים אף אחד לא ענה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : חברה תרגיעו,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : בכל הקשור לעניין של המתנ"ס,
הערה: (מס' דוברים מדברים ביחד)
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : זה תיקון תקציב, והזמן שלנו זה לא סתם, אם יש משהו עניינים בבקשה בואו נגמור עם זה, חברה יאללה אם יש שאלות ענייניות תגמרו עם זה בבקשה
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : קודם כל היום יש סעיף כפי שאתה הבטחת בדיון הקודם, יש סעיף עדכונים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : איזה סעיף?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : סעיף עדכונים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : עדכונים זה בישיבה מן המניין ולא בישיבה לא מן המניין,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אל תתחילו להסתלבט,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : עזוב אותך גבר, היום היה אירוע מאוד חמור עם מנהל בית ספר בדימוס,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : מי זה?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : יעקוב גנאיים, הבנתי שהוא מצא בחצר בית הספר את התמונות שלו,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אני מעדכן אותך, אף אחד לא נכנס לחדר שלו,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : יעקב ברקוביץ', מה אתם לא מביאים מנהל לבית הספר הזה אלא בשם יעקוב, ערבי או יהודי בשם יעקוב,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : באמת, החדר לא נפתח,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : ללא קשר,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : עכשיו הוא שלח תמונות, יעקוב שלח עכשיו תמונות, שהם נכנסו לבית הספר, ושהם תולשים את התמונות, בכוח,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : והוא עצר אותם
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : והוא מאיים עליו,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : וזה כיבוש,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : עכשיו הוא שלח את זה, ככה הוא רושם, הוא שלח את זה בוואטס אפ,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : אם יש משהו בסוגית התקציב אז בואו נדבר על זה, אם אין משהו על התקציב אז לא צריך,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : בואו נדבר עכשיו על עניין התקציב,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : תמשיך עם השאלות שלך
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : בקשר לעניין של טומאשין, ככה במהירות, נראה לי שאת הרוב זה מעניין אותם שאלה כזו, מכיוון שיש לנו זכויות ניהול בבית הספר הזה, גם אם תגיע רשת חיצונית יש לנו 60% בניהול אם אני לא טועה, למה טומאשין צריכה להביא מנהל משלה? זמני, למה שלא נשים או אתה או מר אבו אל אמיר, שתבואו ותקבעו שאתם רוצים,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : את המנהל את הזה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : את מחמד כואג'ה מנהל בית ספר לשלושה חודשים, מה הבעיה עם זה?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אנחנו עשינו מכרז, ניגשו אליו ארבעה, הארבעה הגיעו התראיינו בפני וועדה מקצועית, וארבעתם הפסידו, העירייה פנתה לאחר מכן לאחד או לשניים על מנת שיובילו את בית הספר הזה, והם לא הסכימו, בשלב זה התמנה יעקוב כי אין זמן להכנות לפתיחת בית הספר,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : זה פוטר מטירה, לפני שהעיפה את טומאשין שם, הם פיטרו אותו,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : כן, אבל לידיעתך, הרושם שהוא מעביר עכשיו,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : מקצועי,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : יש הרבה הורים ישבו איתו ואתה יכול לבדוק את העניין מולם, אמיתי, תבדוק עם המצב,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מבאקה כבר ישבו איתו?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : כן, הוא כבר ישב עם הורים לילדים,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : בכל הקשור לסוגיית המתנ"ס,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אני נגד מנהל יהודי,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני בעד שהמתנ"ס, שיהיה קודם כל שני מתנ"סים בבאקה אל גרבייה, שלושה מתנ"סים,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : זה לא מסתדר ככה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : המתנ"ס בקדנציה הקודמת התקציב שלו היה 900 אלף שקלים איך שהבנתי, 900 אלף שיקל היו תקלות של פנסיות, תקלות קרני השתלמות, ודברים כאלה, בגלל זה כשאנו הכנו את התקציב אנחנו החזרנו את התקציב של המתנ"ס למקור, אנחנו בעד שיהיו עוד שלוש שלוחות למתנ"ס בשכונות שצריך מתנ"ס שם כגון אל באטנייה, אום אל רקאקי וכו' יש שכונות שבאמת יש צורך שם למתנ"ס, למה? מה הצורך להעלאה הזו, באמת אנחנו לא קיבלנו תיקון, ועוד שאלה, תיקון לתוכנית שמצדיקה 400 אלף שקלים, התוכנית אותה קיבלנו ל 250 אלף שיקל שהיו חסרים של הפנסיה, אנחנו לא הורדנו מתקציב המתנ"ס בתחילת השנה, והגזבר אישר את זה דאז,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אני אענה לך,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : האם אנחנו יכולים להצביע על תיקון למתנ"ס לפני התוכנית, השאלה הזו מופנית ליועץ המשפטי, אני מקבל חוות דעת שלו על זה
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : הוא ענה על זה,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : אנחנו ענינו, ניתן לאשר מסגרת תקציבית, מותנית, ההמשך התקדמות שלה מותנה כרגיל המועצה צריכה לאשר תוכנית מתוקנת,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : כולל העברת תקציב,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : זו מסגרת תקציב מה שאתה מאשר,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אוקי,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : סך הכל מאשרים תיקון מסגרת התקציב,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אם כבר דיברנו, מכיוון שאת דגלת או דוגל, או רצית, פעם דיברנו בנושא הזה בכל הקשור למשחקיות בפארקים, קודם כל להוסיף עוד פארקים קטנים כמו בשכונה החדשה שבאמת מתפתחת, אנחנו דיברנו פעם להשקיע שם ב 200 אלף שיקל עבור פארק,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אתה מדבר על הפארק,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : הפארק הצפוני,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : לגבי הפארק הצפוני קודם כל מעניין אותנו מה הסטאטוס שלו בכלל, לא היה שם סעיפי הפקעה, לא 5 לא 7 ולא 19, האם התקדם משהו בעניין, ואם לא, האם אנחנו נשנה ייעוד לתקציב הזה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : טוב בכל הקשור לפארק הדרומי בינתיים יש לנו תקציב, וזה מאושר, ומה שמעכב אותי היום, אנחנו הגשנו קול קורא,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני מדבר על הצפוני, הקול קורא לא יתפוס שם כי אין אחוזי הפקעה, אנחנו הגשנו את זה, אם נקלע או לא נקלע, אבל זה לא יסתדר נראה לי כי אין שם סעיפי הפקעה, אין לנו חזקה על הקרקע,
אנג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : הגשנו קול קורא לקק"ל,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : יש לנו תקציב אז מה קשור קול קורא,
אנג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : הכוונה כאן אם אנחנו יכולים לקבל מקק"ל מדובר ב 2 מיליון שקלים, קיבלנו תשובה שאי אפשר לתת את הקול קורא הזה בלי סעיף הפקעה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : לגבי זה הזהיר אותנו עודד מזה ארבעה חודשים, אבל יש לנו תקציב שם, בערך 900 אלף, מיליון שקלים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : באסל תהיה אתנו זה עניין חשוב מאוד וזה קשור אליך,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : שלחנו שלשום השלמות כי יש ועדה שאמורה להתקיים תוך יומיים, אחת ההשלמות שהם רוצים זה הטאבו שם, ההפקעה שיש שם, ובגלל שההפקעה לא הייתה נכונה, הגשנו בקשה לוועדה על מנת שהם יתקנו את ההפקעה, עדיין אין לנו את שטח הטאבו, אנחנו מנסים עכשיו למסור להם מכתב התחייבות שיהיה שם טאבו תוך שישים ימים, בינתיים הם לא מסכימים לזה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אבל מה זה קשור לטאבו,
אנג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : סעיפי הפקעה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אז 5 ו 7 יש כבר,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : אנחנו שלחנו,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אז בקדנציה הזו אין פארק צפוני,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : לא, אם הקול קורא לא מסתדר,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אין ספק שהנקודה הזו מאוד חשובה,
הערה: (מס' גורמים מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל).
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : אם הכל קורא לא מסתדר, וככל הנראה זה לא יסתדר, אם חס ושלום לא יסתדר, אנחנו מחכים עדיין לתשובה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מה עדיין מחזירים לנו תשובה מזה חמישה חודשים גבר,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : תקציב,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אגב אני לא דיברתי על זה, אתה זה שדיברת על זה, אני מדבר על הקרקע שגידרנו אותה במרג' אל ע'וזלאן, זה גם שייך לתשתיות, מרג' אל ע'וזלאן, מה זה כל כך לא חשוב, מרג' אל ע'וזלאן, בית הדוד רפעת חאפז, 
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : אבל מה זה קשור לתקציב?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : זה בתיקון תקציב, אני מבקש להעלות את זה כתיקון תקציב, מה הבעיה? אני רוצה 200 אלף שיקל שם, תצביע על זה,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : אז תעביר את זה לועדת כספים,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : סליחה?
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : זה אמור להיות בועדת כספים,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אתה אפילו לא אמור לענות לי, יש ראש עיר כאן, הוא אמור לענות,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : אני גם אענה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני מבקש להעלות בקשה לתיקון תקציבי, יש לי שבע תיקוני תקציב לדיון הזה, אני רוצה להעלות אותם להצבעה, הראשון, 200 אלף שיקל פארק ומשחקייה קטנה במרג' אל ע'וזלאן, אני לא יודע מה מספר גוש וחלקה שם, אבל זה נמצא מול בית הדוד רפעת חאפז מוואסי, מאחורי בוטיק אל בראא, מוופק דקה, יש שם חלקה טובה, היא גודרה פוטנציאל אדיר למשחקייה לשכונה, שילכו לעשות על האש שם, 200 אלף שיקל זה יספיק,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : כמה סך הכל כסף אתה רוצה עבור תיקון התקציב.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : 200 אלף שיקל לעניין הזה,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : טאהא תהיה סבלני, הוזמנת פעמיים לוועדת כספים,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אבו כרים מה אתה קשור לזה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : עזוב את זה, תהיה בצד,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : תישאר בצד ותן לראש העיר לענות לנו, אני יודע מה מורסי הולך לענות, אתה תמשיך לנוח, למה אתה נלחץ?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני לא נלחץ,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אם ראש העיר עונה לי בצורה כזו אני יודע איך לענות לו, איך הוזמנו ואיך קיבלנו את ההזמנה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : לענות? לענות על זה?
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : לא, אנחנו לא רוצים לענות, ראש העיר יענה,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : אני עד לנושא הזה,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אתה לא עד,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אתה מדבר על הגן,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מתי התכנסה וועדת כספים?
מר שריף שאייב, חבר עירייה : תשאל את יושב הראש,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : טאהא עזוב אותך,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : טאהא איזה הצעות יש לך,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : ההצעה השנייה, מה שאתה דגלת בו מתחילת הקדנציה ואתה רוצה באמת לעשות את התיקון הזה, משחקיית נכים בפארק הדרומי הקיים מגיל 0 עד 6, שמשרתת גם נכים וגם ילדים בגילאים 0-6.
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : זה קיים, 0 עד 3 יש, אנחנו שמנו אז
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : משחקיית נכים 200 אלף שקלים, איפה מטע הזיתים פעם דיברנו על זה מורסי,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : נכים לא קיים,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אפשר להוסיף עוד 200 אלף שיקל ממקומות אחרים וחבל לעשות את זה, העניין השלישי, בכל הקשור לבריכה העירונית, מיליון שיקל במידה ולא נזכה בקול קורא על מנת לעשות קאנטרי קטן באזור,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : תמשיך,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : אם זה לא מסתדר, (מילה לא ברורה).
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : יפה, זה כבר דיון ענייני, אנו מקבלים תשובות לעניין, הצללה יש בשלוש גנים, בגן או גן חובה אל דוניא,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : דוניא אל מרח,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : דוניא אל מרח, הגברת הזו כבר מבקשת הצללה, אני אפילו לא יודע איפה נמצא הגן שלה, באזור אל חכמה?
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : מול בית ספר אל חכה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : העלות זה 12 אלף שקלים,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : היא משכירה אצל ביתו של החג' מייסאן, אבו מייסאן,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : חבל, 12 אלף שקלים שתי הצללות ביחד, לקחנו את זה ולא הצלחנו לסדר את העניין, אני מבקש להוסיף אותם, זה לא ישבור אותנו, חבל 12 אלף שיקל, בכל הקשור לכביש הראשי, האזור מעליית ג'דודנא, הכביש הראשי הצפוני, שעדיין יש מה לשמור עליו, מבחינת פלישה לאדמה ציבורית, למדרכות, עניין של גידור על המדרכות, מה שמונע מהרכבים לחנות על המדרכות, כי אנו ערים להרבה תאונות דרכים באזור שפוגעים בהולכי רגל, כולל צביעה של מעברי חצייה, אני לא שמעתי ולא ראיתי,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : אנחנו הולכים לצבוע,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : זה לוקח הרבה זמן,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אנחנו רוצים לבחון את החומר כמו שצריך,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : שיחזיק מעמד שנה ולא רק חודש, בשנה שעברה שמת את איאד והוא הלך לישון,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : לא, על באסל אתה יכול לסמוך,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : כן באסל?
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : קודם כל שתדע לך כל צביעה זה עבור שישה חודשים,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : בסדר, אבל זה לא מחזיק חודש ימים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : בסדר אבל אף פעם מחלקת הבטיחות בדרכים הייתה עובדת בתיאום עם מחלקת הנדסה אלא בפעם הזו,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : בעזרת השם,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : עוד משהו מאוד חשוב, התקלה שהייתה בקדנציה הקודמת, לגבי כביש שש, משפחת אבו תתני, בכל הקשור לשכבה השנייה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : כבר בישיבה שערכנו אצלם ביום שלישי שעבר או ביום רביעי,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : ביום רביעי,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : העניין אושר, ואנחנו כבר מחכים לזה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : יפה, ואם כבר יש לנו מכרז ויש לנו זוכר לטיפול במיליון מאתיים וארבע אלף שיקל כביש של הגן,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : זה גם נושא שיטופל בהקדם האפשרי,
אנג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : שבעים ושש,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מה אני הולך לומר אבו כרים?!
מר שריף שאייב, חבר עירייה : אתה מדבר על הכביש באזור של אנואר מקאלדה בעלייה שם,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : לא, 
אנג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : לא, הוא מדבר על כביש 76.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : בכל הקשור לכביש הזה, מכיוון שיש לנו 1.2 מילון שקלים, הכנסנו את משרד התחבורה, האם התוכנית עצמה עדיין קיימת בכל הנוגע לכביש 716,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : ביום רביעי שעבר הייתה ישיבת שיפוט, אתה הייתה נוכח שם, ישיבת שיפוט, התוכנית אושרה עקרונית, ביקשו מאתנו לתקן בשתי נקודות דברים פשוטים, והנושא מתקדם,
אנג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : יש תכנון מפורט,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : כבר נתנו לאישור מפורט נכון, זהו,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : ברמת העיקרון זה הכל, שאלה אחרונה, בכל הקשור, אני הערתי הערה, את האמת בדיון הקודם אני לא קיבלתי תשובה על זה, ואני לא רוצה להעלות את זה בכתובים כי הנושא קצת רגיש, בכל הנוגע לעניין של החשיפה בבטון, האם יש תשובה של הקוסטרקטור בכל הקשור למכתב שנשלח ב 29.05.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : נו בחיאת טאהא?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני לא רוצה להעלות את זה בכתובים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : מה זה שייך, תעלה את זה בכתובים, אבל זה אישור תקציב מה זה שייך,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : בסדר.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : טוב נכניס את החברה, טוב חברה יש לנו שתי הצעות, ההצעה הראשונה זה התקציב איך שצורף להזמנה, וההצעה השנייה זה איך שטאהא הציע,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אתה רוצה שאני אגיד לך מאיפה לקחת את זה. הכסף?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : לא, אנחנו רק מאשרים את התיקון, אתה מבין,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אתה בהתחלה רוצה להצביע על שלי, או על השני,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : על הראשון איך שהוא צורף, ואז השני, יש לנו עכשיו שתי הצעות,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : השאלה כאן האם אתה קונה את התיקונים האלה או לא קונה אותם?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : יש דברים שהם נכללים כבר במסגרת, לדוגמא,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : אבל הוא מעלה את זה להצבעה,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אני יודע שהוא מעלה להצבעה, אבל האם השאלה שלי קשה?! הבקשות לא קשות, האם אתה קונה אותם או לא קונה אותם?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : ההצללות אנחנו כבר דיברנו על זה,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אז אתה קונה אותם,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : כן זה כבר קיים, הכביש הראשי, הבריכה העירונית זה על תנאי, יש לנו כאן שני נושאים שהם המשחקייה של הנכים, הפארק, והעניין הראשון ה 200 אלף על מה מדובר?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : הפארק במרג' אל ע'וזלאן לפני שעושים שם מפורטת במקום הכביש,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : בסדר,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : יש לנו 850 אלף שעדיין צפות, תביא לנו מזה 200 אלף זה מספיק,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : מה זה? מאיפה זה?
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : זה הפיתוח, הוצאות מיוחדות,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אני אומר לך יש כאן שני דברים,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : תן 200 אלף לאופוזיציה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : בכל הקשור, באסל מה דעתך על משחקיית הנכים שהם מדברים עליה 
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : משחקיית נכים בפארק הצפוני,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : פארק צפוני או פארק דרומי?
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : דרומי, סליחה דרומי,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : איפה מטע הזיתים,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : אנחנו שמנו עכשיו 180 אלף שיקל
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : זה לא קשור,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : אם אנחנו יכולים לגייס כסף אז בכיף אין לנו בעיה,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : הכסף נמצא,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : כמובן שם צריכים שירותים,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : עכשיו אנחנו לא יכולים לתת תקציב, כי אם אנו נוגעים בתקציב, מחר תהיה לך בעיה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : שנייה, כמה כסף יש לנו לפארק הדרומי?
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : הדרומי?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : הצפוני,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : לצפוני יש לנו 800 אלף, ויש לנו 130
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : שזה מאושר?
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : כן זה מאושר,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : למה הפרויקט הזה תקוע מהקדנציה הקודמת,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : זה לא תקוע, אנחנו הגשנו קול קורא,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : ומה הייתה התשובה? סליחה אני לא שמעתי,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : הגשנו קול קורא,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : יש מהנדס אבל,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : יש לנו 800 אלף כסף משוריין,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : 1.2 , 1.3 מיליון,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : הגשנו קול קורא ויכול להיות שזה יסתדר לנו, בשבוע הזה אנו אמורים לקבל תשובה, אם זה הסתדר לנו,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אבל יש תקציב עבור זה,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : אבל יש גם קול קורא, חבל שאנו נפספס את זה, אנחנו אמרנו נחכה,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : כמה זמן? שש שנים? חמש שנים הפרויקט תקוע? בדיוק חמש שנים, שנתיים?!
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : טוב בסדר, טוב חברה תרגיעו, בכל הקשור לעניין של הנכים, בעצם מה 150 אלף שקלים שהן חייבות להיות עבור ההצללות, אפשר לעשות בחלק מזה הצללות ובחלק משחקייה, 50 אלף הצללה וחלק למשחקיות,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : ניסיון העבר מלמד, והמהנדס יכול לתקן אותי, שהמשחקייה שעשינו עבור הפעוטות 0-3 זה עלה לנו 300 אלף,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אתה צריך 50 אלף שם רק עבור השירותים,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : 50 אלף זה לא עולה כלום,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : עזוב את השירותים,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : לשירותים יש תקציב,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : מה שכן אין לנו אומדן או העלויות, זה עניין חיוני ועניין טוב,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אנחנו רק מבקשים לשריין תקציב סך הכל,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : תרגיע, אנחנו יש לנו תקציבים במספר פארקים, ויש לנו תקציב שקיים, אפשר לגזור משם, ואנחנו נוסיף את זה אין שום בעיה, אבל כאן אתה לא יכול לדעת מה העלויות, ותבוא ותגיד 200 אלף ומחר אתה תגיד שזה לא מספיק,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : חוץ מזה, הפתרון הזה לא מקצועי, או שתעשה הצללה, או שתעשה משחקים אתה לא רוצה לפגוע בזה
הערה: (מס' דוברים מדברים ביחד)
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : השאלה כאן אתה רוצה לקחת את התקציב של הנכים מהכסף שאושר 1.3 מיליון שקלים שזה עבור הפארק הצפוני, או שאתה תיקח את זה,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : אני לא יודע אם זה אפשר טכנית,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : או ה 150 אלף שיקל שזה מיועד לפארק עצמו,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : מה שמיועד לפארק עצמו זה מיועד להצללה, ומיועדות לתיקוני בטיחות,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : הצללה?
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : הצללה ותיקוני בטיחות, נכון אבו באסל?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : נכון,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : תיקוני בטיחות אותם דורשים,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : כמובן אנחנו צריכים לומר להם מה אנחנו צריכים,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : בדיוק, יש דברים שאנו אמורים לעשות את  זה בצורה חיונית, אתה סך הכל מדבר על 150 אלף, שזה לא מכסה רבע ממה שהוא מדבר עליו, אלה מתקנים מאוד יקרים, את העניין הזה אנו צריכים ללמוד, תן למהנדס שיביא לנו הצעה על הנושא הזה, ואנחנו נגייס לו תקציב אין בעיה, זה לא עניין לגייס לו תקציב, ואבו אל סייד ידאג לחפש לנו,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : אם נשים פינה שפארק הצפוני,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : צריך לדעת על מה מדובר,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : קבלניות ספורט מה זה?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : זה המגרש, הרחבת המגרש,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : זה קבלניות מתקני ספורט?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : מה זה?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : זה קבלניות מתקני ספורט?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : כן,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אני חושב לעצור את העניין הזה לקחת מפה ולשים שם,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : לא אנחנו לא ניקח ולא ניגע בכלום, נבדוק אומדן כמה זה עולה, ונשיג תקציב עבור זה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : טוב בסדר, אז בעצם יש לנו עכשיו, לפני שהבאנו את התקציב הזה לאישור, אנחנו יכולים לשים את נושא פארק משחקיית הנכים על סדר היום לדיונים הבאים עם בדיקה אותה הולך לעשות מג'די,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : וגם נושא הסמים, תכניס אותו בדיונים הבאים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : הנושא השני שנותר לנו זה העניין של ההצללות שזה סך הכל 12 אלף שיקל,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : זה מאוד חשוב, בית ספר אל אנדלוס שמתרחשות שם גניבות, ויש הרבה ונדליזם שם, ונזק לרכוש שם, העניין של המצלמות שם,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : טיפלנו בזה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : לא טופל, לא טופל אף פעם, וגם בגן שנגנב לא טופל,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אין שם מצלמות
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אין מצלמות ואין שום דבר,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : איאד היה מטפל בזה אני לא יודע איפה הוא הגיע בעניין הזה,
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : אנחנו דיברנו על תקן שומר,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : והגן שנגנב,
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : קיבל אישור להביא שומר
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אני מעלה להצבעה,
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : צריך להמשיך את העניין מול העירייה,
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה תיקון תקציב רגיל לשנת 2017, תיקון מס' 1. 

בעד: מורסי אבו מוך, ג'מאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, אחמד מואסי, עאיד מג'דלאוי, שריף שאיב, באסל בדוסי, סובחי ביאדסה, עבד אלטיף מסארווה
נגד: בהאא מואסי, עאמר אבו חוסין, טהא ענבוסי, מוחמד אסעד אבו מוך
נמנע: חסן פדעוס 

החלטה: אושר ברוב קולות תיקון תקציב רגיל לשנת 2017, תיקון מס' 1.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : את חסן לא ראיתי, מי נמנע? חסן נמנע, 
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אפשר להוסיף משהו?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : רק דקה, יש 4 נגד, אחד נמנע,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : בהאא נגד, עאמר נגד, טאהא נגד, מחמד אסעד נגד, נמנע חסן פדעוס,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : והשאר בעד, בבקשה עאמר,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : רק דקה אני לא הולך להתעכב,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : יש לנו עוד סעיף,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : בסדר אני יודע, אנחנו סיימנו כאן, קודם כל המון תודות לראש העיר על היחס ועל המענה ועל ההתחשבות, זה לא טבעי,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : למרות שאתה הבטחת,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : זה לא מובן מאליו,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אתה הבטחת לג'סאן,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : שזה לא ייפול חס ושלום, אני אף פעם לא אגרום שיקרה נזק בבאקה אל גרבייה או לכל בית ספר בבאקה אל גרבייה, או לכל דבר לטובת באקה אל ג'רבייה, אם היה סיכוי שזה היה נכשל אני הראשון שהייתי קם, ההצבעה שלי נגד זה רק בגלל ההערות שציינו,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : העדיפויות,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : בדיוק, סדר העדיפויות בחלוקת הכספים, והייתי רוצה להיות שותף יותר בחלוקה, אפילו מלפני ועדת הכספים חג' שריף, אני לא יודע מי הגדיר אותנו כאופוזיציה, אתה הגדרת אותנו כאופוזיציה, זו זכותך, אני אף פעם לא הגדרתי את עצמנו כאופוזיציה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אבו אל מג'ד אמר שאתם אופוזיציה,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אני מתנגד לכל משהו לא נכון, ואני בעד כל דבר שהוא נכון, ככה אני מתחילת הקדנציה, סוף פסוק, אתם היום לקחתם צד, אתם לא מערבים אותנו בכלום, מבחינה ניהולית, מבחינת שאלות,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : מה עם ועדת כספים?
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : לגבי ועדת כספים אני אענה לך על זה, בועדת כספים כשהם מזמינים מחמד הם לא מתאמים עם אף אחד, אנחנו אנשים עובדים, אנחנו לא אנשים שהם פנסיונרים, הזמן שלנו פנוי,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : אבל אבו לית' כמה פעמים הזמנתי אותך,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אני אתן לך לענות, קודם כל אני לא מאשים אף אחד, אני לא מאשים אף אחד, אל תמהר אני לא מאשים אותך גם, אין לי כלום נגד אף אחד,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אבל עכשיו באמת עאמר, היית יכול לתת לנו מכתב, שאנחנו רוצים שהתיקון תקציב הזה יצא לפועל עם ככה וככה, אם בהאא או טאהא שלח מכתב ואמר בו שתיקון התקציב שלי זה ככה וככה,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אתה צודק במאת האחוזים, אני אישית כעאמר, אני מודה בפני כל באקה שאני מאוד עמוד, ואני לא נותן את כל כולי לעבודה בעירייה כחבר עירייה, היה מקום להגיש את זה בכתב תיקונים אחד שתיים שלוש ארבע חמש מבעוד מועד, אני בעדך בעניין הזה, אני מודה, בכל הקשור לעניין של הישיבה, ההזמנה הראשונה הייתה באפס תיאום, ואני באותו יום הבעתי רצון, אני אמרתי לו, הם הזמינו את זה ליום רביעי, אני לא זוכר באיזה יום זה היה בדיוק, ואני אמרתי לו או ביום חמישי, אני עובד במשמרות, בסופו של דבר אנחנו סיכמנו לעשות את זה ביום ראשון, אני אישית היה לי מקרה באותו יום ואני נסעתי לחיפה, התעכבתי, יפה? אני ביקשתי לדחות את זה משעה שתיים לשעה שלוש, אמרו לי שהם לא יכולים, אני אמרתי להם שאני מתנצל שאני לא יכול להגיע, בסופו של דבר הם קיימו אותה בשעה ארבע, אם אני הייתי יודע שהם הולכים לערוך את זה בארבע הייתי בא, בשלוש אני הייתי בבאקה,
מר עבד מסארווה, חבר עירייה : שעתיים חיכינו לך,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : אני לא ידעתי שאתה מחכה לי, תעדכן אותי שאתה מחכה לי, אני אמרתי להם בשלוש במקום שעה שתיים,
הערה: (מס' דוברים מדברים ביחד).
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : בשלב זה של הדיון בשעה 21:20 חברי העירייה מר מחמד אסעד אבו מוך ומר בהאא מוואסי ומר אחמד מוואסי עזבו את העירייה, וגם חסן פדעוס,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : בכל הקשור לועדת כספים מי שזומן בהתחלה זה מישהו אחר, אני זומנתי אחרי 72 שעות מהוועדה עצמה, ובכלל במקום אני הודעתי שבאותו יום אני עמוס,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : לא משנה זה מאחורינו,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : באותו עניין, סתם אני ואבו אל מג'ד חברי וועדת מכרזים, זומנו היום בשעה 13:30 שנינו לא יכולים להופיע בשעה 13:30 כבר אני אומר, חזרנו על זה כבר כמה פעמים, לא מצליח להגיע לעמק השווה, סתם בשעה שלוש או ארבע, זה אפשרי בכיף, בשעה שבע, סתם בטלפון,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : השעה הזו 13:30 כי אני עובד משמרות, זה לא בוקר ולא ערב,
מר עבד מסארווה, חבר עירייה : אתם ביקשתם אחרי שעה אחת וחצי שיתרחשו הדיונים,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : במכרזים?
מר עבד מסארווה, חבר עירייה : כן,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני ואבו אל מג'ד,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אז או שתים עשרה או שתיים?
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : לא בשתיים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : אז?
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : בשעה ארבע,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : או בשתים עשרה או בארבע,
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : או בבוקר או בערב,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אבל שתהיה הודעה מראש,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : טוב עוברים לסעיף מס' 2,
סעיף 2. אישור תב"ר חדש על סך 112,000 ₪ עבור חינוך בנושא זיהום אויר וסביבה בריאה במערכת החינוך
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : האם מישהו רוצה לשאול שאלות?
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : לא,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : לגבי הסעיף השני, טוב מי בעד?
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור תב"ר חדש על סך 112,000 ₪ עבור חינוך בנושא זיהום אויר וסביבה בריאה במערכת החינוך

בעד: מורסי אבו מוך, ג'מאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, איאד מואסי, עאמר אבו חוסין, טהא ענבוסי, עאיד מג'אדלוי, שריף שאיב, באסל בדוסי, סובחי ביאדסה 
נגד: עבד אלטיף מסארווה 
נמנע: אין  

החלטה: אושר ברוב קולות תב"ר חדש על סך 112,000 ₪ עבור חינוך בנושא זיהום אויר וסביבה בריאה במערכת החינוך
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : ג'מאל אבו מוך בעד, ג'סאן לא נמצא, חסן פדעוס לא נמצא, אמג'ד עוויסאת בעד, אחמד מוואסי לא נמצא, איאד מוואסי
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : בעד.
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : עאמר אבו חסין?
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : בעד.
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : טאהא?
מר עאמר אבו חסין, חבר עירייה : בעד
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : בעד
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : עאייד ג'אדלה בעד, מחמד אסעד לא נמצא, שריף בעד, באסל בעד, סובחי בעד, עבד?
מר עבד מסארווה, חבר עירייה : נגד,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : עבד?
מר עבד מסארווה, חבר עירייה : נגד,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : עבד יש הקלטה אבל,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : נגד.
מר עבד מסארווה, חבר עירייה : הוא השביע אותי,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : נגד אז נגד.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה : טוב תודה לכם חברה,
סוף הקלטה