פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 11/2016 מיום 3/8/2016

תאריך:03/08/2016
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2016
סוג ישיבה:שלא מן המניין

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 11/2016 באולם הישיבות בעיריית באקה אל גרבייה ביום ראשון 3/8/2016 בשעה 20:30.

משתתפים

חברי מועצה נוכחים:

 1. עו”ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה
 2. מר איאד מואסי – חבר מועצה
 3. מר אחמד מואסי – חבר מועצה
 4. מר באסל בדוסי – מ”מ ראש העירייה
 5. מר בהאא מואסי – חבר מועצה
 6. מר ג’מאל אבו מוך – חבר מועצה
 7. מר גסאן עת’אמנה – חבר מועצה
 8. מר חסן פדעוס – חבר מועצה
 9. מר טהא ענאבסי – חבר מועצה
 10. מר מוחמד אסעד אבו מוך – חבר מועצה
 11. מר סובחי ביאדסה – חבר מועצה
 12. מר עאמר אבו חוסין – חבר מועצה
 13. מר עאיד מג’דלאוי – סגן ראש העירייה
 14. מר שריף שאיב –חבר מועצה

חבר מועצה חסרים:

 1. מר אמג’ד עויסאת – סגן ראש העירייה
 2. עו”ד עבד אלטיף מסארווה – חבר מועצה

משתתפים נוספים :

 1. מר מוחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה
 2. עו”ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה
 3. רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה
 4. עו”ד ראני אשקר, מבקר העירייה

על סדר היום:

 1. העברת סגן שני לראש העירייה בשכר, ח”מ עאיד מג’דלאוי מכהונה וביטול סמכויותיו לפי סעיף 25(4) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975.
 2. העברת סגן שלישי לראש העירייה ללא שכר, ח”מ אמג’ד עויסאת מכהונה וביטול סמכויותיו לפי סעיף 25(4) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975.

תמלול הישיבה

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: שלום רב לכל הנוכחים. כעת הסתיימה הישיבה בעניין הדחת מ”מ ראש העירייה, ח”מ באסל ביאדסה. נעבור כעת לישיבה זו שעניינה הדחת סגן שני, ח”מ עאיד מג’אדלה וסגן שלישי, ח”מ אמג’ד עויסאת. בהסכמת כל חברי המועצה אנו מסירים את סעיף 1 שעל סדר היום בעניין העברת סגן שני לראש העירייה בשכר, ח”מ עאיד מג’דלאוי מכהונה וביטול סמכויותיו לפי סעיף 25(4) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975. נעבור כעת לסעיף 2 שעל סדר היום.

סעיף 2:

העברת סגן שלישי לראש העירייה ללא שכר, ח”מ אמג’ד עויסאת מכהונה וביטול סמכויותיו לפי סעיף 25(4) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975.

ח”מ גסאן עתאמנה: ח”מ אמג’ד עויסאת לא נמצא כעת בישיבה והוא הודיע שהוא נמצא בחופשה. אבקש לדעת האם מותר לקיים ישיבה בעניין חבר מועצה שהוא נעדר. אבקש את התייחסות היועץ המשפטי.
עו”ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה: הדיון נוגע לח”מ אמג’ד עויסאת. שאלתי כעת את ראש עירייה ואת מנכ”ל העירייה אם ח”מ אמג’ד עויסאת הודיע על כך שהוא נמצא בחו”ל. שניהם השיבו כי ח”מ אמג’ד לא הודיע כל הודעה בעניין זה. עקרונית, הזימון נעשה כדין והעירייה פעלה בהתאם להוראות. ראוי כי ח”מ יהיה נכוח כאשר מובא לדיון סעיף שנוגע לו, אך במצב הדברים לא אוכל לומר כי הזימון לא היה כדין ומאחר וע”פ תושבת ראש העירייה והמנכ”ל, לא התקבלה כל הודעה בעניין.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 2.

בעד: רוב חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי)
נגד: באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה.
נמנע: אין.
החלטה: אושר ברוב קולות העברת סגן שלישי לראש העירייה ללא שכר, ח”מ אמג’ד עויסאת מכהונה וביטול סמכויותיו לפי סעיף 25(4) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: ח”מ עאיד מג’אדלה מבקש לומר מספר דברים. בבקשה.

ח”מ עאיד מג’אלדה: אני עומד בפני חבריי חברי המועצה בראש מורם. עבדתי בנאמנות ובמסירות לאורך כל הדרך. שירתתי את כל תושבי העיר שדרשו מענה. אני מודה לכל חברי המועצה שלפני הישיבה החליטו להסיר את הסעיף בעניין העברתי מכהונה ולהותיר את כהונית, אך אני מודיע בפני כולם כי אני מתפטר מתפקידי וכולי גאווה.
הישיבה ננעלה בשעה 21:15.

בכבוד רב,

 עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה​​
 מוחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה