פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 8/2016 מיום 3/8/2016

תאריך:03/08/2016
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2016
סוג ישיבה:שלא מן המניין

​חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 8/2016 באולם הישיבות בעיריית באקה אל גרבייה ביום ראשון 3/8/2016 בשעה 19:30.

משתתפים

חברי מועצה נוכחים:

 1. עו”ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה
 2. מר איאד מואסי – חבר מועצה
 3. מר אחמד מואסי – חבר מועצה
 4. מר באסל בדוסי – מ”מ ראש העירייה
 5. מר בהאא מואסי – חבר מועצה
 6. מר ג’מאל אבו מוך – חבר מועצה
 7. מר גסאן עת’אמנה – חבר מועצה
 8. מר חסן פדעוס – חבר מועצה
 9. מר טהא ענאבסי – חבר מועצה
 10. מר מוחמד אסעד אבו מוך – חבר מועצה
 11. מר סובחי ביאדסה – חבר מועצה
 12. מר עאמר אבו חוסין – חבר מועצה
 13. מר עאיד מג’דלאוי – סגן ראש העירייה
 14. מר שריף שאיב –חבר מועצה

חברי מועצה חסרים:

 1. מר אמג’ד עויסאת – סגן ראש העירייה
 2. עו”ד עבד אלטיף מסארווה – חבר מועצה

משתתפים נוספים :

 1. מר מוחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה
 2. עו”ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה
 3. רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה
 4. עו”ד ראני אשקר, מבקר העירייה

​על סד​ר היום:

 1. העברת סגן ממלא מקום לראש העירייה בשכר, ח”מ באסל ביאדסה מכהונה וביטול סמכויותיו לפי סעיף 25(3) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975.

 תמלול הישיבה

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: שלום רב לכל הנוכחים. שלום רב לכל הנוכחים. אבקש לומר מספר דברים בטרם ניגש להצבעה. אנו כעת כשמונה חודשים מתחילת הקדנציה. לאחר שעבר תקציב העירייה, בנוסף למספר תב”רים שונים, העירייה לא מצליחה לתפקד ולהתנהל בצורה מיטבית. על אף שמדובר בהעברה מכהונה, כולנו ביחסים טובים ומלאי כבוד. יש לנו מטרה אחת, טובת העיר באקה אלגרבייה. אין המדובר בשלב זה למנות סגנים חדשים. מדובר רק בהדחה סגנים עד לתחילת השנה הבאה. לכולנו יש אינטרס לקדם את העיר באקה אלגרבייה. אין כאן יחסי כוחות ואינטרסים אישיים. מולנו עומדת רק מטרה אחת, אינטרס תושבי העיר. אומנם מדובר בסגן בשכר שהינו ממלא מקומי, אך חשוב לי לציין שבמשך כל התקופה בה כיהן ח”מ באסל ביאדסה כממלא מקום, הוא לא קיבל שכר עבודה.
ח”מ באסל ביאדסה: אבקש לציין מספר דברים. על מנת להבהיר את התמונה, ביום 10/2/2016 נכנסתי לתפקידי בישיבה שנעדרו בה מספר חברי מועצה. מאז אותו יום בו מוניתי, לא נעדרתי מהעירייה. נתתי את כל כולי ללא כל תמורה. מדובר בהדחה פוליטית טהורה, ואין לי לומר דבר בעניין הזה. לא מדובר בהדחה מקצועית ולכן העניין לא מפריע לי. אני כיהנתי בתפקידי בנאמנות ובמסירות. באתי לעירייה במצב גרוע. לא הייתה מחלקת הנדסה, אף אחד לא תפקד שם. מהנדס העירייה התפטר מתפקידו מסיבות שתלויות בו. מחלקת התחזוקה הייתה במצב לא טוב. מנהל מחלקת התחזוקה נעדר מזה 6 חודשים. מחלקת התברואה לא מתפקדת בלי מנהל. מחלקת הגבייה הייתה ללא כל פיקוח. מי עירון, עד לתחילת כהונתי, העירייה לא תיאמה כל ישיבה בעניין אופן העבודה המשותף ביניהם. כשבאתי לעירייה דאגתי אישית לתאם ישיבות ולנהל את אופן העבודה. נכחתי ותרמתי בכל כוחי במחלקת ההנדסה כי לא היה מהנדס. דאגתי באופן אישי לקיים ישיבת מנהלי מחלקות בכל יום ראשון. מחלקות העירייה היו כולן ללא תוכניות עבודה. אני דאגתי שתהיה לכל מחלקה תוכנית עבודה שנתית. אין תוכנית אסטרטגית לעיר. אין מבנה ארגוני לעירייה. אין מעקב אחר נוכחות העובדים. מבנה העירייה במצב גרוע ביותר. עבדנו מסביב לשעון וקיבלתי קהל התושבים. תמיד מצאו מענה ואוזן קשבת. תושבים רבים הביעו כעסם אודות המצב התברואתי בעיר, בעניין איסוף האשפה, קרטונים וניקיון וכו’. כאשר לא היה מנהל מחלקת תברואה שיתן מענה הולם לאותם תושבים. כפתרון יעיל, הקמתי את אגף שפ”ע. אגף זה באמצעות מנהלו איאד עויסאת, מהווה כיום מענה הולם ומקצועי עבור כל תושבי העיר. הקפדתי להיות נוכח בכל האירועים של העירייה וייצגתי אותה בכבוד ובמקצועיות. אבקש להודות רבות לח”מ עאיד מג’אדלה, לח”מ גסאן עתאמנה, לח”מ ג’מאל אבו מוך, לח”מ סובחי ביאדסה, ולח”מ אמג’ד עויסאת ולח”מ עבד מסארוה שלא נמצאים כעת איתנו. אני מבטיח לכולם שאני אתמוך בכל הצעות העירייה שהן לטובת העירייה, ואנחנו לא נסכל כל מהלך של העירייה לטובת התושבים. תמיד שנהיה לצד תושבי העירייה ונתן מענה בכל אשר נוכל.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה להצבעה את סעיף 1 שעל סדר היום.

בעד: רוב חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי)
נגד: באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה.
נמנע: אין.
החלטה: אושר ברוב קולות העברת סגן ממלא מקום לראש העירייה בשכר, ח”מ באסל ביאדסה מכהונה וביטול סמכויותיו לפי סעיף 25(3) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975.

בכבוד רב,

 עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה​​
 מוחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה