פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 13/2016 מיום 14/8/2016​

תאריך:14/08/2016
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2016
סוג ישיבה:שלא מן המניין

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 13/2016 באולם הישיבות בעיריית באקה אל גרבייה ביום ראשון 14/8/2016 בשעה 19:30.

משתתפים

חברי מועצה נוכחים:

 1. עו”ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה
 2. מר איאד מואסי – חבר מועצה
 3. מר אחמד מואסי – חבר מועצה
 4. מר אמג’ד עויסאת – חבר מועצה
 5. מר באסל בדוסי – חבר מועצה
 6. מר בהאא מואסי – חבר מועצה
 7. מר ג’מאל אבו מוך – חבר מועצה
 8. מר גסאן עת’אמנה – חבר מועצה
 9. מר חסן פדעוס – חבר מועצה
 10. מר טהא ענאבסי – חבר מועצה
 11. מר מוחמד אסעד אבו מוך – חבר מועצה
 12. מר סובחי ביאדסה – חבר מועצה
 13. מר עאמר אבו חוסין – חבר מועצה
 14. מר עאיד מג’דלאוי – חבר מועצה
 15. עו”ד עבד אלטיף מסארווה – חבר מועצה
 16. מר שריף שאיב –חבר מועצה

משתתפים נוספים :

 1. מר מוחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה
 2. עו”ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה
 3. רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה
 4. עו”ד ראני אשקר, מבקר העירייה

​על סדר​ היום:

 1. אישור החלטת ועדת תמיכות לשנת 2016: עמותת ית’רב אלח’ייריה.

 2. אישור תבחיני תמיכות לשנת 2017.

 3. אישור החלטת ועדת מלגות לשנת 2016.

 4. אישור הגדלת תב”ר 118 (בניית מעון יום 3 כיתות) בסך 770,000 ₪, כמפורט להלן:
  תקציב תב”ר מקורי 2,430,000 ₪
  ההגדלה הנ”ל 770,000 ₪
  תקציב תב”ר מעודכן 3,200,000 ₪
  מימון ההגדלה: משרד הכלכלה. מצ”ב הרשאה תקציבית.

 5. שינוי הרכב ועדות העירייה: ועדת מכרזים, ועדת הנהלה, ועדת חינוך, ועדת בחירת עובדים (בחינה), נציגי העירייה בוועדת תכנון ובנייה עירון.

 6. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 4/2016.

 7. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 5/2016.

 8. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 6/2016.

 9. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 8/2016.

 10. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 2/2016.

 11. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 3/2016.

 12. אישור לתכנית המתנ”ס המעודכנת.

 13. אישור שינוי מורשה חתימה בחשבון בית ספר אלח’וארזמי: מר ואיל מואסי, ת.ז 023230824 וגב’ סנאא אבו טועמה, ת.ז 0338305300.

 14. אישור הגדלה בסך 145,000 ₪ לתב”ר 134 – התאמת מבנה בי”ס מקיף אבן אלהיית’ם: תקציב תב”ר מקורי 8,823,438 ₪
  התוספת הנ”ל 145,000 ₪
  תקציב מעודכן 8,968,438 ₪
  מימון התוספת: התקציב הרגיל לשנת 2016.

 15. אישור העסקת מר סלאח אבו מוך, לתפקיד מנהל לשכת ראש העירייה, לפי חוזה בכירים בגובה 40% משכר מנכ”ל, בכפוף לאישור משרד הפנים.

 16. אישור העסקת מר ג’מאל מואסי, לתפקיד עוזר ראש העירייה, לפי חוזה בכירים בגובה 40% משכר מנכ”ל, בכפוף לאישור משרד הפנים.

 תמלול הישיבה

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: שלום רב לכל הנוכחים.
מר מוחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה: התקבלה בקשה משבעה מחברי המועצה להוספת סעיף על סדר יום הישיבה בעניין מתן תמיכות בתחום הדת.
ח”מ עאמר אבו חוסין: מתי הוגשה הבקשה?
מר מוחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה: לפני חצי שעה.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בהסכמת כולם, אני מבקש להביא את הנושא לישיבת המועצה הבאה.
ח”מ טהא ענבוסי: בישיבה האחרונה סיכמנו לדחות את סעיף נוהל ההתקשרות לישיבה זו. אני לא רואה שהבאתם לאישור המועצה סעיף בעניין נוהל ההתקשרות. מדוע הוסר הסעיף מסדר היום?
מר מוחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה: הסעיף הוסר מסדר היום של ישיבה זו. העניין יובא לאישור המועצה בישיבה הבאה.
ח”מ טהא ענבוסי: קראתי את הנוהל ואני לא רואה בעיה כלשהי בנוהל. קראתי את הנוהל הראשוני לפני שלושה חודשים והנוהל שנשלח היום ואני רואה שיש שיפור בנוהל. מדובר בנוהל טוב וחיוני ואנו צריכים לאשר אותו. בנוסף לכך, אנחנו צריכים לדאוג לעריכת נוהל קליטת עבוד חדש.
ח”מ באסל ביאדסה: נוהל ההתקשרות עם יועצים קשור במרביתו למחלקת ההנדסה. אני לא חושב שכדאי לקדם את הנוהל בהעדר מהנדס עירייה. מהנדס העירייה אמור לעיין בנוהל ולתת את הערותיו.
עו”ד חוסאם אבו פול, היועמ”ש: נוהל היועצים תקוע כבר שלוש שנים. נוהל היועצים הוא חובה וצריך לקדים אותו באופן מיידי.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: סיכמנו להכניס לסדר היום של הישיבה הבאה את נוהל ההתקשרות. עכשיו אנו עוברים לסעיף 11 בעניין המתנ”ס.

סעי​ף 12:

 אישור לתכנית המתנ”ס המעודכנת.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מבקש ממר חוסני גנאיים, מנהל המתנ”ס להציג בקצרה א תכנית המתנ”ס המעודכנת.
מר חוסני גנאים, מנהל המתנ”ס: שלום לכולם , התוכנית הועברה אליכם ובה בוצעו כמה תיקונים שהם :קייטנת הקיץ השתתפו 1160 משתתפים כאשר בדרך כלל היה מספר המשתתפים כ- 800 תלמיד. תקציב היה בסך 637 אלף ₪ וכעת התקציב המעודכן הוא 979 אלף ₪. הקייטנות ממומנות על ידי משרד החינוך.
רו”ח מגדי אבו מוך, גזבר העירייה: יש עוד כמה שינויים בהצעת תקציב המתנ”ס : הכנסות מתנובה, התקציב המקורי היה 350 אלף ₪ וכעת התקציב הוקטן ל 250 אלף ₪, הקצבה לא ייעודית מהעירייה הייתה 1450 אלף ₪ ובתקציב המתוקן הוקטנה ל 1350 אלף ₪.
ח”מ מוחמד אבו מוך: ביקשנו את המאזנים ואת הפרוטוקולים. עיינו בהם ויש הרבה מה לתקן. ניפגש עם צוות המתנ”ס ונבקש לתקנם.
מר חוסני גנאים, מנהל המתנ”ס: אני לרשותכם. אני מציע שישיבת המועצה שתדון בעניין המתנ”ס תתקיים במתנ”ס בכדי לעשות סיור ונוכל להציג בפניכם את הפעילויות ונתן הסבר מפורט אודות המתנ”ס.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 12 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, אמגד עויסאת, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושרה פה אחד תכנית המתנ”ס המעודכנת.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אנו עוברים לסעיף 1 שעל סדר היום. סעיף זה יידחה לישיבת המועצה הבאה. נעבור לסעיף 2.

סעי​​ף 2:

אישור תבחיני תמיכות לשנת 2017.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 2 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, אמג’ד עויסאת, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושרו פה אחד תבחיני תמיכות לשנת 2017.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 3 שעל סדר היום בעניין המלגות.

סע​יף 3:

אישור החלטת ועדת מלגות לשנת 2016.

מר מוחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה: עיינתי בפרוטוקול הוועדה. לפיו, ביום 16/8/2016 התקיימה ישיבה לוועדת המלגות. עפ”י פרוטוקול הוועדה הוגשו 130 בקשות למלגות. הוועדה השמיטה שמות הסטודנטים המשתייכים לאותה משפחה (אחים ואחיות) בכך שנותר סטודנט אחד מכל משפחה. נותרו 108 בקשות. 8 סטודנטים נפסלו עקב ניקוד נמוך. נותרו 100 סטודנטים.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: באשר להחלטה למתן מלגה, הוועדה החליטה להעמיד את סכום המלגה ל-1000 ₪ כאשר התקציב המיועד למלגות הינו 100,000 ₪. לפני שנתיים ניגשו 140 בקשות. העירייה העניקה ל-100 סטודנטים ושאר הסטודנטים קיבלו מלגות מתרומות.
ח”מ בהאא מואסי: אני מציע שבשנה הבאה העירייה תגדיל את התקציב המיועד למלגות כך שהמלגה תהיה כ-4000 ₪ ולא 1,000 ₪.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מציע להגדיל עכשיו את התקציב המיועד למלגות לסכום של 150,000 ₪.
ח”מ מוחמד אבו מוך: צריך לתת לסטודנטים שנפסלה זכאותם מלקבל מלגה בגלל שהם משתייכים לאותה משפחה. דווקא צריך לתמוך במשפחות שיש להם יותר מסטודנט אחד במשפחה.
מר מוחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה: מי שמחליט בעניין הזה היא ועדת המלגות שפועלת על פי התקנון שאושר על ידי המועצה. אתה יכול לבקש דיון בפני המועצה ושינוי התקנון. אנחנו לא יכול להתערב בשיקול דעתה המקצועי של ועדת המלגות ולא ניתן לשנות בתקנון המלגות ללא הבאתו להחלטת המועצה.
ח”מ באסל ביאדסה: איפה התקנון? מי ערך אותו? מה אומר התקנון?
עו”ד חוסאם אבו פול, יועמ”ש: אנחנו מביאים את התקנון לאישור המועצה בכל שנה. ועדת המלגות חייבת לפעול על פי התקנון הזה. אני לא יודע אם הבאנו את התקנון השנה לאישור המועצה. צריך לברר.
ח”מ מוחמד אבו מוך: אני מציע להצביע ולאשר את הסעיף כפי שהוא ולגייס תרומות לשאר הסטודנטים שלא קיבלו מלגה על פי החלטת ועדת המגלות.
ח”מ גסאן עתאמנה: ישיבת ועדת המלגות לא חוקית. אני שואל עכשיו את המנכ”ל, מה כתוב בתקנון?
מר מוחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה: על פי התקנון האחרון, המלגה הינה בסך 1,500 ₪. ועדת המלגות פעלה על פי התקנון האחרון שאושר במועצה. וועדת המלגות החליטה לסטות מהתקנון ולהעניק מלגה בסך 1,000 ₪. מכיוון שהחלטתה סותרת את התקנון שמאושר על ידי המועצה, ועדת המלגות התנתה את החלטתה באישור המועצה וזאת על מנת שתאשרו את השינוי בסכום המלגה. אחרת, לא ניתן יהיה להעניק מלגות לסטודנטים באופן הסותר את תקנון המלגות.
ח”מ בהאא מואסי: הוועדה בדקה את המסמכים, עיינה בכל בקשה ובקשה, והיא מחליטה באופן עצמאי ובלעדי.
ח”מ עבד מסארוה: אני מציע להעניק לכל סטודנט מלגה בסך 1,500 ₪ בהתאם לתקנון. היות והתקציב המיועד למלגות הוא 100,000 ₪, נגייס עוד 50,000 כדי לכסות את ההפרש.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מבקש לבחון מחדש בשנה הבאה את הרכב ועדת המלגות. כמו כן, אני מבקש להעביר לעיון חברי המועצה את תקנון המלגות, ומציע להגדיל את התקציב המיועד למגלות ל- 150,000 ₪.
ח”מ באסל ביאדסה: אישור החלטת ועדת המלגות איננו חוקי. לא הובא בפני המועצה בעבר אישור התקנון לשנת 2016. לא ניתן לתת לסטודנטים 1000 ₪.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: המועצה אישרה את תקנון המלגות לשנת 2016 ואת הרכב הוועדה. אני מעלה להצבעה את אישור החלטת ועדת המלגות.

בעד: רוב חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת.
נמנע: אין.
החלטה: אושרה ברוב קולות החלטת ועדת מלגות לשנת 2016.

ח”מ גסאן עתאמנה: אני מבקש חוות דעת מהיועץ המשפטי לעירייה אודות הסעיף הזה. אני אשלח מכתב מסודר בעניין.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אנחנו עוברים לסעיף 4 לסדר היום.

סעיף​​​ 4:

אישור הגדלת תב”ר 118 (בניית מעון יום 3 כיתות) בסך 770,000 ₪, כמפורט להלן:
תקציב תב”ר מקורי 2,430,000 ₪
 ההגדלה הנ”ל 770,000 ₪
 תקציב תב”ר מעודכן 3,200,000 ₪
 מימון ההגדלה: משרד הכלכלה.

רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה: סעיף זה הובא בפי המועצה בישיבות קודמות. המשרד הגדיל את התקציב ב- 770,000 ₪. העניין מובא לאישור המועצה. המימון הוא מלא ממשרד הכלכלה.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 4 ובהסכמת כל חברי המועצה, אני מוסיף לסעיף זה אישור יציאה להתמחרות באמצעות המשכ”ל לבנייה 3 מעונות יום)

בעד: רוב חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: 7 מחברי המועצה הנוכחים (באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, אמג’ד עויסאת, גסאן עתאמנה, מוחמד אבו מוך).
נמנע: אין.
החלטה: אושרה פה אחד הגדלת תב”ר 118 (בניית מעון יום 3 כיתות) בסך 770,000 ₪ וכן אושרה יציאה להתמחרות באמצעות המשכ”ל לבניית 3 מעונות יום.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בהסכמת כולם אנו מוסיפים סעיף בנושא התמחרות באמצעות המשכ”ל לביטוח תלמידים. אני מעלה להצבעה.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, אמג’ד עויסאת, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושרו פה אחד יציאה להתמחרות באמצעות המשכ”ל לביטוח תלמידים.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אנחנו עוברים לסעיף 5 לסדר היום.

סעיף​ 5:

שינוי הרכב ועדות העירייה: ועדת מכרזים, ועדת הנהלה, ועדת חינוך, ועדת בחירת עובדים (בחינה), נציגי העירייה בוועדת תכנון ובנייה עירון.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בהרכב וועדת המכרזים לא יחול שינוי.

בעד: רוב חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, אמג’ד עויסאת, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: טהא ענבוסי.
נמנע: אין.
החלטה: אושר ברוב קולות כי לא יחול שינוי בהרכב ועדת המכרזים. חבריה הם: אחמד מואסי (יו”ר), מוחמד אבו מוך, טהא ענבוסי, סובחי ביאדסה, גמאל אבו מוך.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מציע כי השינוי בהרכב ועדת החינוך בעניין חברי המועצה יהיה: מורסי אבו מוך (יו”ר), שריף שאיב (סגן), מוחמד אסעד אבו מוך יחליף את ח”מ עבד מסארוה. יתר חברי הוועדה לא משתנים.

בעד: רוב חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: 7 מחברי המועצה הנוכחים (באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, אמג’ד עויסאת, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה).
נמנע: אין.
החלטה: אושר ברוב קולות השינוי בהרכב ועדת החינוך.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: באשר לועדת ההנהלה, אנו דוחים את הסעיף לישיבת מועצה מאוחרת. באשר לוועדה לבחירת עובדים, אני מציע כי חברי הוועדה יהיו: מורסי אבו מוך, מוחמד אבו פרך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, איאד מואסי, אחמד מואסי, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, אמג’ד עויסאת, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה הרכב הוועדה לבחירת עובדים (ועדת בחינה).

{ח”מ טהא ענבוסי יוצא מאולם הישיבות}

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: באשר לשינוי נציגי העירייה בוועדת תכנון ובנייה עירון, מנכ”ל העירייה העביר כעת צו מניעה שהתקבל לידיו. צו מניעה זה מונע על ביצוע שינוי כלשהו בהרכב הועדה. אנחנו מכבדים את החלטת בית המשפט על אף הפגמים במסירה בנוסף לפגמים מהותיים אחרים, ובזאת אני מודיע על הסרת הסעיף מסדר יומה של הישיבה. אנו דוחים את הסעיפים 6-11 שעל סדר היום לישיבת מועצה מאוחרת. סעיף 12 בעניין המתנ”ס נידון ואושר בתחילת הישיבה. כמו כן, נדחה את סעיף 13 שעל סדר היום לישיבה מאוחרת. נעבור לסעיף 14 שעל סדר היום.

סע​​יף 14:

אישור הגדלה בסך 145,000 ₪ לתב”ר 134 – התאמת מבנה בי”ס מקיף אבן אלהיית’ם: תקציב תב”ר מקורי 8,823,438 ₪
 התוספת הנ”ל 145,000 ₪
 תקציב מעודכן 8,968,438 ₪
 מימון התוספת: התקציב הרגיל לשנת 2016.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 14 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, אמג’ד עויסאת, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושרה פה אחד הגדלה בסך 145,000 ₪ לתב”ר 134 – התאמת מבנה בי”ס מקיף אבן אלהיית’ם: תקציב תב”ר מקורי 8,823,438 ₪
 התוספת הנ”ל 145,000 ₪
 תקציב מעודכן 8,968,438 ₪
 מימון התוספת: התקציב הרגיל לשנת 2016.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אנו דוחים את סעיף 15 וסעיף 16 לישיבת מועצה מאוחרת.

הישיבה הסתיימה בשעה 11:00.

בכבוד רב,
 עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה​​
 מוחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה