פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 14/2016 מיום 14/12/2016

תאריך:14/12/2016
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2016
סוג ישיבה:שלא מן המניין

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 14/2016 באולם הישיבות בעיריית באקה אל גרבייה ביום רביעי 14/12/2016 בשעה 19:35.

משתתפים

חברי מועצה נוכחים חברי מועצה נוכחים:

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 14/2016 באולם הישיבות בעיריית באקה אל גרבייה ביום רביעי 14/12/2016 בשעה 19:35.

חברי מועצה נוכחים:

 1. עו”ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה
 2. מר איאד מואסי – חבר מועצה
 3. מר אחמד מואסי – חבר מועצה
 4. מר אמג’ד עויסאת – חבר מועצה
 5. מר באסל בדוסי – חבר מועצה
 6. מר בהאא מואסי – חבר מועצה
 7. מר חסן פדעוס – חבר מועצה
 8. מר טהא ענאבסי – חבר מועצה
 9. מר מוחמד אסעד אבו מוך – חבר מועצה
 10. מר סובחי ביאדסה – חבר מועצה
 11. מר עאמר אבו חוסין – חבר מועצה
 12. מר עאיד מג’דלאוי – חבר מועצה
 13. עו”ד עבד אלטיף מסארווה – חבר מועצה
 14. מר שריף שאיב –חבר מועצה

חברי מועצה חסרים:

 1. מר אמג’ד עויסאת – חבר מועצה
 2. מר גסאן עת’אמנה – חבר מועצה
 3. עו”ד עבד אלטיף מסארווה – חבר מועצה

משתתפים נוספים :

 1. מר מוחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה
 2. עו”ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה
 3. רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה
 4. מר עלי נאטור, מחלקת הנדסה.

על סדר היום:

 1. אישור מינוי מר מג’די ביאדסה, לתפקיד מהנדס העירייה, בהתאם להחלטת ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים מיום 8/11/2016.
 2. אישור העסקת, מר מג’די ביאדסה מהנדס העירייה, לפי חוזה בכירים (85%-95% משכר מנכ”ל), בכפוף לאישור משרד הפנים.
 3. תיקון הרכב ועדת מכרזים.
 4. אישור תב”ר חדש על סך 316,500 עבור “מרכיבי בטחון מוסדות חינוך 2016″.
  מימון: משרד החינוך 75% על סך 237,375 ₪ .השתתפות העירייה 25% על סך 79,125 ₪
   מצ”ב אישור תמיכה ממשרד החינוך עם פירוט מוסדות החינוך הרלוונטיים.
 5. אישור תב”ר חדש על סך 2,860,544 ₪ עבור בניית גני ילדים אום אלוואויאת ב’.
  מימון: מפעל הפיס מענק מס’ 1823/2015.
   
 6. אישור תב”ר חדש על סך 2,213,680 ₪ עבור הרחבת בית ספר אלרחמה לחינוך מיוחד.
  מימון: מפעל הפיס מענק מס’ 1824/2015.
   
 7. אישור תב”ר חדש על סך 30,000 ₪ עבור נגישות אקוסטית ליקויי שמיעה בי”ס מקיף אבן אלהיית’ם. מימון: משרד החינוך.
 8. אישור תב”ר חדש ע”ס 1,900,000 ₪ עבור שיקום מפגעי פסולת בנייה וקידום פרוייקטים סביבתיים לשנים 2016-2017 “תכנית סביבה שווה”. מקור מימון: המשרד להגנת הסביבה.
 9. אישור תב”ר חדש על סך 30,000 ₪ עבור נגישות אקוסטית לליקויי שמיעה בבית ספר אלח’וארזמי. מימון: משרד החינוך, מצו”ב התחייבות תקציבית.
 10. אישור תב”ר חדש ע”ס 26,000 ₪ עבור הצטיידות כיתות בי”ס מקיף אבן סינא שלב א’ .
  מימון : משרד החינוך, מצו”ב התחייבות תקציבית.
 11. אישור תב”ר חדש ע”ס 150,000 ₪ עבור “נגישות אקוסטית ליקויי שמיעה בתי ספר 2016″.
  מימון: משרד החינוך .
 12. אישור תמיכה עבור עמותת ית’רב אלח’ירייה לשנת 2016.
   
 13. אישור תב”ר חדש ע”ס 100,000 ₪ עבור הצטיידות למגמות טכנולוגיות בתי ספר תיכון אבן סינא ואבן אלהיית’ם.
  מקור מימון : משרד החינוך.
 14. אישור החלפת מורשי חתימה בחשבון בנק מס’ 30946/06 לבית ספר אבן חלדון מוסד 318592. מורשי החתימה בחשבון יהיו: מר מוחמד דאוד קעאדנה (ת.ז 026662593), לילה ענבוסי (ת.ז 059437723), יאסין מואסי (ת.ז 23230709).
   
 15. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 2/2016.
   
 16. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 3/2016.
   
 17. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 4/2016.
 18. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 5/2016.
   
 19. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 6/2016.
   
 20. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 8/2016.
   
 21. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 9/2016.
   
 22. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 10/2016.
   
 23. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 11/2016.
   
 24. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 12/2016.
   
 25. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 13/2016.

  תוספת ראשונה לסדר היום:

 26. אישור תב”ר חדש ע”ס 600,000 ₪ עבור רכישת משאית ומנוף לפינוי גזם.
 27. מקור מימון: מענק תגבור התקציב השוטף משרד הפנים
 28. אישור תב”ר חדש ע”ס 1,431,342 ₪ עבור קרצוף וריפוד כבישים ברחבי העיר.
  מקור מימון: מענק תגבור התקציב השוטף משרד הפנים.
 29. אישור החלפת מורשי חתימה בחשבון בנק מס’ 39/3441 לבית ספר אבן חלדון מוסד 318592. מורשי חתימה בחשבון יהיו: מוחמד דאוד קעאדנה (ת.ז 026662593), לילה ענאבסה ת.ז 059437723.
 30. אישור תב”ר חדש ע”ס 800,000 ₪ עבור תוכנית לפיתוח כלכלי וקידום מצוינות בחברה ערבית.
  מקור מימון: משרד הפנים.
 31. אישור תב”ר חדש ע”ס 600,000 ₪ עבור התאמת מבנה אשכול גנים מרג’ אלג’וזלאן.
  מקור מימון: קרן עבודות פיתוח.
 32. תוספת שנייה לסדר היום:
 33. אישור שינוי מורשה חתימה בבי”ס יסוד אלקודס, עו”ד פראס ענבוסי (יו”ר ועד הורים), ת.ז 049824568, במקום מר באסם אבו מוך.
 34. אישור יציאה להתמחרות באמצעות המשכ”ל לרכישת כלי רכב בליסינג תפעולי עבור אגף שפ”ע בעירייה.

תמלול הישיבה

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: שלום רב לכל הנוכחים. השעה 19:35. כל חברי המועצה נוכחים חוץ ממר עבד מסארוה, גסאן עתאמנה ואמג’ד עוויסאת. נתחיל את הישיבה בסעיף 1 שעל סדר היום.

סעי​​ף 1:

אישור מינוי מר מג’די ביאדסה, לתפקיד מהנדס העירייה, בהתאם להחלטת ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים מיום 8/11/2016.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים התקיימה בתאריך 08/11/2016 ובחרה במר מגדי ביאדסה כמועמד המתאים ביותר לתפקיד מהנדס העירייה. אני מעלה להצבעה את סעיף 2 שעל סדר היום.

בעד: 12 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, גמאל אבו מוך)
נגד: מר עאיד מגאדלה.
נמנע: אין.
החלטה: אושר ברוב קולות מינוי מר מגדי ביאדסה כמהנדס העירייה.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 2 שעל סדר היום.

סעיף ​​2 :

אישור העסקת, מר מג’די ביאדסה מהנדס העירייה, לפי חוזה בכירים (85%-95% משכר מנכ”ל), בכפוף לאישור משרד הפנים

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 2 שעל סדר היום.

בעד: 12 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, גמאל אבו מוך)
נגד: מר עאיד מגאדלה.
נמנע: אין.
החלטה: אושר ברוב קולות העסקת מר מגדי ביאדסה לפי חוזה בכירים (85% משכר מנכ”ל) ובכפוף לאישור משרד הפנים.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 3 שעל סדר היום.

ס​​​עיף 3 :

 תיקון הרכב ועדת מכרזים

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מציע כי חבר המועצה עאמר אבו חוסין יכהן בתפקיד יו”ר הוועדה במקום חבר המועצה מר אחמד מואסי. ביתר חברי הוועדה לא יחול כל שינוי. אני מעלה את הצעתי להצבעה.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, גמאל אבו מוך)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה תיקון הרכב ועדת המכרזים, בכך שחבר המועצה עאמר אבו חוסיין ימונה כיושב ראש הועדה ויחליף את חבר המועצה מר אחמד מואסי.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 4 שעל סדר היום.

סעיף 4​​ :

 אישור תב”ר חדש על סך 316,500 עבור “מרכיבי בטחון מוסדות חינוך 2016″.
מימון: משרד החינוך 75% על סך 237,375 ₪
 השתתפות העירייה 25% על סך 79,125 ₪

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: סעיף זה בוטל ומוסר מסדר הים של הישיבה ומשכך לא יועלה להצבעה. נעבור לסעיף 5 שעל סדר היום.

סעיף​​ 5 :

 אישור תב”ר חדש על סך 2,860,544 ₪ עבור בניית גני ילדים אום אלוואויאת ב’.
מימון: מפעל הפיס מענק מס’ 1823/2015.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 5 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, גמאל אבו מוך)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד תב”ר חדש על סך 2,860,544 ₪ עבור בניית גני ילדים אום אלוואויאת ב’ במימון מפעל הפיס בהתאם למענק מס’ 1823/2015.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 6 שעל סדר היום.

סע​יף 6 :

אישור תב”ר חדש על סך 2,213,680 ₪ עבור הרחבת בית ספר אלרחמה לחינוך מיוחד.
מימון: מפעל הפיס מענק מס’ 1824/2015.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 6 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, גמאל אבו מוך)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אישור תב”ר חדש על סך 2,213,680 ₪ עבור הרחבת בית ספר אלרחמה לחינוך מיוחד במימון מפעל הפיס בהתאם למענק מס’ 1824/2015.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 7 שעל סדר היום.

סעיף ​7 :

 אישור תב”ר חדש על סך 30,000 ₪ עבור נגישות אקוסטית ליקויי שמיעה בי”ס מקיף אבן אלהיית’ם. מימון: משרד החינוך.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 7 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, גמאל אבו מוך)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה תב”ר חדש על סך 30,000 ₪ עבור נגישות אקוסטית ליקויי שמיעה בי”ס מקיף אבן אלהיית’ם במימון משרד החינוך.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 8 שעל סדר היום.

סע​יף 8 :

 ​​​אישור תב”ר חדש ע”ס 1,900,000 ₪ עבור שיקום מפגעי פסולת בנייה וקידום פרוייקטים סביבתיים לשנים 2016-2017 “תכנית סביבה שווה”. מקור מימון: המשרד להגנת הסביבה.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 8 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, גמאל אבו מוך)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד תב”ר חדש ע”ס 1,900,000 ₪ עבור שיקום מפגעי פסולת בנייה וקידום פרוייקטים ביבתיים לשנים 2016-2017 “תכנית סביבה שווה” במימון המשרד להגנת הסביבה.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 9 שעל סדר היום.

סעי​​ף 9 :

 אישור תב”ר חדש על סך 30,000 ₪ עבור נגישות אקוסטית לליקויי שמיעה בבית ספר אלח’וארזמי.מימון: משרד החינוך, מצו”ב התחייבות תקציבית.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 9 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, גמאל אבו מוך)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד. תב”ר חדש על סך 30,000 ₪ עבור נגישות אקוסטית לליקויי שמיעה בבית ספר אלח’וארזמי במימון משרד החינוך.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 10 שעל סדר היום.

סעיף ​​10 :

אישור תב”ר חדש ע”ס 26,000 ₪ עבור הצטיידות כיתות בי”ס מקיף אבן סינא שלב א’. מימון : משרד החינוך, מצו”ב התחייבות תקציבית.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 10 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, גמאל אבו מוך)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד תב”ר חדש על סך 30,000 ₪ עבור נגישות אקוסטית לליקויי שמיעה בבית ספר אלח’וארזמי במימון משרד החינוך.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 11 שעל סדר היום.

סעי​ף 11 :

 אישור תב”ר חדש ע”ס 150,000 ₪ עבור “נגישות אקוסטית ליקויי שמיעה בתי ספר 2016″. מימון: משרד החינוך.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 11 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, גמאל אבו מוך)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד אישור תב”ר חדש ע”ס 150,000 ₪ עבור “נגישות אקוסטית ליקויי שמיעה בתי ספר 2016″ במימון משרד החינוך.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 12 שעל סדר היום.

סעיף ​​12:

אישור החלטת ועדת התמיכות למתן תמיכה עבור עמותת ית’רב אלח’ירייה לשנת 2016.

עו”ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי: פרוטוקול ועדת התמיכות מונח בפניכם. אני מניח כי קראתם אותו ועיינתם בו. הצבעתי בוועדת התמיכות נגד מתן תמיכה עבור העמותה האמורה היות ואינני משוכנע כי היא גוף שמוגדר כמלכ”ר. כמו כן, אינני משוכנע כי העמותה נותנת שירות לתושבי העיר בלבד. זה מאוד בעייתי מבחינה משפטית.
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה: היו חילוקי דעות בוועדת התמיכות בעניין העמותה. כפי שמצוין בפרוטוקול המונח בפניכם, היועמ”ש סבר שלפי המסמכים שהוגשו, העמותה נותנת שירות מחוץ לעיר, והדבר הזה בעייתי. אני ומנכ”ל העירייה סברנו שאין כאן בעיה ולכן הצבענו בעד מתן תמיכה. להסרת ספק בעניין שהועלה על ידי היועץ המשפטי, ביקשנו מהעמותה להציג מסמכים המוכיחים היו רוב הפעילות של העמותה הינו בעיר באקה, וקיבלנו מרואה החשבון של העמותה כי אחוז המנויים בעמותה בקרב תושבי העיר באקה הינו 94% ומשכך סברנו כי השירות שניתן מחוץ לעיר הינו זניח ביחס לפעילות המרבית של העמותה ובמיוחד לאור העובדה שמודבר בשירות מציל חיים.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: ועדת התמיכות אישרה ביום 18/9/2016 מתן תמיכה עבור עמותת ית’רב אלכירייה בסך 50,000 ₪ וזאת על פי התבחינים שנקבעו לשנת 2016. אני מעלה להצבעה את סעיף 12 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, גמאל אבו מוך)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד החלטת ועדת התמיכות למתן תמיכה עבור עמותת ית’רב אלכירייה לשנת 2016 בסך 50,000 ₪.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 13 שעל סדר היום.

סעיף 13​​ :

 אישור תב”ר חדש ע”ס 100,000 ₪ עבור הצטיידות למגמות טכנולוגיות בתי ספר תיכון אבן סינא ואבן אלהיית’ם מקור מימון : משרד החינוך.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 13 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, גמאל אבו מוך)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד תב”ר חדש ע”ס 100,000 ₪ עבור הצטיידות למגמות טכנולוגיות בתי ספר תיכון אבן סינא ואבן אלהיית’ם במימון משרד החינוך.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 14 שעל סדר היום.

סעי​​ף 14 :

אישור החלפת מורשי חתימה בחשבון בנק מס’ 30946/06 לבית ספר אבן חלדון מוסד
318592 . מורשי החתימה בחשבון יהיו: מר מוחמד דאוד קעאדנה (ת.ז 026662593), לילה ענבוסי (ת.ז 059437723), יאסין מואסי (ת.ז 23230709).

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 14 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, גמאל אבו מוך)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד החלפת מורשי חתימה בחשבון בנק מס’ 30946/06 לבית ספר אבן חלדון מוסד 318592. מורשי החתימה בחשבון יהיו: מר מוחמד דאוד קעאדנה (ת.ז 026662593), לילה ענבוסי (ת.ז 059437723), יאסין מואסי (ת.ז 23230709).

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: סעיפים 15 עד 25 שעל סדר היום יידחו לישיבת מועצה מאוחרת. בשלב זה נעבור לדיון בסעיפים שבתוספת הראשונה לסדר היום.

ח”מ עאיד מג’אדלה: אני מבקש לתקן את ההצבעה שלי לגבי הסעיפים 1 ו- 2 שעל סדר היום בכך שאני מצביע בעד מינוי מר מג’די ביאדסה לתפקיד מהנדס העירייה ומצביע בעד העסקתו בשכר בכירים לפי 85% משכר מנכ”ל בכפוף לאישור משרד הפנים.

סעיף​​ 26:

אישור תב”ר חדש ע”ס 600,000 ₪ עבור רכישת משאית ומנוף לפינוי גזם.
מקור מימון: מענק תגבור התקציב השוטף משרד הפנים.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 26 שבתוספת שעל סדר היום.

בעד: 11 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, עאיד מגאדלה, גמאל אבו מוך)
נגד: 2 מחברי המועצה (באסל באדוסי, סובחי ביאדסה).
נמנע: אין.
החלטה: אושר ברוב קולות תב”ר חדש ע”ס 600,000 ₪ עבור רכישת משאית ומנוף לפינוי גזם. מקור המימון: מענק תגבור התקציב השוטף משרד הפנים.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 27 שעל סדר היום.

סעיף​​ 27 :

אישור תב”ר חדש ע”ס 1,431,342 ₪ עבור קרצוף וריפוד כבישים ברחבי העיר. מקור המימון: מענק תגבור התקציב השוטף משרד הפנים.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 27 שבתוספת שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, גמאל אבו מוך)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד אישור תב”ר חדש ע”ס 1,431,342 ₪ עבור קרצוף וריפוד כבישים ברחבי העיר. מקור המימון: מענק תגבור התקציב השוטף משרד הפנים.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 28 שעל סדר היום.

סע​יף 28 :

אישור החלפת מורשי חתימה בחשבון בנק מס’ 39/3441 לבית ספר אבן חלדון מוסד 318592. מורשי חתימה בחשבון יהיו: מוחמד דאוד קעאדנה (ת.ז 026662593), לילה ענאבסה ת.ז 059437723.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 28 שבתוספת שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, גמאל אבו מוך)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד אישור החלפת מורשי חתימה בחשבון בנק מס’ 39/3441 לבית ספר אבן חלדון מוסד 318592. מורשי חתימה בחשבון יהיו: מוחמד דאוד קעאדנה (ת.ז 026662593), לילה ענאבסה ת.ז 059437723.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 29 שעל סדר היום.

סעיף 2​​9 :

 אישור תב”ר חדש ע”ס 800,000 ₪ עבור תוכנית לפיתוח כלכלי וקידום מצוינות בחברה ערבית. מימון: משרד הפנים.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 29 שבתוספת שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, גמאל אבו מוך).
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד אישור תב”ר חדש ע”ס 800,000 ₪ עבור תוכנית לפיתוח כלכלי וקידום מצוינות בחברה ערבית במימון משרד הפנים.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 30 שעל סדר היום.

סעיף 3​​0:

אישור תב”ר חדש ע”ס 600,000 ₪ עבור התאמת מבנה אשכול גנים מרג’ אלג’וזלאן. מימון: קרן עבודות פיתוח.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 30 שבתוספת שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, גמאל אבו מוך).
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד אישור תב”ר חדש ע”ס 600,000 ₪ עבור התאמת מבנה אשכול גנים מרג’ אלג’וזלאן במימון קרן עבודות פיתוח.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיפים שעל התוספת השנייה לסדר היום.

סעי​​ף 31:

 אישור שינוי מורשה חתימה בבי”ס יסוד אלקודס, עו”ד פראס ענבוסי (יו”ר ועד הורים), ת.ז 049824568, במקום מר באסם אבו מוך.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 31 שבתוספת שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, גמאל אבו מוך).
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אישור שינוי מורשה חתימה בבי”ס יסוד אלקודס, עו”ד פראס ענבוסי (יו”ר ועד הורים), ת.ז 049824568, במקום מר באסם אבו מוך.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 32 שעל התוספת השנייה לסדר היום.

​סעיף 32 :

 אישור יציאה להתמחרות באמצעות המשכ”ל לרכישת כלי רכב בליסינג תפעולי עבור אגף שפ”ע בעירייה.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 32 שבתוספת שעל סדר היום.

בעד: 11 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, עאיד מגאדלה, גמאל אבו מוך)
נגד: באסל באדוסי וסובחי ביאדסי.
נמנע: אין.
החלטה: אושר ברוב קולות יציאה להתמחרות באמצעות המשכ”ל לרכישת כלי רכב בליסינג תפעולי עבור אגף שפ”ע בעירייה.
בכבוד רב,
 עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה​
מוחמד אבו פרך,  מנכ”ל העירייה​