פרוטוקול לא מן המניין 2.2021

קובץ שמע:2.2021.pdf
תאריך:27/05/2021
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2020
סוג ישיבה:שלא מן המניין

​​​