פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 06/2020

מסמך:פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 06/2020
תאריך:27/07/2020
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2020
סוג ישיבה:שלא מן המניין

 

עיריית באקה אל גרבייה

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 06/2020

 

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 06/2020 בעיריית באקה אלגרבייה ביום שני 27.07.2020. הישיבה זומנה לשעה 19:30 אך נפתחה רשמית באיחור קל מיד עם השלמת מניין משתתפים.

 

חברי המועצה:

 1. מר ראיד דקה – ראש העירייה
 2. מר מוחמד מג'דלאווי – מ"מ ראש העיריה
 3. מר מסעוד (שאוקי) אבו-מוך – סגן ראש העיריה
 4. מר בכר ענבוסי – סגן ראש העיריה
 5. ד"ר אחמד קעדאן – חבר מועצה
 6. ד"ר נאסר קעדאן – חבר מועצה
 7. מר עלי גנאים – חבר מועצה
 8. אינג' עאמר גנאים – חבר מועצה
 9. ד"ר האני עתאמנה – חבר מועצה
 10. מר באסל בדוסי – חבר מועצה
 11. מר איאד מואסי – חבר מועצה
 12. מר ג'מאל אבו-מוך – חבר מועצה

 

 

חברי מועצה חסרים:

 1. מר שריף שאיב – חבר מועצה
 2. מר פטין ביאדסה – חבר מועצה
 3. מר מסעד קעדאן – חבר מועצה
 4. מר מחמוד מגאדלה – חבר מועצה

   

 

משתתפים נוספים:

 1. רו"ח שאדי דרויש, מנכ"ל העירייה
 2. עו"ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה
 3. אינג' מאג'ד ביאדסה, מהנדס העירייה
 4. רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה

   

   

  על סדר היום:

1.      תב"ר חדש ע"ס 293,037 ₪ עבור "נגישות פיזית פרטנית (מעלית) לבי"ס אבן סינא" .

מימון: משרד החינוך , מצו"ב התחייבות תקציבית .

2.      שני תב"רים חדשים ע"ס 30,000 ₪ כל אחד, עבור "נגישות אקוסטית ליקויי שמיעה בי"ס אלאנדלוס".

מימון : משרד החינוך, מצו"ב התחייבות תקציבית .

3.      שני תב"רים חדשים ע"ס 30,000 ₪ כל אחד, עבור "נגישות אקוסטית ליקויי שמיעה בי"ס אלרחמה".

מימון: משרד החינוך, מצו"ב התחייבות תקציבית .

4.      שני תב"רים חדשים ע"ס 30,000 ₪ כל אחד, עבור "נגישות אקוסטית ליקויי שמיעה בי"ס עומר בן אלחטאב".

מימון : משרד החינוך, מצו"ב התחייבות תקציבית.

5.      שני תב"רים חדשים ע"ס 30,000 ₪ כל אחד, עבור " נגישות אקוסטית ליקויי שמיעה בי"ס אבן סינא".

מימון: משרד החינוך , מצו"ב התחייבות תקציבית.

6.      תב"ר חדש ע"ס 150,000 ₪ עבור "קידום פרוייקטים הנדסיים באגף הנדסה".

מימון : משרד הפנים, ע"פ פרוטוקול וועדת היגוי עליונה מיום 11.03.2020.

מצו"ב התחייבות תקציבית ע"ס 2.5 מליון ₪, מזה הוקצה 150,000 ₪ לתב"ר הנ"ל .

 

7.      תב"ר חדש ע"ס 150,000 ₪ עבור "קידום פרוייקטים הנדסיים באגף הנדסה".

מימון : משרד הפנים, ע"פ פרוטוקול וועדת היגוי עליונה מיום 11.03.2020.

מצו"ב התחייבות תקציבית ע"ס 2.5 מליון ₪, מזה הוקצה 150,000 ₪ לתב"ר הנ"ל .

8.      סגירת תב"רים שהסתיימו בשנת 2020 נכון לתאריך 30.06.2020 לפי הרשימה המצורפת, כל התב"רים הסתיימו באיזון ללא גירעון .

9.      אישור אימוץ כל ההנחות מארנונה על פי דין.

10. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית (תמיכות לשנת 2021). מצו"ב פרוטוקול .

11. אישור פתיחת חשבון בבנק לאומי סניף באקה אל גרביה מס' 666, החשבון מיועד לניהול תקבולי פיתוח שמתקבלים מהועדה לתכנון ובניה או תקבולי פיתוח מגורים נוספים.

 

מר ראיד דקה, ראש העירייה: קרא בשמות נוכחים (משתתפים) וחסרים. איחל החלמה ורפואה שלמה לחברי המועצה ה"ה שריף שאייב, פטין ביאדסה ומסעד קעדאן, ועבר לסדר יום הישיבה.

 

חברי המועצה: פה אחד הסכימו לקרוא את כל סעיפי התב"רים פעם אחת (סעיפים 1-6) ולהעמיד אותם להצבעה כמקשה אחת.

 

סעיף 1: תב"ר חדש ע"ס 293,037 ₪ עבור "נגישות פיזית פרטנית (מעלית) לבי"ס אבן סינא". מימון: משרד החינוך, מצו"ב התחייבות תקציבית:

סעיף 2: שני תב"רים חדשים ע"ס 30,000 ₪ כל אחד, עבור "נגישות אקוסטית ליקויי שמיעה בי"ס אלאנדלוס". מימון: משרד החינוך, מצו"ב התחייבות תקציבית:

סעיף 3: שני תב"רים חדשים ע"ס 30,000 ₪ כל אחד, עבור "נגישות אקוסטית ליקויי שמיעה בי"ס אלרחמה". מימון: משרד החינוך, מצו"ב התחייבות תקציבית:

סעיף 4: שני תב"רים חדשים ע"ס 30,000 ₪ כל אחד, עבור "נגישות אקוסטית ליקויי שמיעה בי"ס עומר בן אלחטאב". מימון : משרד החינוך, מצו"ב התחייבות תקציבית:

סעיף 5: אישור תב"ר חדש ע"ס 30,000 ₪ כל אחד, עבור " נגישות אקוסטית ליקויי שמיעה בי"ס אבן סינא". מימון: משרד החינוך , מצו"ב התחייבות תקציבית:

סעיף 6: תב"ר חדש ע"ס 150,000 ₪ עבור "קידום פרוייקטים הנדסיים באגף הנדסה". מימון : משרד הפנים, ע"פ פרוטוקול וועדת היגוי עליונה מיום 11.03.2020. מצו"ב התחייבות תקציבית ע"ס 2.5 מליון ₪, מזה הוקצה 150,000 ₪ לתב"ר הנ"ל:

 

מר ראיד דקה, ראש העירייה: 1. תב"ר חדש ע"ס 293,037 ₪ עבור "נגישות פיזית פרטנית (מעלית) לבי"ס אבן סינא". מימון: משרד החינוך, מצו"ב התחייבות תקציבית.

2. שני תב"רים חדשים ע"ס 30,000 ₪ כל אחד, עבור "נגישות אקוסטית ליקויי שמיעה בי"ס אלאנדלוס". מימון: משרד החינוך, מצו"ב התחייבות תקציבית .

3. שני תב"רים חדשים ע"ס 30,000 ₪ כל אחד, עבור "נגישות אקוסטית ליקויי שמיעה בי"ס אלרחמה". מימון: משרד החינוך, מצו"ב התחייבות תקציבית .

4. שני תב"רים חדשים ע"ס 30,000 ₪ כל אחד, עבור "נגישות אקוסטית ליקויי שמיעה בי"ס עומר בן אלחטאב".

מימון: משרד החינוך, מצו"ב התחייבות תקציבית.

5. תב"ר חדש ע"ס 30,000 ₪, עבור " נגישות אקוסטית ליקויי שמיעה בי"ס אבן סינא". מימון: משרד החינוך , מצו"ב התחייבות תקציבית . בסעיף 5 נפלה בזימון טעות זה תב"ר אחד וזה בי"ס אבן סינא.

6. תב"ר חדש ע"ס 150,000 ₪ עבור "קידום פרוייקטים הנדסיים באגף הנדסה". מימון : משרד הפנים, ע"פ פרוטוקול וועדת היגוי עליונה מיום 11.03.2020. מצו"ב התחייבות תקציבית ע"ס 2.5 מליון ₪, מזה הוקצה 150,000 ₪ לתב"ר הנ"ל. אני מעלה להצבעה לאשר תב"רים חדשים כמפורט לעיל:

 

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (12).

נגד: אין.

נמנע: אין.

 

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד תב"רים חדשים כמפורט להלן:

  1. תב"ר חדש ע"ס 293,037 ₪ עבור "נגישות פיזית פרטנית (מעלית) לבי"ס אבן סינא". מימון: משרד החינוך, מצו"ב התחייבות תקציבית.
  2. שני תב"רים חדשים ע"ס 30,000 ₪ כל אחד, עבור "נגישות אקוסטית ליקויי שמיעה בי"ס אלאנדלוס". מימון: משרד החינוך, מצו"ב התחייבות תקציבית .
  3. שני תב"רים חדשים ע"ס 30,000 ₪ כל אחד, עבור "נגישות אקוסטית ליקויי שמיעה בי"ס אלרחמה". מימון: משרד החינוך, מצו"ב התחייבות תקציבית .

4.      שני תב"רים חדשים ע"ס 30,000 ₪ כל אחד, עבור "נגישות אקוסטית ליקויי שמיעה בי"ס עומר בן אלחטאב".

מימון: משרד החינוך, מצו"ב התחייבות תקציבית.

5.      תב"ר חדש ע"ס 30,000 ₪, עבור " נגישות אקוסטית ליקויי שמיעה בי"ס אבן סינא". מימון: משרד החינוך , מצו"ב התחייבות תקציבית .

6.      תב"ר חדש ע"ס 150,000 ₪ עבור "קידום פרוייקטים הנדסיים באגף הנדסה". מימון : משרד הפנים, ע"פ פרוטוקול וועדת היגוי עליונה מיום 11.03.2020. מצו"ב התחייבות תקציבית ע"ס 2.5 מליון ₪, מזה הוקצה 150,000 ₪ לתב"ר הנ"ל .

 

סעיף 7: תב"ר חדש ע"ס 150,000 ₪ עבור "קידום פרוייקטים הנדסיים באגף הנדסה". מימון : משרד הפנים, ע"פ פרוטוקול וועדת היגוי עליונה מיום 11.03.2020. מצו"ב התחייבות תקציבית ע"ס 2.5 מליון ₪, מזה הוקצה 150,000 ₪ לתב"ר הנ"ל:

 

מר ראיד דקה, ראש העירייה: תב"ר חדש ע"ס 150,000 ₪ עבור "קידום פרוייקטים הנדסיים באגף הנדסה". מימון : משרד הפנים, ע"פ פרוטוקול וועדת היגוי עליונה מיום 11.03.2020. מצו"ב התחייבות תקציבית ע"ס 2.5 מליון ₪, מזה הוקצה 150,000 ₪ לתב"ר הנ"ל. מדובר בסעיף כפול זהה לסעיף 6. לכן אני מבטל אותו. כבר הצבענו על סעיף 6.

 

 

סעיף 8: סגירת תב"רים שהסתיימו בשנת 2020 נכון לתאריך 30.06.2020 לפי הרשימה המצורפת, כל התב"רים הסתיימו באיזון ללא גירעון:

 

מר ראיד דקה, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה סגירת תב"רים שהסתיימו בשנת 2020 נכון לתאריך 30.06.2020 לפי הרשימה המצורפת, כל התב"רים הסתיימו באיזון ללא גירעון:

 

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (12).

נגד: אין.

נמנע: אין.

 

החלטה: מועצת העירייה אישרה פה אחד סגירת התב"רים לפי הרשימה המצורפת.

 

 

סעיף 9: אישור אימוץ כל ההנחות מארנונה על פי דין:

 

מר ראיד דקה, ראש העירייה: אישור אימוץ כל ההנחות מארנונה על פי דין. נוסח ההצעה המפורט והכולל: אימוץ כל ההנחות על פי דין, לרבות לפי תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), פקודת מסי עירייה ומסי ממשלה (פיטורין), חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), וזאת בשיעור ההנחה המקסימלי בכל חלופה של הנחה על פי דין, ואימוץ תקנה 12 ו- 13 לתקנות ההנחה מארנונה כאשר תקנה 12 מאמצים ללא שינוי ואילו לגבי תקנה 13 – על אף האמור בתקנה 13 לא יהיה זכאי להנחה לפי תקנה 13 מי שניצל זכאותו להנחה לפי תקנה 12 בגין אותו נכס, ולגביו ההנחה תהיה 50% למשך 24 חודשים נוספים בלבד, וכן אישור הנחת תשלום למשלמים מראש לפי התקנות בשיעור של 2%, מעלה להצבעה:

 

 

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (12).

נגד: אין.

נמנע: אין.

 

החלטה: מועצת העירייה אישרה פה אחד אימוץ כל ההנחות על פי דין, לרבות לפי תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), פקודת מסי עירייה ומסי ממשלה (פיטורין), חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), וזאת בשיעור ההנחה המקסימלי בכל חלופה של הנחה על פי דין, ומאמצת תקנה 12 ו- 13 לתקנות ההנחה מארנונה כאשר תקנה 12 מאמצים ללא שינוי ואילו לגבי תקנה 13 – על אף האמור בתקנה 13 לא יהיה זכאי להנחה לפי תקנה 13 מי שניצל זכאותו להנחה לפי תקנה 12 בגין אותו נכס, ולגביו ההנחה תהיה 50% למשך 24 חודשים נוספים בלבד, וכן המועצה מאשרת הנחת תשלום למשלמים מראש לפי התקנות בשיעור של 2%.

 

 

סעיף 10: אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית (תמיכות לשנת 2021). מצו"ב פרוטוקול:

 

מר ראיד דקה, ראש העירייה: אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית (תמיכות לשנת 2021), לפי פרוטוקול מצורף.

 

מהנדס עאמר גנאיים, ח"מ: למה זה נדרש. זה יכול לפגוע בעמותות שירצו להגיש בקשה.

 

מר ראיד דקה, ראש העירייה: נדרש כדי לקצר לוחות זמנים. לא יפגע בעמותות מבקשות.

 

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעירייה: נדרש כדי למנוע מצב שועדת התמיכות לא תקבל החלטה עד 31 ינואר, ולא נצטרך לפנות לקבלת אישור משרד הפנים כפי שקרה לדוגמה השנה.

 

מהנדס עאמר גנאיים, ח"מ: צריך פרסום מוקדם.

 

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעירייה: המנכ"ל כבר מטפל בפרסום ואולי כבר פרסם.

 

מר ראיד דקה, ראש העירייה: מעלה להצבעה:

 

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (12).

נגד: אין.

נמנע: אין.

 

החלטה: מועצת העירייה החליטה פה אחד לאשר החלטת ועדת התמיכות המקצועית בישיבתה מיום 22.7.2020 לפיה המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה לשנת 2021 יהיה 30.11.2020.

 

 

סעיף 11: אישור פתיחת חשבון בבנק לאומי סניף באקה אל גרביה מס' 666, החשבון מיועד לניהול תקבולי פיתוח שמתקבלים מהועדה לתכנון ובניה או תקבולי פיתוח מגורים נוספים:

 

מר ראיד דקה, ראש העירייה: מעלה להצבעה אישור פתיחת חשבון בבנק לאומי סניף באקה אל גרביה מס' 983, החשבון מיועד לניהול תקבולי פיתוח שמתקבלים מהועדה לתכנון ובניה. מס' הסניף 983, בטעות נרשם בזימון 666:

 

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (12).

נגד: אין.

נמנע: אין.

 

 

החלטה: מועצת העירייה אישרה פה אחד אישור פתיחת חשבון בבנק לאומי סניף באקה אל גרביה מס' 983, החשבון מיועד לניהול תקבולי פיתוח שמתקבלים מהועדה לתכנון ובניה.

 

מר ראיד דקה, ראש העירייה: לאחר שתם הדיון בכל הסעיפים שעל סדר יום הישיבה אני מכריז על נעילת הישיבה (20:03).

 

 

 

 

 

 

 

 

בכבוד רב,                                                                בכבוד רב,

רו"ח שאדי דרויש                                                        מר ראיד דקה

מנכ"ל העירייה                                                           ראש עיריית באקה אלגרבייה

 

 ​