פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 03/2020

מסמך:פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 03/2020
תאריך:06/07/2020
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2020
סוג ישיבה:מן המניין

 

עיריית באקה אלגרבייה

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 03/2020

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה מן המניין מס' 03/2020 באולם הישיבות בעיריית באקה אלגרבייה ביום שני 06.07.2020. הישיבה זומנה לשעה 19:30, החלה באיחור קל בהמתנה להשלמת המניין.

חברי המועצה:

      

 1. מר ראיד דקה- ראש העיר
 2. מר מוחמד מג'דלאווי – מ"מ ראש העיריה
 3. מר בכר ענבוסי – סגן ראש העיר
 4. מר מסעוד (שאוקי) אבו מוך – סגן ראש העיר
 5. מר איאד מואסי – חבר מועצה
 6. ד"ר אחמד קעדאן – חבר מועצה
 7. מר באסל ביאדסה – חבר מועצה
 8. מר ג'מאל אבו מוך – חבר מועצה
 9. ד"ר האני עתאמנה – חבר מועצה
 10. מר מסעד קעדאן – חבר מועצה
 11. מר מחמוד מגאדלה – חבר מועצה
 12. ד"ר נאסר קעדאן – חבר מועצה
 13. מר עלי גנאים – חבר מועצה
 14. אינג' עאמר גנאים – חבר מועצה
 15. מר פטין ביאדסה – חבר מועצה
 16. מר שריף שאיב – חבר מועצה

חברי מועצה חסרים:

 1. מר איאד מואסי, חבר מועצה
 2. מר מחמוד מגאדלה, חבר מועצה
 3. מר שריף שאיב, חבר מועצה

 

משתתפים נוספים:

 

 1. רו"ח שאדי דרוויש – מנכ"ל העירייה
 2. עו"ד חוסאם אבו פול –  היועץ המשפטי לעירייה
 3. אינג' מאג'ד ביאדסה – מהנדס העירייה
 4. רו"ח עפיף אבו מוך- גזבר העירייה

על סדר היום:

 1. אישור תבחיני תמיכות לשנת 2021 .מצ"ב החלטת ועדת התמיכות המקצועית מיום 1 יולי 2020 ו התבחינים לשנת 2021 .
 2. תב"ר חדש ע"ס 200,000 ₪ עבור " תוכנית הפעלה בתחום הרווחה " .

  מימון : מפעל הפיס , מצו"ב הרשאה תקציבית.
 3. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 05/2020 . מצו"ב פרוטוקול ישיבה .
 4. הוספת חברי מועצה לועדה לפיתוח שירותי דת (רשות).

 

 

 

1)   אישור תבחיני תמיכות לשנת 2021 .מצ"ב החלטת ועדת התמיכות המקצועית מיום 1 יולי 2020 ו התבחינים לשנת 2021 .

 

מר ראיד דקה,ראש העירייה: אישור תבחיני תמיכות לשנת 2021. מצ"ב החלטת ועדת התמיכות המקצועית מיום 1 יולי 2020 ו התבחינים לשנת 2021 .

חבר מועצה: מה ההבדל בין התבחינים של השנה הזאת לעומת השנה הקודמת .

עו"ד חוסאם אבו פול, יועמ"ש : התבחינים של שנת 2021 הם כמו שנת 2020. בשינויים המחוייבים. ההבדל המהותי היחיד הוא בשני סעיפים בסעיף ב(4) בתמיכות הספורט. בסעיף ב(4)(א) בתבחינים היה 10% בשנת 2020 שהיה מחולק באופן שווה בין כל מגישי הבקשות והועלה ל 20% לשנת 2021. במקביל בסעיף ההישגיות בשנת 2020 היה 70% ו לשנת 2021 הורד הסעיף ל 60%. זה השינוי המהותי היחידי שנעשה. יש תבחינים בתחומים שלא הופעלו, כמו תבחינים לבני נוער, ובעתיד מקווה שהעירייה תאשר הפעלתם או הורדתם מהתבחינים.

מר ראיד דקה ,ראש העירייה : מעלה להצבעה:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.

נגד: אין.

נמנע: אין.

החלטה: מועצת העירייה מאשרת פה אחד תבחיני תמיכות לשנת 2021 .מצ"ב החלטת ועדת התמיכות המקצועית מיום 1 יולי 2020 ו התבחינים לשנת 2021, כחלק עיקרי מהפרוטוקול.

 

2)   תב"ר חדש ע"ס 200,000 ₪ עבור " תוכנית הפעלה בתחום הרווחה " .

מימון : מפעל הפיס , מצו"ב הרשאה תקציבית.

מר ראיד דקה, ראש העירייה : מעלה להצבעה:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.

נגד: אין.

נמנע: אין.

החלטה: מועצת העירייה מאשרת פה אחד תב"ר חדש ע"ס 200,000 ₪ עבור " תוכנית הפעלה בתחום הרווחה " . מימון : מפעל הפיס.

 

3)   אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 05/2020 . מצו"ב פרוטוקול ישיבה .

מר ראיד דקה,ראש העירייה : מעלה להצבעה:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.

נגד: אין.

נמנע: אין.

החלטה: מועצת העירייה מאשרת פה אחד פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 05/2020 .

 

4)   הוספת חברי מועצה לועדה לפיתוח שירותי דת (רשות).

מר ראיד דקה,ראש העירייה : הוספת חברים חדשים , חבר המועצה ד"ר אחמד קעדאן יהיה יו"ר הוועדה במקום איאד מואסי, ד"ר זיאד (זאמל) אבו-מוך נציג ציבור, ה"ה חברי המועצה שריף שאייב, מסעד (קעדאן), שאוקי אבו-מוך, איאד מואסי, מוחמד מגאדלה – יהיו חברים בוועדה. כל חבר מועצה אחר שמעוניין להצטרף לוועדה מוזמן.

אין, אני מעלה להצבעה:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.

נגד: אין.

נמנע: אין.

החלטה: מועצת העירייה מאשרת פה אחד שינוי הרכב הוועדה לפיתוח שירותי דת (רשות) כאמור בהצעת ראש העירייה.

מר ראיד דקה,ראש העירייה :

לאחר תום הדיון בכל הסעיפים שעל סדר יום הישיבה אני מכריז על נעילת הישיבה (שעה 20:40)

 

 

בכבוד רב,                                                                בכבוד רב,

רו"ח שאדי דרויש                                                        מר ראיד דקה

מנכ"ל העירייה                                                           ראש עיריית באקה אלגרבייה

​