פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 03/2020 מיום 17.03.2020 - תקציב 2020

מסמך:פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המנין 3-2020.pdf
תאריך:23/06/2020
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2020
סוג ישיבה:שלא מן המניין
​​עיריית באקה אל גרבייה
פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 03/2020 

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 03/2020 בעיריית באקה אלגרבייה ביום שלישי 17.03.2020. הישיבה זומנה לשעה 18:30 ונפתחה באיחור קל של מספר דקות.

חברי המועצה:
1. מר ראיד דקה – ראש העירייה 
2. מר מוחמד מג'דלאווי – מ"מ ראש העיריה
3. מר מסעוד (שאוקי) אבו-מוך – סגן ראש העיריה 
4. מר בכר ענבוסי – סגן ראש העיריה
5. מר איאד מואסי – חבר מועצה
6. ד"ר אחמד קעדאן – חבר מועצה 
7. מר מסעד קעדאן – חבר מועצה 
8. מר מחמוד מגאדלה – חבר מועצה 
9. ד"ר נאסר קעדאן – חבר מועצה 
10. מר עלי גנאים – חבר מועצה 
11. אינג' עאמר גנאים – חבר מועצה 
12. מר פטין ביאדסה – חבר מועצה 
13. מר שריף שאיב – חבר מועצה 
14. ד"ר האני עתאמנה – חבר מועצה

חברי מועצה חסרים:
1. מר באסל בדוסי – חבר מועצה
2. מר ג'מאל אבו-מוך – חבר מועצה

משתתפים נוספים:
1. רו"ח שאדי דרויש, מנכ"ל העירייה 
2. עו"ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה 
3. אינג' מאג'ד ביאדסה, מהנדס העירייה
4. רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה

על סדר היום:
1. דיון והחלטה – תקציב עיריית באקה אלגרבייה לשנת 2020.

כללי: ראש העירייה, וחברי עירייה, כל אחד במילותיו, קראו לתושבי העיר לגלות אחריות ולציית להוראות הגורמים הרשמיים כדי שכולנו נעבור את משבר מגיפת הקורונה בשלום ובבטחה. ראש העירייה, וחברי עירייה, כל אחד במילותיו, הודו והצדיעו לכל העוסקים במלאכת ההתמודדות עם המצב הקיים, ואשר משמשים מופת ודוגמה לשאר רשויות וישובים. ראש העיריה, וחברי עירייה, כל אחד במילותיו, אחלו שלום ובריאות מלאה לתושבי העיר.

ראש העירייה, וחברי עירייה, כל אחד במילותיו, ובהתייחס לתקציב העיריה במתכונת המונחת על שולחן המועצה לדיון ולאישור, הבהירו שמדובר בתקציב במתכונת זמנית, שהינה תולדה של אילוצי הזמן, תקציב המדינה שטרם אושר, משבר הקורונה והשלכותיו, העובדה שמדובר בעירייה חדשה, הצורך באישור תקציב להעלאת העירייה על דרך המלך, הצורך בזמן נוסף ללימוד עמוק יותר לכל צורכי התושבים והמחלקות השונות, ולכן אין בהצעת התקציב כדי לשקף כעת את החזון והתוכניות של הנהלת העירייה, וכן – מדובר בתקציב שיפתח לדיון מחדש בעוד 3-4 חודשים.

(הישיבה הוקלטה וכל החפץ בשמיעת הישיבה במלואה יוכל לעשות כן בשמיעת ההקלטה ו/או בקריאת התמליל - לכשזה יוכן).

מר ראיד דקה, ראש העיריה:
שלום רב לכולם, תודה רבה שהגעתם למרות המצב הקשה.

היום אנחנו מתכנסים לדון בישיבת התקציב לשנת 2020.

אנחנו חייבים לאשר התקציב הנ"ל כי התחלנו המסע בחודש ינואר 2020, בתקופת הזמן שניתנה לנו לא מספיקה לעשות תקציב מקיף יותר ממה שיש לנו היום.

זה תקציב שיתוקן במהלך שנת 2020. יש הערות שהתקבלו וניקח אותם בחשבון. הראייה שלנו היא שהתקציב ישקף את החזון של כלל חברי המועצה וזה יהיה לאחר הישיבות שלנו עם מנהלי המחלקות והתאמת ציפיות והערכת מצב הפרויקטים בכל מחלקה. בנוסף לכך, לאור המצב הכלכלי של המדינה ומשבר הקורונה, חייבים לאשר את התקציב ולפעול לגיוס הכנסות עצמאיות.

מר בכר ענבוסי, סגן ראש העיריה: הצעת התקציב המונחת בפניכם נדונה סעיף סעיף בוועדת הכספים,  ואושרה. אומנם יש והיו הערות, גם הערות צודקות ונכונות, אבל כולנו מבינים שמדובר בתקציב זמני וכפי שאמר ראש העיריה הכוונה שהתקציב יפתח מחדש בעוד מספר חודשים. זה למעשה תקציב שנת 2019 עם תיקונים קלים. המדינה עוברת תקופה לא פשוטה. אני מבקש מכולם להבין צו השעה ולאשר את התקציב.

רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה: הציג את עיקרי התקציב. כ- 177 מליון ₪. התקציב מבוסס על תקציב שנת 2019. זה תקציב ראשוני שיעבור כנראה שינויים במהלך השנה גם בהתאם לתקציבים שיתקבלו ממשרדי ממשלה, ובהתאם ללימוד צורכי ודרישות מחלקות העיריה. הגרעון לשנת 2019 כ- 2 מליון ₪, מצטרף לגרעון קודם של כ- 8 מליון ₪. נפלה טעות ברישום מספר התקנים של הלשכה המשפטית – צריך להיות 5.5 תקנים ולא 4.5.

מר ראיד דקה, ראש העירייה: לאחר שיו"ר ועדת הכספים בעירייה, סגן ראש העירייה, מר בכר ענבוסי, הציג את עיקרי הדיון בוועדת הכספים, ולאחר שגזבר העירייה הציג בפני חברי העירייה את עיקרי התקציב, ולאחר ששאלות חברי העירייה נענו, אני מעלה להצבעה אישור תקציב העירייה לשנת 2020, בהתאם להצעת התקציב שצורפה לזימון לישיבת המועצה בתיקון טעות סופר אחת (כפי שהבהיר גזבר העירייה) שנפלה בתקן הלשכה המשפטית בעירייה (צריך להיות 5.5 תקנים ולא 4.5 תקנים): 

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (14).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העירייה אישרה פה אחד תקציב העירייה לשנת 2020, בתיקון הטעות שנפלה בתקן הלשכה המשפטית בעירייה (צריך להיות 5.5 תקנים).

מר ראיד דקה, ראש העיריה: לאחר שתם הדיון בסעיף שעל סדר יום הישיבה, אני מודה לכל חברי המועצה על ההבנה ועל שיתוף הפעולה, ומכריז על נעילת הישיבה (שעה 19:36).