פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 1/2020 מיום : 03.02.2020

מסמך:פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 1/2020
תאריך:29/03/2020
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2020
סוג ישיבה:מן המניין
  • ​​פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 1/2020 מיום : 03.02.2020.
  • ​הפרוטוקול אושר בישיבת המועצה ביום 25.03.2020 – ישיבה לא מן המניין 4/2020