פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 01/2020 מיום : 21.01.2020

מסמך:פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 01/2020 מיום : 21.01.2020
קובץ שמע:להקלטה של הפרוטוקל
תאריך:29/03/2020
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2020
סוג ישיבה:שלא מן המניין
  • פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 01/2020 מיום : 21.01.2020

  • ​הפרוטוקול אושר בישיבת המועצה – ישיבה לא מן המניין 4/2020​