פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 20/2019 מיום 28/07/2019

מסמך:פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המנין 20-2019.pdf
תאריך:10/09/2019
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2019
סוג ישיבה:שלא מן המניין

​​​​​עיריית באקה אל גרבייה

​​פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 20/2019 

​מיום 28/07/2019

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 20/2019 באולם הישיבות בעיריית באקה אלגרבייה ביום ראשון 28/07/2019. הישיבה זומנה לשעה 19:30 והתחילה בשעה 20:00 לאחר השלמת מניין חוקי.

חברי מועצה נוכחים: 
1. עו"ד מורסי אבו-מוך – ראש העירייה
2. מר באסל בדוסי – סגן ראש העירייה
3. מר גסאן עת'אמנה – סגן ראש העירייה
4. מר איאד מואסי – מ"מ ראש העירייה 
5. מר ג'אד ביאדסה – חבר מועצה
6. מר ג'מאל אבו-מוך – חבר מועצה 
7. מר מאהר חואג'ה – חבר מועצה
8. מר חוסאם חאג' אחמד – חבר מועצה
            
 חברי מועצה חסרים:
1. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
2. מר בהאא מואסי – חבר מועצה 
3. מר עבדאלמונעם מואסי – חבר מועצה
4. מר שריף שאיב – חבר מועצה
5. מר טהא ענאבוסי – חבר מועצה
6. מר מחמוד מג'אדלה – חבר מועצה 
7. מר עאדל אבו-פרך – חבר מועצה
8. מר אדריס מואסי – חבר מועצה

 משתתפים נוספים:
1. רו"ח שאדי דרויש, מנכ"ל העירייה 
2. עו"ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה 
3. רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה
4. אינג' מאג'ד ביאדסה, מהנדס העירייה

על סדר היום:
1. שינוי הרכב וועדת כספים.

סעיף 1: שינוי הרכב וועדת כספים:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: ישיבת ועדת הכספים זומנה ליום רביעי שעבר. לישיבה הגיעו שני חברי ועדה בלבד, וחבר הוועדה מר עבדאלמונעם מואסי לא הגיע בגלל מצבו הרפואי. עבד הנו נציג האופוזיציה בוועדה, ולמרות שהאופוזיציה ידעה על מצבו של עבד מזה למעלה משנה ושהוא לא יכול להשתתף בועדה זו או בועדות אחרות בהן הוא חבר, הם בחרו לא להחליף אותו. עבד אף לא השתתף בישיבות מועצה מזה תקופה ארוכה וסיעתו משיקוליה בחרה לא להחליף אותו ואף לא בקשו להחליף אותו בחברות בועדות.

במצב זה אנו נמצאים במצב מיוחד לפיו חברי האופוזיציה אינם פעילים ואף לא מתייצבים בעיריה מזה למעלה משנה. חברי מועצה מטעם האופוזיציה לרבות מר שריף שאייב ומר עבדאלמונעם מואסי, לא התייצבו בעיריה מזה זמן רב. אני מאחל לעבד בריאות ורפואה שלמה ומהירה, ודבריי נאמרו רק כדי להבהיר שלא היתה ברירה אלא לקיים ישיבת ועדת כספים. מדובר בתיקון תקציב לצורך פתיחת שנת הלימודים וללא התיקון לא ניתן לבצע פתיחה לשנת הלימודים. לא מדובר בתיקון תקציב לצורך ביצוע כבישים אלא להכנת בתי ספר – אלקודס, אבן אלהייתם, עמר בן אלחטאב, אלאנדלוס. בנוסף קיים צורך בתיקון תקציב לצורך הכנת גני ילדים לשנת הלימודים שבפתח בסך של כ- 250 אלף ₪. הכנה משמעותה עבודות שיפוצים דבר שדורש זמן, וחייבים להתחיל מידית כדי לסיים לפני תחילת שנת הלימודים.

יו"ר ועדת הכספים התבקש על ידי לפני יותר משבועיים לזמן ישיבת ועדה. הוא קיים ישיבות רבות עם גזבר העיריה ועם מנכ"ל העיריה ואף עם חלק מחברי מועצה לגבי התיקון, ובחר מטעמים שלו לא להתייצב לישיבת הוועדה שזומנה וזאת תוך הודעה שתי שעות בלבד לפני מועד כינוס הישיבה. היות ויו"ר הוועדה לא נוכח היום בישיבת המועצה, למרות שהוא יודיע במה מדובר, רק מחזק עמדתי שיש צורך להחליף אותו בחבר אחר. בעיריה קיים צורך דחוף בתיקון זה גם לצורך מתן עזרה כספית גם למחלקת שפ"ע כדי לאפשר לה לתת מענה לדרישות התושבים. הואיל וחברי המועצה הנוכחים בדעה לתת ליו"ר ועדת הכספים הזדמנות נוספת, אני מכבד את עמדתם כאשר אני מקווה שזה לא יגרום נזק לעיריה. יש צורך בהחלפת עבד, וכן מר מחמוד מג'אדלה שנמצא בימים אלו בחופשה בחו"ל ועם חזרתו מחו"ל נוכל להביא הנושא שוב פעם לדיון חוזר במועצה.

אני מעלה להצבעה הצעתי להחליף את חברי ועדת הכספים ה"ה מחמוד מג'אדלה ועבדאלמונעם מואסי בחברי המועצה ה"ה מאהר חואג'ה וג'מאל אבו-מוך: 

בעד: כל חברי המועצה המשתתפים (8).
נגד: אין.
נמנעים: אין.

החלטה: מועצת העיריה החליטה פה אחד לתקן הרכב ועדת הכספים כך שחברי המועצה מאהר חואג'ה וג'מאל אבו-מוך יחליפו את חברי המועצה עבדאלמונעם מואסי ומחמוד מג'אדלה כחברים בוועדת הכספים בעיריה.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: לאחר שתם הדיון בסעיף שעל סדר יום הישיבה אני מכריז על נעילת הישיבה (20:10).