פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 18/2019 מיום 21/07/2019

מסמך:פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המנין 18-2019.pdf
תאריך:10/09/2019
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2019
סוג ישיבה:שלא מן המניין

​עיריית באקה אל גרבייה

​​פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 18/2019 

מיום 21/07/2019

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 18/2019 באולם הישיבות בעיריית באקה אלגרבייה ביום שני 21/07/2019. הישיבה זומנה לשעה 19:30 והתחילה בשעה 20:00 לאחר השלמת מניין חוקי.

חברי מועצה נוכחים: 
1. מר גסאן עת'אמנה – סגן ראש העירייה
2. מר איאד מואסי – מ"מ ראש העירייה 
3. מר מחמוד מג'אדלה – חבר מועצה 
4. מר ג'אד ביאדסה – חבר מועצה
5. מר ג'מאל אבו-מוך – חבר מועצה 
6. מר עאדל אבו-פרך, חבר מועצה
7. מר חוסאם חאג' אחמד – חבר מועצה
8. מר אדריס מואסי – חבר מועצה
            
 חברי מועצה חסרים:
1. עו"ד מורסי אבו-מוך – ראש העירייה
2. מר באסל בדוסי – סגן ראש העירייה
3. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
4. מר בהאא מואסי – חבר מועצה 
5. מר עבדאלמונעם מואסי – חבר מועצה
6. מר שריף שאיב – חבר מועצה
7. מר טהא ענאבוסי – חבר מועצה
8. מר מאהר חואג'ה – חבר מועצה

 משתתפים נוספים:
1. עו"ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה 
2. רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה
3. אינג' מאג'ד ביאדסה, מהנדס העירייה

משתתפים נוספים חסרים:
1. רו"ח שאדי דרויש, מנכ"ל העירייה (בחופשה)


על סדר היום:
1. תב"ר מיוחד ע"ס 187,396 ₪ עבור "התאמות נגישות פרטנית טכנולוגית לתלמידים תשע"ט". 
מימון: משרד החינוך.
מצ"ב אישור/פרוטוקול הוועדה וסכום ההקצאה עבור עיריית באקה אלגרבייה.
2. תב"ר חדש ע"ס 122,538 ₪ עבור "קו ניקוז בכביש 5 באקה 2019".
מימון: מענקי פיתוח 2019, משרד הפנים.
3. תב"ר חדש ע"ס 255,977 ₪ עבור "שיפוץ פארק עירוני דרומי באקה 2019". 
מימון: מענקי פיתוח 2019, משרד הפנים.
4. תב"ר חדש ע"ס 1,092,483 ₪ עבור "שיקום כבישים 66,67,68 באקה 2019".
מימון: מענקי פיתוח 2019, משרד הפנים.


תוספת ראשונה לסדר היום:
1. שיפוץ מבנה בית ספר מקיף אבן אלהית'ם על סך 4,000,000 ₪.

תוספת ראשונה לסדר היום:
1. תב"ר חדש 66,263 ₪ עבור "פרוייקט איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון כרמל 2019". 
מימון: איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה 59,637 ₪.
השתתפות תקציב רגיל 2019 6,626 ₪.
מצ"ב אישור תמיכה מאיגוד ערים.

(על דעת ובהסכמת כל הנוכחים, סגן ראש העיריה, מר גסאן עתאמנה, ינהל ישיבה זו, בהעדרו של ראש העיריה).

מר גסאן עתאמנה, מנהל הישיבה: (קרא בשמות הנוכחים והחסרים) נעבור לסעד היום.


סדר יום ישיבה מקורי:

סעיף 1: תב"ר מיוחד ע"ס 187,396 ₪ עבור "התאמות נגישות פרטנית טכנולוגית לתלמידים תשע"ט". מימון: משרד החינוך. מצ"ב אישור/פרוטוקול הוועדה וסכום ההקצאה עבור עיריית באקה אלגרבייה:

מר גסאן עתאמנה, מנהל הישיבה: אני מעלה להצבעה אישור תב"ר מיוחד ע"ס 187,396 ₪ עבור "התאמות נגישות פרטנית טכנולוגית לתלמידים תשע"ט". מימון: משרד החינוך:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (8).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה החליטה פה אחד לאשר תב"ר חדש מיוחד ע"ס 187,396 ₪ עבור "התאמות נגישות פרטנית טכנולוגית לתלמידים תשע"ט". מימון: משרד החינוך.


סעיף 2: תב"ר חדש ע"ס 122,538 ₪ עבור "קו ניקוז בכביש 5 באקה 2019". מימון: מענקי פיתוח 2019, משרד הפנים:

מר גסאן עתאמנה, מנהל הישיבה: תב"ר חדש ע"ס 122,538 ₪ עבור "קו ניקוז בכביש 5 באקה 2019". מימון: מענקי פיתוח 2019, משרד הפנים.

אינג' מאג'ד אלביאדסה, מהנדס העיריה: אנחנו מדברים על איזור כביש מס' 5 וביר בורין מול אבו עלאא. בשנה שעברה ובשנים קודמות היו הצפות קשות באיזור זה. יש תביעות נזק נגד העיריה. אנחנו חייבים לפתור את הבעיה. הענין היה בתוכנית של ההנדסה מזמן. זה לא ענין חדש. אלו עבודות חיוניות חובה ולא ניתן לדחות אותן. הנזק לא רק מידי אלא גם מתמשך ועתידי.

מר גסאן עתאמנה, מנהל הישיבה: אני מעלה להצבעה לאשר תב"ר חדש ע"ס 122,538 ₪ עבור "קו ניקוז בכביש 5 באקה 2019". מימון: מענקי פיתוח 2019, משרד הפנים:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (8).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה החליטה פה אחד לאשר תב"ר חדש ע"ס 122,538 ₪ עבור "קו ניקוז בכביש 5 באקה 2019". מימון: מענקי פיתוח 2019, משרד הפנים.


סעיף 3: תב"ר חדש ע"ס 255,977 ₪ עבור "שיפוץ פארק עירוני דרומי באקה 2019". מימון: מענקי פיתוח 2019, משרד הפנים:

מר גסאן עתאמנה, מנהל הישיבה: תב"ר חדש ע"ס 255,977 ₪ עבור "שיפוץ פארק עירוני דרומי באקה 2019". 
מימון: מענקי פיתוח 2019, משרד הפנים.

אינג' מאג'ד אלביאדסה, מהנדס  העיריה: מצב פרק דרומי ידוע לכולם. יש תלונות. יש בעיות בטיחות. חסר מתקנים נגישים לאנשים עם מוגבלות. לחצנו כל הזמן למתן עדיפות ותקצוב. יש אומדן עבודות מפורט שהוכן לאחרונה לפני מספר חודשים. העבודות כוללות גם השלמת הצללות, בצענו חלק בעבר, והתקנת משחקיות נגישות לאנשים עם מוגבלות, וכן פירוק כ- 120 מ"ר והתקנה מחדש.

מר גסאן עתאמנה, מנהל הישיבה: אני מעלה להצבעה לאשר תב"ר חדש ע"ס 255,977 ₪ עבור "שיפוץ פארק עירוני דרומי באקה 2019". מימון: מענקי פיתוח 2019, משרד הפנים:.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (8).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה החליטה פה אחד לאשר תב"ר חדש ע"ס 255,977 ₪ עבור "שיפוץ פארק עירוני דרומי באקה 2019". מימון: מענקי פיתוח 2019, משרד הפנים.

סעיף 4: תב"ר חדש ע"ס 1,092,483 ₪ עבור "שיקום כבישים 66,67,68 באקה 2019". מימון: מענקי פיתוח 2019, משרד הפנים:

מר גסאן עתאמנה, מנהל הישיבה: תב"ר חדש ע"ס 1,092,483 ₪ עבור "שיקום כבישים 66,67,68 באקה 2019". מימון: מענקי פיתוח 2019, משרד הפנים.

אינג' מאג'ד אלביאדסה, מהנדס העיריה: אלו הכבישים בקטע ממסגד אלשאפעי ועד בית פואז קעדאן אבו-חשיש. בקטע זה בצענו כבר את כל שאר התשתיות – ניקוז, ביוב, וקו מים חדש. באזור זה יש הצפות חוזרות כל שנה. התקציב הפעם לביצוע פיתוח מלא של הכביש כולל סלילה ותאורה. חייבים לפתור בעיות ההצפות, הניקוז. זה היה בתכנית שלנו מהעבר ואז התקציב הספיק רק לניקוז. לא ניתן לדחות עבודות אלו. חייבים, אני מקווה, לסיים לפני כניסת החורף.

מר גסאן עתאמנה, מנהל הישיבה: אני מעלה להצבעה לאשר תב"ר חדש ע"ס 1,092,483 ₪ עבור "שיקום כבישים 66,67,68 באקה 2019". מימון: מענקי פיתוח 2019, משרד הפנים:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (8).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה החליטה פה אחד לאשר תב"ר חדש ע"ס 1,092,483 ₪ עבור "שיקום כבישים 66,67,68 באקה 2019". מימון: מענקי פיתוח 2019, משרד הפנים.

תוספת ראשונה לסדר היום:

סעיף 1: שיפוץ מבנה בית ספר מקיף אבן אלהית'ם על סך 4,000,000 ₪:

מר גסאן עתאמנה, מנהל הישיבה: שיפוץ מבנה בית ספר מקיף אבן אלהית'ם על סך 4,000,000 ₪.

רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העיריה: זה אישור תב"ר חדש. נפלה טעות בזימון. מקור מימון: מפעל הפיס.

מר גסאן עתאמנה, מנהל הישיבה: אני מעלה להצבעה אישור תב"ר חדש לשיפוץ מבנה בית ספר מקיף אבן אלהית'ם על סך 4,000,000 ₪; מקור מימון: מפעל הפיס.
  
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (8).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה החליטה פה אחד לאשר תב"ר חדש לשיפוץ מבנה בית ספר מקיף אבן אלהית'ם על סך 4,000,000 ₪; מקור מימון: מפעל הפיס:

תוספת שנייה לסדר היום:

סעיף 1: תב"ר חדש 66,263 ₪ עבור "פרוייקט איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון כרמל 2019". מימון: איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה 59,637 ₪. השתתפות תקציב רגיל 2019 6,626 ₪. מצ"ב אישור תמיכה מאיגוד ערים:

מר גסאן עתאמנה, מנהל הישיבה: אני מעלה להצבעה לאשר תב"ר חדש 66,263 ₪ עבור "פרוייקט איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון כרמל 2019". מימון: איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה 59,637 ₪. השתתפות תקציב רגיל 2019 - 6,626 ₪. מצ"ב אישור תמיכה מאיגוד ערים:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (8).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה החליטה פה אחד לאשר תב"ר חדש ע"ס 66,263 ₪ עבור "פרוייקט איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון כרמל 2019". מימון: איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה 59,637 ₪. השתתפות תקציב רגיל 2019 - 6,626 ₪.

מר גסאן עתאמנה, מנהל הישיבה: לאחר שתם הדיון בכל הסעיפים שעל סדר יום הישיבה ושתי התוספות, אני מכריז על נעילת הישיבה (20:09).​