פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 5/2016 מיום 13/3/2016

תאריך:13/03/2016
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2016
סוג ישיבה:שלא מן המניין

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 5/2016 באולם הישיבות בעיריית באקה אל גרבייה ביום רביעי 13/3/2016 בשעה 19:30.

משתתפים

חברי מועצה נוכחים:

 1. עו”ד מורסי אבו מוך – ראש העיר
 2. מר אמג’ד עויסאת – חבר מועצה
 3. מר איאד מואסי – חבר מועצה
 4. מר אחמד מואסי – חבר מועצה
 5. מר באסל בדוסי – חבר מועצה
 6. מר בהאא מואסי – חבר מועצה
 7. מר ג’מאל אבו מוך – חבר מועצה
 8. מר גסאן עת’אמנה – חבר מועצה
 9. מר חסן פדעוס – חבר מועצה
 10. מר טהא ענאבסי – חבר מועצה
 11. מר מוחמד אסעד אבו מוך – חבר מועצה
 12. מר סובחי ביאדסה – חבר מועצה
 13. מר עאמר אבו חוסין – חבר מועצה
 14. מר עאיד מג’דלאוי – חבר מועצה
 15. מר עבד אלטיף מסארווה – חבר מועצה
 16. מר שריף שאיב –חבר מועצה

משתתפים נוספים :

 1. מר מוחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה
 2. עו”ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה
 3. רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה

​משתתפים חסרים:

 1. עו”ד ראני אשקר, מבקר העירייה
 2. אינג’ זוהיר מקאלדה, מהנדס העירייה

 

​​על סדר היום:

​אישור התקצי​​ב הרגיל של​​ העירייה לשנת 2016.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: שלום רב לכל הנוכחים. בפנינו מונח תקציב העירייה לשנת 2016 .

{התנהל דיון בין חברי מועצת העיר, ראש העירייה והגזבר בעניין התקציב כפי שמופיע בתמלול המצ”ב לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו}

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: מעלה להצבעה את סעיף 1 שעל סדר היום.

בעד: 8 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמגד עויסאת)
נגד: 8 מחברי המועצה הנוכחים (איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב).
נמנע: אין.
החלטה: לא אושר התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2016.
בכבוד רב,

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה​
מוחמד אבו פרך,  מנכ”ל העירייה