פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 01/2019 מיום 04/08/2019

מסמך:פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' 1-2019.pdf
תאריך:10/09/2019
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2019
סוג ישיבה:מן המניין

​​​​עיריית באקה אל גרבייה

​​פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 01/2019 

​​מיום 04/08/2019

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה מן המניין מס' 01/2019 באולם הישיבות בעיריית באקה אלגרבייה ביום ראשון 04/08/2019. הישיבה זומנה לשעה 19:30.

חברי מועצה נוכחים: 
1. עו"ד מורסי אבו-מוך – ראש העירייה
2. מר באסל בדוסי – סגן ראש העירייה
3. מר גסאן עת'אמנה – סגן ראש העירייה
4. מר איאד מואסי – מ"מ ראש העירייה 
5. מר אדריס מואסי – חבר מועצה
6. מר עאדל אבו-פרך – חבר מועצה
7. מר מחמוד מג'אדלה – חבר מועצה 
8. מר ג'מאל אבו-מוך – חבר מועצה 
9. מר מאהר חואג'ה – חבר מועצה
10. מר חוסאם חאג' אחמד – חבר מועצה
            
 חברי מועצה חסרים:
1. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
2. מר ג'אד ביאדסה – חבר מועצה
3. מר בהאא מואסי – חבר מועצה 
4. מר עבדאלמונעם מואסי – חבר מועצה
5. מר שריף שאיב – חבר מועצה
6. מר טהא ענאבוסי – חבר מועצה

 משתתפים נוספים:
1. רו"ח שאדי דרויש, מנכ"ל העירייה 
2. עו"ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה 
3. אינג' מאג'ד ביאדסה, מהנדס העירייה

משתתפים חסרים:
1. רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה

על סדר היום:
1. דיון בתוכנית מס' 351-0666073 שכונה צפונית לבניית 828 יחידת דיור.
סעיף 1: דיון בתוכנית מס' 351-0666073 שכונה צפונית לבניית 828 יחידת דיור:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: (לאחר שראש העיריה קרא בשמות הנוכחים והחסרים), על סדר היום דיון בתכנית מס' 351-0666073, התכנית לזוגות צעירים, לבניית 828 יחידות דיור. בבקשה מהנדס העיריה להציג עיקרי הדברים.

אינג' מאג'ד אלביאדסה, מהנדס העיריה: מדובר בתכנית תקדימית בבאקה. התכנית בתכנון וביוזמת משרד השיכון. התכנית משתרעת על 254 דונם באדמות מינהל מקרקעי ישראל ואשר כ- 20% מהם אינם בשטח שיפוט העיריה, עובדה נוספת של הצלחה. התכנית עוסקת בשינוי יעוד מחקלאי למגורים, מסחר ותעשיה. 91 דונם למגורים עם 828 יחידות דיור. מדובר בקרקע ליד הכניסה הצפונית לעיר מול עסק אבו-טארק. המטרה מהדיון היום המלצה בפני מוסדות התכנון לקדם התוכנית. העיריה אינה היוזמת של התכנית ולכן אנו לא נדרשים לאשר יוזמה של התכנית או הצטרפות כיוזמת התוכנית.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: התכנית התחילה בשנת 2013. אז התחלנו ב- 100 דונם ובהמשך הצלחנו להגיע אל למעלה מ- 250 דונם. במקור התכנית היתה צריכה להיות 1300-1500 יחידות דיור בשיטת בניה לגובה של 9 קומות. אבל לאחר שאושר הקמת שדה תעופה במנשה, היתה השפעה תכנונית על כל התכנון באזור, ובשל מה שנקרה "קונוס טיסה" ודרישות משרד הביטחון נאלצו להוריד גובה קומות בבניינים כך שכל שהתרחקנו מבאקה מספר הקומות ירדו יותר. חלק מהמבנים אף הועמד על 3 קומות, חלק על 4 וכך הלאה. בכך ירד מספר הדירות ל- 828 דירות. היחסים שלנו ועמדת משרד הפנים, ועדה מקומית, משרד השיכון, ועדה מחוזית בסדר גמור. הבעיה היחידה עם קיבוץ מצר אשר חלק קטן בויכוח עם הקיבוץ. הויכח לא משפיע על התוכנית אלא על דרך ואני מצפה שזה יפתר. ב- 28.8.2019 יתקיים דיון בועדה המקומית אליו יגיעו המתכננים ונציגי משרד השיכון להצגת התכנית ואח"כ הוועדה אמורה לאשר התכנית ולהמליץ להעביר אותה לוועדה המחוזית. לפי בקשת מהנדסת הוועדה המקומית אנו נדרשים להמליץ.

אני מעלה להצבעה הצעה לפיה מועצת העיריה מברכת על התכנית וממליצה על קידום התכנית, תכנית מס' 351-0666073, במוסדות התכנון: 

בעד: כל חברי המועצה המשתתפים (10).
נגד: אין.
נמנעים: אין.

החלטה: מועצת העיריה החליטה פה אחד הצעה לפיה מועצת העיריה מברכת על התכנית וממליצה על קידום התכנית, תכנית מס' 351-0666073, במוסדות התכנון.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אולי ננצל הזדמנות זו כדי לעדכן את החברים בהצלחה גם בענין מה שנקרא "מאמץ ממוקד" ו- "ותמ"ל". מאג'ד, אנא להציג הענין במספר מילים בפני החברים.

אינג' מאג'ד אלביאדסה, מהנדס העיריה: במסגרת תכנון בתכנית "מאמץ ממוקד" העיריה מגייסת במסגרת החלטת ממשלה 922 כ- 3 מליון ₪ לקידום תכנון של כל המובלעות החקלאית בהליך מזורז באמצעות הוועדה המקומית לתכנון ובניה. להבדיל מרשויות אחרות אנחנו לא לוקחים הלוואה. אנחנו מגייסים הסכום מהכסף במסגרת תכנון 922. הדבר יביא לשינוי יעוד גם לבניה וכן להכשרת מבנים בינויים ללא היתרים על קרקע חקלאית. כמו-כן, בהקשר לותמ"ל - בהתאם להחלטת ממשלה מוקדמת תכנית מפורטת לדיון מזורז מהיר בועדה המיוחדת לתכנון מתחמים מועדפים לדיור, מה שנקרה הותמ"ל. מדובר בקרקע בין באקה וג'ת. התכנית משותפת לתחומים של מועצה מקומית ג'ת ושל עיריית באקה. הקרקע נמצאת בתחום שיפוט שתי הרשויות. שטח התכנית חל על אזור שבו בחלק שבשטח שיפוט באקה  כ- 330 דונם. אישור התכנית יביא, בין השאר, לביטול כביש מס' 61 ולאישור של מאות יחידות דיור.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: לאחר שתם הדיון בסעיף שעל סדר יום הישיבה אני מכריז על נעילת הישיבה (20:40).