פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 6/2016 מיום 28/2/2016

תאריך:28/02/2016
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2016
סוג ישיבה:שלא מן המניין

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 6/2016 באולם הישיבות בעיריית באקה אל גרבייה ביום רביעי 28/2/2016 בשעה 19:30.

משתתפים

חברי מועצה נוכחים:

 1. עו”ד מורסי אבו מוך – ראש העיר
 2. מר אמג’ד עויסאת – חבר מועצה
 3. מר איאד מואסי – חבר מועצה
 4. מר אחמד מואסי – חבר מועצה
 5. מר באסל בדוסי – חבר מועצה
 6. מר בהאא מואסי – חבר מועצה
 7. מר ג’מאל אבו מוך – חבר מועצה
 8. מר גסאן עת’אמנה – חבר מועצה
 9. מר חסן פדעוס – חבר מועצה
 10. מר טהא ענאבסי – חבר מועצה
 11. מר מוחמד אסעד אבו מוך – חבר מועצה
 12. מר סובחי ביאדסה – חבר מועצה
 13. מר עאמר אבו חוסין – חבר מועצה
 14. מר עאיד מג’דלאוי – חבר מועצה
 15. מר עבד אלטיף מסארווה – חבר מועצה
 16. מר שריף שאיב –חבר מועצה

​משתתפים נוספים :

 1. מר מוחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה
 2. עו”ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה
 3. רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה
 4. עו”ד ראני אשקר, מבקר העירייה
 5. אינג’ זוהיר מקאלדה, מהנדס העירייה

 

על סדר​​ היום:

​​ביטול חוזה ההתקשרות עם חברת ביצורית בע”מ באופן מיידי​

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: שלום רב לכל הנוכחים.

{התנהל דיון בין חברי מועצת העיר וראש העירייה בעניין שירותי הגבייה בעיר והתנהלות חברת הגבייה כלפי תושבי העיר כפי שמופיע בתמלול המצ”ב לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו}

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: בהמשך להצעת חבר מועצה, אני מציע להרכיב וועדה שתדון בעניין חברת הגבייה ותקבל החלטה באשר להמשך השירות

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמגד עויסאת, איאד מואסי, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד להרכיב וועדה שתדון בעניין חברת הגבייה. הרכב הוועדה הינו: ח”מ שריף שאייב, ח”מ בהאא מואסי, ח”מ מוחמד אבו מוך, ח”מ אמג’ד עויסאת, ח”מ איאד מואסי, ח”מ גסאן עתאמנה.
בכבוד רב,

עו”ד מורסי אבו מוך,​ ראש העיר​
מוחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה