הארכת מועד ההגשה למכרז רכז תחבורה ציבורית .

מספר המשרה:30.2020
תאריך פרסום המשרה:05/11/2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות:15/11/2020
עיריית באקה אלג'רבייה  מודיעה בזה על הארכת מועד ההגשה למכרז רכז תחבורה ציבורית .

 מכרז מס'  30-2020 עד  ליום 15.11.2020  בשעה 12:00 בצהריים

מסירת ההצעות מסירה ידנית בלשכת מנכ"ל העירייה.

הנתונים המלאים והמחייבים ניתן לעיין בהם באתר העירייה www.baqa.co.il.
                                                                                                                                           בכבוד רב,
                           ראיד דקה - ראש העיר​