הודעה על קביעת רשימת נציגי הציבור המקומי

הודעה על קביעת רשימת נציגי הציבור המקומי הכשירים לשמש נציגים בוועדת בחינה/מכרזים לבחירת עובדים בעיריית באקה אלגרבייה בהתאם לתקנה 22 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות), תש”מ – 1979″.בהתאם לתקנה לתקנה 22(ב) לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות), תש”מ – 1979, מודיע בזאת ראש העירייה על קביעת שמות נציגי הציבור המקומי הכשירים לשמש נציגים בוועדת הבחינה/המכרזים […]

إشعار حول تحديد قائمة ممثلي الجمهور المحلي

​إشعار حول تحديد قائمة ممثلي الجمهور المحلي المؤهلين للانخراط كممثلي جمهور في لجنة الامتحان/المناقصات لاختيار الموظّفين في بلديّة باقة الغربيّة وفقًا للمادة 22 لقوانين البلديّات (مناقصات لقبول موظّفين في السلطات المحليّة)، 1979. وفقًا للمادة 22 (ب) لقوانين البلديّات (مناقصات لقبول موظّفين في السلطات المحليّة)، 1979، يعلن بذلك رئيس البلديّة على تحديد قائمة أسماء ممثلي الجمهور […]