הודעה על הארכת מועד ההגשה עד ליום 02.05.2021 בשעה 12:00 בצהריים עבור המכרזים כלהלן:

עיריית באקה אלג’רבייה  מודיעה בזה על הארכת מועד ההגשה עד  ליום 02.05.2021  בשעה 12:00 בצהריים עבור המכרזים כלהלן:   מכרז מס’  27/2021   מנהל/ת מקיף אבן סינא  מכרז מס’  29/2021   עו”ס קהילתי  מכרז מס’  30/2021   פקח שיטור עירוני  מסירת ההצעות מסירה ידנית בלשכת מנכ”ל העירייה.הנתונים המלאים והמחייבים ניתן לעיין בהם באתר העירייה https://www.baqa.co.il/.             בכבוד […]

مديد موعد تقديم العروض حتى يوم 02.05.2021 الساعة 12:0 للمناقصات التالية

​بلدية باقة الغربية  بلدية باقة الغربية تعلن عن تمديد موعد تقديم العروض حتى يوم 02.05.2021 الساعة 12:00   للمناقصات:  ​مناقصة رقم :   27/2021  : مدير/ة المدرسة الشاملة ابن سينامناقصة رقم :   29/2021  : عامل اجتماعي في مجال العمل الجماهيري مناقصة رقم :   30/2021  : مراقب في شرطة البلديّة تقديم العروض باليد الى مكتب مدير عام البلدية. ​التفاصيل […]