הודעה על הארכת מועד ההגשה למכרזים : 14+18/2021

עיריית באקה אלג’רבייה  מודיעה בזה על הארכת מועד ההגשה עד  ליום 01.04.2021 בשעה 12:00 בצהריים עבור המכרזים כלהלן:  מכרז מס’  14/2021   מתאם בקרה ואחראי תחום חוזים והתקשרויות  ברשותמכרז מס’  18/2021   מדריך חברתי למועדון במע”ש  מסירת ההצעות מסירה ידנית בלשכת מנכ”ל העירייה.  הנתונים המלאים והמחייבים ניתן לעיין בהם באתר העירייה https://www.baqa.co.il/.       בכבוד רב,           ראיד […]

תכנית שנתית להעסקת עובדים עם מוגבלות לשנת 2021

תכנית שנתית להעסקת עובדים עם מוגבלות לשנת 2021א. פרטים מנהליים (1) שם הארגון: _עיריית באקה אלגרבייה  (2) מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם: נמוכה(3) מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה מלאה ביעד (5% מכלל העובדים):  35(4)פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון:שם מלא: __עפאף חרזאללה   תפקיד: סמנכ”ל ומנהלת מש”א כתובת מייל: [email protected] ___  טלפון: _0542031148ב. סיכום […]

بلدية باقة الغربية تعلن عن تمديد موعد تقديم العروض للمناقصات : 18/2021+14

​بلديةباقةالغربيةتعلنعنتمديدموعدتقديمالعروضحتى يوم 01.04.2021 الساعة 12:00   للمناقصات :​مناقصة رقم :   14/2021  منسّق رقابة ومسؤول مجال العقود والاتفاقيّات في البلديّةمناقصة رقم :   18/2021  مرشد اجتماعي لنادي في مركز المرام تقديم العروض باليد الى مكتب مدير عام البلدية. التفاصيل الكاملة والملزمة للمناقصات يمكن الإطلاع عليها في الموقع www.baqa.co.il مع الاحترام رائد دقه – رئيس البلدية