הנחה 95% בארנונה לעסקים.

  ההנחה הינה במסגרת התכנית הכלכלית לסיוע לעסקים שנפגעו בעקבות משבר הקורונה, זכאים עסקים שנפגעו מעל שיעור מסוים, להנחה של 95% בארנונה לתקופה של עד 1.6.2021, וכפי שמפורט בלינק המצורף . ההנחה נקבעה במסגרת תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס’ 4), התש”ף-2020, שנחתמו ב-15.09.2020 על ידי שר הפנים. הננו פונים לכל העסקים למהר […]