הודעה בדבר אישור תבחינים להקצאת קרקעות ומבנים שלא בתמורה ו/או בתמורה סמלית ואישור פרוגרמה למבני ציבור

עיריית באקה אל גרבייה- הודעה לציבור בדבר אישור תבחינים/קריטריונים להקצאת קרקעותומבנים שלא בתמורה ו/או בתמורה סמלית ואישור פרוגרמה למבני ציבור (לפי חוזר מנכ”ל משרדהפנים 5/2001, על תיקוניו).עיריית באקה אל גרבייה מודיעה בזאת לציבור על כך שהמועצה בישיבתה שלא מן המניין מס’26/2019 מיום 24.9.2019 אישרה תבחינים/קריטריונים להקצאת קרקעות ומבנים שלא בתמורה ו/או בתמורה סמלית וכן פרוגרמה למבני […]

إعلانٌ للجمهور بشأن الموافقة على الاختبارات / معايير تخصيص الأراضي والمباني دون مُقَابِل / أو مع مُقابِلٍ رمزيٍّ ومصادقةُ مخطّط للمباني العامّة

​بلديّة باقة الغربيّة – إعلانٌ للجمهور بشأن الموافقة على الاختبارات / معايير تخصيص الأراضي والمباني دون مُقَابِل / أو مع مُقابِلٍ رمزيٍّ ومصادقةُ مخطّط للمباني العامّة (وفقًا لتعليمات وزارة الدّاخليّة، 5/2001، المُشْتَمِلَة على تعديلات). تعلنُ بلديّة باقة الغربيّة بهذا، أنّه في جلستها غير الرّسميّة، رقم 2019/26، والتي انعَقَدَت في تاريخ 24 سبتمبر-أيلول 2019، قد صادَقَت […]