מכרז פומבי מס’ 13/2018 גזבר הרשות המקומית

מספר המשרה: 13/2018 תאריך פרסום המשרה: 20/03/2018 תאריך אחרון להגשת מועמדות: 15/04/2018 אחוז משרה: 100% דרוג שכר: העסקה עפ”י חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים. המודעה הינה בלשון זכר אך הינה מיועדת לגברים ונשים כאחדתואר התפקיד: גזבר הרשות המקומית תיאור התפקיד: אחריות להכנת התקציב של הרשות הרגיל והתקציב הבלתי רגיל של הרשות המקומית ומעקב אחר […]

بلدية باقة الغربية – مناقصة خارجية رقم 13/2018 – محاسب السلطة المحلية

الإعلان بالمذكر لكنه موجه للنساء وللرجال على حد سواءإسم الوظيفة: محاسب السلطة المحلية. نسبة الوظيفة: 100٪ وظيفة. تدريج أجرة: تشغيل حسب إتفاقية شخصية خاضع لمصادقة وزارة الداخلية.وصف الوظيفة: مسؤولية إعداد ميزانية السلطة العادية والميزانية غير العادية للسلطة المحلية ومتابعة استغلال الميزانية المصادقة لكل وحدة. مسؤولية جباية الضرائب في السلطة المحلية (أرنونا، مياه، مجارٍ، حاويات نفايات […]