הארכת מועד הגשת הצעות במכרז מס’ 19/2017

​עיריית באקה אל גרבייה מודיעה בזאת על הארכת מועד להגשת הצעות במכרז 19/2017 – מכרז להפעלת בריכת השחייה העירונית בעיר באקה אל גרבייה. מועד אחרון להגשה – יום ראשון, 04.02.18 בשעה 12:00. ביום שני, 29.1.18 בשעה 11:00 במחלקת ההנדסה בעירייה יתקיים סיור הקבלנים. הסיור איננו חובה. מלבד הארכת המועד, ביתר תנאי המכרז לא חל שינוי.