הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
באקה אל גרבייה הלב הפועם של המשולש
פתח/סגור תפריט
Ar

מכרזים

  
  
  
  
מכרז / הסכם מסגרת - עבודות אחזקת כבישים ומדרכות ברחבי העיר באקה אל גרבייה. 2/201817/01/201808/02/2018 12:00
מכרז מסגרת למתן שירותי ניקיון וטיאוט ידני קבלני של רחובות ושטחים ציבוריים פתוחים1/201815/01/201811/02/2018 13:30
הודעה על הארכת מועד הגשת הצעות במכרז מס' 19/2017 - מכרז להפעלת בריכה השחייה העירונית19/201707/01/201821/01/2018 12:00
מכרז מסגרת פריצה, סלילה ופיתוח דרכים ושצ"פים ברחבי העיר22/201727/12/201721/01/2018 11:00
מכרז מסגרת תחזוקה ושיפוץ מבני ציבור וחינוך בעיר באקה אל גרבייה 18/201727/12/201725/01/2018 12:00
מכרז להפעלת בריכת השחייה העירונית בעיר באקה אלגרבייה19/201705/12/201707/01/2018 12:00
מכרז תחזוקה ושיפוץ מבני ציבור וחינוך בעיר באקה אלגרבייה18/201723/11/201710/12/2017 12:00
מכרז ביצוע עבודות השלמה מבנה ומתחם היכל התרבות 20/201716/11/201710/12/2017 13:30
קול קורא / מכרז לשכירת שירותי יועץ חינוכי עבור מחלקת חינוך בעיריית באקה אלגרבייה06/11/201723/11/2017 13:00
המועד האחרון למכרז מס’ 3/2017 – מכרז לניהול גביית דוחות חניה ופיקוח3/201717/05/201704/06/2017 12:00
הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר היועצים, המומחים, ועורכי הדין, לצורכי התקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים)”.8/201615/05/201728/05/2017 14:00
מכרז לביצוע שירותי טיפול ומחזור של ריכוזי פסולת בעיר באקה אל גרבייה.7/201715/05/201716/05/2017 12:00
מכרז להפעלת בית ספר תיכון “אלנג’אח” (חטיבה עלינוה י’-יב’) בעיריית באקה אלגרבייה6/201715/05/201722/05/2017 12:00
מכרז פריצת ופיתוח דרכים ברחבי העיר באקה אלגרבייה9/201706/05/201725/05/2017 12:00
מכרז פריצת ופיתוח דרכים ברחבי העיר באקה אלגרבייה5/201725/04/201707/05/2017 12:00
מכרז למתן שירותי ייעוץ ארגוני עבור עיריית באקה אלגרבייה.4/201717/04/201724/04/2017 12:00
מכרז להפעלת בריכת השחייה העירונית בעיר באקה אלגרבייה.3/201712/04/201725/04/2017 12:00
מכרז לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון, אריזות פלסטיק.2/201709/04/201725/04/2017 12:00
לקבלת הצעות למתן שירותי יועץ חינוכי למחלקת החינוך בעירייה. 09/04/201709/04/2017 13:00
מכרז למתן שירותי תכנוןתכנית בינוי עיר (מפורטת) אזור ואדי אלח’רובי שלב ב’2/201709/04/201725/04/2017 12:00
עיריית באקה אלגרבייה: מכרז פומבי לאספקת ארוחות חמות למסגרות חינוך מיוחד בעיר1/201708/03/201708/02/2017 12:00
מכרז פריצות ופיתוח דרכים ברחבי העיר בבאקה6/201628/08/201601/09/2016 12:00
עיריית באקה אל ג’רבייה מכרז פנימי מס’- (2016 /09) מנהל אגף שפ”ע ברשות09/201620/04/201602/05/2016 12:00
מכרז פומבי - מכרז להשכרת שטחים המיועדים לפרסום על קירות במתחם מגרש הכדורגל בעיר1/201614/04/201610/05/2016 12:00
מכרז תחזוקת כר הדשא במגרש הכדורגל בעיר2/2016 14/04/201610/05/2016 12:00
​​
מכרזים